Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 476/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2020-06-04

Sygnatura akt II K 476/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Aleksandra Grzelak-Kula

Protokolant: Joanna Szmel

przy udziale asesora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – Agnieszki Jurzec – Jasieckiej

po rozpoznaniu na rozprawie 4 czerwca 2020 r. sprawy:

M. L.

PESEL: (...)

skazanego:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 2 lipca 2010 r. w sprawie II K 1337/10 za czyny z art. 288 § 1 k.k. popełnione 27 stycznia oraz 3 i 9 kwietnia 2010 r. na karę 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 35 godzin w stosunku miesięcznym

Skazany wykonał tę karę.

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 9 maja 2013 r. w sprawie
II K 2069/12 za czyny:

a)  z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od 2009 r. do sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b)  z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 2009 r. do sierpnia 2012 r. na karę roku pozbawienia wolności;

c)  z art. 190 § 1 k.k. popełnione 20 czerwca 2012 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w 2010 r. i w okresie od marca do sierpnia 2012 r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda;

e)  z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony 3 sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

f)  z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w sierpniu 2012 r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

g)  z art. 263 § 2 k.k. popełniony 3 sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

h)  z art. 276 k.k. popełniony od lipca do 3 sierpnia 2012 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

gdzie wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

Postanowieniem Sądu Rejonowego z 23 listopada 2016 r. w sprawie II Ko 3303/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, na jej poczet zaliczono okres zatrzymania od 3 do 5 sierpnia 2013 r.

Skazany odbywa tę karę od 17 stycznia 2020 r. Skazany wykonał karę grzywny.

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie II K 638/13 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony 30 grudnia 2012 r. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na jej poczet zaliczono skazanemu okres zatrzymania 21 lutego 2013 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 24 listopada 2016 r. w sprawie II Ko 3304/16 zarządzono wykonanie tej kary.

Skazany nie zaczął odbywać tej kary.

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 28 marca 2017 r. w sprawie
II K 1844/16 za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od lipca 2015 r. do 2 października 2016 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; na jej poczet zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 19 września 2016 r. od godz. 8:30 do 20 września 2016 r. do godz. 14:56;

Skazany nie zaczął odbywać tej kary.

I.  na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu M. L. wyrokami opisanymi w punktach 2, 3 i 4 części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej wobec skazanego w punkcie I części dyspozytywnej łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okresy: od 3 do 5 sierpnia 2013 r., 21 lutego 2013 r. i od 19 września 2016 r. od godz. 8:30 do 20 września 2016 r. do godz. 14:56 oraz od 17 stycznia 2020 r. do 4 czerwca 2020 r.;

III.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, że wyroki podlegające połączeniu ulegają osobnemu wykonaniu w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w odniesieniu do wyroku opisanego w pkt 1 części wstępnej wyroku oraz kary grzywny orzeczonej wyrokiem opisanym w pkt 2 d części wstępnej;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. D. kwotę 147,60 zł tytułem kosztów obrony udzielonej z urzędu, w tym 27,60 zł podatku od towarów i usług;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 476/17

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

1. wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 2 lipca 2010 r. w sprawie II K 1337/10 za czyny z art. 288 § 1 k.k. popełnione 27 stycznia oraz 3 i 9 kwietnia 2010 r. na karę 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 35 godzin w stosunku miesięcznym

Skazany wykonał tę karę.

2. wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 9 maja 2013 r. w sprawie
II K 2069/12 za czyny:

a) z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od 2009 r. do sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 2009 r. do sierpnia 2012 r. na karę roku pozbawienia wolności;

c) z art. 190 § 1 k.k. popełnione 20 czerwca 2012 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

d) z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w 2010 r. i w okresie od marca do sierpnia 2012 r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda;

e) z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony 3 sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

f) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w sierpniu 2012 r. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

g) z art. 263 § 2 k.k. popełniony 3 sierpnia 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

h) z art. 276 k.k. popełniony od lipca do 3 sierpnia 2012 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

gdzie wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

Postanowieniem Sądu Rejonowego z 23 listopada 2016 r. w sprawie II Ko 3303/16 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, na jej poczet zaliczono okres zatrzymania od 3 do 5 sierpnia 2013 r.

Skazany odbywa tę karę od 17 stycznia 2020 r. Skazany wykonał karę grzywny.

3. wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie II K 638/13 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony 30 grudnia 2012 r. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na jej poczet zaliczono skazanemu okres zatrzymania 21 lutego 2013 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 24 listopada 2016 r. w sprawie II Ko 3304/16 zarządzono wykonanie tej kary.

Skazany nie zaczął odbywać tej kary.

4. wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 28 marca 2017 r. w sprawie
II K 1844/16 za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od lipca 2015 r. do 2 października 2016 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; na jej poczet zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 19 września 2016 r. od godz. 8:30 do 20 września 2016 r. do godz. 14:56;

Skazany nie zaczął odbywać tej kary.

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

prawomocne skazanie na karę ograniczenia wolności

wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 2 lipca 2010 r. w sprawie II K 1337/10

k. 9

1.2.1.2.

prawomocne skazanie na karę pozbawienia wolności

wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 9 maja 2013 r. w sprawie II K 2069/12

k. 11-13

1.2.1.3.

prawomocne skazanie na karę pozbawienia wolności

wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie II K 638/13

k. 19

1.2.1.4.

prawomocne skazanie na karę pozbawienia wolności

wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 28 marca 2017 r. w sprawie II K 1844/16

k. 2

1.2.1.5.

dotychczasowa karalność skazanego

dane o karalności

k. 53-55

1.2.1.6.

odbycie kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie II K 1337/10

akta Wo do sprawy II K 1337/10

1.2.1.7.

odbywanie kary 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie II K 2069/12 od 17 stycznia 2020 r.

obliczenie kar

k. 42

1.2.1.8.

wprowadzenie do wykonania kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach II K 638/13 i II K 1844/16

obliczenie kar

k. 42

1.2.1.9.

Skazany odbywa karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Jego zachowanie jest poprawne, nie jest uczestnikiem podkultury więziennej.

Przed odbywaniem kary używał narkotyków, ma zdiagnozowaną osobowość nieprawidłową dyssocjalną.

opinia o skazanym

k. 42v

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyroki opisane w części 1, dane o karalności i opinia o skazanym wraz z obliczeniem kar

Wszystkie dowody z dokumentów sąd uznał za wiarygodne. Są to odpisy orzeczeń lub dokumenty wystawione przez uprawnione do tego organy, we właściwej formie. Brak jest podstaw, by je kwestionować.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

wyroki Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawach: II K 2069/12, II K 638/13 i II K 1844/16

kara 2 lat pozbawienia wolności, roku pozbawienia wolności i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Warunki do orzeczenia kary łącznej spełnione są wówczas, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu (art. 85 § 1 k.k.). Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Nie można także połączyć kary, która została orzeczona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem odbywania innej kary (art. 85 § 3 k.k.). Kary, na które skazany został M. L., są karami podlegającymi wykonaniu, tego samego rodzaju. Nie zachodzi przy tym przesłanka określona w art. 85 § 3 k.k.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Przepis art. 86 § 1 k.k. wyznacza zatem granice wymiaru kary łącznej obowiązujące przy wydaniu wyroku łącznego. Kara łączna nie może być niższa od najwyższej z wymierzonych kar (granica dolna), nie może być wyższa od sumy kar (granica górna).

W przypadku M. L. granice możliwej do wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności wynosiły od roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności (najwyższa z kar jednostkowych orzeczona wyrokiem w sprawie II K 2069/12) do 3 lat i 8 miesięcy (suma kar podlegających łączeniu).

Sąd ocenił, że kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jest dostosowana zarówno do liczby popełnionych przez skazanego przestępstw, jak i uwzględnia okoliczności przedmiotowe i podmiotowe oraz tryb życia skazanego przed osadzeniem w zakładzie karnym. Przestępstwa, za których popełnienie M. L. został skazany, zostały przez niego popełnione na przestrzeni 4 lat, są to czyny skierowane przeciwko różnym dobrom prawnym. Sąd wziął także pod uwagę treść art. 85a k.k., tj. cele wychowawcze, jakie ma spełnić wobec skazanego kara. Mimo że opinia o skazanym jest neutralna, z jej treści wynika, że zanim skazany trafił do zakładu karnego jego tryb życia zasługiwał na potępienie. Chodzi tu zwłaszcza o niechęć do pracy i legalnego zdobywania środków utrzymania, agresję, kontakt z narkotykami.

Wyrok łączny jest instytucją mającą racjonalizować wymiar kary, a nie służyć wyłącznie poprawie sytuacji skazanych. W związku z tym sąd orzekając karę łączną nie ma na względzie poprawy sytuacji skazanego, lecz racjonalne dobranie takiej kary, która uwzględnia przesłanki podmiotowe i przedmiotowe popełnionych przestępstw, a także to, czy łączeniu podlegają kary jednostkowe czy też kary łączne lub orzeczone na podstawie art. 91 § 1 k.k. orzeczone w wyrokach jednostkowych. Orzekając karę łączną nie bierze się pod uwagę okoliczności charakteryzujących popełnione przestępstwa oraz innych zaszłości, ponieważ zostały one już uwzględnione w ramach kar jednostkowych. Dla wymiaru tej kary istotne znaczenie ma jedynie stopień związku podmiotowo-przedmiotowego zachodzącego pomiędzy popełnionymi przestępstwami oraz wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary. Im związek ten jest ściślejszy, tym większe są podstawy do ukształtowania kary łącznej w oparciu o zasadę absorpcji. Związek przedmiotowy wynika z tożsamości pokrzywdzonych, liczby i rodzaju naruszonych dóbr prawnych, sposobu działania sprawcy, bliskości czasowej poszczególnych przestępstw. W związku podmiotowym chodzi o pobudki, jakimi kierował się sprawca, podobieństwo rodzajów winy, zamiarów.

Z kolei zasada kumulacji mogłaby zostać zastosowana jedynie w odniesieniu do sprawcy na tyle niepoprawnego, że tylko najsurowsze oddziaływanie na niego przynieść może skutek wychowawczy i tylko w sytuacji skazań za różnego rodzaju przestępstwa, popełnione w długim okresie.

Biorąc to wszystko pod uwagę sąd uznał, że orzeczona kara łączna powinna być oparta o zasadę niemal pełnej kumulacji. Uwzględnia wszystkie ww. przesłanki i jest karą racjonalną, dobraną odpowiednio do okoliczności podmiotowych i przedmiotowych popełnionych przestępstw, a także do postawy i oceny zachowania skazanego.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

orzeczenia o kosztach postępowania, obowiązki naprawienia szkody, przepadek, a także środek karny w postaci zakazu zbliżania się do rodziców podlegają osobnemu wykonaniu i nie mogły być objęte wyrokiem łącznym.

IV

wobec skazanego orzeczono tylko jedną karę grzywny, a zatem brak było możliwości orzeczenie kary łącznej co do niej (grzywna orzeczona w sprawie VII K 354/09 została wykonana w 2009 r., a zatem nie podlega łączeniu - art. 85 § 1 k.k. Z kolei kara ograniczenia wolności orzeczona w sprawie II K 1337/10 została wykonana, więc również nie podlegała łączeniu. Skutkowało to umorzeniem postępowania w tym zakresie.

II

Na poczet kary łącznej sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kary w sprawie II K 2069/12 oraz okresy zatrzymania w tej sprawie oraz w sprawach II K 1844/16 i II K 638/13.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Skazanego reprezentował obrońca z urzędu, który złożył na rozprawie wniosek o zasądzenie na jego rzecz kosztów udzielonej obrony. Na rzecz obrońcy z urzędu zasądzono kwotę wynikającą z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

VI

Sąd zwolnił skazanego od kosztów sądowych, ponieważ nie pracuje w zakładzie karnym i nie ma majątku pozwalającego na ich zapłatę.

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grzegorz Kosowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Aleksandra Grzelak-Kula
Data wytworzenia informacji: