Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 19/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-06-18

Sygn. akt III K 19/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Robert Bednarczyk

Protokolant Małgorzata Podkowska

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze del. do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Sebastian Ziembicki

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 r.

sprawy

P. C. ur. (...) w K.

syna W. i K. zd. I.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie II K 348/09 za ciąg przestępstw z art. 279 §1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w nocy z dnia 26/27 stycznia 2009r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniem jej wykonalności na okres 3 lat, karę grzywny 80 stawek po 10,00 zł z zaliczeniem na poczet wymierzonej kary grzywny okresu zatrzymania w dniu 03 lutego 2009r. przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom kary grzywny, przy czym postanowieniem z dnia 23.01.2013r. w sprawie II Ko 2560/12 Sąd Rejonowy w Oleśnicy zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie II K 479/08 za przestępstwo z art. 224 § 2 kk i art. 226 § 1 kk i art. 222 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 8 lipca 2007r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniem jej wykonalności na okres 3 lat oraz grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 30 (trzydzieści) złotych, przy czym postanowieniem z dnia 05.06.2012r. w sprawie XI Ko 351/12 Sąd Rejonowy w Koszalinie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

3.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2009 r. w sprawie III K 24/08 za przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 24 marca 2007r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, przy czym postanowieniem z dnia 07.12.2011r. w sprawie III Ko 166/11 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

4.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie II K 626/11 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 11 lutego 2011 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniem jej wykonalności na okres 3 lat oraz grzywnę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 20 (dwadzieścia) złotych każda, przy czym postanowieniem z dnia 09.08.2013r. w sprawie Ko 2581/13 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

5.  Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie III K 47/10 za przestępstwo z art. 258 §1 kk popełnione w okresie od nieustalonego dnia lutego 2007r. do bliżej nieustalonego dnia kwietnia 2007r. 6 miesięcy pozbawienia wolności,

6.  Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie II K 1136/11 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od dnia 21/22 lipca 2011 do dnia 09 września 2011r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczając na poczet kary na podstawie art. 63 § 1 kk okres zatrzymania w dniu 09 września 2011r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

7.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie II K 43/12 za przestępstwo:

z art. 279 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od nocy z 30/31 grudnia 2010r do nocy z 01/02 marca 2011r. na karę 2 lat i pozbawienia wolności,

z art. 279 § 1 kk popełnione w nocy z 30/31 grudnia 2010 na karę 1 roku pozbawienia wolności

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając okres zatrzymania w dniach 19 i 20 maja 2011r.,

8.  Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie II K 389/12 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w nocy z dnia 11/12 styczeń 2012r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

9.  Sądu Rejonowego w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2013r. w sprawie VII K 39/13 za przestępstwa:

z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk popełnione w dniu 29/30 kwietnia 2012r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w dniu 29/30 kwietnia 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 1 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 §1 1 kk i art. 91 §2kk łączy skazanemu P. C. kary wymierzone wyrokami, opisanymi w punktach 1,2, 3 i 5 części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu na poczet wymierzonej mu w punkcie poprzednim kary łącznej pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 października 2007r. do dnia 15 stycznia 2008r. i od dnia 09 września 2011r. do dnia 25 listopada 2011r. oraz kary dotychczas odbyte,

III.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 §1 1 kk i art. 91 §2kk łączy skazanemu P. C. kary wymierzone wyrokami, opisanymi w punktach 4 i 7 części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu na poczet wymierzonej mu w punkcie poprzednim kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 19 maja 2011r. do dnia 20 maja 2011r. oraz kary dotychczas odbyte,

V.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 §1 1 kk i art. 91 §2kk łączy skazanemu P. C. kary wymierzone wyrokami, opisanymi w punktach 8 i 9 części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 ( dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

VI.  zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. C. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie II K 348/09 za ciąg przestępstw z art. 279 §1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w nocy z dnia 26/27 stycznia 2009r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniem jej wykonalności na okres 3 lat, karę grzywny 80 stawek po 10 zł z zaliczeniem na poczet wymierzonej kary grzywny okresu zatrzymania w dniu 03 lutego 2009r. przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom kary grzywny, przy czym postanowieniem z dnia 23.01.2013r. w sprawie II Ko 2560/12 Sąd Rejonowy w Oleśnicy zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie II K 479/08 za przestępstwo z art. 224 § 2 kk i art. 226 § 1 kk i art. 222 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 8 lipca 2007r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniem jej wykonalności na okres 3 lat oraz grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 30 (trzydzieści) złotych, przy czym postanowieniem z dnia 05.06.2012r. w sprawie XI Ko 351/12 Sąd Rejonowy w Koszalinie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

3. wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2009 r. w sprawie III K 24/08 za przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 24 marca 2007r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, przy czym postanowieniem z dnia 07.12.2011r. w sprawie III Ko 166/11 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

4. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie II K 626/11 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 11 lutego 2011 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniem jej wykonalności na okres 3 lat oraz grzywnę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 20 (dwadzieścia) złotych każda, przy czym postanowieniem z dnia 09.08.2013r. w sprawie Ko 2581/13 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności,

5. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie III K 47/10 za przestępstwo z art. 258 §1 kk popełnione w okresie od nieustalonego dnia lutego 2007r. do bliżej nieustalonego dnia kwietnia 2007r. 6 miesięcy pozbawienia wolności,

6. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie II K 1136/11 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od dnia 21/22 lipca 2011 do dnia 09 września 2011r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczając na poczet kary na podstawie art. 63 § 1 kk okres zatrzymania w dniu 09 września 2011r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

7. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie II K 43/12 za przestępstwo:

• z art. 279 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w okresie od nocy z 30/31 grudnia 2010r do nocy z 01/02 marca 2011r. na karę 2 lat i pozbawienia wolności,

• z art. 279 § 1 kk popełnione w nocy z 30/31 grudnia 2010 na karę 1 roku pozbawienia wolności

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając okres zatrzymania w dniach 19 i 20 maja 2011r.,

8. Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie II K 389/12 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w nocy z dnia 11/12 styczeń 2012r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

9. Sądu Rejonowego w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2013r. w sprawie VII K 39/13 za przestępstwa:

• z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk popełnione w dniu 29/30 kwietnia 2012r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

• z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w dniu 29/30 kwietnia 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

którym to wyrokiem wymierzono mu karę łączną 1 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

(DOWÓD: informacja o osobie skazanego z KRK k. 21, wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie II K 348/09 k. 42-42v., wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie II K 479/08 k.32 – 32v., wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2009 r. w sprawie III K 24/08 k.47-58, wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie II K 626/11 k.61, wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie III K 47/10 k. 15-19, wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie II K 1136/11 k.41-41v., wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie II K 43/12 k.40-40v., wyrok Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie II K 389/12 k. 43-43v., wyrok Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie II K 389/12 k. 43-43v., wyrok Sądu Rejonowego w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2013r. w sprawie VII K 39/13 k.38-39, postanowienie z dnia 05.06.2012r. w sprawie XI Ko 351/12 Sądu Rejonowego w Koszalinie k. 33, postanowienie z dnia 23.01.2013r. w sprawie II Ko 2560/12 Sądu Rejonowego w Oleśnicy k.42a, postanowienie z dnia 07.12.2011r. w sprawie III Ko 166/11 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze k.44-44v., postanowienie z dnia 09.08.2013r. w sprawie Ko 2581/13 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze k.62-62v.)

W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w J. zachowanie P. C. było pozytywne. Był pięciokrotnie nagradzany regulaminowo za prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków świetlicowego i udział w organizowanych kursach oraz jeden raz karany dyscyplinarnie za odmowę poddania się testom na obecność środków odurzających w organizmie. Skazany jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Pełni obowiązki świetlicowego w oddziale mieszkalnym. Odbywa karę pozbawienia wolności w systemie programowego oddziaływania. Jest dobrze przystosowany do warunków izolacji penitencjarnej i nie sprawia trudności natury wychowawczej, przestrzega ustalonego porządku wewnętrznego.

(DOWÓD: opinia o skazanym - k.73)

We wniosku obrońca P. C. wniósł o wydanie wyroku łącznego obejmującego kary orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie II K 1136/11, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie II K 43/12, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2009 r. w sprawie III K 24/08, Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie II K 348/09, Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie II K 479/08, Sądu Rejonowego w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2013r. w sprawie VII K 39/13 oraz Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie II K 389/12 i wymierzenie trzech kar łącznych przy zastosowaniu zasady całkowitej absorpcji.

Sąd zważył, co następuje:

Postępowanie w przedmiocie wydania wobec skazanego P. C. wyroku łącznego wszczęte zostało przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze na wniosek jego obrońcy. W postępowaniu o wydanie wyroku łącznego wniosek ten nie jest jednak wiążący, a Sąd ma obowiązek działania z urzędu. Sąd w niniejszej sprawie zgromadził więc pełne dane dotyczące karalności skazanego dla zbadania, czy zachodzą warunki do orzeczenia wyroku łącznego uwzględniającego skazania powołane we wniosku skazanego.

Wydanie wyroku łącznego jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki do orzeczenia kary łącznej. Zgodnie z dyspozycją art. 85 k.k. karę łączną orzeka się, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Do wydania wyroku łącznego niezbędne jest, aby wyroki mające być połączone były już prawomocne.

Wszystkie wyroki opisane w części wstępnej wyroku są już prawomocne. Wyrokami tymi wymierzono skazanemu P. C. kary tego samego rodzaju, tj. kary pozbawienia wolności.

Wśród przestępstw, za które P. C. został skazany prawomocnymi wyrokami opisanymi w części wstępnej wyroku łącznego, wyróżnić można trzy zbiegi realne warunkujące orzeczenie kar łącznych. Cezurami czasowymi wymienionych trzech zbiegów realnych przestępstw warunkujących wydanie wyroku łącznego są daty, w których zapadały wyroki: Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie II K 348/09, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie II K 626/11 oraz Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie II K 389/12.

Pierwszy realny zbieg przestępstw dotyczy: ciągu przestępstw z art. 279 §1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kkw zw. z art. 91§ 1 kk, przestępstw: z art. 224 § 2 kk i art. 226 § 1 kk i art. 222 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 279 § 1 kk oraz z art. 258 §1 kk, za które P. C. został skazany odpowiednio wyrokami Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie II K 348/09, Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie II K 479/08, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2009 r. w sprawie III K 24/08 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2009 r. w sprawie III K 24/08. Skazany przestępstwa te popełnił przed dniem 9 lipca 2009r., kiedy zapadło pierwsze nieprawomocne orzeczenie skazujące (wyrok opisany w pkt 1 części wstępnej wyroku łącznego). Kary pozbawienia wolności wymierzone P. C. za te przestępstwa podlegały łączeniu. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie III K 47/10 orzeczona została kara 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei kary w sprawach: Sądu Rejonowego o sygn. II K 348/09, Sądu Rejonowego w Koszalinie o sygn. II K 479/08 i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o sygn. III K 24/08 zostały orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i zostały one zarządzone prawomocnymi postanowieniami odpowiednio: Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 23.01.2013r. w sprawie II Ko 2560/12, Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 05.06.2012r. w sprawie XI Ko 351/12 oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 07.12.2011r. w sprawie III Ko 166/11.

Przestępstwa, za które P. C. został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie II K 626/11, tj. z art. 278 § 1 kk (pkt 4 części wstępnej wyroku) oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie II K 43/12, tj. występki z art. 279 § 1 kk i z art. 279§ 1 kk i ciąg przestępstw z art. 276 k.k. w zw. z art.11 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk (pkt 7 części wstępnej wyroku) tworzą drugi zbieg realny, warunkujący orzeczenie drugiej kary łącznej. Skazany popełnił je przed dniem 19 lipca 2011r., a więc przed wydaniem pierwszego wyroku co do któregokolwiek z tych przestępstw, tj. wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawie II K 626/11. Za przestępstwa te orzeczone zostały kary pozbawienia wolności, które podlegały łączeniu.

Trzeci realny zbieg przestępstw dotyczy: przestępstwa z art. 279 § 1 kk, za które P. C. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie II K 389/12 oraz ciągu przestępstw z art. 279 § 1 kk i z art. 278 § 1 kk orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie VII K 39/13. Skazany przestępstwa te popełnił bowiem przed dniem 14 grudnia 2012r., kiedy zapadło pierwsze nieprawomocne orzeczenie skazujące (wyrok opisany w pkt 8 części wstępnej wyroku łącznego). Kary pozbawienia wolności wymierzone P. C. za te przestępstwa podlegały wykonaniu i nie było przeszkód do orzeczenia kary łącznej.

W przedmiotowej sprawie zachodzą zatem przesłanki z art. 85 kk, art. 86 § 1 kk do orzeczenia trzech kar łącznych pozbawienia wolności.

Wydając wyrok łączny, przy wymiarze kary należy kierować się zasadami określonymi w kodeksie karnym (art. 85 kk i art. 86 § 1 kk). Karę łączną orzeka się, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Karę łączną wymierza się w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

Kodeks karny nie wskazuje wyraźnie, czym należy się kierować przy orzekaniu kary łącznej. Sąd winien uwzględniać wszystkie okoliczności popełnionych przestępstw, ich wagę, ale także zachowanie się oskarżonego po popełnieniu przestępstw i skazaniu za nie.

W przypadku kary łącznej można odróżnić trzy odmienne reguły łączenia kar: zasadę absorpcji, kiedy kara łączna jest równa najniższej spośród kar jednostkowych, zasadę kumulacji - gdy kara łączna jest równa sumie kar jednostkowych oraz pośrednią zasadę asperacji (absorpcji częściowej). O wyborze odpowiedniej reguły decyduje zatem m.in. to, ile dóbr korzystających z prawnokarnej ochrony sprawca swoimi czynami naruszył, w jakiej odległości czasowej zostały przestępstwa popełnione, przy czym zbieżność naruszanych dóbr i zwartość czasowa może przemawiać zarówno za zastosowaniem reguły najkorzystniejszej dla sprawcy, jak i tej niekorzystnej, stosownie do charakteru tych dóbr, sposobu i celu działania oraz społecznej szkodliwości tych czynów.

W zakresie kary łącznej obejmującej skazania za przestępstwa popełnione przed dniem 9 lipca 2009 roku (pkt I części dyspozytywnej wyroku).

W przedmiotowej sprawie wyrokami podlegającymi połączeniu w ramach pierwszego realnego zbiegu przestępstw T. C. wymierzono kary: 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie II K 348/09), 1 roku pozbawienia wolności (wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawie II K 479/08), 1 roku pozbawienia wolności (wyrok Sądu Okręgowego w sprawie III K 24/08) oraz karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie III K 47/10). Biorąc pod uwagę zasady łączenia kar, najniższą możliwą do orzeczenia karą łączną była zatem kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, najwyższą zaś kara 4 lat pozbawienia wolności.

Czyny wchodzące w skład tego zbiegu godziły w różne dobra prawne, tj. w mienie, działalność instytucji państwowych, porządek publiczny. Łączeniu podlegały cztery kary. Skazany działał na szkodę różnych pokrzywdzonych. Te wymienione okoliczności przemawiały za wyborem zasady kumulacji przy określaniu wymiaru kary łącznej. Sąd dostrzegł jednak również takie przesłanki, które należało uwzględnić na korzyść skazanego. Występki, za które P. C. został skazany wyrokami: Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawie II K 479/ 08, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawach III K 24/08 i III K 47/10 popełnił on w bliskim odstępie czasu. Dla wymiaru kary łącznej istotne znaczenie musiało mieć również zachowanie skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Z opinii nadesłanej z Aresztu Śledczego w J. wynika, że zachowanie to należy ocenić pozytywnie. P. C. był pięciokrotnie nagradzany regulaminowo za prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków świetlicowego i udział w organizowanych kursach oraz jeden raz karany dyscyplinarnie za odmowę poddania się testom na obecność środków odurzających w organizmie. Pełni obowiązki świetlicowego w oddziale mieszkalnym. Odbywa karę pozbawienia wolności w systemie programowego oddziaływania. Jest dobrze przystosowany do warunków izolacji penitencjarnej i nie sprawia trudności natury wychowawczej, przestrzega ustalonego porządku wewnętrznego.

Te wszystkie względy uzasadniały wymierzenie kary łącznej za pierwszy realny zbieg przestępstw (pkt I części dyspozytywnej wyroku) w wysokości pomiędzy najsurowszą z kar jednostkowych podlegających łączeniu a ich sumą. Za adekwatną do wszystkich okoliczności sprawy Sąd uznał karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

W zakresie kary łącznej obejmującej skazania za przestępstwa popełnione przed 19 lipca 2011 roku (pkt III części dyspozytywnej wyroku).

W przypadku drugiego realnego zbiegu przestępstw skazanemu P. C. wymierzone zostały: kara 8 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawie II K 626/11), kara 2 lat pozbawienia wolności i kara 1 roku pozbawienia wolności (wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawie II K 43/12. Biorąc pod uwagę zasady łączenia kar, najniższą możliwą do orzeczenia karą łączną była zatem kara 2 lat pozbawienia wolności, najwyższą zaś kara 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Przestępstwa te były podobne, jednakże skazany oprócz działania przeciwko mieniu naruszył nimi również inne dobro prawne – wiarygodność dokumentów. Z drugiej strony nie można stracić z pola dzielącego je stosunkowo odległego przedziału czasu, uprzedniej i następczej karalności skazanego, wskazującej na uczynienie sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałego źródła dochodu. Wszystkie powyższe okoliczności, przy uwzględnieniu jego zachowania podczas odbywania orzeczonych kar, przemawiały za wymierzeniem P. C. kary łącznej 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności zachowującej właściwy dystans w stosunku do obu skrajnych zasad określania jej wymiaru.

W zakresie kary łącznej obejmującej skazania za przestępstwa popełnione przed 14 grudnia 2012 roku (pkt V części dyspozytywnej wyroku).

W przypadku trzeciego realnego zbiegu przestępstw skazanemu wymierzona została kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze w sprawie II K 389/12) oraz kary: 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok Sądu Rejonowego w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Lwówku Śląskim w sprawie VII K 39/13). Najniższą możliwą do orzeczenia karą łączną była zatem kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, najwyższą zaś kara 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

W przedmiotowej sprawie w przypadku tego zbiegu należało mieć na względzie z jednej strony to, że wszystkie czyny podlegające łączeniu były skierowane przeciwko mieniu, zatem godziły w to samo dobro, były do siebie podobne. Popełnione zostały w bliskim odstępie czasu. Jednak występki z art. 278§ 1k.k., za które P. C. został skazany w sprawie VII K 39/13 stanowiły ciąg przestępstw, popełnione zostały na szkodę różnych osób pokrzywdzonych, w różnych miejscach. Wszystkie te wymienione względy przemawiały za określeniem wysokości kary łącznej wobec skazanego pomiędzy najsurowszą z kar jednostkowych podlegających łączeniu a ich sumą. Za adekwatną do powołanych okoliczności sprawy Sąd uznał karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, która zachowuje odpowiednie proporcje pomiędzy skrajnymi zasadami absorpcji i kumulacji, w pełni odzwierciedla zawartość kryminalną czynów skazanego, za które orzeczono kary podlegające łączeniu, a także jego postawę w jednostce penitencjarnej.

Zgodnie z dyspozycją art. 577 kpk i art. 63§ 1 k.k. w wyroku łącznym należało wymienić okresy zaliczone na poczet orzeczonych kar łącznych. Wobec tego Sąd zaliczył na poczet orzeczonej w pkt I, III części dyspozytywnej wyroku kar łącznych pozbawienia wolności okresy jego tymczasowego aresztowania oraz kary dotychczas w sprawach odbyte.

Z uwagi na fakt, iż P. C. aktualnie przebywa w Areszcie Śledczym w J. i nie pracuje zarobkowo, Sąd uznał, iż zasadnym jest zwolnienie go od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych (art. 624 § 1 kpk).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zaborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Bednarczyk
Data wytworzenia informacji: