Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 610/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2015-02-24

Sygn. akt VI Ka 610/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Waldemar Masłowski (spr.)

Protokolant Konrad Woźniak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Macieja Prabuckiego

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2015r.

sprawy D. M.

oskarżonego z art. 178a § 4 kk

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu

z dnia 23 września 2014 r. sygn. akt II K 550/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego D. M. w ten sposób, że orzeczoną w punkcie I karę pozbawienia wolności obniża do 5 (pięciu) miesięcy.

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa

Sygn. akt VIKa 610/14

UZASADNIENIE

D. M. został oskarżony o to, że dniu 21 czerwca 2014r. w M. gm. N. po drodze publicznej kierował samochodem m-ki V. o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości ze stężeniem 1,31 mg/l i 1,19 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym był uprzednio prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu o sygn. akt IIK 1205/12 z dnia 09.01.2013r. za czyn z art. 178a § 1 k.k.

tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu wyrokiem z dnia 23 września 2014r. w sprawie sygn. akt IIK 550/14:

I.  uznał oskarżonego D. M. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k., przy przyjęciu, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości o stężeniu 1,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz że pojazdem mechanicznym kierował w ruchu lądowym i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat.

III.  na podstawie art. 63 § 2 k.k. zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21 czerwca 2014r.

IV.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 90 zł, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył mu opłatę w wysokości 180 zł.

Z wyrokiem powyższym nie zgodził się oskarżony zaskarżonemu orzeczeniu

zarzucając rażącą niewspółmierność kary w stosunku do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości czynu poprzez wymierzenie oskarżonemu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, podczas gdy oskarżony przyznał się do winy, okazał skruchę, w miejscu i czasie, gdy prowadził pojazd natężenie ruchu jest znikome, prowadził pojazd przez krótki odcinek drogi.

Stawiając powyższe zarzuty skarżący wniósł o:

- zmianę wyroku poprzez obniżenie kary pozbawienia wolności i warunkowe jej zawieszenie na okres próby

- zmianę wyroku poprzez orzeczenie środka karnego na krótszy okres czasu

ewentualnie o :

- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja wniesiona przez oskarżonego jest częściowo zasadna.

Sąd Rejonowy za przypisany oskarżonemu czyn kwalifikowany z art. 178a § 4 kk wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, mając na uwadze głównie wysoki stan nietrzeźwości oskarżonego. Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, zważywszy na porę dnia oraz drogę, którą poruszał się oskarżony, nie jest na tyle wysoki, by orzekać karę we wskazanym wyżej wymiarze. Z uwagi na małe natężenie ruchu zagrożenie w bezpieczeństwie w ruchu drogowym było stosunkowo niewielkie. Uwzględniając stopień winy oskarżonego, stan jego nietrzeźwości oraz okoliczności wskazane wyżej, Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że karą adekwatną do stopnia społecznej szkodliwości czynu i stopnia zawinienia oskarżonego będzie kara 5 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto wskazać należy, że oskarżony skazany był jedynie tylko raz za czyn z art. 178a § 1 kk i wymierzono mu wówczas karę grzywny. Orzeczenie kary w niższym wymiarze, niż 5 miesięcy pozbawienia wolności, byłoby z kolei rażąco łagodne, zważywszy na bardzo wysoki stan nietrzeźwości oskarżonego, tj. 1,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Brak jest w sprawie jakichkolwiek wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 69 § 4 kk uzasadniających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Do okoliczności tych absolutnie nie można zaliczyć sytuacji materialnej i rodzinnej oskarżonego. Oskarżony prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości na poziomie 1,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc przy tym skazany wyrokiem z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie sygn. akt IIK 1205/12 za tego samego rodzaju przestępstwo, okazał rażące lekceważenie porządku prawnego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stopnień zawinienia oskarżonego jest na tyle wysoki, że zdaniem Sądu Okręgowego stoi na przeszkodzenie orzeczeniu o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 42 § 2 kk Sąd Rejonowy orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres lat 3. W ocenie Sądu Okręgowego orzeczenie powyższego zakazu na okres wskazany przez Sąd Rejonowy było ze wszech miar uzasadnione zarówno wysokim stanem nietrzeźwości oskarżonego, jak i faktem, że tego samego rodzaju zakaz orzeczony wobec oskarżonego poprzednim wyrokiem nie przyniósł żadnych skutków wychowawczych.

Z tych wszystkich względów, na podstawie art. 437 § 2 kpk zmieniono zaskarżony wyrok obniżając karę pozbawienia wolności i utrzymując zaskarżony wyrok w pozostałej części, jako trafny, na podstawie art. 437 § 1 kpk.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono oskarżonego pod ponoszenia kosztów sądowych za postepowanie odwoławcze z uwagi na jego złą sytuację materialną.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Herka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Waldemar Masłowski
Data wytworzenia informacji: