Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 473/12 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legnicy z 2012-10-09

Sygn. akt: VIII K 473/12

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 października 2012 roku

Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jacek Seweryn

Protokolant: stażysta Joanna Szulc

w obecności Prokuratora Mariusza Kluczyńskiego

po rozpoznaniu dnia 09 października 2012 r.

sprawy R. Ż.

syna A. i G.

ur. (...) w Ż.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydziału VI Grodzkiego z dnia 25.11.2004 r., o sygn. akt VI K 620/04, za czyn z art. 178 a § 1 kk popełniony w dniu 10.10.2004 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym. Orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat. Ponadto zasadzono od skazanego świadczenie pieniężne w kwocie 300 (trzysta) zł. W dniu 28.11.2005 r. skazany wykonał karę ograniczenia wolności.

2. Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydziału VI Grodzkiego z dnia 19.07.2006 r., o sygn. akt VI K 636/05, za czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od lutego do 2005 r. do dnia 14 września 2005 r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat. Oddano skazanego w okresie próby pod dozór kuratora i zobowiązano go do informowaniu kuratora o przebiegu próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 02.09.2009 r. zarządzono wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności.

3. Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydziału VI Grodzkiego z dnia 11.03.2008 r. o sygn. akt VI K 538/06 za czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r., popełniony w dniu 25.09.2006 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 25.09.2006 r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności. Połączono skazanemu orzeczone kary pozbawienia wolności i wymierzono mu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zasadzono od skazanego nawiązkę w kwocie 200 zł. orzeczono przepadek dowodów rzeczowych i zaliczono skazanemu na poczet kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 25.09.2006 r. do dnia 26.09.2006 r.

4. Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 09.11.2011 r., o sygn. akt II K 626/10, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 15.11.2006 r. na karę 1 (jednego) roku i 10 (dziecięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 178 a § 1 kk w zw. z art. 244 kk, popełniony w dniu 15.11.2006 r. oraz za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 16.11.2006 r., ustalając, że skazany działała w warunkach przestępstwa ciągłego z art. 91 § 1 kk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Sąd połączył skazanemu powyższe kary i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

5. Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 18.04.2012 r., o sygn. akt VIII K 1061/11, za czyn z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 § 1 kk na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 13.07.2011 r., za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk oraz za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 15.07.2011 r., ustalając, że czyny te stanowiły ciąg występków z art. 91 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawiania wolności. Sąd połączył skazanemu orzeczone kary i wymierzył mu karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 91 § 2 kk łączy skazanemu R. Ż.kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Żaganiu, o sygn. akt VI K 538/06 (pkt. 3 części wstępnej wyroku) o sygn. akt II K 626/10 (pkt. 4 części wstępnej wyroku) i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie VI K 538/06 od dnia 25.09.2006 r. do dnia 26.09.2006 r. przyjmując, że jeden 1 (jeden) dzień zatrzymania jest równy 1 (jednemu) dniowi kary pozbawienia wolności i początek odbywania kary łącznej określa na dzień 10.12.2011r.;

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie karne w przedmiocie wydania wyroku łącznego z wyroków opisanych w punktach 1, 2 i 5 części wstępnej wyroku;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i nie wymierza mu opłat.

____________________________________________________________

Sygn. akt VIII K 473/12

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Skazany R. Ż.złożył wniosek o wdanie wyroku łącznego w zakresie orzeczonych wobec niego kar wyrokami Sądu Rejonowego w Legnicy w sprawie o sygn. akt VIII K 1061/11 oraz Sądu Rejonowego w Żaganiu w sprawach VI K 636/05, VI K 538/06 i II K 626/10. Wniósł o wydanie wyroku łącznego z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji.

dowód:

- wnioski R. Ż.k. 1, 36-37

R. Ż.został skazany następujący prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydziału VI Grodzkiego z dnia 25.11.2004 r., o sygn. akt VI K 620/04, za czyn z art. 178 a § 1 kk popełniony w dniu 10.10.2004 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym. Orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat. Ponadto zasadzono od skazanego świadczenie pieniężne w kwocie 300 (trzysta) zł. W dniu 28.11.2005 r. skazany wykonał karę ograniczenia wolności.

2. Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydziału VI Grodzkiego z dnia 19.07.2006 r., o sygn. akt VI K 636/05, za czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od lutego do 2005 r. do dnia 14 września 2005 r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat. Oddano skazanego w okresie próby pod dozór kuratora i zobowiązano go do informowaniu kuratora o przebiegu próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 02.09.2009 r. zarządzono wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności.

3. Sądu Rejonowego w Żaganiu Wydziału VI Grodzkiego z dnia 11.03.2008 r. o sygn. akt VI K 538/06 za czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r., popełniony w dniu 25.09.2006 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 25.09.2006 r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności. Połączono skazanemu orzeczone kary pozbawienia wolności i wymierzono mu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zasadzono od skazanego nawiązkę w kwocie 200 zł. orzeczono przepadek dowodów rzeczowych i zaliczono skazanemu na poczet kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 25.09.2006 r. do dnia 26.09.2006 r.

4. Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 09.11.2011 r., o sygn. akt II K 626/10, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 15.11.2006 r. na karę 1 (jednego) roku i 10 (dziecięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 178 a § 1 kk w zw. z art. 244 kk, popełniony w dniu 15.11.2006 r. oraz za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 16.11.2006 r., ustalając, że skazany działała w warunkach przestępstwa ciągłego z art. 91 § 1 kk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Sąd połączył skazanemu powyższe kary i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

5. Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 18.04.2012 r., o sygn. akt VIII K 1061/11, za czyn z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 § 1 kk, popełniony w dniu 13.07.2011 r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyny z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 13.07.2011 r. i 15 lipca 2011 r., oraz za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 16.07.2011 r., ustalając, że czyny te stanowiły ciąg występków z art. 91 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawiania wolności. Sąd połączył skazanemu orzeczone kary i wymierzył mu karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

dowody:

- akta sprawy VI K 538/06, VI K 538/06, II K 626/10, VIII K 1061/11, VI K 620/04

- odpisy wyroków k. 15, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32

- dane o karalności k. 11-14

Obecnie skazany przebywa w Zakładzie Karnym w S.. Z opinii jednostki penitencjarnej wynika, że zachowanie skazanego w okresie osadzenia należy ocenić jako poprawne. Dotychczas nie był nagradzany regulaminowo, ani karany dyscyplinarnie. W środowisku współosadzonych funkcjonuje zgodnie i bezkonfliktowo. Deklaruje przynależność do podkultury przestępczej. W miejscu zakwaterowania utrzymuje ład i porządek, nie jest zatrudniony z uwagi na brak wolnych miejsc. Obecnie karę pozbawienia wolności odbywa w systemie terapeutycznego oddziaływania. Do popełnianych przestępstw skazany odnosi się mało krytycznie. Kontakt korespondencyjny oraz rozmowy telefoniczne utrzymuje z matką.

dowód:

- opinia o skazanym k. 16

Sąd zważył co następuję:

Stan faktyczny sprawy był bezsporny, jasno wynikał z dołączonych akt i znajdujących się w nich wyroków, a także karty karnej skazanego i opinii o nim z zakładu karnego.

Zgodnie z art. 569 § 1 kpk, sąd wydaje wyrok łączny, gdy zachodzą warunki orzeczenia kary łącznej. Natomiast według art. 85 kk, sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Natomiast zgodnie z art. 91 § 1 kk jeżeli sprawca popełnia w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę na podstawie przepisu, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. § 2, jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 kk popełnia dwa lub więcej ciągów przestępstw określonych w § 1 lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo, sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy rozdziału IX kodeksu karnego.

Ustalając, które z przestępstw popełnionych przez R. Ż.pozwalają na wymierzenie kary łącznej, sąd dokonał analizy wyroków, w szczególności pod kątem dat popełniania poszczególnych przestępstw i dat wydania wyroków skazujących. Sąd nie tracił też z pola widzenia rodzaju wymierzonych kar podlegających łączeniu. Mając na uwadze powyższe, sąd uznał, iż w obecnej sytuacji procesowej skazanego, zachodziły warunki do wydania wyroku łącznego w sprawach o sygn. akt VI K 538/06 oraz II K 626/10.

Brak natomiast było warunków do połączenia wyroków w pozostałych sprawach VI K 620/04, VI K 636/05 i VIII K 1061/11, gdyż czyny za które go skazywano, a objęte powyższymi wyrokami, popełniał już po zapadnięciu wyroków w poprzedzających sprawach, zatem postępowanie w tym zakresie należało umorzyć, co Sąd na podstawie art. 572 kpk uczynił, orzekając, jak w punkcie III części dyspozytywnej wyroku łącznego.

Sąd na podstawie art. 91 § 2 kk połączył skazanemu R. Ż.kary pozbawienia wolności opisane w pkt 3 i 4 części wstępnej wyroku.

R. Ż.za czyny za które go skazywano w sprawie II K 626/10, popełnił 15.11.2006 i 16.11.2006 r. zatem przed zapadnięciem wyroku w sprawie VI K 538/06, tj. w dniu 11.03.2008 r., stąd zachodziły warunki do wydania wyroku łącznego.

Wymierzając karę łączną w wymiarze dwóch lat pozbawienia wolności, sąd zastosował zasadę pełnej absorpcji, bowiem miała miejsce zwartość czasowa i po części rodzajowa przypisanych skazanemu czynów. Natomiast w ocenie sądu okolicznością przemawiającą za odstąpieniem od zasady kumulacji jest stosunkowo młody wiek skazanego, a także jego w miarę poprawne zachowanie w zakładzie karnym. W ocenie sądu orzeczona kara wdroży skazanego do przestrzegania porządku prawnego i uczyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Tak ukształtowana kara daje zadość prewencyjnemu oddziaływaniu zastosowanej represji karnej. Nadto wspomniane połączenie nie stwarza dla skazanego sytuacji mniej korzystnej niż oddzielne wykonanie kar.

Sąd na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył skazanemu na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie VI K 538/06 od dnia 25.09.2006 r. do dnia 26.09.2006 r. przyjmując, że jeden dzień zatrzymania jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności i początek odbywania kary łącznej określa na dzień 10.12.2011 r.

Z uwagi na sytuację majątkowa skazanego sąd na podstawi art. 624 § 1 kpk, zwolnił go z obowiązku poniesienia tych należności, orzekając, jak w punkcie IV wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kołodziej
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Seweryn
Data wytworzenia informacji: