Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 458/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-01-22

Sygn. akt III RC 458/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej A. K. reprezentowanej przez matkę A. Ś. (1)

przeciwko P. K.

o alimenty

I-  zasądza od pozwanego P. K. na rzecz małoletniej powódki A. K. alimenty w kwocie po 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki dziecka A. Ś. (1), do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 12 października 2012 roku;

II-  dalej idące powodztwo oddala;

III-  zasądza od pozwanego P. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bolesławcu kwotę 336 zł tytułem opłaty od pozwu, od której małoletnia powódka była zwolniona oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 458/12

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka A. K. reprezentowana przez matkę A. Ś. (1) w pozwie skierowanym przeciwko P. K. wniosła o zasądzenie na jej rzecz alimentów w kwocie po 800 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia matka małoletniej powódki podała, że pozwany jest ojcem małoletniej powódki ur. (...) i przed jej urodzeniem małżeństwo jej rodziców zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem z dnia (...). Pozwany nie łoży na utrzymanie córki. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej to: mleko modyfikowane – 210 zł , pampersy – 138 zł, krople na kolki niemowlęce ( zalecane przyjmowanie do 4 miesiąca życia) - 250 zł, proszek do prania - 30 zł, podkłady do przewijania - 12 zł , szczepienia - 520 zł (szczepienia obowiązkowe i dobrowolne (pneumokoki) od 2 do 6 miesiąca - łączny koszt 2600 zł), chusteczki pielęgnacyjne – 18 zł. Ponadto matka powódki musiała zakupić: aspirator do nosa - 26,96 zł, witaminy - 21,91 zł, środek do pielęgnacji pępka - 26,07 zł, maść na odparzenia - 21,50 zł. Niezbędne jest również zakupienie termometru dla niemowląt: 100- 150 zł, , większej butelki ze sterylizatorem – 150 zł, większych ubranek. Małoletnia powódka mieszka wraz z matką w domu jednorodzinnym. Matka małoletniej powódki zobowiązana jest ponosić ½ miesięcznych kosztów utrzymania domu tj. energia - 110 zł, gaz – 1000 zł w sezonie grzewczym, a 500 zł poza sezonem, woda – 100 zł, internet i telewizja – 87 zł, wywóz śmieci – 30 zł. Matka małoletniej powódki obecnie nie pracuje i oczekuje na decyzję w sprawie przyznania zasiłku macierzyńskiego (wykonuje zawód (...)we (...) i musi ponosić opłaty z tytułu tej działalności : czynsz za lokal – 230 zł miesięcznie, energia - 150 zł co 2 miesiące, telefon - 150 zł miesięcznie, składka do (...) 277 zł miesięcznie, opłata za program prawniczy – 170,66 zł miesięcznie, składka zdrowotna do ZUS – 260 zł miesięcznie.

Pozwany P. K. w zażaleniu na postanowienie o zabezpieczenie powództwa uznał powództwo co do kwoty po 400 zł miesięcznie i podniósł, że jego miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. 2000 zł i musi z niego pokrywać miesięczne koszty utrzymania, które wynoszą: internet + telewizja – 87 zł, energia - 61 zł, gaz – 104/84 zł, czynsz za mieszkanie - 450 zł, rata kredytu - 460 zł, telefon komórkowy - 50 zł, samochód - 120 zł i wyżywienie - 600 zł. W związku z tym żądanie alimentacyjne powódki przekracza możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego, a zdaniem pozwanego trudno przyjąć, że małoletnia powódka wymaga poniesienia kosztów utrzymania w wysokości 800 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Matka małoletniej powódki A. A. Ś. i pozwany P. K. byli małżeństwem do dnia (...)kiedy to małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód be z orzekania o winie stron . Do dnia 8 stycznia 2012r. strony mieszkały razem w domu jednorodzinnym matki A. Ś. (1). Wtedy pozwany wyprowadził się z tego domu i zamieszkał w mieszkaniu u kolegi. W dniu (...). A. Ś. (1) wniosła sprawę o rozwód. W dniu 09 lutego 2012r. rozwiązała wspólny rachunek , które strony posiadały w D. Banku, gdzie były zgromadzone ich wspólne pieniądze m.in. z prezentów ślubnych w kwocie ok. 22000 zł. Na ten rachunek wypływało również wynagrodzenie pozwanego. A. Ś. (1) wypłaciła sobie połowę tej kwoty, resztę pozostawiając do dyspozycji pozwanego. W dniu 31 maja 2012r. A. Ś. (1) spotkała się z pozwanym w pizzerii i poinformowała go , że jest w ciąży. Poprosiła pozwanego aby pozwolił jej spokojnie urodzić dziecko, oświadczając, że poinformuje go kiedy dziecko się już urodzi i wtedy spotkają się i ustalą sprawy dotyczące dziecka.

(dowód: zeznania matki małoletniej powódki A. Ś. (1) k. 74, zeznania pozwanego P. K. k. 75, wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie I C 167/12 k. 6, wyciąg z rachunku bankowego k. 41-42).

W miesiącu marcu 2012r. pozwany zakupił samochód osobowy marki O. (...) rok. produkcji 2004 za kwotę 21.000 zł. Na ten zakup pozwany przeznaczył pieniądze które otrzymał w wyniku podziału pieniędzy zgromadzonych na wspólnym rachunku stron i dodatkowo zaciągnął kredyt w kwocie 10.000 zł na 2 lata. Rata kredytu wynosi 460 zł miesięcznie. Obecnie do spłaty pozostało mu jeszcze 5800 zł z tytułu kredytu.

(dowód: zeznania pozwanego P. K. k. 75).

W dniu (...) urodziła się małoletnia powódka A. K. .

(dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k. 5).

Małoletnia A. K. mieszka ze swoją matką A. Ś. (1) w domu jednorodzinnym należącym do matki A. Ś. (1) i razem z nią. Mają do dyspozycji duży pokój z aneksem kuchennym i toaletą. A. Ś. (1) otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie ok. 500 zł netto miesięcznie. Rachunki za media wynoszą miesięcznie : gaz ok. 1000 zł w sezonie grzewczym i 300- 400 zł poza tym sezonem, woda - 100 zł, prąd - 100 zł. Z tych rachunków A. Ś. (1) opłaca połowę. Ponadto opłaca ona internet w kwocie 87 zł miesięcznie. Koszt utrzymania małoletniej A. K. miesięcznie wynosi: co 4 dni zakup puszki mleka - 1 puszka 30 zł, pampersy 3 paczki ( jedna paczka 40-50 zł), środki higieniczne - 50 zł , kropelki na kolki 0- 250 zł miesięcznie (będą one stosowane do 4 miesiąca życia). Matka małoletniej powódki po zaleceniach lekarza zdecydowała się zaszczepić małoletnią płatną szczepionką, która zawiera 6 różnych szczepień. Jest ona lepiej oczyszczona i łagodniejsza w stosunku do szczepionki bezpłatnej. Jej koszt to 220 zł za pierwszą dawką, którą powódka juz otrzymała, II dawka w styczniu 2013r. – 220 zł i III dawka po półtora miesiąca - 220 zł. Matka małoletniej zdecydowała się, że w kiedy małoletnia będzie miała 6 miesięcy zaszczepi ją szczepionką na pneumokoki, która nie jest szczepieniem obowiązkowym. Będą to trzy dawki , koszt każdej to 350 zł. Matka małoletniej powódki A. Ś. (2) prowadzi prywatną (...) i ponosi koszty jej utrzymania, chcąc utrzymać swoje miejsce pracy. (...) prowadzi w lokalu użytkowym należącym do swojej matki, dlatego za ten lokal opłaca jedynie czynsz do wspólnoty - 230 zł, opłaca ratę za (...) - 160 zł miesięcznie, energia - 150 zł co dwa miesiące, , telefon - 120 zł miesięcznie. Opłaca również składkę zdrowotną w kwocie 254,54 zł. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego A. Ś. (1) zmierza kontynuować swoją pracę, przynajmniej w pewnym zakresie, ale wtedy jej składka do ZUS wzrośnie do kwoty 1000 zł miesięcznie. Ponadto będzie musiała zatrudnić opiekunkę do dziecka.

(dowód: zeznania matki małoletniej powódki A. Ś. (1) k. 74, zaświadczenie o wypłaconych zasiłkach k. 52, faktury k. 76-77, rachunki za gaz k. 78.

Pozwany P. K. zatrudniony jest Banku (...) S.A. za wynagrodzeniem brutto 2900 zł miesięcznie ( netto 2085 zł) . W miesiącu grudniu 2012r. otrzymał premię w kwocie brutto 2900 zł. Pozwany mieszka w mieszkaniu swojego ojca w B. . W mieszkaniu tym oprócz pozwanego mieszka jego siostra wraz z mężem. Ojciec pozwanego nie mieszka w tym mieszkaniu, od 10 lat pozostaje w konkubinacie i mieszka z konkubiną w miejscowości R.. Czynsz za mieszkanie wynosi 450 zł miesięcznie, gaz - 135 zł miesięcznie, prąd 62 zł miesięcznie . Pozwany płaci połowę tych rachunków. Ponadto pozwany opłaca ratę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu w kwocie 460 zł miesięcznie , telefon komórkowy - 50-70 zł miesięcznie, internet - 87 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania pozwanego P. K. k. 75, raporty miesięczne pozwanego k. 22-23, 46-51 umowa pożyczki k. 24- 31, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia pozwanego k. 72, opłaty za mieszkanie k. 67 -69, umowa o pracę pozwanego k. 79).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei zgodnie z treścią art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub części kosztów utrzymania i wychowania.

Małoletnia powódka urodziła się w dniu (...) Rodzice powódki rozwiedli się w dniu (...)., a ojciec małoletniej pozwany P. K. o tym, że zostanie ojcem dowiedział się dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Matka powódki mieszka wraz z dzieckiem w domu jednorodzinnym swojej matki, gdzie ma odrębny pokój z aneksem kuchenny i toaletą. Matka małoletniej powódki z zawodu jest (...) i wykonuje ten zwód w jednoosobowej (...). Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i otrzymuje zasiłek w kwocie ok. 500 zł netto. Zasiłek ten został obliczony na podstawie odprowadzanych przez nią składek . Niewątpliwie matka małoletniej powódki nie ma w tej chwili możliwości osiągania dodatkowych dochodów, a swoje potrzeby winna zaspakajać z otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego. Strony nie są już małżeństwem i pozwany nie ma obowiązku łożenia na utrzymanie matki małoletniej powódki. Wskazane przez matkę małoletniej koszty utrzymania dziecka, znacznie przekraczają standardowe koszty utrzymania dziecka w tym wieku. Zwłaszcza w zakres kosztów kropli na kolki ( 250 zł miesięcznie), które zresztą jak wynika z zeznań matki dziecka będą podawane tylko do 4 miesiąca życia dziecka, jak również w zakresie szczepień. Oczywiście jeśli rodziców dziecka na to stać to mogą oni podejmować decyzje o zamianie bezpłatnej szczepionki na jej płatany odpowiednik, czy też decydować się na nieobowiązkowe dodatkowe szczepienia. Jednakże biorąc pod uwagę podstawowe potrzeby w zakresie utrzymania małoletniej powódki na tym etapie życia, uwzględniając jej podstawowe potrzeby w zakresie wyżywienia, środków higienicznych czy jej udziału w kosztach utrzymania domu, Sąd uznał, że mieszczą się one w kwocie 550 zł miesięcznie i taką kwotę zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej powódki tytułem alimentów.

Zdaniem Sądu kwota ta odpowiada nie tylko usprawiedliwionym potrzebom uprawnionej do alimentów, ale również możliwościom zarobkowym i majątkowym pozwanego. Pozwany pracuje i jego miesięczne wynagrodzenie wynosi netto kwotę 2085 zł. Dodatkowo w grudniu pozwany otrzymał nagrodę w takiej samej kwocie. Pozwany mieszka w mieszkaniu swojego ojca wraz ze swoją siostrą i jej mężem. Skoro w tym mieszkaniu mieszkają 3 dorosłe osoby, to koszty jego utrzymania wynoszące łącznie ok. 700 zł miesięcznie muszą być dzielone na 3. Tak więc przypadająca na pozwanego z tego tytułu kwota to ok. 230 z miesięcznie. Pozwany spłaca kredyt w kwocie 10.000 zł zaciągnięty na 2 lata w marcu 2012r. na zakup samochodu, którego rata wynosi 460 zł miesięcznie. Skoro matka małoletniej powódki wiedząc, że jest w ciąży nie poinformowała pozwanego o tym fakcie , a zrobiła to dopiero w dniu 31 maja 2012r., to pozwany, wiedząc, że wniosła ona sprawę o rozwód i nie wiedząc, że zostanie ojcem , miał prawo na podstawie osiąganych dochodów, podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu na ten cel. Trudno oczekiwać aby teraz sprzedawał ten samochód, bowiem wiązałoby się to najprawdopodobniej ze stratą. Po uwzględnieniu kosztów utrzymania mieszkania - 230 zł , raty kredytu – 460 zł i alimentów w kwocie 550 zł , pozwanemu pozostaje na utrzymanie kwota ok. 800 zł miesięcznie.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 550 zł uznając, że przewyższałaby ona możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego jak również usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki .

Na podstawie art. 98 kpc Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa koszty Sądowe w kwocie 306 zł. Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: