Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 367/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-01-17

Sygn. akt III RC 367/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniego D. M. reprezentowanego przez matkę E. M.

przeciwko A. K. (1)

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego A. K. (1)

przeciwko małoletniemu D. M. reprezentowanemu przez matkę E. M.

o obniżenie alimentów

I-  obniża alimenty należne od pozwanego A. K. (1) na rzecz małoletniego powoda D. M. z ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 27 stycznia 2011 roku, w sprawie III RC 230/10, kwoty po 420 zł miesięcznie do kwoty po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie płatne z góry do rąk matki dziecka E. M., do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 5 listopada 2012 roku;

II-  powództwo główne oraz dalej idące powodztwo wzajemne oddala;

III-  nie obciąża maloletniego powoda kosztami postępowania.

Sygn. akt IIIRC 367/12

UZASADNIENIE

Małoletni powód D. M. reprezentowany przez matkę E. M. w pozwie skierowanym przeciwko A. K. (1) wniósł o podwyższenie zasądzonych od pozwanego na rzecz powoda przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu wyrokiem z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie IIIRC 230/10 alimentów z kwoty po 420 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia matka powoda wskazała, że od czasu zasądzenia tych alimentów nastąpiła zasadnicza zmian w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, gdyż z dniem 01.09.2011r. rozpoczął on jako 5-latek obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W związku z tym wzrosły koszty jego utrzymania , szczególnie związane z jego edukacją tj. opłaty związane z wyprawką dla dziecka, większa liczba ubrań, obuwia, opłata za wyżywienie w przedszkolu ( 3 zł dziennie) opłata ubezpieczeniowa, wpłata na Komitet, dodatkowe opłaty na imprezy okolicznościowe. Ponadto w tym czasie wzrosły możliwości zarobkowe pozwanego, który ma stałe zatrudnienie w (...)i zarabia ok. 3000 zł netto miesięcznie. Od czerwca 2011r. pozostaje on w związku małżeńskim, a jego żona prowadzi własny (...). Na utrzymaniu mają dziecko w wieku 1 roku. Pozwany widuje się z powodem co dwa tygodnie w weekendy i oprócz alimentów nie łoży na jego utrzymanie. Matka małoletniego powoda z powodem mieszka w domu swoich rodziców i zatrudniona jest za wynagrodzeniem 1425 zł netto

Pozwany A. K. (1) w pozwie wzajemnym z dnia 05.11.2012r. wniósł o obniżenie alimentów z kwoty po 420 zł miesięcznie do kwoty po 350 zł miesięcznie poczynając od dnia 10.09.2012r. podnosząc, że powództwo o podwyższenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie, a jego sytuacja materialna i rodzinna spowodowała wniesienie powództwa o obniżenie alimentów. Pozwany odwiedza syna, dokonuje również dodatkowych zakupów na rzecz dziecka, ale jego matka krytykuje wszystkie przedmioty jakie przekazał na rzecz dziecka. Pozwany podniósł, że już przy poprzedniej sprawie o alimenty była podnoszona okoliczność przygotowania przedszkolnego syna i w tym zakresie nie zaszła żadna zmiana uzasadniająca podwyższenie alimentów. Podnoszony przez matkę powoda wzrost kosztów utrzymania dotyczy każdego obywatela Polski. Zarobki pozwanego nie wzrosły. Do lipca 2012r. żona pozwanego prowadziła (...), który z uwagi na kryzys zmuszona była zamknąć. Sytuacja materialna pozwanego pogorszyła sie z uwagi na zawarcie małżeństwa i narodziny syna. Pozwany opłaca miesięcznie : najem mieszkania - 300 zł, czynsz za mieszkanie - 175 zł, alimenty - 420 zł, opłaty za energię w okresie zimowym - 900 zł ( mieszkanie nie posiada gazu), a w okresie letnim 400-500 zł, woda - 160 zł, koszty utrzymania rodziny - 700-800 zł, rata kredytu - 520 zł. Syn pozwanego A. ma zdiagnozowaną alergię, kontrole lekarskie, koszty leczenia, specjalne maści - 400-500 zł. W trakcie poprzedniej sprawy pozwany nie miał syna A.. Sytuacja powoda i jego matki jest lepsza. Matka powoda zarabia 1400 zł i ma alimenty w kwocie 420 zł. Mieszka w domu swoich rodziców nie ponosi opłat za mieszkanie. Ma wyższe wykształcenie i może starać się o dodatkową pracę .

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 27.01.2011r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie IIIRC 230/10 zasądził od pozwanego A. K. (1) na rzecz małoletniego powoda D. M. alimenty w kwocie po 420 zł miesięcznie. Wówczas małoletni powód miał 5 lat i mieszkał z matką E. M. w domu jednorodzinnym jej rodziców. Matka małoletniego powoda prowadziła ze swoimi rodzicami wspólne gospodarstwo domowe, przekazują na opłaty za media kwotę 150 zł miesięcznie i kwotę 500 zł na żywność. Matka małoletniego pracowała w Urzędzie Skarbowym za wynagrodzeniem netto 1260 zł miesięcznie. Ponosiła typowe dla dziecka w tym wieku koszty utrzymania , dodatkowo z powodu częstych chorób dziecka wydawała różne kwoty na leki i dojazdy do lekarza. Pozwany A. K. (1) pracował jako (...) i zarabiał netto 2728 zł. Był w związku małżeńskim z A. K. (2). Wraz z żoną mieszkał w mieszkaniu komunalnym, którego najemcą jest jego matka, która nie mieszka w tym lokalu. Żona pozwanego A. K. (2) prowadziła w P. (...), w którym sama pracowała. Działalność ta nie przynosiła dochodów. Pozwany posiadała samochód osobowy marki V. (...) rocznik 1995, za którego opłacał ubezpieczenie w kwocie 473 zł rocznie. Ponadto opłacał internet - 40 zł miesięcznie, telefon komórkowy 140 zł miesięcznie. Za energię elektryczną poza sezonem grzewczym płacił 470 zł co 2 miesiące, a w sezonie grzewczym 880 zł co 2 miesiące. Pozwany spłacał kredyt na zakup mieszkania w kwocie 461 zł miesięcznie. Pozwany, który jest alergikiem na leki wydawał 50 zł. Ponieważ trenuje kulturystykę za korzystanie z siłowni płacił 100 zł miesięcznie. Pozwany zabierała małoletniego powoda do siebie na weekend średnio raz na miesiąc.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) C 230/10– w załączeniu)

Obecnie małoletni powód D. M. ma 6 lat, uczęszcza do klasy 0, za którą matka nie ponosi opłat. Małoletni powód mieszka z matką E. M. w domu jednorodzinnym jej rodziców. Zajmują tam jeden pokój. Łazienka i kuchnia są wspólne z rodzicami. W domu tym mieszka jeszcze dwoje braci matki powoda ze swoimi rodzinami i dziećmi . Wszystkie rachunki dzielone są na 7 dorosłych osób, z czego matka powoda płaci 1/7 tych rachunków tj. miesięcznie: prąd - 38 zł, woda - 13 zł, gaz – 25 zł, śmieci - 3 zł , ogrzewanie na sezon zimowy 21 zł, polisa na dom 7 zł i podatek od nieruchomości 3 zł. Na wyżywienie małoletniego matka wydaje 370 zł w, w tym mieści się kwota 60-70 zł za obiady w szkole. Środki czystości to ok. 90 zł miesięcznie. Na wizyty małoletniego powoda u stomatologa oraz na leki w przypadku kiedy zachoruje - ok. 90 zł miesięcznie . Małoletni powód uczęszcza 2 razy w tygodniu na zajęcia z piłki nożnej. Matka wozi go z miejscowości Z. do B. (10 km w jedną stronę ). Koszt dojazdów - 70 zł miesięcznie, łącznie dojazdy na zajęcia i koszt zajęć to - 120 zł miesięcznie. Miesięczny koszt obuwia i ubrań to 205 zł miesięcznie. Miesięczne wydatki na poszczególne rzeczy matka powoda ustaliła dzieląc przez 12 roczne wydatki jakie poniosła na poszczególne cele . Matka małoletniego pracuje w Urzędzie Skarbowym za wynagrodzeniem netto 1425 zł miesięcznie. W dniu 15.10.2012r. E. M. zaciągnęła pożyczkę w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 3.000 zł, która spłaca w ratach po 125 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania matki małoletniego powoda E. M. k. 46, 47, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia matki powoda k. 9, umowa pożyczki k. 35, zaświadczenie z Akademii (...) k. 36).

Pozwany i jednocześnie powód wzajemny A. K. (1) pracuje jako (...) i zarabia netto 2932,43 zł. Pozostaje w związku małżeńskim z A. K. (2), która od dnia 14.12.2012r. zarejestrowana jest jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pozwanemu i jego żonie w dniu (...) urodził się syn A.. Żona pozwanego od 2010r. miała zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą - (...) którą prowadziła w P.. Kiedy była na urlopie macierzyńskim nie pracowała osobiście lecz zatrudniła pracownicę. Ponieważ działalność ta nie przynosiła dochodów, została przez nią wyrejestrowana. Następnie poszukiwała pracy w miejscu zamieszkania tj. w Z.. Nie udało jej się znaleźć zatrudnienia, przynoszącego dochodów. Nawet gdyby znalazła zatrudnienie, to wtedy A. K. (3) musiałby pójść do żłobka, co wiązałoby się z opłatami. Pozwany wraz z żoną i synem A. mieszkała w mieszkaniu komunalnym, którego należącym do jego matki, która nie mieszka w tym lokalu. Za wynajem pozwany płaci swojej matce kwotę 300 zł miesięcznie. Mieszkanie to znajduje się na poddaszu i jego powierzchnia użytkowa wynosi 124 m 2 . Ma ono 4 pokoje, z tym, że dwa pokoje są niewykończone. Mieszkanie nie ma gazu. Ogrzewanie wody, ogrzewanie mieszkania i kuchenka są na energie elektryczną. Za energię elektryczną poza sezonem grzewczym pozwany płaci 400-500 zł co 2 miesiące, a w okresie grzewczym ok. 900 zł co dwa miesiące. Opłata za wodę wynosi 160 zł miesięcznie. Pozwany spłacał kredyt w kwocie 80.000 zł zaciągnięty na zakup działki budowlanej w Z., raty kredytu wynoszą 520 zł miesięcznie. Kredyt ten został zaciągnięty na 25 lat. Pozwany i jego syn A. mają stwierdzona alergię i atopowe zapalenie skory. Na maści i kosmetyki dla siebie pozwany wydaje ok. 250 zł miesięcznie, a dla A. ok. 400-500 zł miesięcznie. Na

telefon komórkowy pozwany wydaje 100 zł miesięcznie. Pozwany ćwiczy (...), jest organizatorem zawodów (...). Zabierała małoletniego powoda do siebie na weekendy średnio 2 razy w miesiącu. Pozwanemu po opłaceniu rachunków i alimentów pozostaje kwota 700-800 zł , która musi wystarczyć na utrzymanie 3 osobowej rodziny.

(dowód: zeznania pozwanego A. K. (1) k. 46 i 47, zaświadczenie o dochodach pozwanego k. 24, zaświadczenie żony pozwanego z Urzędu Pracy k. 25, kserokopia odpisu aktu urodzenia A. K. (3) k. 26 , umowa najmu mieszkania k. 28, zaświadczenie lekarskie A. K. (3) k. 39).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Oceniając czy nastąpiła zmiana tych stosunków Sąd bierze za punkt wyjścia stan istniejący w momencie ostatniego wyrokowania w sprawie o alimenty. Kiedy wyrokiem z dnia 27.01.2011r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie IIIRC 230/10 zasądził od pozwanego A. K. (1) na rzecz małoletniego powoda D. M. alimenty w kwocie po 420 zł miesięcznie małoletni mieszkał z matką w domu jednorodzinnym jej rodziców wraz z 6 innymi dorosłymi członkami tej rodziny, a jego matka pracowała i zarabiała netto 1260 zł. Małoletni nie chodził do szkoły ani do przedszkola. Natomiast pozwany A. K. (1) pracował jako policjant za wynagrodzeniem miesięcznym netto 2728 zł. Mieszkał w Z. wraz z żoną A. w mieszkaniu należącym do jego matki. Żona pozwanego w P. prowadziła jednoosobowy (...) który nie przynosił dochodów.

Od tego czasu sytuacja zmieniała się w tym zakresie, że małoletni powód D. M. zaczął uczęszczać do klasy 0, matka nie ponosi opłat za szkolę, opłaca synowi jedynie obiady w kwocie ok. 60-70 zł miesięcznie. Małoletni zaczął uczęszczać na treningi piłki nożnej 2 razy w tygodniu. Koszt zajęć wraz z dojazdem to ok. 120 zł miesięcznie. Zarobki matki powoda - E. M. wzrosły do kwoty netto 1425 zł.

W tym samym czasie wynagrodzenie pozwanego A. K. (1) wzrosło do kwoty netto 2932,43 zł, a w dniu (...) urodził mu się syn A., który cierpi na alergiczne zapalenie skory. Jego zona A. zrezygnowała z prowadzenia działalności gospodarczej w P. , która nie przynosiła dochodów , natomiast w Z., gdzie mieszka, nie udało jej się znaleźć zatrudnienia i jest obecnie zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Zarówno powód z matką , jak i pozwany z żoną mieszkają w tych samych mieszkaniach i ponoszą podobne koszty ich utrzymania jak w czasie wydania poprzedniego wyroku tj. w dniu 27.01.2011r.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego od wyroku, który zapadł w dniu 27.10.2010r. zarówno zarobki matki małoletniego powoda, jak i zarobki pozwanego wzrosły o ok. 200 zł miesięcznie. Najistotniejszą zmianą jaka w tym czasie nastąpiła jest fakt, że w dniu 14.11.2011r. pozwanemu urodził mu się syn A., który cierpi na alergiczne zapalenie skory, co wiąże się z wydatkami na określone maści i środki higieniczne. W związku z urodzeniem się dziecka jego matka, a żona pozwanego A. K. (2) zrezygnowała z prowadzenia (...) w P.. Wprawdzie zakład ten nie przynosił dochodów w 2011r., ale biorąc pod uwagę, że był prowadzony dopiero od 2010r. miał szansę się rozwinąć i zacząć przynosić dochody. Jednakże z uwagi na urodzenie się dziecka i fakt zamieszkiwania w Z. A. K. (2) nie była w stanie dalej go prowadzić. W tej sytuacji na utrzymaniu powoda znalazł się syn A. i niepracująca żona.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd uznał, że brak jest podstaw do uwzględnienia powództwa o podwyższenie alimentów i w tym zakresie powództwo oddalił. Zarówno po stronie uzasadnionych potrzeb uprawnionego, jak również możliwości zarobkowych zobowiązanego nie zaszły istotne okoliczności uzasadniające podwyższenie alimentów.

Na podstawie tych samych okoliczności Sad uznał, że jest podstawa do obniżenia alimentów zasądzonych od pozwanego A. K. (1) na rzecz małoletniego D. M. z kwoty po 420 zł miesięcznie do kwot po 350 zł miesięcznie. Skoro wynagrodzenie pozwanego wzrosło o 200 zł to należało uznać, że nawet gdyby ta kwota w całości była przez niego przeznaczona na utrzymanie urodzonego w dniu (...), syna A. , to jego sytuacja byłaby gorsza niż syna D.. Z tych względów Sąd obniżył zasadzone wcześniej od A. K. (1) na rzecz D. M. alimenty do kwoty po 350 zł miesięcznie. Kwota alimentów po 350 zł miesięcznie, przy uwzględnieniu, że na matce powoda ciąży w równym stopniu jak na pozwanym obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka, pozwala przyjąć, że kwota 700 zł miesięcznie na utrzymanie 6-letniehgo dziecka jest kwotą wystarczającą na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd obniżył alimenty z kwoty po 420 zł miesięcznie do kwoty po 350 zł miesięcznie poczynając od dnia 05.11.2012r. tj. od dnia wniesienia powództwa wzajemnego. Natomiast Sąd oddalił powództwo wzajemne w zakresie daty od jakiej powód wzajemny domagał się obniżenia alimentów tj. od dnia 10.09.2012r. uznając, że jeśli powód wzajemny uważał, że nie stać go na płacenie alimentów w kwocie po 420 zł miesięcznie, to nic nie stało na przeszkodzie aby wystąpił z takim roszczeniem.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: