Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 988/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wołominie z 2016-07-15

Sygn. akt: II K 988/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Marcin Frelik

Protokolant – Natalia Pietraszek

w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie – Michała Magiera,

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. sprawy R. K. , ur. (...) w W., syna Z. i M., skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 7 lipca 2004 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 627/04, za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 26 stycznia 2004 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby, gdzie skazanego w okresie próby oddano pod dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 6 października 2005 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III Ko 822/05, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. zarządził wykonanie wobec niego ww. kary pozbawienia wolności i na jej poczet zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 26 stycznia 2004 r. do dnia 7 lipca 2004 r.,

2.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 9 maja 2005 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 2162/02, za czyn z art. 226 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2002 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 224 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2002 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby, w okresie próby oddano go pod dozór kuratora oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierzono mu karę 50 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, przy czym postanowieniem z dnia 11 marca 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 321/09, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. zarządził wykonanie wobec niego ww. kary łącznej pozbawienia wolności i na jej poczet zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 18 lipca 2002 r. do dnia 19 lipca 2002 r., zaś postanowieniem z dnia 20 lipca 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 321/09, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. na poczet ww. kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 30 maja 2008 r. do dnia 24 czerwca 2008 r.,

3.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 13 czerwca 2005 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 759/05, za ciąg przestępstw z art. 280 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnionych w dniu 10 lutego 2005 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby, oraz wymierzoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 100 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, na poczet której to kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 10 lutego 2005 r. do dnia 31 marca 2005 r., oraz w okresie próby oddano go pod dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 11 marca 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 320/09, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. zarządził wykonanie wobec niego wyżej wymienionej kary pozbawienia wolności, na poczet której zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 13 czerwca 2005 r., postanowieniem z dnia 25 maja 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 759/05, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. na poczet ww. kary pozbawienia wolności zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 10 lutego 2005 r. do dnia 13 czerwca 2005 r., zaś postanowieniem z dnia 21 października 2011 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 3590/11, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. orzekł wobec niego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 50 dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę,

4.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 6 lutego 2007 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XIV K 1309/06, za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 25 października 2006 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 9 listopada 2006 r. do dnia 6 lutego 2007 r., przy czym postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2007 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XIV Ko 289/07, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. orzekł o niezaliczaniu ww. okresu rzeczywistego pozbawienia go wolności na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności,

5.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 13 lutego 2007 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 381/06, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 21 stycznia 2003 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

6.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 4 kwietnia 2008 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: VIII K 91/08, za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2005 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 sierpnia 2005 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2005 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2005 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 sierpnia 2005 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności,

7.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 30 września 2008 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: VIII K 1199/08, za czyn z art. 158 § 1 k.k., popełniony w dniu 7 sierpnia 2005 r., na karę 60 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł, przy czym postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2010 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 2605/10, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. orzekł wobec skazanego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 30 dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę,

8.  Sądu Rejonowego dla W. P.w W. z dnia 8 stycznia 2010 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: VIII K 135/10, za ciąg przestępstw z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnionych w dniu 3 maja 2006 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 3 maja 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r.,

9.  Sądu Rejonowego w W. z dnia 20 stycznia 2011 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: II K 976/10, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 czerwca 2010 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 70 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, a nadto za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 czerwca 2010 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 70 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, gdzie wymierzono skazanemu kary łączne: 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 8 czerwca 2010 r. do dnia 10 czerwca 2010 r., oraz 120 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, przy czym postanowieniem z dnia 27 lutego 2014 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: II Ko 3427/13, Sąd Rejonowy w W. orzekł wobec niego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 60 dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę,

10.  Sądu Rejonowego w W. z dnia 14 czerwca 2011 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: IX K 1305/10, za czyn z art. 177 § 2 k.k., popełniony w nocy 4 sierpnia 2010 r., na karę 4 lat pozbawienia wolności, gdzie orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze,

11.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 10 października 2012 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 343/11, za czyn z art. 242 § 3 k.k., popełniony w okresie od dnia 14 września 2010 r. do dnia 24 września 2010 r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

12.  Sądu Rejonowego w W. z dnia 22 października 2014 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: II K 1055/13, za czyn z art. 291 § 1 k.k., popełniony w dniu 1 lipca 2010 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym prawomocnym wyrokiem łącznym orzeczonym w dniu 24 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt: IX K 650/11 Sąd Rejonowy w W., w oparciu o kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach wskazanych powyżej w pkt 1, 2 i 5, wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, w oparciu o kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach wskazanych powyżej w pkt 4, 6 i 8 wymierzył mu karę łączną 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w oparciu o kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach wskazanych powyżej w pkt 9 i 10 wymierzył mu karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

orzeka

I.  Na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu ww. przepisów obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 r. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r., poz. 396) w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt 9-12 wymierza skazanemu R. K. karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonej skazanemu w pkt I zalicza okresy rzeczywistego pozbawienia go wolności oraz odbytych przez niego kar pozbawienia wolności w sprawach wskazanych: w pkt 9 – od dnia 8 czerwca 2010 r. do dnia 10 czerwca 2010 r., w pkt 11 – od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 1 marca 2013 r. oraz w sprawie o sygn akt: IX K 650/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. – od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 15 lipca 2016 r.;

III.  Orzeka, że w pozostałym zakresie wyroki opisane w pkt 9-12 podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  Na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie umarza;

V.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt: II K 988/15

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy i ujawnionego w toku rozprawy głównej sąd ustalił następujący stan faktyczny:

R. K. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 7 lipca 2004 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 627/04, za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 26 stycznia 2004 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby, gdzie skazanego w okresie próby oddano pod dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 6 października 2005 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III Ko 822/05, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. zarządził wykonanie wobec niego ww. kary pozbawienia wolności i na jej poczet zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 26 stycznia 2004 r. do dnia 7 lipca 2004 r.,

2.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 9 maja 2005 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 2162/02, za czyn z art. 226 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2002 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 224 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2002 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby, w okresie próby oddano go pod dozór kuratora oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierzono mu karę 50 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, przy czym postanowieniem z dnia 11 marca 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 321/09, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. zarządził wykonanie wobec niego ww. kary łącznej pozbawienia wolności i na jej poczet zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 18 lipca 2002 r. do dnia 19 lipca 2002 r., zaś postanowieniem z dnia 20 lipca 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 321/09, ten sam sąd rejonowy na poczet ww. kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 30 maja 2008 r. do dnia 24 czerwca 2008 r.,

3.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 13 czerwca 2005 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 759/05, za ciąg przestępstw z art. 280 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnionych w dniu 10 lutego 2005 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby, oraz wymierzoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 100 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, na poczet której to kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 10 lutego 2005 r. do dnia 31 marca 2005 r., gdzie w okresie próby oddano go pod dozór kuratora, przy czym postanowieniem z dnia 11 marca 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 320/09, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. zarządził wykonanie wobec niego wyżej wymienionej kary pozbawienia wolności, na poczet której zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 13 czerwca 2005 r., postanowieniem z dnia 25 maja 2009 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 759/05, ten sam sąd rejonowy na poczet ww. kary pozbawienia wolności zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 10 lutego 2005 r. do dnia 13 czerwca 2005 r., zaś postanowieniem z dnia 21 października 2011 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 3590/11 – orzekł wobec niego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 50 dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę,

4.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 6 lutego 2007 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XIV K 1309/06, za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 25 października 2006 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 9 listopada 2006 r. do dnia 6 lutego 2007 r., przy czym postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2007 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XIV Ko 289/07, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. orzekł o niezaliczaniu ww. okresu rzeczywistego pozbawienia go wolności na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności,

5.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 13 lutego 2007 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 381/06, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 21 stycznia 2003 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

6.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 4 kwietnia 2008 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: VIII K 91/08, za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2005 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 sierpnia 2005 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2005 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2005 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 280 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 sierpnia 2005 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, gdzie wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności,

7.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 30 września 2008 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: VIII K 1199/08, za czyn z art. 158 § 1 k.k., popełniony w dniu 7 sierpnia 2005 r., na karę 60 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł, przy czym postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2010 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: XII Ko 2605/10, Sąd Rejonowy dla W. M.w W. orzekł wobec skazanego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 30 dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę,

8.  Sądu Rejonowego dla W. P.w W. z dnia 8 stycznia 2010 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: VIII K 135/10, za ciąg przestępstw z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnionych w dniu 3 maja 2006 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 3 maja 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r.,

9.  Sądu Rejonowego w W. z dnia 20 stycznia 2011 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: II K 976/10, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 czerwca 2010 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 70 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, a nadto za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 czerwca 2010 r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzoną na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę 70 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, gdzie wymierzono skazanemu kary łączne: 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono mu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 8 czerwca 2010 r. do dnia 10 czerwca 2010 r., oraz 120 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, przy czym postanowieniem z dnia 27 lutego 2014 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: II Ko 3427/13, Sąd Rejonowy w W. orzekł wobec niego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 60 dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę,

10.  Sądu Rejonowego w W. z dnia 14 czerwca 2011 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: IX K 1305/10, za czyn z art. 177 § 2 k.k., popełniony w nocy 4 sierpnia 2010 r., na karę 4 lat pozbawienia wolności, gdzie orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze,

11.  Sądu Rejonowego dla W. M.w W. z dnia 10 października 2012 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: III K 343/11, za czyn z art. 242 § 3 k.k., popełniony w okresie od dnia 14 września 2010 r. do dnia 24 września 2010 r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

12.  Sądu Rejonowego w W. z dnia 22 października 2014 r., orzeczonym w sprawie o sygn. akt: II K 1055/13, za czyn z art. 291 § 1 k.k., popełniony w dniu 1 lipca 2010 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prawomocnym wyrokiem łącznym orzeczonym w dniu 24 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt: IX K 650/11 Sąd Rejonowy w W., w oparciu o kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach wskazanych powyżej w pkt 1, 2 i 5, wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, w oparciu o kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach wskazanych powyżej w pkt 4, 6 i 8 wymierzył mu karę łączną 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w oparciu o kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach wskazanych powyżej w pkt 9 i 10 – wymierzył mu karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. skazany R. K. wniósł o wydanie w stosunku do niego wyroku łącznego w oparciu o kary wymierzone mu we wszystkich orzeczonych w stosunku do niego prawomocnych wyrokach.

Skazany w warunkach izolacji penitencjarnej przebywa od dnia 23 września 2010 r. Jego zachowanie w Zakładzie Karnym w S. jest właściwe. Co prawda R. K. był 8-krotnie karany dyscyplinarnie, jednakże z drugiej strony aż 33 razy nagrodzony regulaminowo. Nie jest on uczestnikiem podkultury przestępczej, w grupie współosadzonych funkcjonuje prawidłowo, w stosunku do przełożonych zachowuje się regulaminowo, zaś wobec popełnionych przez siebie przestępstw deklaruje stosunek krytyczny. Skazany karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania, zaś zadania programowe realizuje właściwie. R. K. uczęszcza do Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum (...) w S.. Ponadto uczestniczył on w programie resocjalizacji sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej, stara się o podjęcie pracy, nie przejawia zachowań agresywnych ani autoagresywnych oraz nie było potrzeby stosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie: wyroków oraz postanowień orzeczonych w powołanych wyżej sprawach, opinii z Zakładu Karnego w S. (k. 21-23 i 57-58), danych o karalności (k. 49-52), opinii o skazanym (k. 5) oraz wniosku skazanego (k. 3).

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie, tj. przed oceną, jakie w niniejszej sprawie powinno zapaść rozstrzygnięcie, sąd musiał ustalić, czy w sprawie tej mają zastosowanie przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w ich obecnym brzmieniu, czy też należy się odwołać do treści tych przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396) przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym ustawą z 20 lutego 2015 r. nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie tejże ustawy. Z kolei w art. 19 ust. 2 ww. ustawy stwierdzono, że jeżeli prawomocnie orzeczona przed dniem wejścia w życie tej ustawy kara łączna jest wyższa niż górna granica wymiaru kary łącznej określona w Kodeksie karnym w brzmieniu nadanym tą ustawą, wymierzoną karę łączną obniża się do górnej granicy wymiaru kary łącznej określonej w kodeksie karnym w brzmieniu nadanym ustawą z 20 lutego 2015 r.

Powyższe przepisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że do kar orzeczonych wobec R. K. we wszystkich wymienionych wyżej wyrokach nie jest możliwe stosowanie przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. Wszystkie te wyroku wszak wydane zostały i stały się prawomocne przed dniem 1 lipca 2015 r. Niefortunna technika legislacyjna sprawiła, że w art. 19 ust. 1 jednoznacznie stwierdzono, których przepisów nie można w danej sytuacji stosować, zabrakło natomiast wyraźnego upoważnienia do stosowania „starego” prawa. Przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu sprzed dnia 1 lipca 2015 r. przestały wszak obowiązywać, toteż ich stosowanie po tej dacie powinno wynikać z normy ustawowej. Zdaniem sądu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. należało jednak wykładać przy założeniu racjonalności ustawodawcy. Skoro ustawodawca zabronił w danych sytuacjach stosowania nowego prawa, to z tego zakazu wynika pośrednio, ale jednoznacznie, nakaz stosowania przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 r.

Z przytoczonych względów w niniejszej sprawie można było stosować przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 r. i tylko w tym brzmieniu.

Jak wyżej wskazano, w dniu 24 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt: IX K 650/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. orzeczony został wobec skazanego R. K. wyrok łączny. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 16 października 2012 r. Rozważając kwestię wydania wyroku łącznego w ww. sprawie sąd wziął pod uwagę wyroki orzeczone wobec skazanego w sprawach opisanych powyżej w pkt 1-10. W tym miejscu podkreślić należy, że w sprawach tych po dniu 24 kwietnia 2012 r. nie wydane zostały żadne orzeczenia, które mogłyby spowodować konieczność wydania wyroku łącznego w sprawie niniejszej w oparciu o kary orzeczone we wskazanych wyżej wyrokach. Jedynymi wyrokami skazującymi wydanymi w stosunku do R. K., które z uwagi na daty ich orzeczenia nie mogły być wzięte pod uwagę przez Sąd Rejonowy w W. podczas rozpoznawania sprawy o sygn. akt: IX K 650/11, były wyroki orzeczone w sprawach o sygn. akt: III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. oraz II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W.. Dlatego też rozpoznając niniejszą sprawę należało ustalić, czy z uwagi na daty popełnienia przez skazanego przestępstw przypisanych mu w tych dwóch sprawach oraz rodzaj wymierzonych mu w tych sprawach kar, zachodziła konieczność orzeczenia nowej kary łącznej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się wówczas, jeżeli zachodzą warunki określone w art. 85 k.k. do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, zaś wymóg ten jest spełniony, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Podkreślić przy tym należy, że zawarty w art. 85 k.k. zwrot: „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa ( vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13). W tym miejscu zauważyć należy, że przestępstwo przypisane skazanemu w sprawie o sygn. akt: III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. popełnione zostało w okresie od dnia 14 września 2010 r. do dnia 24 września 2010 r., zaś występek przypisany mu w sprawie o sygn. akt: II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. – w dniu 1 lipca 2010 r., a więc już po wydaniu ośmiu pierwszych ze wskazanych na wstępie wyroków. Tak więc skazanie R. K. w sprawach o sygn. akt: III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. oraz II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. nie spowodowało konieczności wydania nowego wyroku łącznego obejmującego kary wymierzone mu w tych ośmiu wyrokach. Wobec powyższego należy stwierdzić, że kwestia wydania kar łącznych na podstawie jednostkowych kar orzeczonych w sprawach o sygn. akt: III K 627/04, III K 2162/02 i III K 381/06 toczących się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W., a nadto o sygn. akt: XIV K 1309/06 i VIII K 91/08 toczących się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. oraz VIII K 135/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. P.w W. została już prawomocnie rozstrzygnięta w wyroku łącznym orzeczonym w sprawie o sygn. akt: IX K 650/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W., a co za tym idzie – postępowanie w sprawie niniejszej w tym zakresie należało umorzyć na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.

Z kolei wydanie w stosunku do R. K., już po orzeczeniu przez Sąd Rejonowy w W.wyroku łącznego w sprawie o sygn. akt: IX K 650/11, wyroków skazujących w sprawach o sygn. akt: III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. oraz II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. spowodowało, że wskazany wyżej wyrok łączny utracił moc w zakresie, w jakim wymierzono skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w oparciu o kary pozbawienia wolności wymierzone mu w sprawach o sygn. akt: II K 976/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W.oraz IX K 1305/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W.. Należy bowiem zauważyć, że czynów przypisanych mu w sprawach o sygn. akt: III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. oraz II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. skazany dopuścił się zanim orzeczony został wyrok w sprawie o sygn akt: II K 976/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W., zaś we wszystkich czerech wymienionych w tym akapicie sprawach wymierzono mu kary pozbawienia wolności.

W myśl przepisu art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności.

W sprawie o sygn. akt: II K 976/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. wymierzone zostały R. K. dwie kary pozbawienia wolności po 7 miesięcy każda, w sprawie o sygn. akt: IX K 1305/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. – kara 4 lat pozbawienia wolności, w sprawie o sygn. akt: III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. – kara 4 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w sprawie o sygn. akt: II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. – kara 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zatem, mając na względzie uwagi podniesione w poprzednim akapicie, w niniejszej sprawie sąd mógł wymierzyć skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w granicach od 4 lat do 6 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na okoliczności, które zostaną omówione poniżej, sąd w oparciu o ww. kary jednostkowe wymierzył skazanemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności.

W tym miejscu zauważyć należy, że w sprawie o sygn. akt: II K 976/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. obok kar pozbawienia wolności R. K. wymierzone zostały dwie kary grzywny. Nie mniej jednak, z uwagi na okoliczność, że w sprawach o sygn. akt: III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. oraz II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. orzeczone zostały wobec skazanego jedynie kary pozbawienia wolności, uznać należało, że kwestia wymierzenia kary łącznej grzywny została już prawomocnie rozstrzygnięta w wyroku orzeczonym w sprawie o sygn. akt: II K 976/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Wołominie, a co za tym idzie – postępowanie w sprawie niniejszej w tym zakresie należało umorzyć na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.

Zdaniem sądu orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, a tym bardziej poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest niewątpliwie istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji ( vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 września 2001 r., II AKa 154/01).

Pomiędzy czynami popełnionymi przez R. K., za które ww. skazany został w sprawie o sygn. akt: II K 976/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. istnieje silny związek tak przedmiotowy, jak i podmiotowy. Takiego związku nie ma jednak pomiędzy czynami, za które ww. skazany został w sprawie wskazanej w poprzednim zdaniu a czynami, za które skazano go w sprawach o sygn. akt: IX K 1305/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W., III K 343/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. M.w W. oraz II K 1055/13 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W.. Zauważyć tu należy w szczególności, że przestępstw przypisanych mu w ww. sprawach skazany dopuścił się przeciwko różnym dobrom chronionym prawem, pomiędzy którymi zachodzi jedynie bliski związek czasowy. Okoliczność ta, w przekonaniu sądu, przemawiałaby za orzeczeniem wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności przy zastosowaniu zasady asperacji bardziej zbliżonej do kumulacji kar niż ich absorpcji. Za takim orzeczeniem przemawiałby również fakt, że w stosunku do skazanego zachodzi niewątpliwie negatywna prognoza kryminologiczno-społeczna wynikającą z faktu jego wielokrotnej karalności. Jednakże z drugiej strony, wymierzając R. K. w niniejszej sprawie karę łączną pozbawienia wolności, sąd nie mógł nie wziąć pod uwagę zasadniczo pozytywnej opinii o nim z zakładu penitencjarnego oraz faktu, że w sprawie o sygn. akt: IX K 1305/10 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. skazany on został za popełnienie o wiele bardziej poważnego przestępstwa, niż przypisane mu w pozostałych trzech ww. sprawach. Te okoliczności z kolei przemawiałyby za orzeczeniem wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności przy zastosowaniu zasady asperacji bardziej zbliżonej do absorpcji niż kumulacji kar. Mając na względzie powyższe rozważania sąd uznał, że kumulacja kar przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Z kolei zastosowanie przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec R. K. zasady absorpcji, czy też zasady asperacji w postaci bardzo zbliżonej do absorpcji, byłoby dla niego jedynie nagrodą, a także sprzeciwiałoby się wymogom prewencji ogólnej. W tym miejscu zauważyć należy, że priorytetową zasadą kary łącznej powinna być zasada asperacji, zaś kara łączna, orzeczona na zasadzie absorpcji lub kumulacji – wyjątkiem. Żaden automatyzm w wymiarze kary nie może zasługiwać na aprobatę, gdyż zasada kumulacji byłaby formą odpłaty, zaś zasada absorpcji – formą nagrody (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2005 r., II AKa 06/2005).

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonej skazanemu w niniejszej sprawie sąd zaliczył okresy rzeczywistego pozbawienia go wolności i odbytych przez niego kar pozbawienia wolności w poszczególnych sprawach, w których wymierzono mu kary stanowiące podstawy wymierzenia kary łącznej.

Uwzględniając sytuację materialną i osobistą skazanego oraz fakt odbywania przez niego kary pozbawienia wolności, sąd zwolnił go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Orzekając w tym zakresie sąd miał na uwadze treść przepisu art. 624 § 1 k.p.k.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak powyżej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Sajnog
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wołominie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Frelik
Data wytworzenia informacji: