Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1454/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-11-20

Sygn. akt I C 1454/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron

Protokolant: Ewelina Urbańska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r.

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa (...) S.a r.l. w L.

przeciwko J. Z.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 1454/13

UZASADNIENIE

Powód, (...) S.a r.l w L., wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego J. Z. kwoty 341,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami (od kwot po 37,90 zł, od 4 dnia każdego kolejnego miesiąca, poczynając od grudnia 2008 r., a kończąc na sierpniu 2009 r., do dnia zapłaty) i kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania wyjaśnił, że dochodzona należność wynika z umowy o świadczenie usług; podał też, że nabył ją na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Pozwany, J. Z., wniósł o oddalenia powództwa. Zarzucił, że nie ma żadnego zadłużenia u powoda.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W lipcu 2012 r. (...) S.a r.l w L. nabył od (...) S.A. w W. szereg wierzytelności z tytułu umów o świadczenie usług. Jedną z nich miała być wierzytelność wobec J. Z. w łącznej kwocie 341,10 zł, na którą składały się należności płatne w dziewięciu różnych terminach, z których ostatni miał wypadać 3 sierpnia 2009 r.

(dowód:

-

umowa sprzedaży wierzytelności z 3 lipca 2012 r. [k 12-13];

-

zawiadomienie o przelewie wierzytelności [k 18];

-

częściowy wykaz wierzytelności do umowy sprzedaży wierzytelności z 3 lipca 2012 r. [k 18])

Sąd zważył, co następuje:

W sprawie powód – wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi (art. 6 k.c.) – nie udowodnił, że zbywcy wierzytelności przysługiwała należność będąca przedmiotem obrotu (por. wyrok SN z 12 lipca 2006 r., V CSK 187/06). W takich warunkach powództwo podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skowron
Data wytworzenia informacji: