Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 117/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-06-04

Sygn. akt III RC 117/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 czerwca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski,

Protokolant : Marcin Pawłowicz,

po rozpoznaniu w dniu 04.06.2014 r. w Bolesławcu,

sprawy z powództwa małoletnich D. i P. Z. reprezentowanych przez ojca R. Z.,

przeciwko B. Z.,

o podwyższenie alimentów,

I-  powództwo oddala;

II-  nie obciąża powoda R. Z. obowiązkiem zwrotu pozwanej B. Z. kosztów procesu.

Sygn. akt III RC 117/14

UZASADNIENIE

Powód R. Z., skierował w dniu 10 marca 2014 roku, do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich: P. Z. i D. Z., z kwoty 250 złotych miesięcznie do kwoty po 500 złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, łącznie po 1000 złotych miesięcznie. Powództwo uzasadnił faktem, iż w dacie orzekania o alimentach pozwana nie pracowała, bądź pracowała za najniższe wynagrodzenie krajowe, zaś koszty utrzymania małoletnich wynoszą minimum 2800 złotych. (k.2)

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa (k.10-11).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są rodzicami małoletnich P. Z. lat niespełna 9, D. Z. lat 18, a także najstarszego syna stron. Obowiązek alimentacyjny pozwanej na synów, został ustalony wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, z dnia 27 czerwca 2013 roku, w sprawie IC 356/12 (utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z dnia 27.01.2014 roku, w sprawie ICA 1106/13) w kwocie po 250 złotych miesięcznie (k. 4)

Powodowie mieszkali wraz z ojcem, który prowadził działalność gospodarczą. Pozwana miała stałą pracę, mieszkała z ojcem, nie partycypowała w kosztach utrzymania mieszkania.

Dowód: protokoły i dokumenty zwarte w aktach SO w Jeleniej Górze sygn.

akt IC 356/12.

W chwili obecnej P. Z. i pełnoletni już D. Z. w dalszym ciągu mieszkają z ojcem. Powód ocenia koszty utrzymania synów na kwotę ok. 3000 złotych miesięcznie. Na koszty te składają się łączne koszty dwóch małoletnich powodów w postaci: koszty wyżywienia ok. 1200 złotych, środki higieny ok. 300 złotych, koszty wyprawki do szkoły ok. 400 złotych, bieżące wydatki szkolne ok. 50 złotych. Nadto koszty komunii P. Z. ok. 2000 złotych, nauka gry na organach P. plus lekcje tańca oraz dojazdy to ok. 200 złotych. Koszty utrzymania domu stron to ok. 500 złotych. W sezonie grzewczym koszty opału ok. 2000 złotych. Najstarszy syn stron nie mieszka już z ojcem. Syn nie utrzymuje kontaktów z powodem. Powód w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje dochód w kwocie ok. 2000 złotych miesięcznie.

Dowód: zeznania powoda R. Z. k. 32, 33, kserokopia PIT k. 22-

31.

Pozwana mieszka w domu swojego ojca wraz z ojcem i babcią. Pracuje jako opiekunka osób starszych w (...) i zarabia 250 euro tygodniowo. Pracuje w systemie 5 tygodni lub 8 tygodni w (...) i potem tyle samo mieszka w Polsce, nie uzyskując wynagrodzenia. Powódka poza alimentami na powodów, przekazuje ojcu 200 złotych tytułem czynszu, ponosi koszty wyżywienia ok. 500 złotych, koszty ubrań 150-200 złotych, środki higieny ok. 100 złotych, opłaca KRUS, ponosi koszty telefonu 60 złotych, gazu 50 złotych, energii elektrycznej 120 złotych. Pomaga w utrzymaniu najstarszemu synowi, który został ojcem. Z zawodu jest pielęgniarką jednak z uwagi na nie wykonywanie zawodu utraciła prawo do jego wykonywania. Żeby je odzyskać musiałaby przez pół roku pracować jako wolontariusz na co obecnie jej nie stać.

Dowód: zeznania pozwanej B. Z. k. 32v, 33.

Między stronami toczy się spór o podział majątku, którym praktycznie w całości dysponuje powód.

Dowód: zeznania pozwanej B. Z. k. 32v, 33.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo o podwyższenie alimentów oparte jest na zasadzie art. 138 kro,
z którego wynika, że w razie zmiany okoliczności można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się między innymi istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie świadczeń alimentacyjnych. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają bowiem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Zmiana musi być istotna.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie nie nastąpiła zmiana stosunków po stronie małoletnich powodów. Alimenty na ich rzecz zostały ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, z dnia 27 czerwca 2013 roku, w sprawie IC 356/12,utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z dnia 27.01.2014 roku, w sprawie ICA 1106/13 . Od tego czasu, zdaniem Sądu, nie wzrosły wraz z wiekiem usprawiedliwione potrzeby D. i P. Z. w zakresie wyżywienia, ubrania, środków higieny, leczenia a także kosztów związanych z ich ogólnie pojętym utrzymaniem, co wynika ze zbyt krótkiego czasu od daty ostatniego rozstrzygnięcia o alimentach.

Zdaniem Sądu, po stronie pozwanej B. Z. nie nastąpiła wymagana prawem zmiana jej możliwości zarobkowych w takiej wysokości, która by uzasadniła uwzględnienie powództwa choć w części. W chwili obecnej pozwana otrzymuje faktyczne wynagrodzenie w kwocie ok. 2000 złotych miesięcznie. Nie ma możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Pozwana poza małoletnim i pełnoletnim powodem, pomaga w utrzymaniu najstarszemu synowi stron, który nie mieszka już z ojcem.

Sąd nie traci z pola widzenia faktu, iż to na R. Z., w związku ze sprawowaną pieczą, spoczywa największy trud związany z wychowaniem małoletniego P. Z. (D. Z. jest już pełnoletni). Powód swój obowiązek alimentacyjny z jednej strony realizuje w sposób o jakim mowa wyżej, z drugiej strony wykładając niezbędne środki finansowe do utrzymania powodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, iż nie nastąpiła zmiana w zakresie wzrostu usprawiedliwionych potrzeb powodów i możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanej B. Z., co w chwili obecnej nie pozwoliło na uwzględnienie powództwa choć w części i Sąd powództwo oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksander Kościelski
Data wytworzenia informacji: