Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 363/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-06-20

Sygn. akt I C 363/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron

Protokolant: Ewelina Urbańska

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r.

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko E. L.

o wydanie

1.  nakazuje pozwanej E. L., żeby wydała powodowi R. M.:

a) notebook S. N.. (...) z bezprzewodową klawiaturą L.,

b) telewizor S. z monitorem (...) o przekątnej obrazu 40’’,

c) zestaw wypoczynkowy typu narożnik w kolorze ciemnobrązowym,

zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 260 zł tytułem zwrotu kosztów

Sygn. akt I C 363/13

UZASADNIENIE

Powód, R. M., wniósł o nakazanie pozwanej E. L., żeby wydała mu notebook S. NP. (...) z bezprzewodową klawiaturą L., telewizor S. L. z monitorem o przekątnej obrazu 40’’ i zestaw wypoczynkowy typu narożnik w kolorze ciemnobrązowym; wniósł także zasądzenie od niej na swoją rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu żądania podał, że rzeczy te kupił z własnych środków w czasie, kiedy mieszkał z pozwaną; wyjaśnił przy tym, że pozostawał z nią w zażyłych relacjach przyjacielskich, zaznaczając wyraźnie, że nie byli małżeństwem. Wskazał, że wyprowadzając się z mieszkania pozwanej zabrał ze sobą tylko cześć swoich rzeczy. Podniósł, że pomimo wstępnie wyrażanej przez pozwaną gotowości oddania mu notebooka i telewizora, ostatecznie odmówiła ona ich zwrotu.

Pozwana, E. L., wniosła o oddalenie powództwa. Przyznała, że rzeczy, których wydania domagał się powód, stanowiły jego własność („zostały kupione za jego pieniądze”). Potwierdziła, że nadal znajdują się one w jej posiadaniu. Zarzuciła jednak, że w czasie, kiedy pozostawała z powodem w konkubinacie, ponosiła koszty związane z utrzymaniem mieszkania i wyżywieniem, przez co należy jej się rekompensata w postaci połowy wartości zatrzymanych przez nią rzeczy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

R. M. jest właścicielem notebooka S. NP. (...) z bezprzewodową klawiaturą L., telewizora S. L. z monitorem o przekątnej obrazu 40’’ i zestawu wypoczynkowego typu narożnik w kolorze ciemnobrązowym. Rzeczy te znajdują się w posiadaniu E. L..

(dowód:

-

wydruki transakcji z dnia 24 marca 2012 r. i 29 marca 2012 r. [k 4, 6];

-

informacja z dnia 12 marca 2013 r. [k 5];

-

informacyjne przesłuchanie stron [k 20])

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do art. 222 § 1 k.c., właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

W sprawie poza sporem było, że wyłącznym właścicielem notebooka S. NP. (...) z bezprzewodową klawiaturą L., telewizora S. L. z monitorem o przekątnej obrazu 40’’ i zestawu wypoczynkowego typu narożnik w kolorze ciemnobrązowym jest powód, a także, że rzeczy te znajdują się w posiadaniu pozwanej.

Pozwana nie była współwłaścicielką rzeczy, których wydania domagał się powód (w szczególności nie zostały one nabyte do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską), nie przysługiwało jej też do nich żadne prawo (w tym prawo zatrzymania – art. 461 § 1 k.c.). W prawie polskim nie znana instytucji rekompensaty w kształcie zaproponowanym przez pozwaną. W takich warunkach pozwana zobowiązana była do zwrotu przedmiotów należących do powoda.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 k.p.c. – zasądzając je od pozwanej (jako strony, która przegrała sprawę).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skowron
Data wytworzenia informacji: