Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 83/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-12-05

Sygn. akt III RC 83/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa Ł. L.

przeciwko małoletniej N. G. reprezentowanej przez matkę W. G.

o obniżenie alimentów

powództwo oddala.

Sygn. akt IIIRC 83/13

UZASADNIENIE

Powód Ł. L. w pozwie skierowanym przeciwko małoletniej N. G.-L. reprezentowanej przez matkę W. G. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od powoda na rzecz pozwanej wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie IIIRC 287/10 z kwoty po 648 zł na kwotę po 200 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia powód wskazał, że obecnie odbywa długoletnią karę pozbawienia wolności, nie pracuje w zakładzie karnym i nie posiada pomocy ze strony rodziny, natomiast kiedy zasądzono alimenty córka pozostawała na utrzymaniu swojej matki, która nie poinformowała go o tym, że zakłada sprawę o alimenty, on przebywał za granicą i nic nie wiedział o sprawie.

W odpowiedzi na pozew przedstawicielka ustawowa małoletniej pozwanej N. G. W. G. (1) wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że nie ma żadnych dochodów. Mieszka wraz z córką i narzeczonym w wynajętym mieszkaniu, a od czasu ostatniej sprawy potrzeby małoletniej wzrosły.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym wyrokiem zaocznym z dnia 15 października 2010r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu ustalił, że Ł. L. jest ojcem małoletniej N. G. ur. (...), nadał dziecku nazwisko G.L., pozbawił Ł. G. władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką oraz zasadził od niego na rzecz małoletniej alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie. Wówczas małoletnia N. L. miała 6 miesięcy. Przed urodzeniem dziecka, będąc w ciąży niepełnoletnia W. G. (1) od stycznia 2010r. mieszkała w domu rodziców Ł. L. wraz z Ł. L.. Matka Ł. L. była jej opiekunem prawnym. Ł. L. cieszył się, że zostanie ojcem. Kiedy w dniu (...) urodziła córkę N. dalej tam mieszkała, a Ł. L. i jego rodzice pomagali jej w wychowaniu dziecka. W połowie czerwca 2010r. W. G. (1) wraz z córką wyprowadziła się z tego mieszkania, ponieważ Ł. L. i jego brat okradli dom jej rodziców. W dacie wydania wyroku W. G. (1) nie pracowała nie miała żadnych dochodów. Pozostawała wraz z córką na utrzymaniu swojej babci i rodziców.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu IIIRC 287/10 - w załączeniu).

W dniu (...). W. G. (1) ukończyła 18 lat. Wkrótce potem kiedy nabrała pewności, że to Ł. L. okradł dom jej matki, w połowie czerwca 2010r. wraz z dzieckiem wyprowadziła się i do listopada 2010r. zamieszkała z córką u swojej babci w Ż.. W tym okresie pozostawała na utrzymaniu babci i swoich

rodziców. W listopadzie 2010r. wyjechała do siostry do (...), gdzie przebywał również powód Ł. L.. W. G. (2) wraz z małoletnią córka N. zamieszkała u siostry wraz z jej chłopakiem i ich dzieckiem oraz z powodem Ł. L.. W. G. (1) pilnowała dzieci, a pozostali dorośli pracowali. W (...) przebywali ok. roku. W listopadzie 2011r. W. G. (1) wraz z Ł. L. i ich dzieckiem wyjechali do (...) i zamieszkali z rodzicami Ł. L.. Tak było do sierpnia 2012r. W tym okresie Ł. L. pracował przez okres ok. 2 tygodni, pił alkohol, był agresywny. Wyskoczył przez okno i połamał sobie szczękę. W. G. (2) pracowała od rana do godz. 18.00-19.00, zarabiała 400 (...) na dwa tygodnie , z których 200 oddawała matce Ł. L. za mieszkanie. W sierpniu 2012r. W. G. (1) wyprowadziła się z dzieckiem do znajomych. Ł. L. chciała jej zabrać dziecko. Kiedy zgłosiła to na policji, został deportowany do Polski. W. G. (1) wraz z córką wróciła do Polski 6 wrześnią 2012r. i zamieszkała u swojej siostry w B.. Do marca 2013r. mieszkała z siostrą w wynajętym mieszkaniu w B.. W październiku 2012r. W. G. (1) zgłosiła się w MOPS w B. i od tego czasu otrzymuje alimenty z funduszu alimentacyjnego. Wcześniej nie pobierała alimentów zasądzonych na dziecko. W marcu 2013r. wraz z dzieckiem wyjechała do swego ojca do W.. Zamieszkała u niego i poszukiwała pracy, ale jej nie znalazła. W czerwcu 2013r. wróciła do B. i zamieszkała u siostry.

(dowód zeznania pozwanej W. G. k. 107).

Powód Ł. L. ma 22 lata. Ma wykształcenie podstawowe. Oprócz córki N. nie ma innych dzieci. W 2010r. pracował w B. przez 3 tygodnie przy r. d.. Wówczas zarobił 800 zł. Pracował też dorywczo u swojej matki, która prowadziła firmę. Potem wyjechał najpierw do (...) a potem do (...). Został zatrzymany w (...) w dniu 15.08.2012r. Skazany został 5 wyrokami Sądu Rejonowego w Bolesławcu. W związku z tymi wyrokami odbywa karę od dnia 19.10.2012r. Koniec kar obliczono na dzień 26.05.2016r. Powód został skazany za kradzieże z włamaniem i za posiadanie narkotyków. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 23.11.2009r. w sprawie IIK 1552/09 Ł. L. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 279§1 kk. Następnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 24.11.2009r. w sprawie IIK 1260/09 Ł. L. został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 278§1 kk. Z kolei wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 18.10.2012r. w sprawie IIK 1156/10 Ł. L. został skazany m.in. za przestępstwo z art. 279§1 kk polegające na tym, że w okresie od 10 stycznia 2010r. do 28 marca 2010r. w (...), działając wspólnie i w porozumieniu z (...) , po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach na piętrze domu jednorodzinnego nr (...), zabrali z jego wnętrza w celu przywłaszczenia sprzęt gospodarstwa domowego wraz z meblami

i kompletem wypoczynkowym oraz wkład kominkowy o łącznej wartości 50.000 zł na szkodę D. i L. G.. Za ten czyn Sąd wymierzył Ł. G. karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. W zakładzie karnym powód ma uczęszczać na terapię antynarkotykową. Na poczet orzeczonych kar zaliczono Ł. L. okresy pobytu w zakładzie karnym w okresie do 28.05.2009r. do 29.05.2009r., dzień 31 marca 2010r. oraz okres od 27.09.2012r. do 19.10.2012r. Powód nie jest zatrudniony w zakładzie karnym. Powód nie ma wyuczonego zawodu, ale ma wiele umiejętności. Robił dachy, sprzedawał na kasie, obsługiwał (...), rozmawia po (...) i w innych językach, potrafi jeździć (...), obsługiwał (...).

(dowód: zeznania powoda Ł. L. k. 40, pismo Zakładu Karnego w W. k. 29, wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie IIK 1156/10 k. ).

Na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w N. z dnia 26 marca 2013r. nazwisko N. G.-L. zostało zmienione na G..

(dowód: odpis decyzji Kierownika USC w N. z dnia 26 marca 2013r. k. 104, odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej N. G. k. 105).

Małoletnia pozwana N. G. od lipca 2013r. mieszka wraz matką W. G. (1) i jej partnerem G. C. w wynajętym mieszkaniu. Koszt wynajmu wynosi 900 zł miesięcznie. Koszt rachunków za mieszkanie to: energia elektryczna - 100 zł miesięcznie, gaz 50-70 zł miesięcznie. W. G. (1) ma ukończone gimnazjum, Nie ma żadnego zawodu. Zarejestrowana jest jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Jej matka pracuje za granicą i przysyła jej miesięcznie 100-150 euro. (...) G. zarabia ok. 1400 zł miesięcznie. Na utrzymanie dziecka W. G. (1) potrzebuje miesięcznie: 600 zł żywność, 300 zł – ubrania, 60 zł - środki czystości, 40 zł – witaminy, 200 zł- ksiązki, zabawki edukacyjne.

(dowód zeznania pozwanej W. G. k. 107, umowa wynajmu mieszkania k. 95-102, zaświadczenie PUP w B. k. 103 ).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Bezsporne w sprawie jest, że powód Ł. L. od października 2012r. . pozbawiony jest wolności. Odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym gdzie w chwili obecnej nie jest zatrudniony. Został skazany za wiele czynów, w tym. m.in. za przestępstwa umyślne z art. 278§1 kk czy art. 279§1 kk. Koniec kary został obliczony na dzień przewidywany jest na dzień 26.05.2016r.

Niewątpliwie od czasu kiedy wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 15.10..2010r. zostało ustalone jego ojcostwo wobec N. G. i orzeczone zostały alimenty na rzecz małoletniej w kwocie po 600 zł miesięcznie nie zmniejszyły się potrzeby uprawionej do alimentów. Wówczas dziecko miało 6 miesięcy , a obecnie ma 3 i pół roku i jej potrzeby niewątpliwie uległy znacznemu zwiększeniu. Nie zmieniła się sytuacja matki małoletniej N. G., która wówczas byłą osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i tak samo jest w chwili obecnej . Jej sytuacja zmieniła się tylko w tym zakresie, że obecnie pozostaje w związku partnerskim i mieszka z G. C. i córką w wynajętym mieszkaniu, którego koszt wynajmu wraz z opłatami wynosi ok. 1100 zł miesięcznie.

Małoletnia N. G. urodziwa się w dniu (...). Jednakże już od stycznia 2010r. małoletnia wówczas W. G. (1), będąc w ciąży mieszkała wraz z Ł. G. u jego rodziców, a matka Ł. L. była jej opiekunem prawnym. Ł. L. nie miał wątpliwości, że będzie ojcem, cieszył się z tego powodu. Kiedy W. G. (1) urodziła córkę N. nadal mieszkali wspólnie u jego rodziców Mimo tego, że nie miał wątpliwości, że W. G. (1) urodzi jego dziecko w okresie od 10 stycznia 2010r. do 28 marca 2010r. w (...), działając wspólnie i w porozumieniu z (...) , po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach na piętrze domu jednorodzinnego nr (...) zabrali z jego wnętrza w celu przywłaszczenia sprzęt gospodarstwa domowego wraz z meblami i kompletem wypoczynkowym oraz wkład kominkowy o łącznej wartości 50.000 zł na szkodę rodziców W. G. D. i L. G.. Za ten czyn Sąd wymierzył Ł. G. karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Czynu tego dopuścił się na szkodę dziadków swojego nienarodzonego dziecka, w okresie kiedy wiedział, że za chwilę to dziecko się urodzi i będzie zobowiązany do jego utrzymania. Tego czynu dopuścił się w czasie kiedy już był skazany prawomocnymi wyrokami Sadu rejonowego w Bolesławcu na kary pozbawienia wolności, a więc zdawał sobie sprawę, że kolejny wyrok spowoduje, że będzie musiał odbyć te kary.

Dokonując przestępstwa umyślnego spowodował pogorszenie swojej sytuacji zarobkowej, wiedząc, że zobowiązany jest do utrzymania matki dziecka, które ma się urodzić i dziecka, co do którego ojcostwa nie miał wątpliwości ( uchwała składu 7

sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1995r. III CZP 178/94, OSNCP 1995, nr 10, poz. 136).

W tej sytuacji brak jest podstaw do uwzględnienia jego powództwa na tej podstawie , że odbywa on karę pozbawienia wolności. Jak wynika z zeznań powoda, mimo, że nie ma on wyuczonego zawodu posiada wiele umiejętności: Robił (...), sprzedawał na kasie, obsługiwał (...), rozmawia po (...) i w innych językach, potrafi jeździć (...), obsługiwał (...). To wszytko pozwala przyjąć, że gdyby nie odbywała kary pozbawienia wolności, za przestępstwo umyślne, mógłby uzyskiwać dochody pozwalające mu na łożenie zasądzonych alimentów, które są adekwatne do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej.

Powód na podstawie wyroku zaocznego z dnia 15 października 2010r. został zobowiązany do łożenia alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie na rzecz córki N. G.. Po tej dacie matka dziecka nie egzekwowała tych alimentów , ponieważ strony mieszkały razem najpierw przez rok przebywając w (...), a potem przez rok w (...). Pożycie stron nie przebiegało bezkonfliktowo, a skończyło się deportacją powoda z (...)do Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd oddalił powództwo o obniżenie alimentów z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 200 zł miesięcznie, a nie jak wnosił powód w pozwie z kwoty po 648 zł miesięcznie, bowiem takie alimenty nigdy nie były zasądzone na rzecz małoletniej N. G..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: