Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 328/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2020-01-30

Sygn. akt II K 328/19

PR 2 Ds. 124.2019

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska

Protokolant Marek Kisilewicz

przy udziale Prokuratora – M. Ś.

po rozpoznaniu w dniach 04.10.2019 r., 30.10.2019 r., 28.11.2019 r., 23.12.2019 r., 30.01.2020 r.

sprawy M. G.

urodz. (...) w B.

syna B. i A. zd. Ż.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 24 lutego 2019 roku, w G.B., powiatu (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wdarł się do mieszkania (...) D. R. (1), po czym zastosował wobec niej przemoc uderzając pięściami w twarz i po całym ciele, powodując obrażenia dłoni i twarzoczaszki – obrzęki okolicy czołowej prawej i nosa, obrzęki zasinienia lewej dłoni oraz obrzęk prawej dłoni skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż 7 dni oraz zagroził uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, czym doprowadził pokrzywdzoną do stanu bezbronności a przy tym zażądał wydania pieniędzy, po czym zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 200 zł, telefony komórkowe marek S. (...) z kartą w sieci P. nr (...) wartości 1000 zł oraz Samsung G. N. wartości 300 zł oraz prostownicę do włosów marki R. wartości 160 zł, przy czym czynu tego dopuścił się będąc skazanym za przestępstwa podobne wyrokami Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II K 951/11 za czyny z art. 279 § 1 kk i 278 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, II K 561/13 za czyn z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, II K 1152/14 za czyn z art. 224 § 2 kk, 222 § 1 kk i art. 226 § 1 kk i 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, połączonymi wyrokiem łącznym tegoż Sądu II K 1960/16, który wymierzył karę łączną 2 lat i 8 pozbawienia wolności, oraz wyrokami na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a które to kary odbył w okresie od 3 września 2014 roku do września 2018 roku

tj. o czyn z art. 193 kk i art. 280 § 1 kk i 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 21 listopada 2018 roku w P. przy oś. Piastowskim, ze sklepu (...) S.A., działając wspólnie i w porozumieniu z E. D. i M. S., pozorując napad rabunkowy, zabrał w celu przywłaszczenia z kasetki z kasy fiskalnej pieniądze w kwocie 5436,67 zł, 95 euro oraz bony towarowe na kwotę 40 zł, na szkodę (...) S.A” przy czym M. G. czynu tego dopuścił się będąc skazanym za przestępstwa podobne wyrokami Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II K 951/11 za czyny z art. 279 § 1 kk i 278 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, II K 561/13 za czyn z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, II K 1152/14 za czyn z art. 224 § 2 kk, 22 § 1 kk i art. 226 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, połączonymi wyrokiem łącznym tegoż Sądu II K 1960/16, który wymierzył karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz wyrokami na terenie Republiki Federalnej Niemiec, które odbył w okresie od 3 września 2014 roku do września 2018 roku

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  oskarżonego M. G. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 193 kk, art. 280 § 1 kk, art. 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 280 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego M. G. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej D. R. (1) obowiązek zapłaty kwoty 1560 zł (jednego tysiąca pięciuset sześćdziesięciu) złotych tytułem równowartości wyrządzonej szkody;

V.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą w K. obowiązek zapłaty kwoty 5 883,27 zł (pięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu trzech złotych i 27/100) złotych tytułem równowartości wyrządzonej szkody;

VI.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności dzień zatrzymania tj. 22.11.2018 r. oraz okres tymczasowego aresztowania od dnia 16.02.2019 r. do dnia 30.01.2020 r.;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 328/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

(...) M.

1.  W dniu 24 lutego 2019 roku w G.- B., powiatu (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wdarł się do mieszkania (...) D. R. (1), po czym zastosował wobec niej przemoc uderzając pięściami w twarz i po całym ciele, powodując obrażenia dłoni i twarzoczaszki – obrzęki okolicy czołowej prawej i nosa, obrzęki zasinienia lewej dłoni oraz obrzęk prawej dłoni skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż 7 dni oraz zagroził uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, czym doprowadził pokrzywdzoną do stanu bezbronności a przy tym zażądał wydania pieniędzy, po czym zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 200 zł, telefony komórkowe marek S. (...) z kartą w sieci P. nr (...) wartości 1000 zł oraz Samsung G. N. wartości 300 zł oraz prostownicę do włosów marki R. wartości 160 zł, przy czym tego czynu dopuścił się będąc skazanym za przestępstwa podobne wyrokami Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II K 951/11 za czyny z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, II K 561/13 za czyn z art. 279 §1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, II K 1152/14 za czyn z art. 224 §k.k., art. 222 §1 k.k., art. 226 §1 k.k. i art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, połączonymi wyrokiem łącznym tegoż Sądu II K 1960/16, który wymierzył karę łączną 2 lat i miesięcy pozbawienia wolności, oraz wyrokami na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a które to kary odbył w okresie od 3 września 2014 roku do września 2018r.

2.  W dniu 21 listopada 2018 roku w P. przy oś. Piastowskim, ze sklepu (...) S.A., działając wspólnie iw porozumieniu z E. D. i M. S., pozorując napad rabunkowy, zabrał w celu przywłaszczenia z kasetki z kasy fiskalnej pieniądze w kwocie 5 436,67 zł, 95 euro oraz bony towarowe na kwotę 40 zł, na szkodę (...) S.A.” przy czym tego czynu dopuścił się będąc skazanym za przestępstwa podobne wyrokami Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II K 951/11 za czyny z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, II K 561/13 za czyn z art. 279 §1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, II K 1152/14 za czyn z art. 224 §k.k., art. 222 §1 k.k., art. 226 §1 k.k. i art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, połączonymi wyrokiem łącznym tegoż Sądu II K 1960/16, który wymierzył karę łączną 2 lat i miesięcy pozbawienia wolności, oraz wyrokami na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a które to kary odbył w okresie od 3 września 2014 roku do września 2018r.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn 1

W dniu 24 lutego 2019 roku w G.- B., powiatu (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wdarł się do mieszkania (...) D. R. (1), po czym zastosował wobec niej przemoc uderzając pięściami w twarz i po całym ciele,

powodując obrażenia dłoni i twarzoczaszki – obrzęki okolicy czołowej prawej i nosa, obrzęki zasinienia lewej dłoni oraz obrzęk prawej dłoni skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż 7 dni oraz zagroził uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia,

czym doprowadził pokrzywdzoną do stanu bezbronności a przy tym zażądał wydania pieniędzy, po czym zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 200 zł, telefony komórkowe marek S. (...) z kartą w sieci P. nr (...) wartości 1000 zł oraz Samsung G. N. wartości 300 zł oraz prostownicę do włosów marki R. wartości 160 zł,

przy czym tego czynu dopuścił się będąc skazanym za przestępstwa podobne wyrokami Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II K 951/11 za czyny z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, II K 561/13 za czyn z art. 279 §1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, II K 1152/14 za czyn z art. 224 §k.k., art. 222 §1 k.k., art. 226 §1 k.k. i art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, połączonymi wyrokiem łącznym tegoż Sądu II K 1960/16, który wymierzył karę łączną 2 lat i miesięcy pozbawienia wolności, oraz wyrokami na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a które to kary odbył w okresie od 3 września 2014 roku do września 2018r.

Czyn 2

W dniu 21 listopada 2018 roku w P. przy oś. Piastowskim, ze sklepu (...) S.A., działając wspólnie iw porozumieniu z E. D. i M. S., pozorując napad rabunkowy, zabrał w celu przywłaszczenia z kasetki z kasy fiskalnej pieniądze w kwocie 5 436,67 zł, 95 euro oraz bony towarowe na kwotę 40 zł, na szkodę (...) S.A.

przy czym tego czynu dopuścił się będąc skazanym za przestępstwa podobne wyrokami Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II K 951/11 za czyny z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, II K 561/13 za czyn z art. 279 §1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, II K 1152/14 za czyn z art. 224 §k.k., art. 222 §1 k.k., art. 226 §1 k.k. i art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, połączonymi wyrokiem łącznym tegoż Sądu II K 1960/16, który wymierzył karę łączną 2 lat i miesięcy pozbawienia wolności, oraz wyrokami na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a które to kary odbył w okresie od 3 września 2014 roku do września 2018r.

1.  Wyjaśnienia oskarżonego M. G.

2.  Zeznania świadka D. R. (1)

3.  Zeznania świadka P. S.

4.  Częściowo zeznania świadka P. S.

5.  Protokół oględzin miejsca

6.  Opinia z przeprowadzonych badań z zakresu genetyki sądowej

7.  Karta czynności ratunkowych

8.  Protokół oględzin ciała D. R.

9.  Opinia sądowo-lekarska

10.  Zeznania świadka D. R. (1)

11.  Zeznania świadka D. B.

12.  Zeznania świadka Ł. P.

13.  Zeznania świadka M. K.

14.  Zeznania świadka P. S.

15.  Protokół przeszukania pomieszczeń

16.  Protokół przeszukania samochodu

17.  Protokół zatrzymania telefonu

18.  Protokół przeszukania osoby

19.  Bilingi telefoniczne

20.  Protokół zatrzymania odzieży

21.  Protokół oględzin odzieży

22.  Protokół oględzin telefonu

23.  Opinia biegłego z zakresu informatyki

Karta karna i odpisy wyroków

1.  Wyjaśnienia oskarżonego M. G.

2.  Zeznania świadka A. F.

3.  Zeznania świadka B. M.

4.  Zeznania świadka S. S.

5.  Zeznania świadka E. M.

6.  Protokół oględzin miejsca

7.  Protokoły przeszukania

8.  Protokół zatrzymania pieniędzy

9.  Listy unieważnień transakcji

10.  Zapis monitoringu

11.  Pokwitowania odbioru

12.  Dane dotyczące współsprawców

13.  Karta karna i odpisy wyroków

192 verte

5-8, 23-24, 73-79, 94-95 z akt o sygn. II K 200/19

135-137

z akt o sygn. II K 200/19

191-192

15-18,151-154, 322 z akt o sygn. II K 200/19

75-92

9 z akt o sygn. II K 200/19

12-14 z akt o sygn. II K 200/19

115-116

z akt o sygn. II K 200/19

5-8, 23-24, 73-79, 94-95

z akt o sygn. II K 200/19

184v.-185

184v.

28-29 z akt o sygn. II K 200/19

i z k. 109v.-110

135-136

z akt o sygn. II K 200/19

25-26, 85-87

z akt o sygn. II K 200/19

55-56

z akt o sygn. II K 200/19

39-40, 57-59 z akt o sygn. II K 200/19

60-62 z akt o sygn. II K 200/19

117-118, 349-350

z akt o sygn. II K 200/19

142-146

z akt o sygn. II K 200/19

147-150,319-320, 329

z akt o sygn. II K 200/19

336-337

z akt o sygn. II K 200/19

114b, 343-344

z akt o sygn. II K 200/19

101-104, 287-289, 128-132 z akt o sygn. II K 200/19

i 142-145

108 v.-109, 223

z akt o sygn. II K 200/19

160-162

z akt o sygn. II K 200/19

241-242, 282 z akt o sygn. II K 200/19

167

z akt o sygn. II K 200/19

32-33

z akt o sygn. II K 200/19

165-166

z akt o sygn. II K 200/19

174-177, 184-188, 189-192, 197-199

z akt o sygn. II K 200/19

178-181, 77-281, 283

z akt o sygn. II K 200/19

243-248, 249-274 z akt o sygn. II K 200/19

275 – 277 z akt o sygn. II K 200/19

136-138

z akt o sygn. II K 200/19

284-286,300-301

z akt o sygn. II K 200/19

101-104, 287-289, 128-132 z akt o sygn. II K 200/19

i k. 142-145

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

(...) M.

1. czyn

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Brak zaboru mienia D. R. (1)

Wyjaśnienia oskarżonego M. G.

Zeznania świadka R. B.

108v.-109,223 z akt o sygn. II K 200/19

i k. 192v,

132v.-133

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn 1.

Czyn 2.

Wyjaśnienia oskarżonego M. G. z ostatniego terminu rozprawy

Zeznania świadka D. R. (1)

Zeznania świadka P. S.

Protokół oględzin miejsca

Opinia z przeprowadzonych badań z zakresu genetyki sądowej

Karta czynności ratunkowych

Protokół oględzin ciała D. R.

Opinia sądowo-lekarska

Zeznania świadka D. B.

Zeznania świadka Ł. P.

Zeznania świadka M. K.

Protokół przeszukania pomieszczeń

Protokół przeszukania samochodu

Protokół zatrzymania telefonu

Protokół przeszukania osoby

Bilingi telefoniczne

Protokół zatrzymania odzieży

Protokół oględzin odzieży

Protokół oględzin telefonu

Opinia biegłego z zakresu informatyki

Karta karna i odpisy wyroków

Wyjaśnienia oskarżonego M. G.

Zeznania świadka A. F.

Zeznania świadka B. M.

Zeznania świadka S. S.

Zeznania świadka E. M.

Protokół oględzin miejsca

Protokoły przeszukania

Protokół zatrzymania pieniędzy

Listy unieważnień transakcji

Zapis monitoringu

Pokwitowania odbioru

Dane dotyczące współsprawców

Karta karna i odpisy wyroków

W tej części oskarżony nie przeczy obecności na miejscu zdarzenia, co koresponduje z dalszymi dowodami będącymi podstawą ustalenia faktów

zeznania składane kilkakrotnie, spontaniczne, zeznania konsekwentne i korespondujące z opinią pisemną z zakresu genetyki sądowej,

korespondują z relacją pokrzywdzonej oraz przybyłych na miejsce funkcjonariuszy Policji

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

Dowód przekonujący i niekwestionowany przez strony , przy tym w sposób niezbity świadczy o obecności oskarżonego w trakcie czynu, gdyż na zabezpieczonej u niego i poddanej badaniu kominiarce ujawniono ślady DNA należące do D. R. (1)

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

zeznania funkcjonariusza Policji – osoby obcej korespondujące z relacją pokrzywdzonej

zeznania funkcjonariusza Policji – osoby obcej korespondujące z relacją pokrzywdzonej

zeznania matki konkubiny oskarżonego K. K. potwierdzają rację pokrzywdzonej w zakresie zaboru prostownicy do włosów marki R., gdyż wskazują na przybycie pokrzywdzonej do miejsca zamieszkania świadka i odebranie należącego do niej urządzenia, krótko przed rozbojem i która to sytuacja stała się jednym z pretekstów dokonania napadu na pokrzywdzoną

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

wyjaśnienia spójne, szczere, szczegółowe i korespondujące z dalszymi dowodami uznanymi w związku z przedmiotowym czynem

zeznania spójne wespół z zeznaniami pozostałymi i wyjaśnieniami oskarżonego tworzą pełny obraz stanu faktycznego

zeznania spójne wespół z zeznaniami pozostałymi i wyjaśnieniami oskarżonego tworzą pełny obraz stanu faktycznego

zeznania spójne wespół z zeznaniami pozostałymi i wyjaśnieniami oskarżonego tworzą pełny obraz stanu faktycznego

zeznania spójne wespół z zeznaniami pozostałymi i wyjaśnieniami oskarżonego tworzą pełny obraz stanu faktycznego

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

korespondują z dalszymi dowodami

dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Czyn 1.

2.

Zeznania świadka R. B.

Zeznania świadka L. S.

BRAK

Zeznania niewiarygodne- tendencyjne na co wskazuje twierdzenie świadka o niewidocznych u pokrzywdzonej obrażeniach po hospitalizacji, jaka nastąpiła zaraz po zdarzeniu, gdzie dokumentacja medyczna wskazuje, że obrażenia i ich umiejscowienie oraz rodzaj ( opuchlizna, zasinienia ) musiały być widoczne, świadek bagatelizuje zajście i próbuje polepszyć sytuację procesową oskarżonego , nadto na końcowym etapie rozprawy głównej oskarżony sam nie przeczył aby zadawał ciosy pokrzywdzonej

Zeznania nie mające znaczenia dla ustalenia faktów wobec braku dostatecznej wiedzy świadka

------------------------------------------------------------------------------------------

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Czyn z pkt I wyroku – art. 193 k.k., art. 280§ 1k.k., art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Czyn z pkt II wyroku – art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

(...) M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn z pkt I wyroku – kwalifikacja prawna wskazana przez Prokuratora w akcie oskarżenia w pełni uwzględnia rodzaje przestępstw, jakich swoim zachowaniem oskarżony dopuścił się działając na szkodę D. R. (1) . Dokonując wtargnięcia do jej mieszkania naruszył mir domowy ( art. 193 k.k.), zadając uderzenia i stosując groźbę bezprawną doprowadził D. R. (1) do stanu bezbronności i zabrał jej mienie ( art. 280 § 1 k.k.), wskutek uderzeń spowodował u pokrzywdzonej obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż 7 dni ( art. 157 § 2 k.k. ), czyn popełnił w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k. Przestępstwa, których znamiona wyczerpał pozostają w zbiegu kumulatywnym z art. 11 § 2 k.k.

Czyn z pkt II wyroku - kwalifikacja prawna wskazana przez Prokuratora w akcie oskarżenia w pełni uwzględnia rodzaj przestępstwa, jakiego swoim zachowaniem oskarżony się dopuścił. Zważywszy na pozorny charakter napadu dokonał kradzieży mienia należącego do pokrzywdzonego Spółki Akcyjnej (...), czym wyczerpał ustawowe znamiona czynu z art. 278 § 1 k.k. i czyn popełnił w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

------------------------

----------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

------------------------

-------------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

------------------------

------------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

-----------------------

-----------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

(...) M.

Czyn I.

Czyn II.

Czyn I i II.

Czyn I.

Czyn II.

I.

II.

III

IV.

V.

- wysoki stopień winy i społecznej szkodliwości czynu ( zaplanowany charakter działania- na co wskazuje przysposobienie w kominiarki, pozbawienie poprzez atak trzech mężczyzn jakiejkolwiek obrony od strony pokrzywdzonej – młodej kobiety, ogromna dysproporcja siły, niskie pobudki – chęć odwetu za uprzednio odebraną prostownicę do włosów i wypowiedzenie podnajmu mieszkania oskarżonemu i jego konkubinie K. K. oraz powstały przez to konflikt)

Okoliczności obciążające:

- zdemoralizowana osobowość oskarżonego, notoryczne naruszanie porządku prawnego

- wysoki ciężar gatunkowy przestępstwa rozboju

Okoliczności łagodzące:

- brak

- znaczny stopień winy i społecznej szkodliwości czynu ( chęć uzyskania bezprawnego zysku, działanie dla zdobycia łupu, który następnie został podzielony między sprawców, zaplanowany charakter działania- na co wskazuje przysposobienie w kominiarkę i podział ról oraz upozorowanie napadu )

Okoliczności obciążające:

- mimo przyznania się do popełnienia czynu nienaprawienie szkody w żadnej części

- zdemoralizowana osobowość oskarżonego, notoryczne naruszanie porządku prawnego

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do popełnienia czynu i złożenie w tym zakresie szczerych wyjaśnień

Kara łączna – orzeczona w oparciu o metodę asperacji:

- czyny tego samego rodzaju – przeciwko mieniu

- znaczny odstęp czasowy pomiędzy ich popełnieniem

- działanie na szkodę różnych pokrzywdzonych

Obowiązek zapłaty kwoty 1560 zł na rzecz D. R. (1) stanowi równowartość szkody majątkowej jaka została wyrządzona i nie została naprawiona. Z wnioskiem wystąpił Prokurator, a przy tym jest to środek kompensacyjny uwzględniający słuszne interesy pokrzywdzonej

Obowiązek zapłaty kwoty 5883,27 zł obejmuje łączną wartość mienia, które zostało zabrane. Zaplanowany charakter działania z podziałem na role, ukierunkowany na chęć zdobycia bezprawnego zysku i to przy wykorzystaniu sposobności, wobec zatrudnienia w (...) S.A. współsprawcy M. S. przemawiały za zasadnością orzeczenia kompensacyjnego środka w postaci naprawienia szkody. Przy uregulowaniu pełnej kwoty należności na rzecz pokrzywdzonego oskarżony będzie mógł dochodzić zwrotu części kwot od pozostałych sprawców w ramach cywilnych roszczeń regresowych.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

(...) M.

Czyny I i II

VI

Zaliczono na poczet kary łącznej dzień zatrzymania tj. 22 listopada 2018r. ( dzień po dokonaniu kradzieży w P.) oraz zaliczono okres tymczasowego aresztowania w związku z rozbojem biegnący od daty 16 lutego 2019r.

6. inne zagadnie nia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Nie zaakceptowano wniosku obrońcy oskarżonego o przyjęcie w zakresie czynu z pkt I kwalifikacji prawnej przestępstwa pobicia z art. 158 § 1 k.k. Oskarżony stanowczo przeczył obecności w miejscu zamieszkania D. R. (1) w dacie zdarzenia do ostatniego terminu rozprawy. Potwierdza tą obecność w końcowym etapie rozprawy głównej, jednak dalsze dowody ( zeznania świadka D. R. (1), M. K., Ł. P., D. B., P. S. ) przemawiały za ustaleniem, że ponad stosowanie przemocy wobec pokrzywdzonej dokonano zaboru jej mienia opisanego w zarzucie.

Przyznanie się oskarżonego do zadawania ciosów D. R. (1) na końcowym etapie postępowania sądowego, nie stanowi też okoliczności istotnie łagodzącej wymiar kary, bowiem oskarżony nie przyznał się to czynu mu zarzuconego, a przy tym postawa jego wskazuje, iż przyznając się do obecności w miejscu zamieszkania pokrzywdzonej uczynił to wobec kształtującej się na podstawie przeprowadzonych przez Sąd dowodów trudnej sytuacji procesowej.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII.

Oskarżony zwolniony został w całości od kosztów sądowych na zasadach słuszności, bowiem jest tymczasowo aresztowany i nie posiada oszczędności, ani majątku.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Tyrka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Krzysztofik-Skrzydłowska
Data wytworzenia informacji: