Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1728/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-05-27

Sygn. akt I C 1728/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Justyna Dyka

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. sprawy

z powództwa S. N.

przeciwko P. Ż.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego P. Ż. na rzecz powoda S. N. kwotę 6 821,00 zł (sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych i 00/100 zł) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18-01-2014 r. do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo co do odsetek oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 342 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1728/13

UZASADNIENIE

Powód S. N. w dniu 07 października 2013 r. wniósł pozew przeciwko P. Ż. o zapłatę kwoty 6 821,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01-05-2013 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu.

W uzasadnieniu żądania podał, że: „ od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej produktów za pośrednictwem stron internetowych. W prowadzeniu tej działalności pomagała mu siostra M. K. pakując paczki i wypełniając pocztowe dokumenty potrzebne do wysyłki. Siostra powoda na początku zeszłego roku zaczęła spotykać się z pozwanym P. Ż., który został jej chłopakiem. Znajomość ich rozwinęła się na tyle, że w grudniu 2012r. pozwany wprowadził się do mieszkania mojej siostry M. K.. Prawie od początku ich znajomości P. Ż. odwiedzał moją siostrę podczas gdy mi pomagała w moim mieszkaniu, często pozostawali tam sami, ufałem siostrze jak i pozwanemu. Od grudnia 2012r. do maja 2013r. moja siostra wraz z pozwanym wyprowadzili wspólnie z mojej firmy na różne sposoby ok. 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych). Jednym z nich było założenie przez pozwanego dnia 31.12.2012r. rachunku bankowego w czeskim F. - G. M. Bank - o numerze (...) na który przez pięć pierwszych miesięcy 2013r. wpłynęło 83 955 (...) (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć koron czeskich) co daje w przeliczeniu po kursie korony z tych miesięcy kwotę 13 641,57 zł (trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 57/100). Sposób przejęcia mojego mienia był bardzo prosty, wszystkie zamówienia realizuje wysyłając paczki, sprzedaż prowadzę na aukcjach internetowych na terenie Czech, paczki wysyłam na poczcie w czeskim F.. Klienci mają dwa sposoby płatności, przelewem należności na mój rachunek lub płatność przy odbiorze towaru. Płatność przy odbiorze towaru polega na przygotowaniu odpowiednich dokumentów na których widnieje kwota do pobrania oraz rachunek bankowy mojej firmy, na który to rachunek Poczta Czeska dokonuje przelewu pobranych bezpośrednio od klienta pieniędzy. Po założeniu własnego rachunku bankowego P. Ż. wraz z moją siostrą M. K. podczas pakowania wypisywali nowe druki w których znajdował się numer rachunku bankowego pozwanego P. Ż. , w ten sposób Poczta Czeska przelewała moje pieniądze na konto pozwanego bez mojej wiedzy. Dnia 23.07.2013r. udaliśmy się po mojej namowie z pozwanym P. Ż. do banku w Czeskim F. zobaczyć oryginalne wyciągi z konta pozwanego (...) chciałem sprawdzić kwoty wpływów oraz informacje czy P. Ż. wyciągał pieniądze na dowód osobisty w kasie banku. W mojej obecności otrzymaliśmy wydruk wyciągów z zamkniętego już wcześniej w maju rachunku, pozwany udostępnił mi do wglądu wyciągi, które później mu oddałem... zapamiętałem, że dnia 10.01.2013r. pozwany wybrał osobiście w banku na własny dowód 3000 (...) (trzy tysiące koron czeskich) co świadczy o tym, że korzystał z tych pieniędzy, które wpływały na konto, w późniejszym czasie miał już własną kartę kredytową, którą płacił w sklepach, restauracjach, wybierał pieniądze w bankomatach. Wychodzę z założenia, że winę w tej sprawie leży po stronie mojej siostry jak i pozwanego 50/50. Dlatego występuję o zwrot połowy kwoty moich pieniędzy jaka znalazła się na rachunku bankowym pozwanego tj. 6821 zł + odsetki, drugą połowę zwróciła mi już dnia 06.08.2013 moja siostra przelew bankowy na mój prywatny rachunek bankowy (jako załącznik 3 dołączam dowód przelewu, zwrotu pieniędzy). Siostra zwróciła mi kwotę 11000 zł, która pokrywa dodatkowo także inne jej zobowiązania wobec mnie. Z własną siostrą jestem już rozliczony, finansowo. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem jednak zwrotu pieniędzy od pozwanego P. Ż. ”.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa przyznając, że założył konto, którym mowa w pozwie i że za pośrednictwem tego konta doszło do kradzieży na szkodę powoda. Pozwany uważa, że nie powinien ponosić konsekwencji działań siostry powoda ponieważ kontem dysponowała wyłącznie M. K. i to ona ponosi wyłączną winę za przywłaszczenie płatności za towar powoda. Pozwany zaprzeczając swojej wiedzy co do działań konkubiny dodatkowo podał, że: „ W grudniu siostra powoda poprosiła mnie o założenie konta bankowego w Czechach we (...) BANK. Posiadała tam już konto ponieważ także założyła taką działalność jak powód. Powód jak i jego siostra mieli konta bankowe w tym banku. Siostra powoda powiedziała, że nie może założyć drugiego konta w Czechach, tłumacząc się, że bank nie zezwoli. Prosząc mnie o założenie konta, twierdziła że konto będzie kontem oszczędnościowym, na którym będzie odkładała pieniądze na wakacje. Zgodziłem się i w zaufaniu do niej założyłem to konto, zaznaczając jednocześnie, że nie interesuje mnie ile i jakie tam będą wpływy, ponieważ konto zakładałem dla niej. spodziewałem się że to konto posłuży do oszustwa z jej bądź ich strony. Powód twierdzi, że byłem częstym gościem w jego mieszkaniu, co jest nie prawdą. Potwierdza to fakt, iż pracuję w systemie a dodatkowo od stycznia 2013r. pracowałem również na umowę - zlecenie w Firmie (...) S.C., więc od rana do późnego wieczora byłem poza domem. Siostra powoda 2-3 razy w tygodniu chodziła do niego do domu w celu pomocy w pakowaniu i wypełnianiu dokumentów. W miesiącu maju powód jak i jego rodzina zaprosili mnie do domu i opowiedzieli o oszustwach, jakie miały miejsce w firmie powoda. Oznajmili mi że siostra powoda wypełniając dokumenty fałszowała papiery gdzie widniał numer konta bankowego powoda, wpisując mój numer konta bankowego. Nadmienię iż w dniu zakładania konta siostra powoda zapewniała mnie, iż będzie to konto oszczędnościowe. Jak się okazało zamiar przywłaszczania pieniędzy powoda miała już w chwili założenia konta prze ze mnie. Po rozmowie z siostrą powoda, przyznała się do tego oszustwa, mówiąc, iż już nie będzie tego robiła. Podczas spotkań ze znajomymi (świadkowie) przyznała cytuję" Przekręcałam brata". Moja wiarygodność do niej jak i zaufanie spadło do minimum. Pozwany podkreśla z całą stanowczością, że nigdy nie fałszował żadnych dokumentów w wyciągów bankowych dołączonych do pozwu. Twierdzenia powoda w tym zakresie są zwykłym pomówieniem. Pozwany dodatkowo wyjaśnia, że nigdy nie otrzymał żadnego wyciągu z Czeskiego banku. Pod koniec maja byłem z siostrą powoda na wczasach w Grecji ( z pieniędzy z funduszu socjalnego, jeśli chodzi o mnie). Po powrocie źle się czuła, udała się do szpitala gdzie będąc pod kroplówką, powiedziała że próbowała popełnić, jak to stwierdziła samobójstwo, przyznając się przyjaciółce M. S. (1), ponieważ źle się czuła oszukując brata jak i całą rodzinę.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej produktów za pośrednictwem stron internetowych. W prowadzeniu tej działalności pomagała mu siostra M. K. pakując paczki i wypełniając pocztowe dokumenty potrzebne do wysyłki. Siostra powoda na początku zeszłego roku zaczęła spotykać się z pozwanym P. Ż., który został jej chłopakiem. Znajomość ich rozwinęła się na tyle, że w grudniu 2012r. pozwany wprowadził się do mieszkania siostry powoda M. K.. Pozwany w tym czasie i jak obecnie pracował na dwóch etatach posiadając własne środki finansowe i rachunek bankowy. M. K. nie pracowała i nie prowadziła własnej działalności. Pozwany w mieszkaniu powoda bywał rzadko, nie pomagał przy wysyłaniu paczek.

[ okoliczność bezsporna, zeznania świadków M. K. k.34-35,M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

Pozwany w dnia 31-12-2012r. założył rachunek bankowy w G. M. Bank w czeskim F.- o numerze (...) na prośbę swojej konkubiny M. K.. Zaraz po założeniu rachunku pozwany przekazał kartę kredytową i nr „pin” swojej konkubinie M. K.. Zakładając rachunek pozwany miał świadomość co do bezprawnych zamiarów M. K..

[ okoliczność bezsporna, zeznania świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

Na rachunek bankowy w G. M. Bank w czeskim F.- o numerze (...). przez pięć pierwszych miesięcy 2013r. wpłynęło 83 955 (...) o równowartości 13 641,57 zł. Wpłaty dokonywała Poczta Czeska.

[ okoliczność bezsporna - zaświadczenie banku wraz tłumaczeniem i historią obrotów k.55-71,]

Pieniędzy tych nie wpłacił pozwany. Nie wpłaciła ich również M. P. one z czynu niedozwolonego. Od grudnia 2012r. do maja 2013r. siostra powoda wyprowadziła z jego firmy na różne sposoby ok. 22 000 zł w tym 83 955 (...) za pośrednictwem konta pozwanego.

[ okoliczność bezsporna - zeznania świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

M. K. działał w sposób bardzo prosty wykorzystując fakt, że powód prowadząc sprzedaż na aukcjach internetowych na terenie Czech, wszystkie zamówienia realizował za pośrednictwem poczty czeskiej. Klienci powoda mieli dwa sposoby płatności, przelewem należności na jego rachunek lub płatność przy odbiorze towaru. Płatność przy odbiorze towaru polega na przygotowaniu odpowiednich dokumentów na których widnieje kwota do pobrania oraz rachunek bankowy firmy sprzedawcy, na który to rachunek Poczta Czeska dokonywała przelewu pobranych bezpośrednio od klienta pieniędzy. M. K. po założeniu rachunku bankowego P. Ż. podczas pakowania wypisywała nowe druki w których znajdował się numer rachunku bankowego pozwanego P. Ż., w ten sposób Poczta Czeska przelewała pieniądze powoda na konto pozwanego.

[ dowód -zeznania świadków M. K. k.34-35, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

W dnia 10-01-2013r. pozwany wybrał osobiście w banku na własny dowód 3000 (...). W pozostałe środki pobierała M. K. przy pomocy karty debetowej płacąc w sklepach, restauracjach, wybierała też pieniądze w bankomatach w Czechach i Polsce. M. K. od momentu wypłacenia przez pozwanego kwoty 3000 (...) żyła ponad stan co zarzucał jej pozwany i na co zwrócili uwagę ich wspólni znajomi. M. K. robiła prezenty znajomym za wiedzą i przyzwoleniem pozwanego. Pozwany udostępniał M. K. swój samochód lub prosił kolegę aby woził ją do Czech celem zrobienia zakupów z kart debetowej rachunku albo celem wypłaty pieniędzy.

[ okoliczność bezsporna - zeznania świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

Pozwany z M. K. pojechali na wspólny wyjazd do O. podczas tego wyjazdu M. K. płaciła kartą debetową do rachunku pozwanego np za wspólną kolację.

[ okoliczność bezsporna - zeznania stron k 85-88]

W maju 2013 r pozwany wraz z M. K. byli razem na wczasach w Grecji. Za pobyt w Grecji pozwany zapłacił z własnych środków.

[ okoliczność bezsporna - zeznania stron k 85-88]

W tym samym czasie powód zorientował się, że jest okradany przez siostrę. M. K. powiedziała o tym pozwanemu. Po powrocie z wakacji M. K. przedstawiła powodowi sfałszowaną historię rachunku pozwanego, który to rachunek miał być jej, a obroty nie przekraczać 11 000,00 (...). Powód nie dał się nabrać i ustalił, że konto należy do pozwanego.

[ okoliczność bezsporna - zeznania świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

Dnia 23-07-2013r. powód z pozwany udali się do banku w Czeskim F. zobaczyć oryginalne wyciągi z konta pozwanego (...). Pozwany udostępnił powodowi całą historię rachunku.

[ okoliczność bezsporna - zeznania świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

Pozwany rozstał się zew swoją konkubiną M. K. po powrocie z wakacji w Grecji. Obecnie jest z nią skonfliktowany między innymi na tle rozliczeń finansowych. Pomiędzy nimi toczy się obecnie sprawa w tutejszym sądzie.

[ okoliczność bezsporna - zeznania świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

M. K. oddała bratu kwotę 11 000 zł tytułem naprawienia szkody.

[okoliczność bezsporna – wydruk przelewu z elektronicznej bankowości k-13, zeznania świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88]

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie:

Zeznań świadków M. K. k.34-35, Z. C. k 74v-75, M. S. (1) k. 82v-84, M. S. (2) k.84- 85, zeznania stron k 85-88 oraz na podstawie wydruków bankowych w tym historii obrotów k.55-71 i dokumentu przelewu k.13. Dokumenty bankowe zostały przedłożone przez pozwanego, bez tłumaczenia na język polski, ich autentyczność została potwierdzona przez powoda. Sąd więc uznał ich tłumaczenie za zbędne. Zeznania świadków były spójne logiczne i konsekwentne. Odtworzony przy ich pomocy przebieg zdarzeń w świetle doświadczenia życiowego oraz pozostałych dowodów w sprawie jest całkowicie wiarygodny.

Stan faktyczny był pomiędzy stronami w znacznym zakresie bezsporny. Bezsporne były zarówno wysokość szkody jak sposób jej spowodowania przez M. K. za pośrednictwem konta pozwanego.

Sporne były okoliczności udziału pozwanego w podmienianiu dokumentów wysyłkowych oraz jego wiedzy o działaniach konkubiny.

Za nieudowodnione przez powoda Sąd uznał jego twierdzenia, że pozwany pomagał fałszować dokumentacje pocztową powoda. Z zeznań stron i M. K. wynika, że pozwany nie brał osobistego udziału w podmienianiu dokumentu, wskazującego konto, na które miały wpływać pieniądze za sprzedane towary. W mieszkaniu powoda bywał rzadko i nie pomagał przy wysyłaniu paczek nie miał więc sposobności współdziałać z konkubiną.

Wykazanie przez powoda, że zaboru dokonano za pośrednictwem konta pozwanego wynika domniemanie, że wszystkie operacje na koncie odbywały się za wiedzą i wolą pozwanego. Domniemanie winy pozwanego co do pomocy M. K. przy oszustwie na szkodę powoda. Pozwany tego domniemania nie obalił nie wykazując, że nie posiadał wiedzy o rzeczywistej działalności swojej konkubiny, a ciężar wykazania tego faktu jego obciążał [art 6 kc.]. Jak wynika natomiast z jego zeznań miał pełną świadomość bezprawnych działaniach konkubiny początkowo mając pretensje o rozrzutny styl życia, później namawiając aby przyznała się bratu to jej wybaczy. Z zeznań świadków wskazanych przez pozwanego wynika również, że wszyscy oni mieli świadomość, że M. K. oszukuje brata i z tego źródła pochodzą wydawane przez nią pieniądze wykraczające ponad normalny stan jej dochodów. Trudno uwierzyć pozwanemu, że mieszkając ze swoją konkubiną nie wiedział, że nie prowadzi ona jakiegokolwiek działalności gospodarczej, a jej jedyną aktywnością jest praca dla brata przy wysyłaniu paczek. Za niewiarygodne sąd uznał, twierdzenia pozwanego dotyczące przyczyn założenia konta dla M. K.. Stanowią one linie obrony pozwanego nie potwierdzoną zeznaniami wskazanych przez niego świadków. Świadkowie nie mieli wątpliwości, że chodziło o pomoc w bezprawnych działaniach M. K. polegających na oszustwach chociażby podatkowych.

Nie uszło uwadze, sądu że M. K. jest obecnie skłócona z pozwanym będąc dodatkowo głównym sprawcą szkody powoda ocena więc jej zeznań musiała być ostrożna. Zeznania tego świadka korespondują z pozostałymi świadkami i ze zeznaniami stron co do prawie wszystkich okoliczności czynu uznane zostały więc za wiarygodne w tym zakresie. Sąd za pomówienie uznał zeznania tego świadka wyłącznie w zakresie współsprawstwa pozwanego. Uznając je natomiast za wiarygodne w zakresie wiedzy pozwanego o jej bezprawnych działaniach. Sprawca aby podmienić druk musiałby widzieć oryginał albo znać osobę i kwotę jaka ma zostać pobrana. Wiedzę taką można było uzyskać w mieszkaniu powoda przy pakowaniu paczek. Pozwany tam zbyt rzadko bywał mógł pomagać konkubinie przy fałszowaniu tych dokumentów. M. K. o okradaniu brata powiedziała wspólnym znajomym z pozwany, więc sąd dał jej wiarę że powiedziała o tym też pozwanemu jako konkubentowi.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawą odpowiedzialności pozwanego jest przepis art. 415 kc w związku z art 422 k.c. Solidarną odpowiedzialność może ponosić kilku współsprawców, ale także sprawca z pomocnikiem, podżegaczem lub osobą, która skorzystała ze szkody (art. 422 k.c.) Pozwany zobowiązany jest do naprawienia szkody powoda w ramach odpowiedzialności pomocnika. Pomocnikiem jest osoba, której zachowanie umożliwia lub ułatwia sprawcy dokonanie czynu bezprawnego. Może ono przybierać postać fizycznego lub intelektualnego wspierania sprawcy, najczęściej drogą działania. Pomocnik ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swojego zachowania (art. 361 § 1 k.c.) i odpowiada za szkodę wyrządzoną przez sprawcę, w zakresie, w jakim szkoda ta pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z zachowaniem sprawcy, któremu udzielił on pomocy. Niewątpliwie pozwany świadomie pomógł swojej konkubinie M. K. w dokonaniu czynu bezprawnego na szkodę powoda zakładając w tym celu konto i umożliwiając jej pobieranie z tego konta pieniędzy. Zdaniem sądu dla przypisania pozwanemu pomocnictwa bez znaczenia jest jego pełna wiedza na czym miało polegać bezprawne działanie sprawcy i przeciwko komu jest ono wymierzone. Wystarczające jest sama świadomość, że chodzi o działania bezprawne, niezgodne z prawem. O takim celu założenia konta wiedzieli świadkowie wspólni znajomi pozwanego i jego konkubiny nie sposób uwierzyć pozwanemu że tylko on nie wiedział.

Obrona pozwanego zasłaniającego się niewiedzą o działaniach jego konkubiny nie została uwzględniona przez Sąd orzekający nie mogła więc zwolnić pozwanego od odpowiedzialności za szkodę powoda. Pozwany ponadto korzystał z pieniędzy pochodzących z jego konta jego rola więc nie ograniczyła się wyłącznie do pomocnictwa.

Powód może dochodzić od pozwanego naprawienia całej szkody albo jej części stosownie do art. 441 k.c. Przepis art. 441 § 1 k.c. ma charakter bezwzględnie wiążący i stanowi normatywną podstawę solidarności dłużników (por. art. 366 i 369 k.c.). Jego konsekwencją jest więc współodpowiedzialność na zasadach określonych w art. 366 i n. k.c. wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za delikt (por. uwagi do tej regulacji prawnej).

Powód zażądał od pozwanego połowy kwoty zagarniętej za pośrednictwem rachunku bankowego pozwanego tj 6821 zł. Kwota ta nie była przez pozwanego kwestionowana będąc bezsporną dlatego należało ją zasądzić od pozwanego na rzecz powoda tytułem odszkodowania.

O odsetkach sąd orzekł na podstawie art 481 k.c. przyjmując, że dopiero z pozwu pozwany dowiedział się o wysokości szkody, którą ma naprawić powodowi plus czternaście dni na dobrowolne spełnieni świadczenia, opóźnienie pozwanego bezspornie jest od daty 18-01-2014r. Roszczenie więc o wcześniejsze odsetki zostało oddalone.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach oparto o art 98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: