Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 21/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-03-07

Sygn. akt III RC 21/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej D. H. reprezentowanej przez matkę E. H.

przeciwko P. H.

o podwyższenie alimentów

I-  zasądza od pozwanego P. H. na rzecz małoletniej powódki D. H. podwyższone alimenty w kwocie po 800 zł (osiemset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki dziecka E. H., do dnia 15-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 lutego 2014 roku, w miejsce dotychczasowych alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie, ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie I 1 C 640/10;

II-  dalej idące powodztwo oddala;

III-  zasądza od pozwanego P. H. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bolesławcu kwotę 126 zł tytułem opłaty od pozwu, od której małoletnia powódka była zwolniona oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 21/14

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka D. H. reprezentowana przez matkę E. H. w pozwie skierowanym przeciwko P. H. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych rozwodowym z dnia 19.03.2012r. z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 900 zł miesięcznie. W uzasadnieniu roszczenia wskazano, że małoletnia wraz z matką od lutego 2011r. mieszkają w domu rodziców E. H. we wsi M. do czego zmusił je pozwany. Przed rozpadem małżeństwa rodzina mieszkała w luksusowej willi koło Ł.. W opiece nad dzieckiem pomagali rodzice obojga małżonków. W lipcu 2010r. pozwany wyprowadził się z domu, a jego rodzice przestali interesować się z dzieckiem. Dziecko znalazło się pod opieką rodziców E. H. we wsi M. , a matka przez 4 miesiące dojeżdżała w weekendy do dziecka. W tym czasie pozwany ogołocił dom z wyposażenie i instalacji, co spowodowało, ze stał się niezdatny do zamieszkania. Mimo przegrania sprawy o przywrócenie posiadania pozwany nadal niemożliwa powrót do (...) matki. Pozwany doprowadził swoimi działaniami do utraty pracy przez E. H.. Przez dłuższy czas E. H. pozostawała osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Od dnia 2 stycznia 2012r. zatrudniona jest na czas określony do dnia 28 lutego 2014r, za wynagrodzeniem brutto 1700 zł miesięcznie, z czego 360 zł musi wydać na dojazdy do pracy. Matka dziecka nie posiada żadnych zasobów finansowych, samochodu, czy mieszkania, gdyż wszystko co było jej dorobkiem przywłaszczył pozwany. Wraz z małoletnią powódką pozostaje na utrzymaniu swoich rodziców. Od chwili zasądzenia alimentów sytuacja dziecka znacząco się zmieniła. Od 1 września 2012r. małoletnia powódka uczęszcza do szkoły. Fakt zamieszkiwania w małej wsi gdzie nie ma sklepu, przychodni lekarskiej, szkoły, kościoła, świetlicy, czy placówek kulturalnych stwarza dodatkowe i ciągle rosnące koszty związane z transportem dziecka do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, zapewnieniem takich zajęć jak basen , jazda konna, nauka j. angielskiego, czy też innych rozrywek oraz zapewnieniem opieki medycznej. Ponieważ na tej wsi nie mieszkają żadni koledzy ze szkoły, dziecko wymaga doważenia na spotkania z rówieśnikami. Od września 2014r. dziecko będzie uczęszczać do szkoły oddalonej o 12 km. Matki nie stać na zakup komputera i na utrzymanie łącza internetowego, dzięki czemu dziecko mogłoby się komunikować z rówieśnikami i poszerzać swoją wiedzę. Pozwanemu powodzi sie dobrze. Od 3 lipca 2012r. wspólny dom stron wynajmuje na działalność firmy swojej konkubiny. Pozwany dużo podróżuje. Unika oficjalnego podjęcia pracy, mimo posiadanego potencjału i możliwości.

Na rozprawie w dniu 07 marca 2014r. pozwany P. H. wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że od momentu orzeczenia alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie nic się nie zmieniło w zakresie potrzeb dziecka. W dacie ich orzeczenia dziecko mieszkało we wsi M., a od września 2012r. miało pójść do szkoły, co

- 2 -

zostało uwzględnione w wyroku rozwodowym. Pozwany w tym momencie nie miał żadnych dochodów. W 2013r. zarobił netto 2280 zł. Pracuje w ramach umów zlecenia jako p. w. z. g. k.. W czerwcu 2013r. zawarł związek małżeński. Żona pozwanego prowadzi firmę związaną z usługami r. i. m.. Dom w koło Ł., stanowiący współwłasność E. H. i P. H. nie ma odbioru technicznego. Pozwany wynajmuje garaż - pomieszczenie gospodarcze znajdujące się przy tym domu na działalność swojej obecnej żony. Jest ono wynajmowane w zamian za bieżące remonty. Pozwany mieszka ze swoją żoną w jej domu w Ł. albo w domu w K..

Na rozprawie w dniu 07 marca 2013r. matka małoletniej powódki rozszerzyła powództwo do kwoty po 1600 zł miesięcznie wskazując, że miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 3500 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 19 marca 2012r. Sąd Okręgowy w Sieradzu zasądził od pozwanego P. H. na rzecz małoletniej D. H. alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie. Sąd ustalił kontakty ojca z dzieckiem w miejscu zamieszkania dziecka w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w obecności matki dziecka. Wówczas małoletnia powódka D. H. miała 6 lat, uczęszczała do klasy „0” i mieszkała wraz z matką u jej rodziców we wsi M. woj. (...). Do szkoły woził ją dziadek lub matka. Na koszty jej utrzymania składały się; koszty jej wyżywienia, ubrania oraz dodatkowych zajęć: kółka teatralnego, języka angielskiego, basenu w B., wyjazdu raz w roku na wakacje nad polskie morze. Matka małoletniej E. H. z zawodu m. była osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Prowadziła wspólne gospodarstwo domowe ze swoimi rodzicami, którzy utrzymywali się z emerytur, matka w wysokości 1800 zł, a ojciec w wysokości 2.300,00 zł. Za mieszkanie u rodziców nie poniosła żadnych kosztów, z uwagi na brak dochodów. Pozwany z zawodu e. nigdy nie pracował w wyuczonym zawodzie, wykonując zawód g. r. Do kwietnia 2010r. pracował za wynagrodzeniem 4000 zł. W momencie rozwodu posiadał status bezrobotnego bez prawa do zasiłku, na utrzymaniu posiadał dom jednorodzinny o powierzchni 200m ( 2) oraz samochód osobowy marki J. o wartości ok. 30.000 zł. Miesięczny koszt utrzymania domu wynosił ok. 1000 zł. Ponadto pozwany spłacał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ok. 1000 zł miesięcznie. Rodzice pozwanego utrzymywali się z emerytur w łącznej kwocie ok. 2500 zł i mieli na utrzymaniu mieszkanie w Ł. o powierzchni 50m ( 2. )Pozwany na stronie internetowej reklamującej działalność gospodarcza prowadzoną przez J. S. widniał jako d. k. t. p..

- 3 -

(dowód: akta Sądu Okręgowego w Sieradzu I1C 640/10 – w załączeniu).

Obecnie małoletnia powódka D. H. w dalszym ciągu mieszka ze swoją matką E. H. u jej rodziców we wsi M.. W okresie od 02 stycznia 2013r. do dnia 28 lutego 2014r. E. H. była zatrudniona na czas określony w (...) w B. za wynagrodzeniem netto 1560 zł miesięcznie. Od dnia 04.03.2014r. zarejestrowana jest jako osoba bezrobotna i będzie otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, najpierw w kwocie ok. 700 zł miesięcznie, a potem ok. 550 zł miesięcznie. Małoletnia powódka jest uczennicą II klasy szkoły w W. oddalnej od miejsca zamieszkania o 6 km. Najbliższa większa miejscowość to B. oddalony o ok. 30 km. Matka ocenia miesięczne potrzeby dziecka wynoszą 3500 zł. Na tą kwotę składa się: 1) 640 zł wyżywienie, 2) kwota 2130 zł ( na tą kwotę składa się: odzież, obuwie, podręczniki, przybory szkolne, zielona szkoła, wycieczki szkolne, książki do czytania, przybory plastyczne, dojazd na basen do B. raz w tygodniu godzina z instruktorem koszt 45 zł (kontynuacja od 4 lat), jazda konna ( od roku) – 140 zł miesięcznie, lekcje j. angielskiego (raz w tygodniu w G. - lekcja 30 zł, dojazd 11 zł, podręczniki 120 zł rocznie), 185 zł ( ¼ kosztów utrzymania domu), jeden wyjazd w miesiącu do kina w B., jeden do teatru w L., 35 zł środki czystości, 30 zł – środki higieniczne, 30 zł - kosmetyki, 30 zł - dentysta, 98 zł średnio miesięcznie na lekarza, leki i dojazdy do lekarza ( średnio 5 razy w roku), 72 zł dowożenie dziecka do ośrodka kultury w G. na zajęcie plastyczne i teatralne, 22 zł fryzjer z dojazdem, 60 zł na wycieczki jednodniowe, weekendowe ( 6-7 wyjazdów w ciągu roku. Pozostałą z kwoty 3500 zł , kwotę 820 zł miesięcznie matka małoletniej uznaje za koszty związane z wakacjami dziecka. Rocznie daje to kwotę ok. 10.000 zł. Co roku małoletnia z matką jeździ na 3 tygodnie nad polskie morze. Kwatera dla dwóch osób kosztuje 2500 zł. Podroż, wyżywienie, bilety wstępu i pamiątki to ok. 5600 zł. Matka planuje również wyjazd zimowy , aby dziecko nauczyło się jeździć na nartach. Koszt takiego 10 dniowego wyjazdu do Z. to 4200 zł.

(dowód: zeznania matki powódki E. H. k. 63,64).

Pozwany P. H. od połowy 2011r. dorabia jako p. g. k.. Od tego momentu nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Wykonuje umowy o dzieło. W 2013r. zarobił netto 2280 zł. W czerwcu 2013r. zawarł związek małżeński. Żona pozwanego prowadzi firmę związaną z usługami r. i. m.. Zatrudnia kilka osób na podstawie umów zlecenia w zależności od potrzeb. Dom w K. koło Ł., stanowiący współwłasność E. H. i P. H. nie ma odbioru technicznego. Pozwany wynajmuje garaż - pomieszczenie gospodarcze znajdujące sie przy tym domu na działalność swojej obecnej żony. Firma żony pozwanego zmieniła swoją siedzibę na dom w K. w lipcu 2012r. Jest ono wynajmowane w zamian za bieżące remonty. Pozwany mieszka ze

- 4 -

swoją żoną w jej domu w Ł. albo w domu w K.. Razem z nimi mieszka syn żony pozwanego , który ma 16 lat i na którego otrzymuje ona 300 zł alimentów. Sprawa o podział majątku miedzy E. H. a P. H. jest w toku. Pozwany sprzedał samochód za 15.00 zł. Obecnie nie ma zadłużenia z tytułu alimentów. Posiada zadłużenie z innych tytułów w łącznej kwocie ok. 25.000 zł. Pozwany ostatni raz widział się z dzieckiem w trakcie badań w RODK w 2010r. W 2013r. wysłał dziecku 4-5 paczek z książkami i ubraniami.

(dowód: zeznania pozwanego P. H. k. 63,64, zaświadczenie o dochodach pozwanego za 2013r. k. 62).

Pozwany spędził S. 2013r. w K.. W miesiącu lipcu-sierpniu 2013r. był na wczasach w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie.

(dowód: widokówki przesyłane przez pozwanego do dziecka k. 44-48)

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

W przedmiotowej sprawie od dnia ostatniego orzeczenia tj. od dnia 19.03.2012r. kiedy to Sąd ustalił alimenty na kwotę po 600 zł miesięcznie minęło prawie dwa lata. W tym czasie nastąpił istotny wzrost potrzeb uprawnionej, wynikający przede wszystkim z faktu pójścia do szkoły, jak również ze wzrostu jej potrzeb związanych z jej rozwojem psychofizycznym. Zaspakajanie tych potrzeb dziecka jest droższe w tej konkretnej sytuacji, z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka tj. na wsi oddalonej od miejscowości w której dziecko uczęszcza do szkoły, na dodatkowe zajęcia plastyczne, kółko teatralne, język angielski, basen czy naukę jazdy konnej. Każde wyjście do lekarza, kina , fryzjera wymaga wyjazdu do oddalonej miejscowości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ocenie Sądu usprawiedliwione potrzeby uprawnionej należy ocenić na kwotę ok. 1400 zł miesięcznie, a ich wzrost wynika przede wszystkim z faktu podjęcia przez nią nauki. W tej kwocie mieszczą sie zarówno potrzeby związane z wyżywieniem, ubraniem, kosztami nauki, leczenia czy dodatkowymi zajęciami typu

- 5 -

język angielski, kółko plastyczne i teatralne, czy basen, na który dziecko uczęszcza od 4 lat. Z uwagi na miejsce zamieszkania te koszty są wyższe niż dziecka zamieszkałego w większej miejscowości , ponieważ wszędzie trzeba dziecko dowieść. Te potrzeby dziecka wraz z wiekiem, za zwłaszcza pójściem do szkoły, niewątpliwie w ciągu ostatnich 2 lat wzrosły.

W zaspokojeniu tych potrzeby powinni, zgodnie z art. 133§1 krio, uczestniczyć oboje rodzice. Biorąc pod uwagę, że miesięczne koszty utrzymania małoletniej wynoszą ok. 1400 zł, Sąd uznał, że pozwany powinien pokrywać w większej części niż matka koszty utrzymania małoletniej, w związku z czym podwyższył alimenty z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 01.02.2014r. Kwota zasądzonych alimentów jest współmierna do możliwości zarobkowych pozwanego. W ocenie Sądu wykazywana przez pozwanego kwota dochodów tj. 2280 zł za cały 2013r. jest niewiarygodna. Pozwany posiada praktyczne umiejętności w zakresie p. g. k. Nie jest zarejestrowany jako bezrobotny. Żona pozwanego prowadzi firmę związaną z usługami r. i. m. Zatrudnia kilka osób na podstawie umów zlecenia w zależności od potrzeb. W domu w K. koło Ł., stanowiącym współwłasność E. H. i P. H. pozwany wynajmuje garaż - pomieszczenie gospodarcze znajdujące sie przy tym domu, na działalność swojej obecnej żony. Firma żony pozwanego zmieniła swoją siedzibę na dom w K. w lipcu 2012r. Te okoliczności świadczą zdaniem Sądu o tym, że pozwany właśnie z tej działalności czerpie swoje dochody, które nie są formalnie wykazywane. Pozwany jest młody, zdrowy, wykształcony i przedsiębiorczy. Skoro więc nie uczestniczy w codziennym życiu dziecka to winien w większym stopniu łożyć finansowo na zaspokojenie jego potrzeb. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem wynikającym z orzecznictwa Sądu Najwyższego zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikających z faktycznych dochodów i zarobków zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (wyrok SN z 16.05.1975r., III CRN 236/76). W tej sytuacji Sąd uznał, że możliwości zarobkowe pozwanego są znacznie wyższe niż deklarowane, a z uwagi na miejsce zamieszkania (w pobliżu dużej miejscowości) oraz fakt, że nie musi wykonywać codziennej bieżącej opieki nad dzieckiem, są większe niż matki dziecka.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd podwyższył alimenty z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie i jednocześnie oddalił powództwo ponad kwotę 800 zł miesięcznie uznając, że przekraczałoby to możliwości zarobkowe pozwanego oraz przewyższałoby usprawiedliwione potrzeby uprawnionej. W ocenie Sądu wskazany przez matkę dziecka miesięczny koszt utrzymania dziecka jest

- 6 -

znacznie zawyżony i nie usprawiedliwia zarówno wydatków ponoszonych na jego utrzymania, jak również jest nieadekwatny do możliwości zarobkowych jego rodziców.

Na podstawie art. 98 kpc Sąd zasadził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 126 zł tytułem opłaty od pozwu od której zwolniona była małoletnia powódka.

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: