Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1111/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2014-01-17

Sygn. akt II K 1111/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Sylwia Zierkiewicz

Protokolant Kamila Ciesielka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – Marty Midery.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2014 r.

sprawy Ł. Z.

syna W. i M. z domu S.

urodzonego w dniu (...) w P.

skazanego:

1.  prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie o sygn. akt VII K 560/08

a)  za czyny z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od marca do 28 czerwca 2006 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  za czyn z art. 286§1 k.k. i art. 270 §1 k.k. i art.275§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełnione w dniu 7 czerwca 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, postanowieniem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 13.10.2009 roku o sygn. II Ko 710/08 zarządzono wykonanie kary;

2.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie o sygn. II K 556/08

a)  za czyn z art. 270§1 k.k.. popełniony w dniu 14 kwietnia 2008 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za czyn z art. 270§1 k.k.. popełniony w dniu 19 stycznia 2008 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

c)  za czyn z art. 286§1 k.k.. popełniony w marcu 2008 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

d)  za czyn z art. 284§1 k.k.. popełniony w kwietniu 2008 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2009 roku o sygn. Ko 635/09 zarządzono wykonanie kary;

3.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 15 lutego 2011 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 527/08,

a)  za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. popełnione w okresie od dnia 30 listopada 2007 roku do dnia 29 lipca 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  za czyny z art. 286§1k.k. i art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. i art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od 30 grudnia 2007 roku do 8 lutego 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

c)  za czyny z art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od 18 czerwca 2008 roku do 14 lipca 2008 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  zaczyny z art.13§1 k.k. w zw. z art. 286§1k.k. i art. 297§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w dniu 25 stycznia 2008 roku na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności;

e)  za czyn z art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. i art. 275§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełnione w dniu 10 czerwca 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 12 sierpnia 2008 roku do dnia 7 listopada 2008 roku;

4.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie o sygn. akt III K 263/11

za czyny z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 19 września 2010 roku do 22 września 2010 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

5.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie o sygn. akt IX K 367/11/K

a)  za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 12 listopada 2010 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 14 listopada 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

c)  za czyn z art. 284§2 k.k. popełnione w okresie od 14 listopada 2010 roku do 11 grudnia 2010 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności;

6.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w jeleniej Górze z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt. II K 1319/11

a)  za czyny z art. 286§1 k.k. i art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od dnia 8 grudnia 2007 roku do dnia 26 lutego 2008 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  za czyny z art. 286§1 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od 12 maja 2008 roku do 6 czerwca 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 i 10 miesięcy pozbawienia wolności w z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 5 lat;

7.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 610/11

za czyny z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 15 czerwca 2009 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

8.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 1264/11

za czyn z art. 287§1 k.k. popełnione w dniu 21 marca 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat;

9.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 1804/11

za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 9 czerwca 2009 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

10.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 1431/12

za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 9 czerwca 2009 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

11.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 824/13

za czyn z art. 286§1 k.k. i art.270§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od dnia 18 grudnia 2008 roku do dnia 29 grudnia 2008 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu Ł. Z. wyrokami opisanymi w punktach 1a,b,2a,b,c,d,3b,c,d,e,6a,b,8 części wstępnej wyroku łącznego i wymierza mu karę łączną 4 /czterech/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt. I części dyspozytywnej wyroku łącznego kary łącznej zalicza skazanemu Ł. Z. okresy dotychczas odbytych przez niego kar pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu karą łączną orzeczoną w pkt. I części dyspozytywnej wyroku łącznego,

III.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu Ł. Z. wyrokami opisanymi w punktach 3a,4,5a,b,c,7,9,10,11 części wstępnej wyroku łącznego i wymierza mu karę łączną 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt. III części dyspozytywnej wyroku łącznego kary łącznej zalicza skazanemu Ł. Z. okresy dotychczas odbytych przez niego kar pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu karą łączną orzeczoną w pkt. III części dyspozytywnej wyroku łącznego;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego Ł. Z. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego,

II K 1111/13

UZASADNIENIE

Ł. Z. został skazany:

12.  prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie o sygn. akt VII K 560/08

c)  za czyny z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od marca do 28 czerwca 2006 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

d)  za czyn z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. i art.275 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. popełnione w dniu 7 czerwca 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, postanowieniem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 13.10.2009 roku o sygn. II Ko 710/08 zarządzono wykonanie kary;

dowód: wyrok k. 74, akta sprawy VII K 560/08 wraz z aktami II Ko 710/08

13.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie o sygn. II K 556/08

e)  za czyn z art. 270 §1 k.k. popełniony w dniu 14 kwietnia 2008 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

f)  za czyn z art. 270 §1 k.k.. popełniony w dniu 19 stycznia 2008 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

g)  za czyn z art. 286 §1 k.k.. popełniony w marcu 2008 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

h)  za czyn z art. 284 §1 k.k.. popełniony w kwietniu 2008 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2009 roku o sygn. Ko 635/09 zarządzono wykonanie kary;

dowód; wyrok k. 75, postanowienie k.76

14.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 15 lutego 2011 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 527/08,

f)  za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art.91 §1 k.k. popełnione w okresie od dnia 30 listopada 2007 roku do dnia 29 lipca 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

g)  za czyny z art. 286 §1k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 91 §1 k.k. popełnione w okresie od 30 grudnia 2007 roku do 8 lutego 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

h)  za czyny z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 91 §1 k.k. popełnione w okresie od 18 czerwca 2008 roku do 14 lipca 2008 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

i)  zaczyny z art.13 §1 k.k. w zw. z art. 286 §1k.k. i art. 297 §1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w dniu 25 stycznia 2008 roku na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności;

j)  za czyn z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. i art. 275 §1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełnione w dniu 10 czerwca 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 12 sierpnia 2008 roku do dnia 7 listopada 2008 roku;

dowód: wyrok k. 77-84

15.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie o sygn. akt III K 263/11

za czyny z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 19 września 2010 roku do 22 września 2010 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

dowód: wyrok k. 85

16.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie o sygn. akt IX K 367/11/K

d)  za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 12 listopada 2010 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

e)  za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 14 listopada 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

f)  za czyn z art. 284§2 k.k. popełnione w okresie od 14 listopada 2010 roku do 11 grudnia 2010 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności;

dowód: wyrok k. 86

17.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w jeleniej Górze z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt. II K 1319/11

c)  za czyny z art. 286§1 k.k. i art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od dnia 8 grudnia 2007 roku do dnia 26 lutego 2008 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  za czyny z art. 286§1 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. popełnione w okresie od 12 maja 2008 roku do 6 czerwca 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

za które wymierzono karę łączną 1 i 10 miesięcy pozbawienia wolności w z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 5 lat;

dowód : wyrok k. 87-88

18.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 610/11

za czyny z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 15 czerwca 2009 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

dowód : wyrok k.89

19.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 1264/11

za czyn z art. 287§1 k.k. popełnione w dniu 21 marca 2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat;

dowód: wyrok k. 90

20.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 1804/11

za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 9 czerwca 2009 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

dowód: wyrok k. 91

21.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 1431/12

za czyn z art. 286§1 k.k. popełnione w dniu 9 czerwca 2009 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

dowód: wyrok k. 92

22.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 824/13

za czyn z art. 286§1 k.k. i art.270§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od dnia 18 grudnia 2008 roku do dnia 29 grudnia 2008 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

dowód wyrok k. 93, karta karna 15-18

Zachowanie skazanego Ł. Z. w okresie odbywania kary pozbawienia uznać należy jako dobrą. Był on 12 krotnie nagradzany nagrodami kodeksowymi, w stosunku do przełożonych odnosi się regulaminowo, nie przynależy do nieformalnych struktur przestępczych, wykazuje gotowość do podjęcia każdej oferowanej mu pracy, oczekuje na terapię antyalkoholową, której termin wyznaczono na 6 sierpnia 2014 roku.

dowód: opinia o skazanym z Zakładu Karnego w Z. k.26-27.

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydawany jest w przypadku zachodzenia warunków do orzeczenia kary łącznej. Wyrok łączny Sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora. W razie istnienia warunków do wydania wyroku łącznego jego wydanie jest obligatoryjne. Wydanie wyroku łącznego jest obligatoryjne w każdym wypadku, gdy chociażby tylko część kary, spośród którejkolwiek z kar wymierzonych poszczególnymi prawomocnymi wyrokami, a podlegających ze względu na swój rodzaj łączeniu w myśl zasad określonych w art. 69-71 d.k.k., powinna być efektywnie wykonana (tak postanowienie SN z 24 V 1976 r., N 5/76, OSNKW 1976, z. 7-8, poz. 100). W zakresie postępowania o wydanie wyroku łącznego nie obowiązuje zatem zasada skargowości i Sąd obowiązany wydać jest wyrok łączny obejmujący także prawomocne orzeczenia nie wskazane we wniosku skazanego, o ile spełnione są przesłanki z art. 85 k.k.

Stosownie do treści art. 85 k.k. Sąd orzeka karę łączną jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Dodać należy, że potrzeba wydania wyroku łącznego zachodzi wówczas, gdy sprawca przed datą pierwszego wyroku skazującego popełnił wiele przestępstw, ale - z różnego rodzaju przyczyn - nie został za nie skazany jednym wyrokiem, lecz wieloma wyrokami. Rodzi to konieczność w wyroku łącznym, takiego łączenia kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa, jakie miałoby miejsce, gdyby sprawy o te przestępstwa były rozpoznawane w jednym postępowaniu, a więc łączenia je w taki sposób, w jaki zostałyby połączone w pierwszym wyroku skazującym. Oznacza to, że granicą wyznaczającą możliwość łączenia kar w wyroku łącznym jest data wydania pierwszego wyroku skazującego. Przestępstwa popełnione po tej dacie mogą tworzyć odrębny zbieg, skutkujący orzeczeniem odrębnej kary łącznej ( tak wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23.12.2002r. w sprawie II AKa 556/02, OSA 2003/4/31).

Zawarty w art. 85 k.k. zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa. (tak Uchwała 7 sędziów SN /zasada prawna/ z dnia 25. 02. 2005,I KZP 36/04 OSNKW 2005/2/13)

W wyroku łącznym obejmującym wyroki, w których wymierzono karę łączną lub kary łączne, wprawdzie łączy się kary wymierzone za poszczególne przestępstwa, ale ze względu na prawomocność rzeczy osądzonej granice nowej kary łącznej wyznaczają także poprzednie kary łączne lub kara łączna (tak wyrok SN z dnia 22.03.1973r., I KR 425/72, OSNKW 1973/7-8/96).

Mając na względzie powyższe zasady Sąd ustalił, że możliwe jest połączenie Ł. Z. w pierwszym ciągu kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami 1a,b,2a,b,c,d,3b,c,d,e,6a,b,8 opisanych w części wstępnej uzasadnienia.

Ustalając wysokość kary łącznej Sąd miał na względzie dyrektywy z art. 86 § 1 k.k. zgodnie z którymi Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 540 stawek dziennych grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności;

Przepis art. 86 § 1 k.k. wyznacza zatem granice wymiaru kary łącznej, obowiązujące przy wydaniu wyroku łącznego. Kara łączna nie może być niższa od najwyższej z wymierzonych kar (granica dolna), nie może być wyższa od sumy kar wymierzonych za poszczególne zbiegające się przestępstwa (granica górna). Ta ostatnia granica jest korygowana górnymi granicami dla danego rodzaju kary (tak wyrok SN z dnia 07.11.2002r., V KK 233/02, LEX nr 56870).

Wymierzając zatem karę łączną pozbawienia wolności dopuszczalne było wymierzenie jej w granicach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 9 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Sąd wymierzając Ł. Z. karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności kierował się tym, iż kary wymierzone skazanemu w wyrokach podlegających połączeniu dotyczyły przestępstw godzących w to samo dobro prawne tj. mienie i dokumenty -zachodziła zatem zgodność przedmiotowa tych czynów. Czyny te były jednak popełnione przeciwko różnym osobom - wobec czego nie zachodziła ich zgodność podmiotowa. Mając na względzie te okoliczności Sąd uznał, że wymierzenie skazanemu kary łącznej w wyższym wymiarze byłoby dla niego nadmierną dolegliwością. Skazany ma 33 lata, a czyny popełniał w okresie od marca 2006 roku do czerwca 2008 roku.

Drugi ciąg tworzą kary jednostkowe za przestępstwa opisane w wyrokach 3a,4,5a,b,c,7,9,10,11opisanych w części wstępnej uzasadnienia. Były to głównie przestępstwa przeciwko mieniu na szkodę wielu osób. Skazany dopuszczał się przestępstw w okresie od 30 listopada 2007 roku do 11 grudnia 2010 roku. W okresie 3 lat i 5 miesięcy popełnił 9 przestępstw.

Wymierzając zatem karę łączną pozbawienia wolności dopuszczalne było wymierzenie jej w granicach od roku pozbawienia wolności do 6 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mając na względzie te okoliczności Sąd uznał, że wymierzenie skazanemu kary łącznej w wymiarze 4 lat będzie wystarczające, albowiem wymierzenie kary w wyższym wymiarze byłoby dla niego nadmierną dolegliwością.

Na podstawie art. 63§1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonych kar łącznych okresy dotychczas odbytych przez niego kar pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu karami łącznymi.

Na podstawie art. 624§1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego Ł. Z. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, bowiem przebywając w zakładzie karnym nie podjął on odpłatnej pracy toteż uiszczenie tych kosztów przez niego byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Lendzion
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Zierkiewicz
Data wytworzenia informacji: