Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1305/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-10-23

Sygn. akt I C 1305/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron

Protokolant: Ewelina Urbańska

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2013 r.

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa (...) S.a r.l. w. L.

przeciwko W. K.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 1305/13

UZASADNIENIE

Powód, (...) S.a r.l w L. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego W. K. kwoty 812,10 zł z ustawowymi odsetkami (od kwoty 69,90 zł: od 1 września 2008 r. do dnia zapłaty, od kwoty 69,90 zł: od 1 października 2008 r. do dnia zapłaty, od kwoty 69,90 zł: od 1 listopada 2008 r. do dnia zapłaty, od kwoty 69,90 zł: od 1 grudnia 2008 r. do dnia zapłaty, od kwoty 69,90 zł: od 1 stycznia 2009 r. do dnia zapłaty, od kwoty 77,80 zł: od 1 lutego 2009 r. do dnia zapłaty, od kwoty 77,80 zł: od 1 marca 2009 r. do dnia zapłaty, od kwoty 77,80 zł: od 1 kwietnia 2009 r. do dnia zapłaty, od kwoty 77,80 zł: od 1 maja 2009 r. do dnia zapłaty, od kwoty 77,80 zł: od 1 czerwca 2009 r. do dnia zapłaty i od kwoty 73,60 zł: od 1 lipca 2009 r. do dnia zapłaty) oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania wyjaśnił, że dochodzona należność wynika z umowy o świadczenie usług; podał też, że nabył ją na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 21 maja 2013 r., sygn. akt VI Nc-e 771140/13, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił żądanie powoda.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany, W. K., zarzucił, że roszczenie powoda jest bezpodstawne i przedawnione (należało przez to rozumieć, że żąda oddalenia powództwa).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W lipcu 2012 r. (...) S.a r.l wL. nabył od (...) S.A. w W. szereg wierzytelności z tytułu umów o świadczenie usług. Jedną z nich miała być wierzytelność wobec W. K. w łącznej kwocie 812,10 zł, na którą składały się należności płatne w jedenastu różnych terminach, z których ostatni miał wypadać 30 czerwca 2009 r.

(dowód:

-

umowa sprzedaży wierzytelności z 3 lipca 2012 r. [k 22-23];

-

zawiadomienie o przelewie wierzytelności [k 28];

-

częściowy wykaz wierzytelności do umowy sprzedaży wierzytelności z 3 lipca 2012 r. [k 28])

Sąd zważył, co następuje:

W sprawie powód – wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi (art. 6 k.c.) – nie udowodnił, że zbywcy wierzytelności przysługiwała należność będąca przedmiotem obrotu (por. wyrok SN z 12 lipca 2006 r., V CSK 187/06). W takich warunkach powództwo podlegało oddaleniu.

Powództwo podlegałoby oddaleniu również w przypadku, gdyby dochodzona należność faktycznie istniała. Jej źródłem miała być umowa o świadczenie usług; wynikające z niej roszczenie o zapłatę za wykonane usługi przedawniłoby się – razem z roszczeniem o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie (por. np. uchwałę SN z 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04 i wyrok SN z 24 maja 2005 r., V CK 655/04) – najdalej 30 czerwca 2011 r. (art. 751 pkt 1 k.c. w zw. z art. 750 k.c.), tj. niemal 2 lata przed wniesieniem pozwu. W takiej sytuacji podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia byłby skuteczny, a on sam uchyliłby się od zapłaty należności (art. 117 § 2 k.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skowron
Data wytworzenia informacji: