Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 141/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2019-05-07

Sygn. akt III K 141/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2019r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSO Karin Kot

Protokolant: Patrycja Poczynek

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – Marcina Zarównego

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019r. sprawy karnej

S. Ś.

syna Z. i B. z domu M.

urodz. (...) w B.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 03.09.2018r. w sprawie IIIK 61/18 za przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. popełnione w okresie od 22 sierpnia 2013r. do 19 listopada 2013r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w okresie od 11 września 2013r. do 10 października 2013r., w okresie od 29 października 2013r. do 2 sierpnia 2014r., w okresie od 14 sierpnia 2013r. do 20 grudnia 2013r. , w okresie od 26 września 2013r. do 18 listopada 2013r., w okresie od 7 października 2013r. do 18 listopada 2013r., w okresie od 22 sierpnia 2013r. do 28 października 2013r., w okresie od 24 sierpnia 2013r. do 6 października 2013r., w okresie od 25 września 2013r. do 19 listopada 2013r., w okresie od 7 października 2013r. do 14 listopada 2013r., w okresie od 27 września 2013r. do 19 listopada 2013r. oraz w okresie od 24 września 2013r. do 25 października 2013r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności,

2.  łącznym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie sygn. akt II K 733/12 na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VI K 114/09 w dniu 6 października 2008r. oraz od dnia 28 września do dnia 13 października 2009r., w sprawie VI K 1218/08 od dnia 5 sierpnia 2009r. do dnia 28 września 2009r., w sprawie II K 23/09 od dnia 27 października 2008r. do dnia 5 sierpnia 2009r. oraz okresu dotychczas odbytych kar pozbawiania wolności w sprawach objętych wyrokiem łącznym, obejmującym wyroki:

a.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 14.01.2009r. w sprawie sygn. akt VI K 988/08 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 października 2008r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

b.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 09.03.2009r.w sprawie sygn. akt VI K 1218/08 za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 października 2008r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 190 § 1 k.k. popełniony w październiku 2008r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności,;

c.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 18.03.2009r. w sprawie sygn. akt II K 23/09, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 24.07.2009r. w sprawie VI ka 340/09, za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w okresie od 21 do 22 października 2008r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za występek z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w dniu 23 października 2008r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, który wymierzono mu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

d.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 20.05.2009r. w sprawie sygn. akt VI K 114/09 za przestępstwo z art. 63 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w okresie od wiosny 2008r. do 6 października 2008r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie sygn. akt II K 544/14 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie 23/24 marca 2014r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania od dnia 26 marca 2014r. do dnia 27 marca 2014r.,

I.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. kary łączne i karę pozbawienia wolności opisane w punktach 1, 2 i 3 części wstępnej wyroku łączy i orzeka wobec skazanego S. Ś. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. zalicza skazanemu S. Ś. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt VI K 114/09 w dniu 6 października 2008r. oraz od dnia 28 września do dnia 13 października 2009r., w sprawie o sygn. akt VI K 1218/08 od dnia 5 sierpnia 2009r. do dnia 28 września 2009r., w sprawie o sygn. akt II K 23/09 od dnia 27 października 2008r. do dnia 5 sierpnia 2009r., w sprawie o sygn. akt II K 544/14 od dnia 26 marca 2014r. do dnia 27 marca 2014r. oraz wszelkie okresy odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności zaliczone na poczet kar jednostkowych w wyrokach podlegających połączeniu,

III.  pozostałe nie podlegające łączeniu orzeczenia zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania,

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. K. kwotę 147,60 złotych, w tym kwotę 27,60 złotych z tytułu podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu S. Ś. z urzędu,

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

S. Ś. urodz. (...) w B. został skazany:

1.  prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2018r. w sprawie IIIK 61/18 za przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. popełnione w okresie od 22 sierpnia 2013r. do 19 listopada 2013r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w okresie od 11 września 2013r. do 10 października 2013r., w okresie od 29 października 2013r. do 2 sierpnia 2014r., w okresie od 14 sierpnia 2013r. do 20 grudnia 2013r., w okresie od 26 września 2013r. do 18 listopada 2013r., w okresie od 7 października 2013r. do 18 listopada 2013r., w okresie od 22 sierpnia 2013r. do 28 października 2013r., w okresie od 24 sierpnia 2013r. do 6 października 2013r., w okresie od 25 września 2013r. do 19 listopada 2013r., w okresie od 7 października 2013r. do 14 listopada 2013r., w okresie od 27 września 2013r. do 19 listopada 2013r. oraz w okresie od 24 września 2013r. do 25 października 2013r. na karę 3 lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności,

2.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie sygn. akt II K 733/12 na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VI K 114/09 w dniu 6 października 2008r. oraz od dnia 28 września do dnia 13 października 2009r., w sprawie VI K 1218/08 od dnia 5 sierpnia 2009r. do dnia 28 września 2009r., w sprawie II K 23/09 od dnia 27 października 2008r. do dnia 5 sierpnia 2009r. oraz okresu dotychczas odbytych kar pozbawiania wolności w sprawach objętych wyrokiem łącznym, obejmującym wyroki:

-Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie sygn. akt VI K 988/08 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 października 2008r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sygn. akt VI K 1218/08 za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 października 2008r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn

z art. 190 § 1 k.k. popełniony w październiku 2008r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sygn. akt II K 23/09, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie VI Ka 340/09, za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w okresie od 21 do 22 października 2008r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za występek z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w dniu 23 października 2008r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 20 maja 2009r. w sprawie sygn. akt VI K 114/09 za przestępstwo z art. 63 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w okresie od wiosny 2008r. do 6 października 2008r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

3.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie sygn. akt II K 544/14 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie 23/24 marca 2014r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania od dnia 26 marca 2014r. do dnia 27 marca 2014r.

(dowód: odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie sygn. akt II K 733/12 k. 49b-49d,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września

2018r. w sprawie sygn. akt IIK 61/18 k. 8-25,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 4 listopada

2014r. w sprawie sygn. akt II K 544/14 k. 49a).

Skazany S. Ś. urodził się w B. jednakże od drugiego roku życia mieszkał w B.. Wychowywał się w rodzinie pełnej z dwoma siostrami i trzema braćmi. Matka skazanego nadal pracuje, zaś jego ojciec pozostaje na zasiłku opiekuńczym w związku z niepełnosprawnością jednego z synów. S. Ś. posiada wykształcenie zawodowe o kierunku murarz. Jest kawalerem jednakże ma on pełnoletnią córkę, z którą nie utrzymuje żadnych kontaktów. Skazany nie utrzymuje także kontaktów z matką dziecka. Od siedmiu lat skazany nie kontaktuje się z członkami rodziny a jedynie w 2018r. napisał list z Zakładu Karnego w W. z informacją, że jest poważnie chory i pod koniec ubiegłego roku przesłał kartkę z życzeniami świątecznymi. Przed osadzeniem skazany pracował jedynie „na czarno” w firmach branży ogólnobudowlanej na terenie powiatu (...). Z opinii sporządzonej przez Dyrektora Aresztu Śledczego wynika, że skazany wykazuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. Od początku odbywania kary pozbawienia wolności był on jeden raz ukarany dyscyplinarnie za wulgarne zachowanie się wobec przełożonych i w tym samym czasie został on czterokrotnie nagrodzony regulaminowo. Nie deklaruje przynależności do nieformalnych struktur podkultury przestępczej, w której wcześniej uczestniczył. Wśród współosadzonych funkcjonuje prawidłowo. Wobec przełożonych prezentuje postawę właściwą. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania, którego zadania realizuje w stopniu umiarkowanym. Od dnia 12 grudnia 2018r. jest on zatrudniony w areszcie jako pracownik ogólnobudowlany.

(dowód: wywiad środowiskowy k. 40-41,

opinia o skazanym k. 28-32).

Sąd zważył, co następuje:

Wydanie wyroku łącznego uzależnione jest od istnienia warunków do orzeczenia kary łącznej. Stosownie do treści art. 85 § 1 k.k. Sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, przy czym podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. ( § 2).

Ustalając stan faktyczny, Sąd oparł się na dowodach zgromadzonych w aktach postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze pod sygnaturą akt sprawy IIIK 141/18, w tym załączonych odpisach wyroków a także danych o karalności skazanego, opinii o skazanym oraz wywiadzie środowiskowym. Dokumenty te sporządzone zostały przez uprawnione podmioty, w przewidzianej prawem formie. Żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości. Z tego względu stanowiły one wiarygodną podstawę czynienia w sprawie ustaleń faktycznych.

W będącej przedmiotem osądu sprawie istniała możliwość połączenia skazanemu orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie sygn. akt II K 733/12 kary łącznej trzech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa skierowane przede wszystkim przeciwko mieniu ale także za czyn skierowany przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo godzące w wolność a także czyn skierowany przeciwko ogólnie pojętej ochronie zdrowia publicznego, z karą łączną trzech lat pozbawienia wolności wymierzoną przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 3 września 2018r. w sprawie sygn. akt IIIK 61/18 za przestępstwa godzące w minie oraz karą jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną względem skazanego przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu w wyroku z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie sygn. akt IIK 544/14 za przestępstwo kwalifikowane z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Wobec skazanego można zatem orzec jedną karę łączną obejmującą trzy podlegające wykonaniu kary. Zgodnie z dyrektywami wymiaru kary łącznej określonymi w przepisie art. 85a k.k. orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie, a akceptowanym przez Sąd orzekający w niniejszej sprawie, na gruncie tych przepisów zachowują znaczenie i funkcje zasady oraz dyrektywy wypracowane w doktrynie i orzecznictwie wymiaru kary łącznej, do czasu tej nowelizacji (por. Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz pod red. W. Wróbla, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja 2015, k. 649). Można odróżnić trzy odmienne reguły łączenia kar: zasadę absorpcji, kiedy kara łączna jest równa najniższej spośród kar jednostkowych, zasadę kumulacji - gdy kara łączna jest równa sumie kar jednostkowych oraz pośrednią zasadę asperacji (absorpcji częściowej). Wymierzając karę łączną, trzeba mieć na uwadze, że jest ona swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie objętym wyrokiem łącznym. Sąd nie rozstrzyga ponownie o stopniu społecznej szkodliwości i winie skazanego w zakresie poszczególnych przestępstw, ale musi rozważyć przedmiotowo - podmiotowy związek między przestępstwami, w zakresie których kary podlegają łączeniu. Im bardziej jest on ścisły, w tym większym stopniu powinno się stosować zasadę absorpcji poszczególnych kar. Przez związek ten należy rozumieć podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, motywację i czas popełnienia każdego z nich. Kara łączna nie jest jednak sposobem na premię dla sprawcy większej liczby przestępstw. Ma stanowić całościową ocenę jego zachowań, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego, reakcją na popełnione czyny. Nie ma ona służyć ograniczeniu odpowiedzialności karnej, lecz rzeczywistemu oddaniu zawartości kryminalnej czynów, jakich się dopuścił. Popełnienie większej liczby przestępstw uzasadnia raczej odstępstwo od absorpcji kar niż za nią przemawia. Wymierzenie kary przy zastosowaniu całkowitej absorpcji prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego więcej przestępstw i do praktycznej bezkarności niektórych zachowań zabronionych. Ta zasada, jak i kumulacja kar winny być stosowane wyjątkowo, zaś priorytet ma zasada asperacji, czyli absorpcji częściowej.

Przestępstwa przypisane skazanemu S. Ś. wyrokami podlegającymi łączeniu godziły w przeważającej części w dobro prawne jakim jest mienie oraz dwukrotnie w życie i zdrowie, i ogólnie pojętą ochronę zdrowia publicznego oraz wolność. Poza tym przestępstwa, za które został on skazany przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w sprawie sygn. akt III K 61/18 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie sygn. akt IIK 544/14 popełnione zostały przez skazanego wkrótce po opuszczeniu przez niego jednostki penitencjarnej, w której odbywał karę wymierzoną mu wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie sygn. akt II K 733/12. Przy wymiarze skazanemu kary łącznej należało także uwzględnić wielość popełnionych przez niego przestępstw, okoliczność, iż działał on w różnych miejscach, na szkodę różnych pokrzywdzonych. Jest on zatem sprawcą niepoprawnym. Okoliczności te przemawiały zdecydowanie za zastosowaniem zasady kumulacji. W będącej przedmiotem osądu sprawie nie sposób nie zauważyć jednak tego, że kary jednostkowe orzekane były bliżej dolnej niż górnej granicy zagrożeń ustawowych, zaś skazany choć nie utrzymuje kontaktu z rodziną, a także z córką i jej matką, w warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie. Z tych względów niecelowe było oczywiście stosowanie pełnej kumulacji.

Wszystkie powołane okoliczności przemawiały za wymierzeniem S. Ś. kary łącznej w wysokości pomiędzy najsurowszą z kar jednostkowych podlegających łączeniu a ich sumą, a zatem w oparciu o zasadę asperacji. Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł tę karę w wysokości 6 lat pozbawienia wolności. Kara w takim wymiarze zachowuje odpowiednie proporcje pomiędzy skrajnymi zasadami wskazanymi wyżej, w pełni odzwierciedla zawartość kryminalną czynów skazanego, za które orzeczono kary podlegające łączeniu, ale także jego dotychczasową postawę, w tym obok opinii środowiskowej także jego zachowanie po osadzeniu w jednostce penitencjarnej.

Tak wymierzona kara będzie spełniała wobec skazanego cele wychowawcze, a w szczególności uświadomi mu naganność jego zachowania. Prowadzić także będzie w przyszłości do wdrożenia skazanego do poszanowania panującego porządku prawnego. Kara ta nadto będzie spełniała swe cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Pozostałe nie podlegające łączeniu orzeczenia zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym Sąd pozostawił do odrębnego wykonania (art. 576 § 1 k.p.k.).

Na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. Sąd zaliczył skazanemu na poczet kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt VI K 114/09 w dniu 6 października 2008r. oraz od dnia 28 września do dnia 13 października 2009r., w sprawie o sygn. akt VI K 1218/08 od dnia 5 sierpnia 2009r. do dnia 28 września 2009r., w sprawie o sygn. akt II K 23/09 od dnia 27 października 2008r. do dnia 5 sierpnia 2009r., w sprawie o sygn. akt II K 544/14 od dnia 26 marca 2014r. do dnia 27 marca 2014r. oraz wszelkie okresy odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności zaliczone na poczet kar jednostkowych w wyrokach podlegających połączeniu.

W oparciu o przepis art. 29 ust 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. K. kwotę 147,60 złotych, w tym kwotę 27,60 złotych tytułem podatku od towarów i usług z tytułu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od kosztów związanych z wydaniem wyroku łącznego albowiem skazany odbywając karę pozbawienia wolności nie ma finansowych możliwości by je uiścić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zaborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Karin Kot
Data wytworzenia informacji: