Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 324/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-09-20

Sygn. akt. I Ns 324/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 września 2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Marek Gajdecki

Protokolant Paulina Gordziejonok

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z wniosku S. H.-W.

przy udziale J. P., Ł. H. i A. H.

o stwierdzenie nabycia spadku po Z. H.

I.  stwierdza, iż spadek po Z. H. zmarłym dnia 08 sierpnia 1991 roku w P., ostatnio stale zamieszkałym w P. na podstawie ustawy nabyli wprost żona spadkodawcy S. W. i syn spadkodawcy J. H. w udziałach po 1/2 części spadku każde z nich;

II.  kosztami postępowania obciąża strony zgodnie z ich udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 324/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni S. W. we wniosku złożonym w dniu 25 lutego 2013 r. domagała się stwierdzenia nabycia spadku po Z. H. zmarłym dnia 08 sierpnia 1991 r., a ostatnio zamieszkałym w P., wskazując, że na podstawie ustawy spadek nabyli wnioskodawczyni jako żona spadkodawcy oraz jego syn J. H.. Jako uczestników postępowania wnioskodawczyni wskazała dzieci zmarłego spadkobiercy J. J. P., Ł. H. i A. H..

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że spadkodawca nie pozostawił testamentu, a w dacie śmierci pozostawał w związku małżeńskim z wnioskodawczynią. Podała, że w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne.

Składając zapewnienie spadkowe na rozprawie w dniu 20 września 2013 r. wnioskodawczyni oświadczyła, iż w skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne albowiem wcześniej zostało przekazane w drodze darowizny na rzecz J. H. (k. 12).

Uczestniczka J. P. na rozprawie w dniu 20 września 2013 r. nie sprzeciwiła się wnioskowi. Wskazała, że postępowanie spadkowe po jej ojcu zostało przeprowadzone, zaś w skład spadku po jej ojcu wchodziło gospodarstwo rolne, które otrzymał w drodze darowizny od swoich rodziców (k. 12.o). Ponadto potwierdziła okoliczności wskazane przez wnioskodawczynię w treści wniosku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Spadkodawca Z. H. zawierał jeden związek małżeński - z wnioskodawczynią S. H. - W.. Z tego związku miał jedno dziecko, tj. J. H.. Spadkodawca nie miał innych dzieci, ani pozamałżeńskich, ani przysposobionych.

Z. H. zmarł w dniu 08 sierpnia 1991 r. w P., nie pozostawiając testamentu. Przed śmiercią mieszkał w P.. W dacie śmierci nadal pozostawał w związku małżeńskim z wnioskodawczynię S. H. - W..

dowód : odpis aktu zgonu spadkodawcy k. 2, zapewnienia spadkowe wnioskodawczyni k. 12 - 12.o i uczestniczki k. 12.o

Spadkobiercami ustawowymi zmarłego Z. H. są wnioskodawczyni S. W. jako żona spadkodawcy i uczestnik J. H. jako syn spadkodawcy. W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne.

Spadkobiercy ustawowi nie zrzekali się dziedziczenia za życia spadkodawcy, nie zostali uznani za niegodnych dziedziczenia, jak również po śmierci spadkodawcy nie składali oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku..

dowód : odpis aktu zgonu spadkodawcy k. 2, zapewnienia spadkowe wnioskodawczyni k. 12 - 12.o

J. H. zmarł w dniu 15 października 2010 r. W dacie śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim. Pozostawił troje dzieci – J. P., A. H. i Ł. H..

dowód : odpis aktu zgonu J. H. k. 3, odpisy aktów urodzenia k. 4 i 6, zapewnienia spadkowe uczestniczki k. 12.o

Sąd zważył co następuje :

W myśl art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś zgodnie z art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Zgodnie z art. 926 § 2 k.c. w przypadku braku rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci przez spadkodawcę grono spadkobierców określa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Kolejność dziedziczenia ustawowego i wysokość udziałów w przypadku dziedziczenia ustawowego regulują przepisy art. 931 i następne k.c. Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek i dziedziczą oni w częściach równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Oceniając zatem w świetle treści powołanych wyżej przepisów żądanie wnioskodawczyni wskazać należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie z wymogami art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego spadkobiercami zmarłego spadkodawcy Z. H. są wnioskodawczyni S. W. i J. H. (który żył w dacie śmierci spadkodawcy) jako żona i syn zmarłego, zaś ich udziały spadkowe należało określić w tej sytuacji w częściach równych.

Żaden ze spadkobierców ustawowych nie złożył przy tym w przewidzianym przepisami Kodeksu cywilnego terminie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, żaden z nich nie został uznany za niegodnego dziedziczenia, jak również nie zawarł umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia po zmarłej spadkodawczyni.

Zapewnieniom spadkowym wnioskodawczyni i uczestniczki Sąd przydał walor wiarygodności, zaś odpisy aktów stanu cywilnego są dokumentami urzędowymi.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Gajdecki
Data wytworzenia informacji: