Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 332/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-06-04

Sygn. akt Ns 332/13

POSTANOWIENIE

Dnia 4 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba

Protokolant Agnieszka Zabagło

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z wniosku L. J. zam. B. ul. (...)

przy udziale I. K. i R. F.

o stwierdzenie nabycia spadku po A. S. zd. (...), urodzonej (...) w C., córce I. i Ł. zd. U. zmarłej 14.02.2013 roku w B., ostatnio zamieszkałej w B..

postanawia:

I.  stwierdzić, iż spadek po A. S. na podstawie ustawy nabyły córki L. J. c. P., I. K. c. J. i R. F. c. J. po 1/3 części każda z nich,

II.  oddalić wniosek wnioskodawczyni o zasądzenie kosztów postępowania.

Sygn. akt Ns 332/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni L. J. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po matce A. S., zmarłej 14.02.2013 r. w B., na podstawie ustawy. Jako spadkobierców wskazała również uczestniczki postępowania I. K. i R. F.. Jednocześnie wniosła o zasądzenie na jej rzecz od uczestniczek zwrotu kosztów postępowania według przepisanych norm.

Uczestniczki na rozprawie w dniu 4 czerwca 2013 r. przychyliły się do wniosku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni A. S. zmarła 14 lutego 2013 r.. w Z., ostatnio stale zamieszkiwała w B.. W chwili śmierci była wdową po J. S. zmarłym 12.09.2004 r. Miała trzy córki tj. wnioskodawczynię L. J. pochodzącą ze związku małżeńskiego z P. H. i uczestniczki postępowania: I. K. i R. F., pochodzące ze związku małżeńskiego z J. S.. Nie miała dzieci pozamałżeńskich, ani przysposobionych, Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. Jest to pierwsze postępowanie spadkowe po niej i nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. Córki spadkodawczyni nie zrzekały się dziedziczenia i nie zostały uznane za niegodne dziedziczenia. (zapewnienie spadkowe k. 17, odpisy aktów stanu cywilnego k. 7)

Na rozprawie w dniu 4 czerwca 2013 r. L. J., R. F. i I. K. złożyły oświadczenia o przyjęciu spadku po matce wprost.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie aktów stanu cywilnego, zapewnienia spadkowego wnioskodawczyni. Uczestniczki przyznały fakty podane przez wnioskodawczynię w zapewnieniu spadkowym i nie składały żadnych wniosków dowodowych. Sąd uznał zebrany materiał dowodowy za wiarygodny.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 926 § 1 i 2 kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika

z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe, co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Spadkodawczyni A. S. nie sporządziła testamentu, a więc powołanie do spadku po niej wynika z ustawy. Stosownie do treści art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy, które dziedziczą w częściach równych, a wiec w niniejszym postępowaniu wnioskodawczyni i uczestniczki postępowania nabyły spadek po 1/3 części każda z nich. Spadkobierczynie na rozprawie w dniu 4 czerwca 2013 r. złożyły oświadczenia o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) zgodnie z art. 1018 § 3 kpc

Sąd oddalił wniosek wnioskodawczyni o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania na podstawie art. 520 § 1 kpc, gdyż uczestniczki postępowania popierały wniosek i były w takim samym stopniu zainteresowane wynikiem postępowania, a ich interesy były zgodne. Tym samym tak jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 09.12.1999 r. III CKN 497/98, w tej sytuacji zachodziła podstawa do oddalenia tego wniosku.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie cytowanych przepisów należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: