Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 745/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-10-28

Sygnatura akt II Cz 745/13

Jelenia Góra, dnia 28 października 2013 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący:SSO Wojciech Damaszko /spr./

Sędziowie:SSO Jadwiga Jakubowska, SSO Maria Lechowska

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. w Jeleniej Górze

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. B.

z udziałem wierzyciela Banku (...) S.A. Oddział w R.

na skutek zażalenia dłużniczki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

z dnia 12 lipca 2013 r. sygn. akt I Co 287/13

p o s t a n a w i a:

zażalenie oddalić.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu zaskarżonym postanowieniem z dnia 12 lipca 2013 r. odrzucił zażalenie dłużniczki J. B. na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie II postanowienia z dnia 4 czerwca 2013 r., którym oddalono jej skargę na czynność komornika w postaci zajęcia świadczeń emerytalno-rentowych.

Sąd I instancji wyjaśnił, że postanowienie to nie jest zaskarżalne i w związku z tym z mocy art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. podlegało odrzuceniu.

W zażaleniu dłużniczka zaskarżyła powyższe orzeczenie wskazując, że sąd nie wyznaczył jawnej rozprawy i została pozbawiona obrony swych praw. W takim razie zachodzi nieważność postępowania skutkująca koniecznością uchylenia postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art.766 k.p.c.sąd rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba, że zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysłuchania na posiedzeniu stron lub innych osób. Z przepisu tego wynika zatem zasada, że rozpoznanie między innymi skargi na czynności komornika odbywa się na posiedzeniu niejawnym, a sąd jedynie wówczas gdy dostrzeże taką potrzebę wyznacza rozprawę. Wbrew zarzutowi skarżącej orzeczenie nie zostało wydane w warunkach nieważności.

W postępowaniu egzekucyjnym zgodnie z art. 767 § 1 k.p.c. zasadniczo na każdą czynność komornika przysługuj skarga do sądu rejonowego. Jak jednak wynika z art.767 1 § 1 k.p.c. zażalenie na postanowienie sądu rejonowego przysługuje jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie.

Postanowienie rozstrzygające skargę na czynność zajęcia wierzytelności ze świadczeń emerytalno - rentowych nie podlega zaskarżeniu, bowiem nie wynika to ani ze szczególnego przepisu dotyczącego egzekucji tych świadczeń ani nie kończy to postępowania w sprawie. Wyjaśnił te okoliczności dłużniczce Sąd Rejonowy w motywach zaskarżonego postanowienia z dnia 12 lipca 2013 r. i nie zachodzi potrzeba przytaczania tożsamej trafnej argumentacji.

Z powyższych względów zażalenie jako bezzasadne na podstawie art.385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. podlegało oddaleniu

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Szymańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Damaszko,  Jadwiga Jakubowska ,  Maria Lechowska
Data wytworzenia informacji: