Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II S 5/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2018-02-08

Sygn. akt II S 5/18, II S 6/18

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lutego 2018 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

  Przewodniczący: S.S.A Cezariusz Baćkowski (spr.)

Sędziowie: S.S.A. Witold Franckiewicz S.S.A. Stanisław Rączkowski

po rozpoznaniu w sprawie T. W.

skargi na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,

na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 75)

p o s t a n a w i a

1.  skargę pozostawić bez rozpoznania ,

2.  zwolnić T. W. od opłaty od skargi.

UZASADNIENIE

Skazany T. W. złożył dwie skargi domagając się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawach Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygnatury akt: III K 299/03 i III K 260/02 oraz zasądzenia z tego tytułu na swoją rzecz po 20.000 zł;

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Skargi nie podlegają rozpoznaniu.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1: ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 75) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie". Dlatego wniesienie skargi powinno nastąpić w toku postępowania, po zaistnieniu stanu, który według skarżącego uzasadnia stwierdzenie że doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później jednak niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 marca 2013 r., III SPZP 1/13, OSNP 2013 nr 23-24, poz. 292).

W realiach obu spraw, T. W. wniósł skargi dotyczące postępowań zakończonych prawomocnymi wyrokami: w sprawie III K 299/03 wyrok skazujący T. W. uprawomocnił się w dniu 15 października 2004 r., a w sprawie III K 260/02 taki skazujący autora skargi wyrok uprawomocnił się w dniu 4 maja 2005 r. Zatem skargi (kolejne już) na przewlekłość postępowania w tych sprawach złożone w dniu 30 stycznia 2018 r. nie mogły zostać rozpoznane jako niedopuszczalne.

Odnosząc się natomiast do twierdzenia skarżącego, że dopiero teraz mógł się zapoznać z ustawą o skardze (…) trzeba wskazać, że ten termin do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania ma charakter materialnoprawny. Jako prekluzyjny jest nieprzywracalny niezależnie od powodów jego przekroczenia przez skarżącego.

Z tych powodów należało orzec jak na wstępie.

Witold Franckiewicz Cezariusz Baćkowski Stanisław Rączkowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  S.S.A Cezariusz Baćkowski,  Witold Franckiewicz Stanisław Rączkowski
Data wytworzenia informacji: