Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 178/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-06-06

Sygn.akt IIK 178/13

1Ds.215/13/D

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 czerwca 2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie :

Przewodniczący SSR Dariusz Kliś

Protokolant Tomasz Kilarski

Przy udziale Prokuratora Artura Idzi

po rozpoznaniu dnia 06.06.2013r. sprawy karnej

Z. S. (1)

urodz. (...) w L.

syna W. i O. zd. P.

oskarżonego o to , że : w dniu 17 marca 2013r. w J. woj. (...), kierował po drodze publicznej rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości , wynoszącym: I badanie godzina 07:24 – 0,47 mg/dm 3, II badanie godzina 07:40 – 0,50 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio karany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu sygn.akt VIK 702/07 z dnia 21 stycznia 2008r. za czyn określony w art. 178a§2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w ilości 8 miesięcy i 7 dni w okresie od 15 kwietnia 2010r. do 22 grudnia 2010r. ,

tj. o czyn z art. 178a§2 k.k. w zw z art. 64§1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego Z. S. (2) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. występku z art. 178a§2 kk w zw z art. 64§1 kk i za to na podstawie art. 178a§2 kk wymierza mu karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym , wskazanej przez Wójta Gminy L.,

II.  na podstawie art. 42§2 kk orzeka wobec oskarżonego Z. S. (1) środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów , motorowerów oraz motocykli w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat,

III.  na podstawie art. 624§1 kpk i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza mu opłaty.

UZASADNIENIE

Z. S. (2) w dniu 17 marca 2013r. w miejscowości J. województwa (...) kierował rowerem po drodze publicznej. W trakcie jazdy oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,47 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego Z. S. (1) k. 16-17 , 30-30v , protokół użycia alkotestu k. 2.

Z. S. (2) był w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego Z. S. (1) k. 16-17 , 30-30v , karta karna k. 5-7 , odpisy wyroków k. 11-13.

Słuchany w toku prowadzonego postępowania zarówno przygotowawczego , jak również sądowego oskarżony Z. S. (2) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił , iż w przeddzień zdarzenia spożywał alkohol w postaci wina do późnych godzin nocnych. Następnego dnia , gdy w godzinach rannych udał się do rodziny rowerem , po przejechaniu kilku metrów został zatrzymany przez patrol policji do kontroli drogowej. W trakcie badania stanu trzeźwości u oskarżonego stwierdzono 0,47 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd zważył co następuje :

Wyjaśnienia oskarżonego Z. S. (1) zasługiwały na uwzględnienie. Zostały one bowiem złożone w sposób spontaniczny. Oskarżony szczerze opisał swój udział w popełnionym przestępstwie.

Twierdzenia te , zaś uzupełnione nadto zostały niewątpliwymi i bezspornymi dowodami złożonymi w aktach prowadzonego postępowania. Mowa tutaj w szczególności o protokole użycia alkotestu (k.2) , z treści którego niezbicie wynikało , iż Z. S. (2) w trakcie kierowania rowerem w dniu 17.03.2013r. w J. znajdował się w stanie nietrzeźwości – 0,47 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W świetle powyższego wina i sprawstwo oskarżonego Z. S. (1) w zakresie czynu z art. 178a§2 kk były bezsporne.

Z. S. (2) w dniu 17 marca 2013r. w J. woj. (...), działając z zamiarem bezpośrednim , kierował po drodze publicznej rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości , wynoszącym: I badanie godzina 07:24 – 0,47 mg/dm 3, II badanie godzina 07:40 – 0,50 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio karany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu sygn.akt VIK 702/07 z dnia 21 stycznia 2008r. za czyn określony w art. 178a§2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w ilości 8 miesięcy i 7 dni w okresie od 15 kwietnia 2010r. do 22 grudnia 2010r.

Swoim czynem oskarżony wyczerpał ustawowe znamiona występku z art. 178a§2 k.k. w zw z art. 64§1 k.k.

Oceniając niniejszą sprawę z punktu widzenia odpowiedzialności karnej sprawcy , za okoliczności obciążające Sąd Rejonowy w Lubaniu uznał – jego dotychczasową karalność. Za łagodzące , zaś przyjął przyznanie się w/w do winy , okazaną skruchę i szczery żal.

Uwzględniając charakter popełnionego przestępstwa , ilość tego typu czynów na terenie działania Sądu Rejonowego w Lubaniu , zagrożenie jakie dla innych uczestników na polskich drogach niosą nietrzeźwi kierujący – należało zważyć , iż stopień winy i społecznej szkodliwości czynu jakiego dopuścił się oskarżony był znaczny.

Biorąc pod uwagę opisane wyżej okoliczności wymierzono Z. S. (2) karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym , wskazanej przez Wójta Gminy L..

Tak wymierzona kara – zdaniem Sądu orzekającego – uwzględnia nie tylko stopień społecznej szkodliwości czynu , ale również status majątkowy sprawcy , jego wiek oraz spełnia cele prewencyjne.

Na podstawie art. 42§2 k.k. Sąd Rejonowy w Lubaniu orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów , motorowerów i motocykli w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat.

Orzekając powyższe uwzględniono stan nietrzeźwości kierującego oraz czas i miejsce popełnienia przestępstwa.

Oskarżony Z. S. (2) nie posiada stałej pracy , majątku ruchomego , bądź nieruchomego większej wartości.

Wobec powyższego na podstawie art. 624§1 kpk i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych Sąd zwolnił w/w od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie , nie wymierzając równocześnie opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kliś
Data wytworzenia informacji: