Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1293/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzegu z 2014-03-20

I C 1293/13

UZASADNIENIE

Spółka (...) S.ar.l. z siedzibą w L. wniosła przeciwko N. Ł.pozew o zapłatę. Strona powodowa zażądała zapłaty kwoty 988,83 zł, podnosząc i nabyła wierzytelność wobec pozwanego do firmy (...) S.A.z tytułu świadczenia usługi z umowy abonamentowej.

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, nie stawił się na rozprawie, nie zażądał rozpoznania sprawy pod jego nieobecność.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.ar.l. z siedzibą w L. zawarła ze spółką (...)..A w W.w dniu 17.10.2012 r. umowę sprzedaży wierzytelności.

Dowód:

Umowa wierzytelności k. 19 – 20

Powód sporządził zawiadomienie o przecięciu wierzytelności (...) S.A. z siedzibą W. wobec pozwanego.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strona więc powołująca się na ściśle określone fakty musi je udowodnić, czyli przedłożyć dowody które będą poświadczały jej twierdzenia. Z procesowego punktu widzenia ciężar dowodu spoczywa na powodzie (por. wyr. SN z dnia 3 października 1971 r., II PR 313/69, OSN 1970, nr 9, poz. 147).

Powód nie udowodnił swojego roszczenia. Powodowa spółka do pozwu dołączyła jedynie umowę przelewu wierzytelności, zawiadomienie o przelewie wierzytelności oraz częściowy wykaz wierzytelności. Umowa przelewu wierzytelności w rozumieniu art. 509 k.c. reguluje sprzedaż wierzytelności oznaczonej co do tożsamości i koniecznym jest precyzje oznaczenie w niej wierzytelności. Częściowy wykaz wierzytelności zawarty na odwrocie pisma – zawiadomienia o przelewie wierzytelności, nie jest załącznikiem do umowy przelewu. Jest to tylko dokument pozwanego, który nie udowadnia faktu nabycia przez powoda od zbywcy wierzytelności w stosunku do pozwanego. Z treści umowy cesji wynika, że umowa zawierała załączniki, w tym załącznik nr 1 , w którym zgodnie z treścią art. 3 umowy miał zawierać wykaz wierzytelności, czyli de facto dane osobowe dłużników, których wierzytelności stanowiły przedmiot umowy, w tym miały być zawarte dane dot. numeru umowy, daty jej zawarcia, rozwiązania, informacje co do wysokości, jednakże takiej informacji nie przedłożył. Z całą pewnością wymogu takiego nie spełnia częściowy wykaz wierzytelności, o którym była powyżej umowa. Nie przedłożył żadnego dokumentu poświadczającego istnienie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy pozwanym a (...) S.A. w W., jak również że wierzytelność tę zakupił. Brak jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego zasadność dochodzonej kwoty. Budzi wątpliwości fakt, iż wszystkie dochodzone pozwem jednostkowe kwoty mają wynikać z różnych faktur wystawionych w tym samym dniu, za wyjątkiem noty obciążeniowej. Powód nie przedłożył faktur z których wywodzi swoje żądnie.

Strona powodowa nie przestawiła żadnych dowodów wskazujących na podstawę, wysokość i sposób naliczenia należności objętych pozwem. Mają na uwadze powyższe, Sąd oddalił powództwo.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Wala
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Data wytworzenia informacji: