Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 636/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2012-12-06

Sygn. akt IV Ka 636/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Andrzej Środek

Sędziowie

SO Andrzej Grochmal

SO Włodzimierz Przysłupski (spr.)

Protokolant

sekr.sądowy Patrycja Ignaczak

przy udziale Bożeny Ławrowskiej

Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012 r.

sprawy E. S. (S.)

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Legnicy

od wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy

z dnia 7 września 2012 r. sygn. akt VIII K 554/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres 2 (dwóch) lat,

II.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt IV Ka 636/12

UZASADNIENIE

Prokurator Rejonowy w Legnicy oskarżył E. S. o to, że:

w dniu 11.06.2012 r. w L. na ul. (...), będąc w stanie nietrzeźwości, mając 1,14 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował rowerem po drodze publicznej, czym też nie zastosował się do zakazu kierowania rowerami na okres 2 lat w okresie od dnia 30.03.2012 r. do 30.03.2014 r., orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego
w Legnicy sygn. akt VIII K 93/12,

tj. o czyn z art. 178 a § 2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Sąd Rejonowy w Legnicy wyrokiem z dnia 7 września 2012 r. (sygn. akt VIII K 554/12):

I.  uznał oskarżonego E. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk orzekł wobec niego karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres jego zatrzymania od dnia 11.06.2012 r. do dnia 12.06.2012 r., przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

III.  zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 90 (dziewięćdziesięciu) złotych i wymierzył mu opłatę w kwocie 60 (sześćdziesięciu) złotych.

Powyższy wyrok, w części dotyczącej orzeczenia o karze, zaskarżył apelacją Prokurator Rejonowy w Legnicy, zarzucając obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 42 § 2 kk, polegającą na nie orzeczeniu na jego podstawie wobec oskarżonego E. S. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia rowerów.

Stawiając taki zarzut, apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres 4 lat.

Na rozprawie odwoławczej oskarżyciel publiczny zmodyfikował żądanie apelacji, wnosząc o orzeczenie wobec oskarżonego zakazu prowadzenia rowerów na okres 2 lat.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Słusznie bowiem apelujący zarzucił zaskarżonemu wyrokowi obrazę prawa materialnego, określonego w art. 42 § 2 kk – poprzez niezastosowanie tego przepisu w stosunku do oskarżonego E. S..

W art. 42 § 2 kk stwierdza się, że „Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 (przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) był w stanie nietrzeźwości …”.

Oskarżony E. S. został skazany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, określone w art. 178 a § 2 kk. Należało zatem orzec wobec niego obligatoryjny środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów. Brak takiego orzeczenia w zaskarżonym wyroku jest najprawdopodobniej wynikiem zwykłego przeoczenia ze strony Sądu I instancji.

Ze wskazanych wyżej względów Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 42 § 2 kk orzekł wobec oskarżonego E. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres 2 lat.

Wymiar środka karnego na 2 lata uzasadniony jest zarówno stanem nietrzeźwości oskarżonego w krytycznym czasie, jak i jego poprzednią karalnością za przestępstwo z art. 178 a §2 kk.

Kierując się natomiast względami słuszności, sąd odwoławczy na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 634 kpk zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Bubernak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Środek,  Andrzej Grochmal
Data wytworzenia informacji: