Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 1038/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-02-21

Sygn. akt IIW 1038/12

RSOW - 674/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21.02.2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Kliś

Protokolant: Aleksandra Hormańska

po rozpoznaniu w dniach 23.01.2012r. i 21.02.2013r. sprawy

przeciwko B. H., c. S. i W.,

ur. (...) w m. D.

obwinionej o to, że :

w dniu 29 czerwca 2012 roku o godzinie 22:30 w Z. na ul. (...) II 22/3 poprzez słuchanie głośnej muzyki zakłóciła ciszę nocną pozostałym lokatorom,

tj. o czyn z art. 51 § 1 kw;

I.  uznaje obwinioną B. H. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. wykroczenia z art. 51 § 1 kw i za to na podstawie art. 51 § 1 kw przy zastosowaniu art. 36 § 1 kw wymierza jej karę nagany,

II.  na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 119 kpow zasądza od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa zryczałtowane koszty niniejszego postępowania w kwocie 50,00 (pięćdziesięciu) złotych zaś na podstawie art. 3 ust. 1 2 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierza jej opłatę w kwocie 30,00 (trzydzieści) złotych.

UZASADNIENIE

B. H. na stałe zamieszkuje w budynku wielorodzinnym położonym w Z., powiat L., przy ulicy (...) II 22. W budynku tym mieszkają również rodziny M. oraz S.. Pomiędzy obwinioną , a pozostałymi mieszkańcami trwa konflikt na tle spraw majątkowych. Na tym tle dochodzi do licznych nieporozumień , kłótni , wzajemnych oskarżeń , pomówień.

Dowód: wyjaśnienia obwinionej B. H. k. 17 , 40v-41 , 54v-55, zeznania świadka D. D. k. 41v-42v , K. M. k. 9 , 42v , P. M. k. 6 , 42v-43 , B. S. k. 10 , 44 , L. P. k. 53v-54 , M. S. k. 8 , 54-54v.

W dniu 29 czerwca 2012r. B. H. w godzinach wieczornych oglądała relację z meczu Niemcy-Włochy. Po jej zakończeniu , około godziny 22 10 włączyła radio i głośno słuchała muzyki. Okna z jej mieszkania były otwarte. Z uwagi na dobiegające dźwięki na zewnątrz lokalu K. M. i B. Ś. udały się pod drzwi obwinionej zwracając uwagę , aby ta ściszyła słuchaną głośno muzykę , która zakłócała ciszę nocną w/w.

Dowód: zeznania świadka K. M. k. 9 , 42v , P. M. k. 6 , 42v-43 , B. S. k. 10 , 44, notatka urzędowa k. 1.

Wobec braku reakcji ze strony obwinionej P. M. o popełnionym wykroczeniu zawiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w L. , który na miejsce zdarzenia wysłał patrol z Posterunku Policji w S. w składzie st. asp. D. D. i asp. M. S.. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze słyszeli dobiegające z mieszkania B. H. głośne dźwięki muzyki. Przeprowadzili rozmowę z K. M. i B. S. na temat zaistniałego czynu , po czym udali się pod drzwi mieszkania obwinionej. D. D. przedstawił się oraz podał cel interwencji. B. H. nie wpuściła funkcjonariuszy do mieszkania , jednak na ich polecenie wyłączyła radio. Funkcjonariusze poinformowali obwinioną o zgłoszeniu wniosku o ściganie i ukaranie w związku z popełnionym wykroczeniem do Sądu Rejonowego wL..

Dowód: wyjaśnienia obwinionej B. H. k. 17 , 40v-41 , 54v-55, zeznania świadka D. D. k. 41v-42v , K. M. k. 9 , 42v , P. M. k. 6 , 42v-43 , B. S. k. 10 , 44 , L. P. k. 53v-54 , M. S. k. 8 , 54-54v, notatka urzędowa k.1.

B. H. nie była karana za przestępstwa.

Dowód: wyjaśnienia obwinionej B. H. k. 17 , 40v-41 , 54v-55.

Słuchana na etapie postępowania przygotowawczego , jak również sądowego obwiniona B. H. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej wnioskiem czynu. W złożonych wyjaśnieniach potwierdziła poczynione przez Sąd Rejonowy ustalenia faktyczne dotyczące istniejącego konfliktu między stronami , jak również interwencji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w S. w dniu 29.06.2012r. w związku z zawiadomieniem o popełnionym wykroczeniu. Kategorycznie zaprzeczyła, aby słuchana przez nią relacja z meczu Niemcy-Włochy oraz włączona muzyka była na tyle głośna by mogła zakłócić spoczynek nocny współlokatorów. Oznajmiła, iż tej nocy miała uchylone okno z uwagi na panującą wysoką temperaturę. Stwierdziła również , że w tym czasie w jej mieszkaniu przebywała L. P..

Sąd zważył co następuje :

Wyjaśnienia obwinionej B. H. tylko częściowo zasługiwały na wiarę i to tylko w tym zakresie , w którym potwierdziła ona poczynione przez Sąd orzekający ustalenia faktyczne.

W pozostałej części wyjaśnienia obwinionej należało uznać za niewiarygodne i sprzeczne z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Przedstawiona relacja miała jedynie na celu obronę w/w przed poniesieniem konsekwencji karnej swojego postępowania. Słuchani bowiem w niniejszej sprawie zarówno w trakcie dochodzenia , jak również rozprawy sądowej świadkowie w osobach P. M. , K. M. , B. S. , D. D. , M. S. kategorycznie stwierdzili , iż krytycznej nocy po godzinie 22 00 z mieszkania należącego do obwinionej dochodziły odgłosy głośno słuchanej relacji meczu oraz muzyki. Dźwięki te – jak stwierdzili pokrzywdzeni P. M. , K. M. i B. S. – zakłócały im spoczynek i ciszę nocną. Po nieudanej próbie rozmowy z obwinioną , aby ta wyłączyła , bądź ściszyła odbiorniki RTV , z których wydobywały się odgłosy – zawiadomili o popełnionym wykroczeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w L., skutkiem czego o godzinie 22 30 funkcjonariusze policji : D. D. i M. S. przeprowadzili interwencję na miejscu zdarzenia. Jak zauważyli słuchani funkcjonariusze , po przybyciu do miejsca zamieszkania w/w na ulicę (...) II w Z. słyszeli głośną muzykę dochodzącą z mieszkania B. H. , co skutkowało podjęciem przez nich czynności służbowych , o których mowa w niniejszej sprawie. Obwiniona jednak – pomimo przedstawienia się przez interweniujących policjantów oraz podaniu celu wizyty – nie otworzyła drzwi mieszkania. Na wezwanie w/w wyłączyła jednak odbiornik , z którego wydobywały się dźwięki zakłócające ciszę nocną pokrzywdzonym. Za wiarygodne Sąd Rejonowy uznał również zeznania świadka L. P. w tej części , w której w/w oświadczyła , iż tego wieczoru przebywała w mieszkaniu B. H. i pomiędzy godziną 22 20 , a 22 30 wspólnie z w/w słuchały muzyki. Sąd nie dał jednak wiary twierdzeniom w/w , iż te zachowania nie zakłóciły spokoju pozostałym mieszkańcom budynku. Dowody z zeznań świadków potwierdzone zostały treścią notatki sporządzonej na skutek przeprowadzonej w dniu zdarzenia interwencji (k. 1 ). Uwzględniając tak zgromadzony w sprawie materiał dowodowy – należało stwierdzić, iż wina i sprawstwo B. H. w zakresie popełnienia zarzucanego jej wykroczenia były bezsporne. Obwiniona B. H. w dniu 29 czerwca 2012r. o godzinie 22 30 w Z. , na ulicy (...) II 22/3 powiat L. , poprzez głośne słuchanie muzyki zakłóciła ciszę nocną pozostałym lokatorom w osobach P. M. , K. M. i B. S.. Swoim działaniem wyczerpała ustawowe znamiona wykroczenia opisanego w treści art. 51§1 k.w. B. H. nie była karana sądownie za przestępstwa. Jest osobą starszą. Co istotne pomiędzy w/w , a pokrzywdzonymi w niniejszej sprawie od lat istnieje konflikt sąsiedzki na tle spraw majątkowych. Wykroczenia opisanego w zarzucie obwiniona dopuściła się nieumyślnie , nie zachowując wymaganej ostrożności. Po interwencji policji wyłączyła odbiornik radiowy , z którego wydobywały się dźwięki zakłócające spoczynek nocny pozostałym lokatorom. Wszystkie te łącznie rozpoznawane okoliczności , jak również to , iż stopień społecznej szkodliwości czynu był niższy niż znaczny przekonują Sąd , iż sprawiedliwą i wystarczającą do wdrożenia obwinionej do przestrzegania prawa i zasad współżycia społecznego , sankcją za popełniony czyn będzie karana nagany. Wobec powyższego Sąd orzekający uznając B. H. za winną popełnienia zarzucanego jej wykroczenia orzekł jak w sentencji wyroku. B. H. pobiera świadczenie emerytalne w kwocie 800 €. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Wobec powyższego na podstawie art. 627 k.p.k. w zw z art. 119 k.p.o.w. zasądził od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w niniejszej sprawie w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych) i na podstawie art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył jej opłatę w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kliś
Data wytworzenia informacji: