Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 91/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2016-01-12

Sygn. akt III K 91/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Marek Buczek

Protokolant Joanna Matejkowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – Dariusza Kończyka

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2016 r.

sprawy

M. S. ur. (...)

w B. syna J. i B. zd. Ś.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 1325/11 z dnia 13 marca 2012 r.

za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w bliżej nieokreślonych miesiącach 2009 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 28 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r., od 11 do 12 maja 2011 r., od maja 2011 r. do lipca 2011 r., we wrześniu 2011 r., w okresie od 29 sierpnia 2011 r. do 23 września 2011 r. na karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącym 5 (pięć) lat, wykonanie której zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowej w Bolesławcu z dnia 6 września 2012 r. w sprawie II Ko 550/12;

2. wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie sygn. akt III K 107/12 z dnia 6 listopada 2014 r.

za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od 27 stycznia do 2 lutego 2012 r. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 284 § 2 kk popełnione w sierpniu 2011 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w czerwcu 2010 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 8 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r., od początku maja 2011 r. do dnia 16 maja 2011 r., od października do 3 listopada 2011 r., w grudniu 2011 r., od połowy lutego 2012 r. do 31 marca 2012 r., od 17 do 24 kwietnia 2012 r., od 30 kwietnia 2012 r. do 23 maja 2012 r., od początku lipca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r., od początku lipca 2012 r. do dnia 30 lipca 2012 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 300 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 27 sierpnia 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

za ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 8 kwietnia 2011 r. do 8 maja 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 293 § 1 kk popełnione w bliżej nieustalonym czasie do dnia 30 maja 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 295/14 z dnia 30 kwietnia 2015 r. za przestępstwo z art. 270 § 1 kk popełnione w 24 sierpnia 2012 r. na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 180/15 z dnia 1 lipca 2015 r. za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 29 sierpnia do września 2014 r. na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze w sprawie sygn. akt II K 314/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.

za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w lutym 2014 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w marcu 2014 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie w sprawie sygn. akt II K 626/15 z dnia 8 września 2015 r. za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 18 czerwca 2014 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk i art. 19 ustęp 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, łączy skazanemu M. S. kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawie II K 1325/11 Sądu Rejonowego w Bolesławcu i w sprawie III K 107/12 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wymierzone za przestępstwa opisane w punkcie I, III i IV części dyspozytywnej wyroku i wymierza M. S. karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na poczet wymierzonej kary łącznej 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności zalicza skazanemu M. S. okresy pobytów w zakładach karnych w sprawach podlegających łączeniu;

III.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk i art. 86 § 1 kk łączy skazanemu M. S. kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawie III K 107/12 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za przestępstwa opisane w punktach VI, VIII, IX i XI części dyspozytywnej wyroku oraz wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawach II K 295/14, II K 180/15, Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze w sprawie II K 314/15 i Sądu Rejonowego w Głogowie w sprawie II K 626/15 i wymierza skazanemu M. S. karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 zwalnia M. S. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. S. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1.wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 1325/11 z dnia 13 marca 2012 r.

• za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w bliżej nieokreślonych miesiącach 2009 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

• za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 28 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r., od 11 do 12 maja 2011 r., od maja 2011 r. do lipca 2011 r., we wrześniu 2011 r., w okresie od 29 sierpnia 2011 r. do 23 września 2011 r. na karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącym 5 (pięć) lat, wykonanie której zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowej w Bolesławcu z dnia 6 września 2012 r. w sprawie II Ko 550/12

(dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 1325/11 k. 54 - 55)

2. wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie sygn. akt III K 107/12 z dnia 6 listopada 2014 r.

I.za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od 27 stycznia do 2 lutego 2012 r. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

III.za przestępstwo z art. 284 § 2 kk popełnione w sierpniu 2011 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV.za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w czerwcu 2010 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

VI.za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 8 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r., od początku maja 2011 r. do dnia 16 maja 2011 r., od października do 3 listopada 2011 r., w grudniu 2011 r., od połowy lutego 2012 r. do 31 marca 2012 r., od 17 do 24 kwietnia 2012 r., od 30 kwietnia 2012 r. do 23 maja 2012 r., od początku lipca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r., od początku lipca 2012 r. do dnia 30 lipca 2012 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

VIII.za przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 300 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 27 sierpnia 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IX.za ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 8 kwietnia 2011 r. do 8 maja 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

XI.za przestępstwo z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 293 § 1 kk popełnione w bliżej nieustalonym czasie do dnia 30 maja 2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

(dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie sygn. akt III K 107/12 k.57 - 65)

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 295/14 z dnia 30 kwietnia 2015 r. za przestępstwo z art. 270 § 1 kk popełnione w 24 sierpnia 2012 r. na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

(dowód: wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 295/14 k.66)

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 180/15 z dnia 1 lipca 2015 r. za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 29 sierpnia do września 2014 r. na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

(dowód: wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 180/15 k.67 – 67v.)

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze w sprawie sygn. akt II K 314/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.

• za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w lutym 2014 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

• za przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w marcu 2014 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie w sprawie sygn. akt II K 626/15 z dnia 8 września 2015 r. za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 18 czerwca 2014 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

(dowód: wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 626/15 k. 68)

Zachowanie skazanego M. S. w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w J. uznano za dobre. Skazany nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Wobec przełożonych zachowuje się regulaminowo i nie popada w konflikty z współosadzonymi. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania, z którego zadań wywiązuje sie w sposób prawidłowy. Nie był karany dyscyplinarnie, osiem razy nagradzany regulaminowo, głównie za dobre zachowanie i dbanie o porządek.

(dowód: opinia o skazanym M. S. k.28)

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art.569§1kpk wyrok łączny może zostać wydany jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej różnymi wyrokami. Wyrok łączny jest zatem instytucją karnoprocesową, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego, a w związku z tym, że z dniem 1 lipca 2015r. weszły w życie zmiany kodeksu karnego dotyczące między innymi orzekania kary łącznej, konieczne było ustalenie, jakie reguły orzekania kary łącznej należy zastosować w niniejszej sprawie wobec skazanego M. S..

Stosownie do treści art.19 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.396) przepisów rozdziału IX ustawy w nowym brzmieniu nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W niniejszej sprawie spełnione zostały warunki do orzeczenia kary łącznej w oparciu o przepisy ustawy obowiązującej do dnia 1 lipca 2015r. (pkt I wyroku), jak również drugiej kary łącznej w oparciu o nową regulację wprowadzoną w/w ustawą (pkt III wyroku).

Sąd w punkcie I wyroku dokonał połączenia kar orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 13 marca 2012r. w sprawie II K 1325/11 oraz kar orzeczonych w punktach I, III i IV wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 listopada 2014r., opierając się na treści art.85kk w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Kary te bowiem zostały prawomocnie orzeczone przed wejściem w życie powoływanej nowelizacji, a nadto zostały już przez skazanego M. S. w całości wykonane (vide k. 27).

Zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 85 kk, która obowiązywała do dnia 1 lipca 2015r., Sąd orzeka karę łączną w sytuacji, kiedy danej osobie wymierzono kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu za dwa lub więcej przestępstw popełnionych zanim zapadł pierwszy, choćby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z nich. Sformułowanie „zanim zapadł pierwszy wyrok” zawarte w treści art.85kk odnosi się do chronologicznie pierwszego wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstw (vide uchwała Sądu Najwyższego Izby Karnej w Warszawie z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie I KZP 36/04). Należy przypomnieć, że istotą wyroku łącznego jest podsumowanie odpowiedzialności karnej danego sprawcy za przestępstwa objęte różnymi wyrokami i ukształtowanie jej w sposób zbieżny z rozstrzygnięciami jakie by zapadły w stosunku do danego sprawcy gdyby czyny te, spełniające warunki orzeczenia kary łącznej, były przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia w jednym postępowaniu karnym.

Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że pierwszym chronologicznie wyrokiem wydanym w stosunku do M. S. był wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie sygn. akt II K 1325/11 którym M. S. został skazany za przestępstwo z art.286 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w bliżej nieokreślonych miesiącach 2009 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art.286 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 91 §1 k.k. popełnionych w okresie od 28 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r., od 11 do 12 maja 2011 r., od maja 2011 r. do lipca 2011 r., we wrześniu 2011 r., w okresie od 29 sierpnia 2011 r. do 23 września 2011 r. na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przed wydaniem w/w wyroku M. S. dopuścił się przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od 27 stycznia do 2 lutego 2012 r., za co skazano go na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przestępstwa z art. 284 § 2 kk popełnionego w sierpniu 2011 r., za które skazano go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnionego w czerwcu 2010 r., za co został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (pkt I, III i IV wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie sygn. akt III K 107/12).

Łącząc wyżej wskazane kary Sąd orzekł wobec M. S. karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Rozstrzygając o tej karze łącznej Sąd orzekał w granicach od 2 lat do 6 miesięcy pozbawienia wolności (najwyższa z kar wymierzonych, które podlegały łączeniu orzeczona za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/12) do 6 lat pozbawienia wolności (suma kar podlegających łączeniu). Wymierzając tą karę łączną, Sąd zastosował zasadę asperacji. Przystępując do wymiaru kary łącznej Sąd miał na uwadze, poza warunkami formalnymi dotyczącymi dolnej i górnej granicy wymiaru kary, także wszelkie okoliczności istotne dla ustalenia kary łącznej, a więc względy o charakterze przedmiotowym, podmiotowym i temporalnym. W szczególności to, w jakie dobra uderzają poszczególne przestępstwa, w jakim oddaleniu czasowym znajdują się od siebie poszczególne czyny oraz jak postępuje resocjalizacja skazanego.

M. S. dopuścił się przestępstw objętych wyrokami, będącymi podstawą wydania wyroku łącznego na przestrzeni 3 lat, tj. w okresie od 2009r. do 2 lutego 2012r. Względy zatem o charakterze temporalnym przemawiały za zastosowaniem kumulacji kar orzeczonych w opisanych sprawach. Również za zastosowaniem tej zasady przemawiała wielość popełnionych przestępstw, objętych połączonymi wyrokami. W większości były to czyny ciągłe oraz jeden ciąg przestępstw, popełnione na szkodę wielu osób pokrzywdzonych. Z kolei względy o charakterze przedmiotowym przemawiały za zastosowaniem wobec skazanego zasady absorbcji, ponieważ jak wynika z analizy spraw, w których orzeczone kary podlegały łączeniu, skazany naruszył tożsame dobra chronione przez prawo, tj. mienie – zdecydowana większość popełnionych przez niego przestępstw stanowiły oszustwa z art. 286 kk. Jedno stanowiło przestępstwo przywłaszczenia z art. 284 § 2 kk. Okolicznością, którą Sąd uwzględnił także na korzyść skazanego była opinia o skazanym z Aresztu Śledczego w J.. Opinia ta jest pozytywna. Skazany M. S. nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Wobec przełożonych zachowuje się regulaminowo i nie popada w konflikty z współosadzonymi. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania, z którego zadań wywiązuje się w sposób prawidłowy. Nie był karany dyscyplinarnie, był osiem razy nagradzany regulaminowo, głównie za dobre zachowanie i dbanie o porządek.

W oparciu o opisane powyżej okoliczności przedmiotowe, podmiotowe i temporalne Sąd uznał, iż wymierzona kara łączna nie może kształtować się na zasadzie pełnej absorpcji, której oczekiwałby skazany, bo wymagałoby to zaistnienia szczególnych, nadzwyczajnych okoliczności dotyczących skazanego. Należy bowiem pamiętać, że kara łączna orzekana wyrokiem łącznym nie jest premią dla sprawcy i nie może być tak przez niego postrzegana. Zdaniem Sądu orzeczona wobec skazanego w pkt I wyroku kara łączna w wymiarze 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatną i sprawiedliwą i trudno uznać ją za rażąco surową. Na podstawie art.577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy pobytów w zakładach karnych w sprawach, które zostały połączone.

W punkcie III części dyspozytywnej wyroku Sąd połączył kary orzeczone wobec M. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/12 opisane w punkcie VI, VIII, IX i XI z wyrokami: Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawach II K 295/14 i II K 180/15, Sądu Rejonowy w Kamiennej Górze w sprawie II K 314/15 oraz Sądu Rejonowy w Głogowie w sprawie II K 626/15, opierając się na znowelizowanych przepisach o karze łącznej. Wprawdzie czyny opisane w punkcie VI części dyspozytywnej w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie III K 107/12 zostały popełnione przed datą wydania wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 13 marca 2012r. w sprawie II K 1325/11, a zatem istniały formalne przesłanki do ich objęcia realnym zbiegiem przestępstw (pkt I niniejszego wyroku), jednakże wchodziły one w skład ciągu przestępstw z przestępstwami popełnionymi już po wydaniu wyroku w sprawie II K 1325/11. Taka sama sytuacja zachodziła także w odniesieniu do przestępstw opisanych w pkt 1, 2 i 3 w punkcie IX części dyspozytywnej w/w wyroku. Z analizy przestępstw opisanych w wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/12 w punkcie VI oraz w punkcie IX wynika, że zostały one popełnione zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 1325/11. Z kolei w orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się, że niedopuszczalne jest dzielenie już osądzonego ciągu przestępstw na fragmenty w celu późniejszego połączenia w różnych karach łącznych (vide Kodeks postępowania karnego, Komentarz pod red. Jerzego Skorupki, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 str.1353 teza 3).

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 85 § 2 k.k. oraz wobec faktu uchylenia art. 92 k.k., przyjąć należało, że karą łączną muszą być objęte kary, które nie zostały w całości wykonane. Takimi karami są w niniejszej sprawie kara orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/12 (skazany zaczął ją odbywać w dniu 4 stycznia 2016r., a jej koniec przypada na 1 lipca 2020 r. – opinia o skazanym k. 27) oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie II K 295/14 (początek odbywania przez skazanego M. S. tej kary został wyznaczony na dzień 1 lipca 2020r. – opinia o skazanym k. 27)

Z kolei kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 180/15, Sądu Rejonowy w Kamiennej Górze w sprawie II K 314/15 oraz Sądu Rejonowy w Głogowie w sprawie II K 626/15 zostały prawomocnie orzeczone i uprawomocniły się po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, tj. po dniu 1 lipca 2015r., kary te nie zostały równeiż wykonane. Data początku odbywania kary w sprawie II K 314/15 ustalona została na dzień 27.01. 2023r., z kolei w sprawie II K 626/15 na dzień 25.07. 2024r. (vide opinia o skazanym k. 27).

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 86 §1 i §4k.k., sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Zasady wymiaru kary łącznej stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegajacych łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 107/12 w pkt VI części dyspozytywnej wyroku M. S. został skazany za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, z kolei w pkt VIII części dyspozytywnej powołanego wyroku za przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 300 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, w punkcie IX za ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i w punkcie XI za przestępstwo z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 293 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 295/14 z dnia 30 kwietnia 2015 r. M. S. został skazany za przestępstwo z art. 270 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie sygn. akt II K 180/15 z dnia 1 lipca 2015 r. za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, wyrokiem Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze w sprawie sygn. akt II K 314/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r. za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności i przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie w sprawie sygn. akt II K 626/15 z dnia 8 września 2015 r. za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W związku z powyższym, w przypadku M. S. granice kary łącznej wyznaczały: z jednej strony – kara łączna 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu w sprawie II K 180/15 (najwyższa z wymierzonych kar podlegających łączeniu), zaś z drugiej strony kara 8 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności (stanowiąca sumę kar podlegających łączeniu).

Kierując się zasadą asperacji, Sąd wymierzył M. S. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Sąd miał tutaj na uwadze fakt, że skazany dopuszczał się przestępstw przypisanych mu wyżej wymienionymi wyrokami na przestrzeni 3 lat i 5 miesięcy, a więc w długim okresie czasu (ciągu przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 k.k. dopuścił się w okresie od 8 kwietnia do 8 maja 2012r. - sprawa III K 107/12, z kolei ciągu przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw art. 91 § 1k.k. w okresie od 29 sierpnia do września 2014r. - sprawa II K 180/15). Większość z czynów podlegających łączeniu stanowiła przestępstwa oszustwa. Jednakże były też czyny z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 293 § 1 kk – sprawa III K 107/12 (paserstwo i paserstwo komputerowe), z art. 284 § 2 kk – sprawa III K 107/12 (przywłaszczenie) oraz z art. 286 § 1 kk i art. 300 § 2 kk w zw. 11§ 2 kk. – sprawa III K 107/12 (oszustwo i niezaspokojenie roszczeń wierzyciela). Były też przestępstwa skierowane przeciwko wiarygodności dokumentów (ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91§ 1 kk – sprawa III K 107/12). Wymiar kar jednostkowych wymierzonych za poszczególne przestępstaw był dość wysoki, ponieważ charakteryzowały się one znacznym stopniem społecznej szkodliwości. M. S. został skazany przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie II K 1325/11 za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącym 5 lat. Wykonanie tej kary zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowej w Bolesławcu z dnia 6 września 2012 r. w sprawie II Ko 550/12. Pomimo tego skazany w dalszym ciągu dopuszczał się przestępstw, w zdecydowanej większości, stanowiących przestępstwa oszustwa, rażąco lekceważył obowiązujące normy, ignorował kary nakładane na niego w przeszłości za analogiczne przestępstwa. Okolicznością, którą Sąd uwzględnił na korzyść skazanego była przywoływana już wcześniej opinia o skazanym z Aresztu Śledczego w J..

Łącznie skazany M. S. dopuszczał się przestępstw oszustwa w okresie 5 lat, tj. od 2009r. do września 2014r. Ciążą na nim z tego tytułu zasądzone obowiązki naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia w kwocie wynoszącej 688 500 złotych (vide opinia o skazanym k. 28).

Kierując się dyspozycją art. 624 § 1 k.p.k., Sąd zwolnił skazanego w całości od zwrotu wydatków, które Skarb Państwa poniósł w związku z wydaniem wyroku łącznego. Za taką decyzją przemawiał fakt, że M. S. nie posiada istotnego majątku oraz nie uzyskuje żadnych dochodów, w związku z czym uiszczenie tych kosztów byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zaborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Buczek
Data wytworzenia informacji: