Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 474/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-03-11

Sygn. akt III RC 474/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej K. B. (1) reprezentowanej przez matkę I. N.

przeciwko P. B.

o podwyższenie alimentów

I-  zasądza od pozwanego P. B. na rzecz małoletniej powódki K. B. (1) podwyższone alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki dziecka I. N., do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 25 listopada 2013 roku, w miejsce dotychczasowych alimentów w kwocie 350 zł miesięcznie, ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2011 roku, w sprawie I C 482/11;

II-  dalej idące powodztwo oddala;

III-  zasądza od pozwanego P. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bolesławcu kwotę 156 zł tytułem opłaty od pozwu, od której małoletnia powódka była zwolniona oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV-  koszty postępowania wzajemnie znosi;

V-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 474/13

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka K. B. (1) reprezentowana przez matkę I. N. w pozwie skierowanym przeciwko P. B. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 25 maja 2011r. z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia wskazała, że małoletnia chodzi obecnie do IV klasy szkoły podstawowej i wzrosły jej potrzeby, a tym samym koszty utrzymania. Skoro wcześniej sam pozwany zadeklarował się do płacenia alimentów w kwocie po 350 zł miesięcznie kiedy był bez pracy oraz zobowiązał się do dopłacania do dodatkowych kosztów związanych ze szkołą, to skoro już dawno podjął pracę, aktualnie pracuje za granicą, to jest w stanie pokrywać częściowo potrzeby dziecka. Dodatkowo może pobierać w (...) (...) w wysokości 180 euro miesięcznie.

Pozwany P. B. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. Podniósł on, że na utrzymanie małoletniej łoży alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie oraz ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem wyprawki, wycieczek szkolnych, komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia czy wizyt lekarskich, kiedy jej matka zgłosi taką potrzebę. Kupuje dziecku ubrania, zorganizował dla córki urodziny na sali zabaw, uzupełnia środki na koncie telefonicznym dziecka, dołożył się do kosztów Pierwszej Komunii Świętej. Od czasu orzeczenia alimentów sytuacja małoletniej nie uległa zmianie, była i jest obecnie w wieku szkolnym. Pozwany wówczas pracował dorywczo za granicą. Następnie do sierpnia 2013r. otrzymywał minimalne wynagrodzenie za pracę. Od czerwca 2013r. zamieszkał z obecną partnerką w domu jej rodziców i żeby zdobyć pieniądze na remont zajmowanych pomieszczeń podjął pracę za granicę. W celu wykonania zlecenia założył jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Zarobione pieniądze wydał na remont mieszkania, a działalność została zawieszona - nie ma kolejnych zleceń. Obecnie zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna i jego sytuacja materialna, wbrew twierdzeniom pozwu, nie polepszyła się. W ocenie pozwanego matka małoletniej powódki nie wykorzystuje swoich możliwości zarobkowych. Zawarła ona ponownie związek małżeński, rok temu urodziła dziecko, kończy jej się urlop macierzyński i może podjąć pracę. Wraz z dziećmi zamieszkuje w mieszkaniu obecnego męża, a jej mieszkanie , które mogłaby wynająć, stoi puste.

Na rozprawie w dniu 11 marca 2014r. pozwany uznał roszczenie do kwoty po 500 zł miesięcznie.

- 2 -

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 25 maja 2011r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zasądził od pozwanego P. B. na rzecz małoletniej K. B. (2) alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie. Wówczas małoletnia powódka miała 8 lat była uczennicą szkoły podstawowej i mieszkała wraz z matką I. B., która zatrudniona była za wynagrodzeniem w kwocie 2374 zł brutto miesięcznie. Pozwany P. B. w okresie od 03.11.2009r. do 04.05.2011r. zatrudniony był w Firmie (...) jako m. i. b. za wynagrodzeniem netto za 3 miesiące - 4376 zł. W dacie orzeczenie alimentów pozwany był zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

(dowód: akta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze IC 482/11 – w załączeniu).

Obecnie małoletnia powódka K. B. (1) ma 11 lat i jest uczennicą IV klasy szkoły podstawowej. Mieszka z matką, jej mężem i ich dzieckiem w wieku 1 roku. Po urlopie macierzyńskim matka małoletniej powróciła do pracy i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1100 – 1200 zł. Obecnie otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Rodzina mieszka w 2-pokojowym mieszkaniu męża matki małoletniej powódki w B. na ul. (...) . Opłaty za mieszkanie wynoszą: czynsz - 280 zł, fundusz remontowy - 91 zł, energia elektryczna – 100 zł, gaz – 100 zł, internet - 44 zł. Opłata za wodę wliczona jest w czynsz, obecnie niedopłata za rok wynosi 850 zł. Matka małoletniej posiada mieszkanie czynszowe w B. przy ul. (...) o powierzchni 60m 2. Czynsz za mieszkanie wynosi 480 zł. Zgodnie z umową najmu I. N. nie może go wynajmować. Mieszkanie jest ogrzewane energią elektryczną. Kiedy powódka tam mieszkała opłata za energie elektryczną zimą wynosiła ok. 800 zł co 2 miesiące. Mąż I. N. zarabia ok. 2000 zł miesięcznie. Na swoje dziecko z poprzedniego związku, które jest alergikiem, płaci alimenty w kwocie po 650 zł miesięcznie. Od czasu rozwodu dziecko urosło i zwiększyły sie jego potrzeby. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej według wyliczeń matki wynosi 1000 zł miesięcznie w zakresie: wyżywienia, ubrania , wydatków szkolnych, wycieczek szkolnych i lekarstw. Małoletnia jest alergikiem i w okresie od kwietnia do lipca na lekarstwa potrzeba ok. 90zł miesięcznie. Małoletnia z powodu trudności w nauce została skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stwierdzono niższy potencjał intelektualny. Zalecone zostały korepetycje, na które potrzeba 360 zł (lekcja kosztuje 20 zł). Matka chciałaby zapisać córkę na basen. Karnet miesięczny kosztuje 120 zł. Pozwany utrzymuje kontakt z dzieckiem. Czasami zabiera córkę na weekend, czasem na kilka godzin. Kiedy córka ma urodziny, czy są święta otrzymuje od ojca prezenty. Pozwany dokłada się do wyprawki szkolnej dla dziecka.

- 3 -

(dowód: zeznania matki powódki I. N. k. 136, opinia Poradni P.-Pedagogicznej w B. k. 45, zaświadczenia lekarskie powódki k. 46-51, 75-79, faktura za okulary k. 52, umowa najmu mieszkania k. 60-62, zaświadczenie o wynagrodzeniu I. N. k. 63 wypowiedzenie umowy o pracę I. N. k. 85, odpis aktu urodzenia N. N. k. 86).

Pozwany P. B., oprócz małoletniej powódki, nie ma innych dzieci. Mieszka z narzeczoną w jej domu, gdzie mieszkają również jej rodzice. Z narzeczoną zajmują mieszkanie na piętrze. Do lipca 2013r. pozwany zatrudniony był za wynagrodzeniem 1600 zł brutto miesięcznie. W okresie od września 2013r. do grudnia 2013r. miał zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą - (...) Miesięcznie zarabiał 1700 zł. Od 17 grudnia 2013r. zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna. Utrzymuje się z oszczędności, które pochodzą ze spłaty w kwocie 50.000 zł, które otrzymał w 2010r. od byłej żony z tytułu remontów i wyposażenia mieszkania przy ul. (...) w B.. Narzeczona pozwanego jest zatrudniona za wynagrodzeniem w kwocie netto 1800 zł. Pozwany razem z narzeczoną płaci ½ rachunków za dom tj. 45 zł woda i ścieki, 130 zł energia, opał 160-200 zł miesięcznie. Małoletnia powódka przyjmuje okresowo leki na alergię, używa specjalnych maści, nosi okulary, ma duża nadwagę.

(dowód: zeznania pozwanego P. B. k. 136-137, zaświadczenie z PUP w B. k. 33, wydruk dotyczący działalności gospodarczej pozwanego k. 34, zaświadczenie o wynagrodzeniu pozwanego k. 35, zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej pozwanego k. 36, PIT 36 pozwanego za 2012r. k. 80-82, historia wpisu działalności gospodarczej pozwanego k. 83).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

W przedmiotowej sprawie od dnia ostatniego orzeczenia tj. od dnia 25.05.2011r. kiedy to Sąd ustalił alimenty na kwotę po 350 zł miesięcznie minęło prawie trzy lata. W tym czasie nastąpił istotny wzrost potrzeb uprawnionej, wynikający przede wszystkim z faktu, że obecnie uczęszcza ona do IV klasy. Bezsporne również jest, że

- 4 -

dziecko ma problemu zdrowotne wynikające z faktu występowania alergii, nadwagi czy noszenia okularów. Poza tym u małoletniej powódki stwierdzono obniżony potencjał intelektualny. Powoduje to konieczność większej pracy z dzieckiem zarówno ze strony rodziców , jak i szkoły. Te okoliczności powodują konieczność ponoszenia większych wydatków zawiązanych zarówno z nauką, jak również koniecznością zapewnienia dziecku opieki zdrowotnej czy też zapewnienia jej dodatkowych zajęć np. w postaci basenu. Biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby uprawnionej w zakresie wyżywienia ubrania, wydatków szkolnych, kosztów leczenia, jak również jej udziału w kosztach utrzymania mieszkania, Sąd uznał, że od czasu ustalenia alimentów w kwocie po 350 zł miesięcznie, miesięczny koszt jej utrzymania wzrósł i obecnie wynosi on ok. 1200 zł miesięcznie. W tej kwocie mieszczą sie wydatki związane z udziałem małoletniej w kosztach utrzymania mieszkania, wyżywienia, ubrania, wydatków szkolnych, kosztów związanych z leczeniem alergii, jak również potrzeby ponoszenia wydatków związanych np. z zapewnieniem dziecku basenu, co jest niezbędne z uwagi na dużą nadwagę.

W zaspokojeniu tych potrzeby powinni, zgodnie z art. 133§1 krio, uczestniczyć oboje rodzice. Biorąc pod uwagę, że miesięczne koszty utrzymania małoletniej wynosi ok. 1200 zł, Sąd uznał, że pozwany powinien pokrywać połowę kosztów utrzymania małoletniej w związku z czym podwyższył alimenty z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 25.11.2013r. Kwota zasądzonych alimentów jest współmierna do możliwości zarobkowych pozwanego. Wprawdzie pozwany obecnie nie pracuje, ale jak wynika z zebranego materiału dowodowego posiada on zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, która jest zawieszona, a z której utrzymywał się bezpośrednio przed jej zawieszeniem, wykonując prace na terenie (...). Pozwany nie ma na utrzymaniu innych dzieci i należy uznać, że alimenty w kwocie 600 zł miesięcznie nie przewyższają jego możliwości zarobkowych. Pozwany jest młodym, zdrowym człowiekiem. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem wynikającym z orzecznictwa Sądu Najwyższego zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikających z faktycznych dochodów i zarobków zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (wyrok SN z 16.05.1975r., III CRN 236/76).

Nie negując, że pozwany dokłada się do kosztów np. wyprawki szkolnej dziecka, czy czasami dołożył jakąś kwotę do innych wydatków, stwierdzić należy, że matka dziecka powinna dysponować stałą miesięczną kwotą na utrzymanie dziecka, co do której będzie mogła podejmować decyzje na co powinna być w pierwszej kolejności

- 5 -

przeznaczona. Nie może natomiast być uzależniona od tego czy ojciec dziecka w danym momencie będzie chciał dołożyć dodatkową kwotę do płaconych alimentów, czy też uzna, ze w danym momencie nie stać go do dokładanie się do jakiś wydatków, albo będzie uważał, że dany wydatek jest niepotrzebny.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 600 zł miesięcznie uznając, że przekraczałoby to możliwości zarobkowe pozwanego oraz usprawiedliwione potrzeby małoletniej.

Na podstawie art. 98 kpc Sąd zasadził od pozwanego na rzecz Skarbu państwa kwotę 156 zł tytułem kosztów sądowych, od których zwolniona była małoletnia powódka.

Na podstawie art. 100 kpc Sąd wzajemnie zniósł koszty postępowania.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: