Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 557/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2017-04-11

Sygn. akt II K 557/16

1 Ds. 168.2016

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Judyta Kurmańska

po rozpoznaniu w dniu 27.02.2017 r., 11.04.2017 r.

sprawy J. G. (1)

urodz. (...) w L.

syna I. i M. z d. Ł.

oskarżonego o to, że:

w dniu 7 czerwca 2016 r. w Ż., powiecie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, w stosunku do której sprawę wyłączono do odrębnego rozpoznania, poprzez wyłamanie desek zabezpieczających okno, dostali się do wnętrza niezamieszkałego budynku, gdzie następnie po uprzednim wyważeniu drzwi w pięciu pomieszczeniach, dokonali włamania do kolejnych pomieszczeń, skąd następnie zabrali w celu przywłaszczenia porcelanowe naczynia w postaci czajnika, dzbanka i pojemnika na mleko, zamek patentowy, dwie baterie zlewozmywakowe, jedną baterię wannową, młotek, pojemnik z lakierem (...), pojemnik na emalię, lutlampę młotkową, termometr ścienny, zegarek typu budzik m-ki (...), kalkulator elektroniczny m-ki S., wykrywacz do przewodów metalowych, taśmę mierniczą, miniaturę samowaru, szczotkę do mycia pojazdów, pasek rozrządu samochodowego, przewód antenowy, piłkę ręczną do drewna m-ki Y., rękojeść do piły, proszkowaną politurę do mebli, złączki do baterii, odświeżacz tapicerki samochodowej, termometr ścienny, skrzyneczkę narzędziową, filtr paliwa PP838, woreczki strunowe, okulary przeciwsłoneczne oraz tylne światło stopu od pojazdu m-ki M. (...) o łącznej wartości 500 zł, czym działali na szkodę H. K.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.,

I.  uznaje oskarżonego J. G. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku z tym iż przyjmuje, że popełnił go wspólnie i w porozumieniu z Ł. C. i R. K. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 (dwadzieścia) złotych;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 72 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego J. G. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata i w okresie próby zobowiązuje go do informowania Sądu o jej przebiegu;

III.  na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt. 3 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego J. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70 złotych i wymierza mu opłatę w wysokości 780 złotych.

Sygn. akt II K 557 / 16

UZASADNIENIE

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

J. G. (1) w chwili obecnej jest 27-mio letnim stałym mieszkańcem L. , jest kawalerem i utrzymuje się z prowadzonej działalności gospodarczej.

( dowód: dane osobowe oskarżonego J. G. (1) – k.9 i k. 78 akt sprawy II K 422/16 ).

W dniu 7 czerwca 2016 r. J. G. (1) spotkał się ze swoimi znajomymi z L.Ł. C. i R. K.. W godzinach popołudniowych wyżej wskazani pojechali samochodem m-ki (...) należącym do J. G. (1) do B., do znajomej J. G. (1). Wracając wieczorem z B. zatrzymali się w miejscowości Ż. (w gminie L.), niedaleko niezamieszkałego budynku o nr (...) , a należącego do H. K.. Następnie pieszo udali się do tego budynku i poprzez wyłamanie desek zabezpieczających okno dostali się do jego wnętrza. Następnie po uprzednim wyważeniu drzwi w pięciu pomieszczeniach , dokonali włamania do kolejnych pomieszczeń , skąd następnie zabrali w celu przywłaszczenia porcelanowe naczynia w postaci czajnika , dzbanka i pojemnika na mleko , zamka patentowego , dwóch baterii zlewozmywakowych , jednej baterii wannowej , młotka , pojemnik z lakierem (...) , pojemnika na emalie , lutlampę młotkową , termometr ścienny , zegarka typu budzik m-ki (...) , kalkulatora elektronicznego m-ki (...) , wykrywacza do przewodów metalowych , taśmy mierniczej , miniatury samowaru , szczotkę do mycia pojazdów , pasek rozrządu samochodowego , przewód antenowy , piłki ręcznej do drewna m-ki (...) , rękojeści do piły , proszkowaną politurę do mebli , złączki do baterii , odświeżacza tapicerki samochodowej , termometr ścienny , skrzyneczkę narzędziową , filtr paliwa (...) , woreczki strunowe , okulary przeciwsłoneczne , oraz tylne światło stopu od pojazdu m-ki (...) o łącznej wartości 500 złotych , czym działali na szkodę H. K..

( dowód: wyjaśnienia oskarżonego J. G. (1) – k. 9v, i k. 78-79 akt sprawy o sygn. II K 422/16 , zeznania świadka H. K. – k. 10 , zeznania świadka Ł. C. – k. 10 , notatki urzędowe –k. 1, k. 2 akt sprawy o sygn. II K 422/16 ).

O zaistniałej kradzieży, H. K. powiadomił Policję. Funkcjonariusze policji niezwłocznie udali się na miejsce kradzieży i po krótkim pościgu zatrzymali wszystkich sprawców tej kradzieży , pokrzywdzony zaś odzyskał wszystkie skradzione przedmioty.

( dowód: zeznania świadka H. K. – k. 10 ; notatka urzędowa –k.1 k. 2 akt sprawy o sygn. II K 422/16 ).

J. G. (1) był w przeszłości karany za przestępstwa , niemniej jednak nie był on karany za przestępstwa kradzieży mienia.

( dowód: zapytanie o karalność dotyczące osoby oskarżonego J. G. (1)– k. 14-15 ).

Przesłuchany w charakterze podejrzanego J. G. (1) w postępowaniu przygotowawczym , przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia.

W wyjaśnieniach tych podał , że w dniu 7 czerwca 2016 r. wraz z Ł. C. i R. K. dokonał kradzieży z włamaniem w miejscowości Ż. i obszernie opisał wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Bezpośrednio przed Sądem , przesłuchany w charakterze oskarżonego, J. G. (1), również przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa wskazując, że w całości podtrzymuje wszystkie złożone przez siebie , w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnienia.

Sąd zważył co następuje:

Przechodząc do oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności do oceny wyjaśnień oskarżonego J. G. (1) należy wskazać, że te wyjaśnienie w całości na wiarygodność zasługują.

Sąd doszedł do takiego przekonania, dokonując oceny wyjaśnień osk. J. G. (1) łącznie z oceną mocy dowodowej pozostałego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Pozostały zaś materiał dowodowy, zgromadzony w aktach sprawy o sygn. II K 422/16 nie budził żadnych wątpliwości , że osk. J. G. (1) popełnił zarzucane mu przestępstwo.

Dokonując zatem całościowej oceny materiału dowodowego, należy stwierdzić, iż wyjaśnienia oskarżonego J. G. (1) , są w całości wiarygodne , zaś zebrany w sprawie materiał dowodowy i omówiony powyżej wskazuje jednoznacznie, że oskarżony ten dopuścił się zarzucanego mu czynu.

Należy zatem wskazać, że oskarżony J. G. (1) swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 279 § 1 kk. w ten sposób, że : dniu 7 czerwca 2016 r. działając wspólnie i w porozumieniu z – Ł. C. i R. K. poprzez wyłamanie desek zabezpieczających okno niezamieszkałego budynku w Ż. nr 40 dostali się do jego wnętrza. Następnie po uprzednim wyważeniu drzwi w pięciu pomieszczeniach , dokonali kradzieży , zaboru w celu przywłaszczenia szereg przedmiotów wymienionych powyżej w uzasadnieniu o łącznej wartości 500 złotych , czym działali na szkodę H. K..

W ocenie Sądu żadnej wątpliwości nie może budzić, kwalifikacja prawna zarzucanego osk. J. G. (1) przestępstwa. Nie sposób kwestionować faktu , że oskarżony J. G. (1) pokonując zabezpieczenia budynku dostał się do jego wnętrza i pokonując kolejne zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń dokonał zaboru stamtąd szeregu rzeczy mających określoną wartość pieniężną.

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę całokształt okoliczności zarówno obciążających, jak i łagodzących dotyczących osoby sprawcy – J. G. (1).

W ocenie Sądu do okoliczności obciążających należy zaliczyć

jedynie uprzednią karalność oskarżonego J. G. (1) w przeszłości.

Za okoliczności łagodzące, które w ocenie Sądu miały przeważającą większość należało uznać to, że oskarżony J. G. (1) konsekwentnie przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu czynu , w żaden sposób nie utrudniał postępowania przed Sądem , stawiał się na każde wezwanie i poddawał się wszelkim czynnościom procesowym. Wyrażał przy tym szczery żal i skruchę z powodu popełnionego przestępstwa.

Łącząc wyżej wymienione okoliczności z dyrektywami wymiaru kary z art. 53 § 1 i 2 kk. Sąd uznał , że wymierzenie oskarżonemu J. G. (1) na podstawie art. 279 § 1 kk. kary jednego roku pozbawienia wolności , jest adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu – przy czym spełni w stosunku do oskarżonego J. G. (1) rolę wychowawczą i zapobiegawczą, czyniąc nadto zadość prewencji ogólnej. Nadto Sąd wymierzył oskarżonemu J. G. (1) karę grzywny na podstawie art. art. 33 § 1,2 i 3 kk. Sąd uznał , że wymierzenie osk. J. G. kary w dolnej granicy ustawowego zagrożenia jest zasadne skoro ten oskarżony w przeszłości nie był nigdy karany za jakiekolwiek przestępstwo kradzieży. Nie sposób również nie zauważyć , że wartość skradzionych przedmiotów wynosiła kwotę 500 złotych , którą to wartość obiektywnie należy uznać za niewielką. Wreszcie podkreślić należy , że pokrzywdzony odzyskał wszystkie skradzione mu rzeczy.

Na podstawie przepisów art. 69 § 1 i 2 kk. i art. 70 § 1 kk. , Sąd wykonanie orzeczonej oskarżonemu J. G. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący lat trzy.

W pierwszej kolejności należy wskazać , że w zastosowaniu takiego dobrodziejstwa nie stały przeszkody formalne ( uprzednie skazanie na karę pozbawienia wolności ). Wprawdzie w karcie karnej figuruje skazanie osk. J. G. (1) na karę pozbawienia wolności z roku 2007 , niemniej jednak była to kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a ponieważ nie została ona zarządzona do wykonania to w rzeczywistości skazanie to uległo zatarciu z mocy prawa już w roku 2011 ( art. 76 kk. ).

Wprawdzie J. G. (1) był jeszcze trzykrotnie karany przez miejscowy Sąd we Lwówku Śląskim, ale było to jeszcze w latach 2008 -2010 i były to kary grzywny i ograniczenia wolności , co niewątpliwie oznacza , że przestępstwa przez niego popełnione z pewnością były „drobnej natury”. Jedno skazanie osk. J. G. (1) posiada również na terenie Niemiec , lecz również była to kara pracy społecznej. Niemniej jednak jeszcze raz należy podkreślić , że oskarżony ten za przestępstwa kradzieży nie był dotychczas karany.

W ocenie zatem Sądu oskarżony ten zasługuje mimo tego na obdarzenie go ( po raz ostatni ) zaufaniem i skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, pomimo uprzednich skazań , ale co jeszcze raz należy podkreślić, sprzed kilku lat , za inne czyny , na kary wolnościowe i nie pozbawienia wolności.

Zdaniem Sądu zachodzą wobec osoby tego oskarżonego okoliczności wskazane w treści art. 69 kk. , a w szczególności , Sąd jest przekonany , że od tej chwili osk. J. G. (1) będzie przestrzegał porządku prawnego , a kara pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem wykonania spowoduje , że nie popełni on więcej w przyszłości przestępstw.

Nadto , Sąd aby oskarżony J. G. odczuł w sposób wymierny dolegliwość za popełnione przestępstwo , wymierzył mu karę grzywny w ilości 150 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 złotych. Zważywszy przy tym, że oskarżony J. G. jest osobą stosunkowo młodą , zdrową , prowadzi działalność gospodarczą i nie ma nikogo na utrzymaniu z pewnością taką karę grzywny będzie w staniu uiścić.

Na podstawie art. 72 § 1 pkt.1 kk. , Sąd orzekł wobec oskarżonego J. G. (1) obowiązek informowania Sądu o przebiegu okresu próby.

Mając na uwadze fakt , że osk. J. G. (1) wymierzona została kara wolnościowa , Sąd uznał, iż nie zachodzą wobec niego podstawy do zwolnienia go od ponoszenia kosztów sądowych ( i obciążenia nimi Skarbu Państwa ) oraz nie wymierzania mu opłaty.

W związku z czym na podstawie przepisu art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt. 3 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych. ( tekst jedn.: Dz. U. 49 z 1983 r. poz.223 z późn. zm. ) , Sąd zasądził od osk. J. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i wymierzył mu właściwą opłatę w wysokości 780 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Tyrka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Chorab
Data wytworzenia informacji: