Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 79/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2022-06-08

Sygn. akt IIK 79/22

4327-0 Ds.566.2021

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08.06.2022r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tuliusz Stabryn

Protokolant: Sandra Staśkowiak

przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu: Błażeja Kubackiego

po rozpoznaniu w dniach 24.05.2022r., 08.06.2022r. sprawy karnej

przeciwko P. T.

s. R. i I. z d. M.

ur. (...) w W.

oskarżonemu o to, że :

I.  w dniu 16 grudnia 2021r. w miejscowości N. pow. (...), poruszając się Drogą Krajową nr (...), prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki V. (...), o nr rej. (...), znajdując się w stanie pod wpływem środków odurzających w postaci MDMA, amfetaminy i metamfetaminy w stężeniu 70 ng/ml oddziałującym na ośrodkowy układ nerwowy jak alkohol etylowy w ilości powyżej 0,5 promila,

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

II.  w dniu 16 grudnia 2021r. w miejscowości N., woj. (...), umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, iż znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy, metamfetaminy i MDMA prowadząc samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) nie posiadając uprawnień do kierowania tym pojazdem, wewnątrz którego podróżowali W. Z., T. A. i S. G., nie dostosował prędkości jazdy do zaistniałych warunków drogowych oraz nie zachował szczególnej ostrożności i właściwej oceny możliwości wykonania manewru wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu, a nadto nie stosując się do znaku poziomego P-4 rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu ciężarowego i wjechał na pas ruchu przeznaczonych dla pojazdów poruszających się z przeciwnego kierunku, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem V. (...) o nr rej. (...), w wyniku czego W. Z. doznał licznych wielonarządowych obrażeń, które skutkowały jego zgonem, T. A. doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber VIII-XI po stronie lewej, złamania kości krzyżowej, złamania wyrostków poprzecznych lewych kręgów L1-L4, rozległego rozerwania przepony po stronie lewej, perforacji dna żołądka na długości około 3cm i martwicy ściany w obrębie dna żołądka, lewostronnego zapalenia opłucnej, a nadto u wymienionego rozpoznano stan ostrej niewydolności oddechowej, które to obrażenia stanowią chorobę realnie zagrażającą życiu, S. G. doznał obrażeń ciała w postaci złamania trzonu kości udowej prawej, złamania dalszej nasady kości promieniowej lewej, stłuczenia klatki piersiowej i głowy, otarcia skóry okolicy czołowej prawej i uda prawego, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia na czas powyżej 7 dni, zaś kierując samochodem V. (...) - S. K. doznał obrażeń ciała w postaci: złamania żeber V i XI po prawej stronie, złamania wyrostka stawowego prawego kręgu Th10, złamania wyrostka poprzecznego prawego kręgu L1, które to obrażenia skutkują rozstrojem zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni,

tj. o czyn z art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk

I.  uznaje oskarżonego P. T. winnym tego, że w dniu 16 grudnia 2021r. w miejscowości N., woj. (...), umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) poruszając się drogą krajową nr (...), znajdując się jednocześnie w stanie pod wpływem środków odurzających w postaci MDMA, amfetaminy i metamfetaminy o stężeniu 70 ng/ml oddziałującym na ośrodkowy układ nerwowy jak alkohol etylowy w ilości powyżej 0,5 promila, nie dostosował prędkości jazdy do zaistniałych warunków drogowych oraz nie zachował szczególnej ostrożności i właściwej oceny możliwości wykonania manewru wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu, a nadto nie stosując się do znaku poziomego P-4 rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu ciężarowego i wjechał na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów poruszających się z przeciwnego kierunku, doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem V. (...) o nr rej. (...) w wyniku czego pasażerowie tego pojazdu W. Z. doznał licznych wielonarządowych obrażeń, które skutkowały jego zgonem, T. A. doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber VIII-XI po stronie lewej, złamania kości krzyżowej, złamania wyrostków poprzecznych lewych kręgów L1-L4, rozległego rozerwania przepony po stronie lewej, perforacji dna żołądka na długości około 3cm i martwicy ściany w obrębie dna żołądka, lewostronnego zapalenia opłucnej, a nadto u wymienionego rozpoznano stan ostrej niewydolności oddechowej, które to obrażenia stanowią chorobę realnie zagrażającą życiu, S. G. doznał obrażeń ciała w postaci złamania trzonu kości udowej prawej, złamania dalszej nasady kości promieniowej lewej, stłuczenia klatki piersiowej i głowy, otarcia skóry okolicy czołowej prawej i uda prawego, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia na czas powyżej 7 dni, zaś kierując samochodem V. (...) - S. K. doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber V i XI po prawej stronie, złamania wyrostka stawowego prawego kręgu Th10, złamania wyrostka poprzecznego prawego kręgu L1, które to obrażenia skutkują rozstrojem zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni tj. przestępstwa z art. 178a § 1 kk i art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu P. T. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 17.12.2021r. godz. 20:45 do dnia 08.06.2022r.,

III.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego P. T. środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

IV.  na podstawie art. 43a § 2 kk zasądza od oskarżonego P. T. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w W. świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych,

V.  na podstawie art. 46 § 2 kk zasądza od oskarżonego P. T. na rzecz pokrzywdzonych:

- E. Z. nawiązkę w kwoce 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

- T. A. nawiązkę w kwocie 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych,

- S. G. i S. K. nawiązki w kwocie po 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych dla każdego z nich,

płatne po uprawomocnieniu się wyroku,

VI.  na podstawie art. 616 § 1 pkt 2 kpk zasądza od oskarżonego P. T. na rzecz T. A. i S. K. kwoty po 2.000 (dwa tysiące) złotych dla każdego z nich z tytułu ustanowienia pełnomocnika w sprawie w osobie adw. Jacka Kurcio, zaś na rzecz E. Z. i S. G. kwoty po 1.608,00 (jeden tysiąc sześćset osiem) złotych dla każdego z nich z tytułu ustanowienia pełnomocnika w sprawie w osobie r.pr. Justyny Podkańskiej,

VII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust.1 Ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza mu opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 79/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1.1

P. T.

Czyn z art. 178a § 1 kk i art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk

Umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym w dniu 16.122021 roku w N., polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym, samochodem marki V. (...) o nr rej. (...), po drodze publicznej, nie posiadając uprawnień do ich prowadzenia, znajdując się jednocześnie pod wpływem środków odurzających w postaci MDMA, amfetaminy i metamfetaminy o stężeniu 70 ng/ml oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy jak alkohol etylowy w ilości powyżej 0,5 promila, nie dostosowując prędkości jazdy do zaistniałych warunków drogowych oraz nie zachowując szczególnej ostrożności i właściwej oceny możliwości wykonania manewru wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu, a nadto nie stosując się do znaku poziomego P-4, rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu ciężarowego wjechał na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów poruszających się z przeciwnego kierunku, czym doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...), w wyniku czego pasażerowie tego pojazdu W. Z. doznał licznych wielonarządowych obrażeń, które skutkowały jego zgonem, T. A. doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber VIII-XI po stronie lewej, złamania kości krzyżowej, złamania wyrostków poprzecznych lewych kręgów L1-L4, rozległego rozerwania przepony po stronie lewej, perforacji dna żołądka na długości około 3 cm i martwicy ściany w obrębie dna żołądka, lewostronnego zapalenia opłucnej a nadto u wymienionego rozpoznano stan ostrej niewydolności oddechowej, które to obrażenia stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu, S. G. doznał obrażeń ciała w postaci złamania trzonu kości udowej prawej, złamania dalszej nasady kości promieniowej lewej, stłuczenia klatki piersiowej i głowy, otarcia skóry okolicy czołowej prawej i uda prawego, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni, zaś kierujący pojazdem V. (...)S. K. doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber V i XI po prawej stronie, złamania wyrostka stawowego prawego kręgu Th10, złamania wyrostka poprzecznego prawego kręgu L1, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni.

Zeznania S. G. k. 522-523, 75-76;

Zeznania T. A. k. 523, 7-9/131-132;

Zeznania S. K. k. 523;

Zeznania S. S. k. 524;

Zeznania J. S. k. 524;

Wyjaśnienia P. T. k. 521-522, 142-146, 148-149, 424-427;

Protokół badania śliny k. 4-5;

Protokół oględzin miejsca i materiał fotograficzny k. 32-42;

Karta medycznych czynności ratunkowych k.60-61;

Zaświadczenie lekarskie k. S. G. k. 81;

Karta informacyjna leczenia P. T. k. 85-97;

Dokumentacja medyczna T. A. k. 108, 366-380;

Opinia wstępna patomorfologa k. 178;

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań k. 260-263;

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań zdarzenia drogowego wraz z opinią k. 269-294;

Opinia sądowo-lekarska oględzin zwłok k. 385-391;

Opinia lekarska dot. S. G. k. 395;

Opinia lekarska dot. T. A. k. 397-398;

Opinia lekarska dot. S. K. k. 399.

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

1.1.1

Zeznania S. G. k. 522-523, 75-76;

Świadek zasłania się nie pamięcią zarówno co do okoliczności podróżowania pojazdem w towarzystwie oskarżonego, przyczyn tej podróży, jej przebiegu jak i samego momentu wypadku;

Nie potwierdza jednak, by brat podawał oskarżonemu jakąś butelkę z napojem, który mógł zawierać środki odurzające;

Nie potwierdza też, faktu zgłaszania przez oskarżonego w czasie jazdy złego samopoczucia, w następstwie którego mogłoby dojść do wypadku;

W ocenie Sądu zachowanie świadka wskazuje, iż w trakcie procesu przyjął on postawę bierną, ujawnia tylko te fakty, które nie pogorszą jego sytuacji prawnej, np. co do ewentualnego udziału w kradzieżach sklepowych, z drugiej strony wskazuje na te fakty, które stanowią o odpowiedzialność oskarżonego za zaistniałe zdarzenie i nie przenoszą winy na jego zmarłego brata;

Zdaniem Sądu zeznania świadka korelują z poniższymi dowodami w zakresie kierowania przez oskarżonego pojazdem w chwili zdarzenia i przyczynienia się przez niego do zaistniałego wypadku drogowego.

1.1.1

Zeznania T. A. k. 523, 7-9/131-132;

Podobnie jak S. G., T. A. zasłania się niepamięcią co do okoliczności samego wypadku jak i okoliczności dla których wspólnie podróżowali;

Ujawnia również tylko te fakty, które nie wpłynął na jego odpowiedzialność karną;

Nie potwierdza wersji oskarżonego, co do faktu częstowania go przez zmarłego napojem mogącym zawierać środki odurzające ani zgłaszania przez niego złego samopoczucia;

Potwierdza, iż w chwili kolizji kierującym pojazdem był oskarżony;

Zdaniem Sądu zeznania świadka korelują z poniższymi dowodami w zakresie kierowania przez oskarżonego pojazdem w chwili zdarzenia i przyczynienia się przez niego do zaistniałego wypadku drogowego.

1.1.1

Zeznania S. K. k. 523;

Spójne;

Logiczne;

Korelują z materiałem dowodowym w postaci zeznań S. S., J. S., protokołem oględzin miejsca i materiału fotograficznego, sprawozdaniem z przeprowadzonych badań zdarzenia drogowego wraz z opinią;

Obiektywne – brak interesu w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy na niekorzyść oskarżonego;

Brak elementów konfabulacji czy próby manipulowania faktami;

Wiarygodne.

1.1.1

Zeznania S. S. k. 524;

Spójne;

Logiczne;

Korelują z materiałem dowodowym w postaci zeznań J. S., protokołem oględzin miejsca i materiału fotograficznego, sprawozdaniem z przeprowadzonych badań zdarzenia drogowego wraz z opinią;

Obiektywne – brak interesu w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy na niekorzyść oskarżonego;

Brak elementów konfabulacji czy próby manipulowania faktami;

Wiarygodne.

1.1.1

Zeznania J. S. k. 524;

Spójne;

Logiczne;

Korelują z materiałem dowodowym w postaci zeznań S. S., protokołem oględzin miejsca i materiału fotograficznego, sprawozdaniem z przeprowadzonych badań zdarzenia drogowego wraz z opinią;

Obiektywne – brak interesu w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy na niekorzyść oskarżonego;

Brak elementów konfabulacji czy próby manipulowania faktami;

Wiarygodne.

1.1.1

Protokół badania śliny k. 4-5;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.1

Protokół oględzin miejsca i materiał fotograficzny k. 32-42;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.1

Karta medycznych czynności ratunkowych k.60-61;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.1

Zaświadczenie lekarskie k. S. G. k. 81;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.1

Karta informacyjna leczenia P. T. k. 85-97;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.1

Dokumentacja medyczna T. A. k. 108, 366-380;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.1

Opinia wstępna patomorfologa k. 178;

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

1.1.1

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań k. 260-263;

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

1.1.1

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań zdarzenia drogowego wraz z opinią k. 269-294;

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

1.1.1

Opinia sądowo-lekarska oględzin zwłok k. 385-391;

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

1.1.1

Opinia lekarska dot. S. G. k. 395;

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

1.1.1

Opinia lekarska dot. T. A. k. 397-398;

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

1.1.1

Opinia lekarska dot. S. K. k. 399.

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

1.1.1

Wyjaśnienia P. T. k. 521-522, 142-146, 148-149, 424-427;

Oskarżony w swoich wyjaśnieniach przyznał się do spowodowania wypadku, jednakże wskazał, iż w chili tego czynu nie miał świadomości, iż znajdował się pod wpływem środków odurzających;

W przyjętej linii obrony wskazał, iż zmarły na skutek wypadku W. Z. poczęstował go butelką z Colą, w której musiał się znajdować środek odurzający, albowiem po jej wypiciu zaczęło mu robić się duszo i gorąco; Stan złego samopoczucia miał zgłosić pozostałym towarzyszom podróży, jednakże nie skutkowało to z jego strony jej przerwaniem w celu „dojścia do siebie”;

Okoliczności tej nie potwierdzili jednak podróżujący z nim mężczyźni, jego twierdzenia w tym zakresie są gołosłowne i nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w materiale dowodowym;

Przyjęta przez oskarżonego linia obrony, w ocenie Sądu, ma na celu przeniesienie części odpowiedzialności za spowodowanie zaistniałego zdarzenia na zmarłego, a w konsekwencji do umniejszenia jego winy za wypadek;

Kreowana przez niego wersja zdarzenia nie znajduje jednak żadnego odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym i jako gołosłowna nie może podważać korelujących ze sobą dowodów, o których mowa była wyżej, tworzących dokładny obraz zaistniałego zdarzenia;

W tym zakresie Sąd nie dał wiary jego twierdzeniom, uznając, iż oskarżony miał świadomość tego, iż kieruje pojazdem nie posiadając z jednej strony do tego uprawnień (tłumaczenia oskarżonego w tym zakresie są infantylne i pozbawione logiki), a z drugiej znajdując się pod wpływem środków odurzających.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Czyn z art. 178a § 1 kk i art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

P. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

W chwili kierowania pojazdem marki V. (...) po drodze publicznej, a niewątpliwie taką drogą jest droga krajowa DK (...) oskarżony znajdował się pod wpływem środków odurzających w postaci MDMA, amfetaminy oraz metamfetaminy o stężeniu 70 ng/ml. Zachowanie oskarżonego w tym zakresie bezsprzecznie wyczerpało znamiona czynu z art. 178a § 1kk.

Poruszając się pod wpływem środków odurzających, wiedząc o tym, iż nie posiada uprawnień do kierowania, a nadto niestosując się do znaków drogowych (P-4 - linia podwójna ciągła), nie dostosowując prędkości do warunków drogowych oraz nie zachowując szczególnej ostrożności i właściwej oceny możliwości wykonania manewru wyprzedzania samochodu ciężarowego, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, którym poruszał się prawidłowo inny uczestnik ruchu umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z V. (...), a w konsekwencji doprowadził do śmierci W. Z., ciężkich obrażeń ciała T. A. realnie zagrażających jego życiu, a u S. G. i S. K. obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni. Takie zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona czynu z art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk.

W ocenie Sądu opisane w akcie oskarżenia dwa czyny stanowiły jeden czyn karalny, dlatego Sąd dokonał korekty ich opisu przyjmując, iż oskarżony P. T. dopuścił się czynu z art. 178a § 1 kk i art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

P. T.

I

Czyn opisany w pkt 1 części skazującej wyroku

Znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu przejawiający się ignorowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i narażaniem innych jego uczestników na utratę życia lub zdrowia

Uprzednia karalność;

Częściowe wyrażenie skruchy;

Adekwatność kary do stopnia zawinienia oskarżonego i jej realna dolegliwość;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Konieczność uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

Brak pozytywnej prognozy przyszłego zachowania;

Wysoka demoralizacja, mimo stosowanych wobec niego sankcji nadal rażąco narusza porządek prawny;

Bagatelizowanie jego kryminogennych poczynań i orzeczenie kary łagodniejszej, może doprowadzić tylko i wyłącznie do eskalacji niepożądanych zachowań i poczucia bezkarności.

P. T.

II

Czyn opisany w pkt 1 części skazującej wyroku

Obligatoryjne zaliczenie na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

P. T.

III

Czyn opisany w pkt 1 części skazującej wyroku

Obligatoryjne orzeczenie środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

Środek ten swoją realną dolegliwością winien w tym przypadku wpłynąć wychowawczo na oskarżonego i uświadomić mu niebezpieczeństwo grożące innym użytkownikom dróg ze strony kierujących znajdujących się pod wpływem środków odurzających

P. T.

IV

Czyn opisany w pkt 1 części skazującej wyroku

Obligatoryjne orzeczenie obowiązku uiszczenia nawiązki na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;

Wzmożenie dolegliwości.

P. T.

V

Czyn opisany w pkt 1 części skazującej wyroku

Zasądzenie nawiązek na rzecz pokrzywdzonych;

Adekwatność kwoty do wyrządzonej krzywdy;

Społeczne odczucie sprawiedliwości.

P. T.

VI

Czyn opisany w pkt 1 części skazującej wyroku

Zasądzenie od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych kosztów ustanowienia pełnomocników w sprawie w osobie r. pr. Justyny Podkańskiej i adw. Jacka Kurcio;

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

7.6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

P. T.

VII

Uwzględniając sytuacje majątkową i rodzinną oskarżonego, Sąd uznał, iż poniesienie kosztów postepowania oraz opłaty sądowej byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tuliusz Stabryn
Data wytworzenia informacji: