Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 11/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2011-02-03

Sygn. akt II AKa 11/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2011 roku

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Cezariusz Baćkowski

Sędziowie:

SSA Robert Wróblewski

SSA Andrzej Kot (spr.)

Protokolant:

Aldona Zięta

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Ludwika Uciurkiewicza

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 roku

sprawy M. U.

o wyrok łączny

z powodu apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 15 listopada 2010 roku sygn. akt III K 173/10

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec skazanego M. U. w ten sposób, że obniża wymierzoną mu karę łączną pozbawienia wolności do lat 13(trzynastu);

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia skazanego M. U. od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

M. U. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  łącznym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt: III K 105/09, w którym orzeczono kary łączne 12 lat pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 360 stawek dziennych po 100 zł każda stawka dzienna obejmującym wyroki:

a. Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie o sygn. akt: II K 1370/98 za:

- przestępstwo z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 6 lipca 1998 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 40 zł każda stawka dzienna,

- przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. popełnione w dniu 19 maja 1998 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. popełnione w dniu 19 maja 1998 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

b. Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt: II K 255/03 za przestępstwa:

- przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. i z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. popełnione w dniu 27 kwietnia 1999 r. na karę 6 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 150 stawek dziennych po 300 zł każda stawka dzienna,

- przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. popełnione w dniu 21 i 22 grudnia 1999 r. na karę 6 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 150 stawek dziennych po 300 zł każda stawka dzienna;

wymierzono kary łączne 9 lat pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 300 zł każda stawka dzienna – w postanowieniu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie o sygn. akt: II 2 Ko 134/07 zarządzono wobec M. U. wykonanie zastępczej kary 100 dni pozbawienia wolności za nie uiszczoną grzywnę;

c. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt: III K 71/07 za:

- ciąg dwóch przestępstw z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. popełnionych latem 2000 roku i 11 czerwca 2000 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 60 stawek dziennych po 100 zł każda stawka dzienna;

- przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k. popełnione w dniu 13 sierpnia 2001 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 20 stawek dziennych po 100 zł każda stawka dzienna,

- przestępstwo z art. 289 § 2 k.k. i z art. 286 § 2 k.k. i z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 12 do 15 marca 2000 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

wymierzono kary łączne 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 100 zł każda stawka dzienna – w postanowieniu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt: III Ko 192/08 zarządzono wobec M. U. wykonanie zastępczej kary 40 dni pozbawienia wolności za nie uiszczoną grzywnę,

d. Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. akt: II K 562/07 za przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 272 k.k. i z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 20 marca 2002 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

e. Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt: II K 295/09 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełnione w dniu 22 października 1999 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 50 zł każda stawka dzienna.

II. Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt: III K 16/08 za:

- przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. popełnione w dniu 26 sierpnia 2000 r. na karę 6 lat pozbawienia wolności,

- przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. popełnione w dniu 4 kwietnia 2001 r. na karę 4 lat pozbawienia wolności,

- przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 11 stycznia 2001 r. do dnia 4 kwietnia 2001 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

wymierzono karę łączną 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrokiem łącznym z dnia 15 listopada 2010 r., sygn .akt: III K 173/10 orzekł:

I. rozwiązał orzeczenia o karach łącznych zawarte w wyrokach o których mowa w punktach I, a), I b), i I. c) (w tym kary łączne orzeczone w wyroku łącznym, o którym mowa w punkcie I części wstępnej niniejszego wyroku) oraz II części wstępnej niniejszego wyroku.

II. na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. połączył skazanemu M. U. kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach, o których mowa w punktach 1,a) – e) i II części wstępnej niniejszego wyroku i wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności.

III. na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. zaliczył na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie II części rozstrzygającej niniejszego wyroku okresy pozbawienia wolności w dniach od 6 lipca 1998 r. do 29 września 1998 r., od 26 marca 2002 r. do 30 września 2002 r., od 3 listopada 2002 r. do 20 grudnia 2002 r. i od 30 grudnia 2002 r. do 15 listopada 2010 r., zaś na podstawie art. 417 k.p.k. zaliczył na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie II części rozstrzygającej niniejszego wyroku okres pozbawienia wolności w dniach od 29 sierpnia 2001 r. do 8 listopada 2001 r. (tymczasowe aresztowanie w sprawie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o sygn. akt: II K 2200/01, w której wobec M. U. zapadł w dniu 19 czerwca 2006 r. prawomocny wyrok uniewinniający).

IV. na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. połączył skazanemu M. U. kary grzywny orzeczone w wyrokach, o których mowa w punktach I. a) – c) i I. e) części wstępnej niniejszego wyroku i wymierzył mu karę łączną grzywny w wymiarze 360 stawek dziennych po 100 zł każda stawka dzienna.

V. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach opisanych w punktach I i II części wstępnej niniejszego wyroku i nieobjęte nim pozostawił do odrębnego wykonania.

VI. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił skazanego M. U. od kosztów sądowych.

Apelację od tego wyroku wniosła obrończyni skazanego, zarzucając rażącą niewspółmierność kary, polegającą na wymierzeniu kary łącznej w wymiarze 15 lat, tj. w wysokości maksymalnego ustawowego zagrożenia, przy nienależytym uwzględnieniu dyrektyw sądowego wymiaru kary.

Podnosząc powyższy zarzut apelująca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie kary łącznej do lat 12 pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja obrońcy skazanego okazała się częściowo zasadna i dlatego uwzględniony został w dużej mierze jej końcowy wniosek o złagodzenie kary łącznej pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy prawidłowo zakreślił granice wymiaru owej kary, tj. w przedziale od 6 do 15 lat. Okoliczności na które w tym przedmiocie się powołał nie uzasadniały jednak przyjęcia rozwiązania o charakterze skrajnym jakim było orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności w maksymalnej wysokości. Jakkolwiek eksponowana w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wielość popełnionych przestępstw miała tu istotne znaczenie, to wydaje się, że całkowicie zdeterminowała wymiar kwestionowanej kary. Nie nadał Sąd I instancji właściwej rangi innym, równie istotnym w tej materii okolicznościom. Słusznie skarżący zwrócił uwagę na istniejącą więź o charakterze przedmiotowo-podmiotowym przypisanych skazanemu czynów. Popełnione one zostały w zdecydowanej większości w podobny sposób i w dość zwartym – czteroletnim – okresie. Ich ciężar gatunkowy, choć nie mały, nie był tego rodzaju by orzekać najwyższą karę łączną przewidzianą w ustawie. Żadna z orzeczonych kar jednostkowych nie sięga nawet połowy wysokości kary łącznej. Podkreślić należy, że po raz ostatni przestępstwo skazany popełnił niespełna 9 lat temu. Od tego czasu poddany jest procesowi resocjalizacji w warunkach zakładu karnego, który to proces – jak trafnie dostrzegł Sąd Okręgowy – przebiega pozytywnie i przynosi oczekiwane rezultaty.

W tym stanie rzeczy za konieczną Sąd Apelacyjny uznał zmianę zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie wymierzonej skazanemu kary łącznej pozbawienia wolności do 13 lat.

Orzeczenie o kosztach sadowych z postępowanie odwoławcze znajduje oparcie w treści art. 624 § 1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Bernakiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Cezariusz Baćkowski,  Robert Wróblewski
Data wytworzenia informacji: