Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 534/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-10-10

Sygn. akt I C 534/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Ewelina Pługowska

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...) S.A. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko H. K.

o zapłatę

powództwo oddala

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. w dniu 15-02-2012r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko H. K. o zapłatę kwoty 1401,73 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji nabył od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu wystawionych faktur z zgodnie z zawartą umową, a kwota dochodzona pozwem wynika z wyciągu z ksiąg funduszu o nr (...) i składa się z nieuiszczonego ekwiwalentu za usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 282,94 zł i skapitalizowanych odsetek za opóźnienie .w kwocie 118,79 zł.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 28-02-2012r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachodni w L. o sygn. VI Nc-e 397857/13 uwzględnił roszczenie powoda w całości [k-8].

Pozwany w sprzeciwie zaprzeczył roszczeniom powoda twierdząc, że umowę z (...) rozwiązał w listopadzie 2011r, a sprzętu nikt nie odebrał[k-9].

Sąd Rejonowy Lublin-Zachodni w L. postanowieniem z dnia 25-03-2013r o sygn. VI Nc-e 397857/13 uchylił nakaz zapłaty z dnia 21-06-2012r w całości i przekazał rozpoznanie sprawy do tutejszego Sądu. [k.- 16].

Powód w uzupełniając pozew do wymogów postępowania uproszczonego podtrzymał pozew w całości argumentując, identycznie jak elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Pozwany na rozprawie w dniu 30-07-2013r. podtrzymał swoje zarzuty do pozwu dołączając swoją korespondencje z Telekomunikacją dotyczącą rozwiązania umowy.

Powód zobowiązany do ustosunkowania się do pism i twierdzeń pozwanego zignorował wezwanie sądu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 08-12-1995r (...) S.A. w W. zawarła umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z abonentem H. K. umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy była usługa abonamentu telefonicznego.

[dowód: umowa k- 34]

W dniu 30-11-2009r (...) S.A. w W. zawarła umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z abonentem H. K. umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Zgodnie z umową sprzęt niezbędny do korzystania z usług stanowiły własność (...) S.A. w W.. Umowa nie regulowała zasad zwrotu sprzętu.

[dowód: umowa k- 32-33]

Pismem z dnia 18-10-2011r pozwany wypowiedział umowę ze skutkiem na

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: