Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 947/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2017-11-13

Sygn. akt IV K 947/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2017r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Kowalczyk

Protokolant: Agnieszka Kurzawska

Przy udziale Prokuratora : Ryszarda Pęgal

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu: 13.12.2016r., 20.04.2017r., 06.07.2017r., 30.10.2017r.

sprawy: B. O. (1)

syna S. i H. z d. S.

ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

1.  W dniu 20 marca 2009 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA. w kwocie l0.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w postaci decyzji o przyznaniu renty oraz decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie B. O. (2), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k..,

2.  W dniu 26.01.2009 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w kwocie 20.000 zł, w ten sposób, że przedłożył w (...) do wniosku o udzielenie pożyczki B. W. (1) sfałszowane dokumenty w postaci przekazu pocztowego, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, decyzji o przyznaniu renty, mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku przez (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. z art. 297 § l k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

3.  W dniu 24 kwietnia 2009 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z czterema ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 22.500 zł, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli banku co do zamiaru spłaty pożyczki, w ten sposób, że do umowy nr (...) z dnia 24 kwietnia 2009 r. zawartej pomiędzy Bankiem (...) S.A. i D. R. (1) przedłożył poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

4.  W dniu 19 maja 2009 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z czterema
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 20.000
zł, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty pożyczki w
ten sposób, że do umowy nr (...) z dnia 19 maja 2009 r. zawartej
pomiędzy Bankiem (...) S.A. i D. R. (1) przedłożył
poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia
umowy kredytowej w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu, lecz zamierzonego
celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie D. R. (1) przez policję, tj. o
czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z
art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

5.  W dniu 13 marca 2009 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 10.000
zł, wprowadzając przedstawicieli banku w błąd co do zamiaru spłaty pożyczki, w
ten sposób, że do umowy z dnia 12 marca 2009 r. zawartej pomiędzy Bankiem
(...) S.A. i R. M. przedłożył sfałszowane
dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej, w postaci
zaświadczenia o zatrudnieniu oraz druków (...), lecz zamierzonego celu
nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie R. M. przez policję, przy
czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy
kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art.
297 § 1 k.k.
w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

6.  W dniu 16 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 8.000 zł, w ten sposób, że do umowy nr (...) z dnia 18 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Bankiem (...) S.A. i W. F. (1) przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne , tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

7.  W dniu 18 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 7.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty pożyczki w ten sposób, że do umowy nr (...) z dnia 18 grudnia 2008 r., zawartej pomiędzy Bankiem (...) S.A. i B. Ł. przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

8.  W dniu 19 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 10.000 zł, w ten sposób, że do wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez Ł. M. (1) przedłożył poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) M. G. (1) i druków (...) lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku przez Bank (...) S.A., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

9.  W okresie od 19 listopada 2008 r. do 21 października 2009 r. przyjął co najmniej 4 odbiorniki telewizyjne marki (...), z czego jeden o nieustalonych numerach seryjnych zbył J. M. za cenę ok. 1000 zł, o nr seryjnych (...) J. L. (1) nie pobierając za niego pieniędzy, kolejny odbiornik M. G. (1) za kwotę 1000 zł oraz nieustalonej osobie za 800 zł, wiedząc, że ww. telewizory pochodziły z kradzieży , tj. o czyn z art. 291 §1 k.k.,

10.  W dniu 14 stycznia 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w kwocie 9471,05 zł w ten sposób, że przedłożył do wniosku o przyznanie pożyczki sfałszowane dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, odcinka przekazu pocztowego mające istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz autentyczności przedkładanych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 1l § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

11.  W dniu 13 stycznia 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.838 zł (...) SA z tytułu umowy pożyczki, w ten sposób, że wprowadził pracowników ww. banku w błąd co do zamiaru wywiązania się z ww. umowy oraz co do autentyczności mających istotne znaczenie dla udzielenia pożyczki przedłożonych w placówce bankowej decyzji o przyznaniu renty z dnia 1 stycznia 2006 r. znak (...) oraz decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury-renty z dnia 1 marca 2008 r. znak (...), przy czym czynu tego dopuści! się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne , tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

12.  W dniu 5 listopada 2008 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w kwocie 71.032,93 zł w ten sposób, że przedłożył do wniosku o przyznanie pożyczki sfałszowane dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu M. B. (1), trzech druków (...) oraz faktury VAT nr (...) O., mających istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz autentyczności przedkładanych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,.

13.  W dniu 25 lutego 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w kwocie 11.838,82 zł w ten sposób, że przedłożył do wniosku o przyznanie pożyczki sfałszowany dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu R. M. oraz trzech druków (...), mających istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz autentyczności przedkładanych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

14.  W dniu 20 listopada 2008 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w kwocie 17.758,23 zł w ten sposób, że przedłożył do wniosku o przyznanie pożyczki sfałszowany dokument w postaci decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, trzech odcinków przekazów pocztowych z ZUS, mających istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz autentyczności przedkładanych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64§ 1 kk .,

15.  W dniu 20 lutego 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w kwocie 11.838,82 zł w ten sposób, że przedłożył do wniosku o przyznanie pożyczki sfałszowany dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz autentyczności przedkładanych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk.,

16.  W dniu 7 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z czterema
ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z
tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 7500 zł z tytułu
umowy pożyczki, wprowadzając przedstawicieli ww. banku w błąd co do
zamiaru jej spłaty, w : ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie pożyczki,
przedłożył sfałszowany dokument mający istotne znaczenie dla zawarcia umowy
pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w Firmie (...)-
Budowlanej R. B., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na
negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat
po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne
przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z
art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.
w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

17.  W dniu 1 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z
tego przestępstwa stale źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 38.000 zł z
tytułu umowy pożyczki dla J. L. (2), wprowadzając przedstawicieli
ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o
przyznanie pożyczki, przedłożył poświadczające nieprawdę dokumenty mające
istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci zaświadczenia o
zatrudnieniu w H. Usługi (...) oraz
raportów miesięcznych (...) lecz zamierzonego celu nie osiągnął z
uwagi na negatywną weryfikację wniosku, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z
art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. żart. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

18.  W dniu 1 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 10.000 zł z tytułu umowy pożyczki, wprowadzając przedstawicieli ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie pożyczki, przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) B. P. oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne , tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k.,

19.  W dniu 15 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 30 000 zł z tytułu umowy pożyczki, wprowadzając przedstawicieli ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie pożyczki, przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w Firmie (...) lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.w zw. z art. 64 § 1 k.k..,

20.  W dniu 28 stycznia 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w kwocie 31.000 zł z tytułu umowy kredytu dla R. K. (1), wprowadzając przedstawicieli ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie pożyczki, przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) S.A., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk.,

21.  W dniu 1 grudnia 2008 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w kwocie 40.000 zł z tytułu umowy pożyczki dla A. S. (1), wprowadzając przedstawicieli ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie pożyczki, przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

22.  W dniu 23.01.2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w kwocie 11.509,02 zł w ten sposób, że przedłożył do wniosku o przyznanie pożyczki K. S. (1) sfałszowany dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz autentyczności przedkładanych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne , tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

23.  W dniu 17.03.2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści finansowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank SA w kwocie 4.836.49 zł z tytułu
pożyczki dla B. O. (2), w ten sposób, że wprowadził w błąd
pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki, tj. o czyn z art. 286 § 1
k
.k. w zw. z art. 65 k.k.,

24.  W dniu 27 stycznia 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem (...) Bank S.A. w kwocie 9.000 zł z tytułu
umowy pożyczki dla K. S. (1), wprowadzając przedstawicieli
ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o
przyznanie pożyczki, przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne
znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci decyzji o przyznaniu renty
oraz o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty lecz zamierzonego celu nie
osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu tego
dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia
wolności za umyślne przestępstwo podobne , tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z
art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2
k
.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

25.  W dniu 26.03.2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści finansowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank SA w kwocie 4.643.74 zł w ten sposób, że przedłożył do wniosku o przyznanie pożyczki A. W. sfałszowany dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz autentyczności przedkładanych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

26.  W dniu 25 marca 2010 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem (...) S.A. w kwocie 20.000 zł z tytułu
umowy pożyczki dla M. N. (1), wprowadzając przedstawicieli ww.
banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o
przyznanie pożyczki, przedłożył sfałszowany dokument mający istotne znaczenie
dla zawarcia umowy kredytowej w postaci zeznania PIT 28, lecz zamierzonego
celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu
tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary
pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1
k
.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z
art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

27.  W dniu 25 marca 2010 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem (...) S.A. w kwocie 10.000 zł z tytułu umowy pożyczki dla P. K., wprowadzając przedstawicieli ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie pożyczki, przedłożył poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

28.  W dniu 22.01.2009 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem F. Bank (...) w kwocie 9.946 zł w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie kredytu dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie co do otrzymywanej renty inwalidzkiej, mające istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz faktu otrzymywania świadczenia rentowego, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k..

29.  W dniu 27.01.2009 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem F. Bank (...) w kwocie 9.946 zł w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie kredytu dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie co do otrzymywanej renty inwalidzkiej, mające istotne znaczenie dla jej przyznania, czym wprowadził w błąd pracowników ww. banku co do zamiaru spłaty pożyczki oraz faktu otrzymywania świadczenia rentowego, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

30.  W dniu 3 grudnia 2008 r. wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi
osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w kwocie 2.000 zł, w ten sposób,
że złożył wniosek o udzielenie (...) (...)dla
K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie, mające istotne
znaczenie dla jej przyznania, iż jest zatrudniony na umowę o pracę z
miesięcznymi dochodami 1950 zł netto oraz dochodem współmałżonka w kwocie 6000 zł, wprowadzając pracowników banku w błąd co do prawdziwości
ww. oświadczeń oraz zamiaru spłaty pożyczki, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z
art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

31.  W dniu 28 listopada 2008 r. wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi
osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w nieustalonej kwocie, w ten sposób, że złożył wniosek o udzielenie (...)/ (...) dla K. S. (1), wprowadzając pracowników banku w błąd co do zamiaru spłaty pożyczki, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

32.  W dniu 16 października 2008 r. wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem (...) SA w kwocie 10.000 zł, w ten sposób, że
złożył wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej dla K. S. (1),
składając nierzetelne oświadczenie, mające istotne znaczenie dla jej przyznania,
iż jest zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznymi dochodami 2500 zł jako dostawca w sklepie (...), wprowadzając pracowników banku w błąd co do prawdziwości ww. oświadczeń oraz zamiaru spłaty pożyczki, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

33.  W dniu 14 lipca 2008 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w kwocie 31 000 zł, w ten sposób, że przy zawarciu umowy pożyczki przez W. F. (1), wprowadził w błąd przedstawicieli ww. podmiotu co do zamiaru dotrzymania jej warunków, przedkładając przy zawieraniu umowy sfałszowane dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym przyznaniu renty i waloryzacji, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § l k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

34.  W dniu 12 stycznia 2009 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w kwocie 6520,48 zł, w ten sposób, że zawierając umowę kredytu nr KGP (...) przez W. F. (1), wprowadził w błąd przedstawicieli ww. banku co do zamiaru dotrzymania jej warunków, przedkładając przy zawieraniu umowy sfałszowane dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1
k
.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

35.  W dniu 2 lutego 2009 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w kwocie 5.897,40 zł, w ten sposób, że zawierając umowę o pożyczkę gotówkową nr (...) oraz umowę nr (...) o przyznanie limitu kredytowego przez W. F. (1), wprowadził w błąd przedstawicieli ww. banku co do zamiaru dotrzymania jej warunków, przedkładając przy zawieraniu umowy sfałszowane dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § l
k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

36.  W dniu 31 stycznia 2009 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w kwocie 3489,60 zł, w ten sposób, że zawierając umowę pożyczki na nazwisko W. F. (1), wprowadził w błąd przedstawicieli ww. banku co do zamiaru dotrzymania jej warunków , tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

37.  W dniu 16 grudnia 2008 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytowej (...) przez Ł. M. (1), doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w kwocie 19.709,35 zł, w ten sposób, że zawarł ww. umowę kredytową przedkładając poświadczający nieprawdę dokument o zatrudnieniu w M. G. (1) (...) mający istotne znaczenie dla zawarcia umowy, na którym to dokumencie znajdował się podrobiony podpis Ł. M. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

38.  W dniu 23 lutego 2009 roku w W. wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do
niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w kwocie
15.000 zł z tytułu umowy pożyczki nr (...) dla B. O. (2), przedkładając sfałszowane dokumenty w postaci decyzji
z dnia 1.01.2007 r. o przyznaniu renty, decyzji z dnia 1.03.2008 r. o ponownym
ustaleniu i waloryzacji emerytury- renty, trzech odcinków przekazów
pocztowych, mających istotne znaczenie dla przyznania pożyczki, wprowadzając
przedstawicieli ww. banku w błąd co do zamiaru jej spłaty oraz autentyczności
przedłożonych dokumentów, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po
odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne
przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w
zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

39.  W dniu 24 marca 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) S.A. w kwocie 20.000 zł z tytułu umowy
pożyczki dla A. W., wprowadzając przedstawicieli ww. banku w błąd
co do zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie pożyczki,
przedłożył sfałszowane dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy
kredytowej w postaci decyzji ZUS o przyznaniu renty z dnia 1 lipca 2005 r. oraz
decyzji ZUS o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty z 1 marca 2008
r., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku,
przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy
kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne , tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

40.  W dniu 5 lutego 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema
ustalonymi osobami, w celu uzyskania kredytu w Banku (...) S.A. w kwocie 9.000 zł, przedłożył do wniosku o udzielenie pożyczki dla K. K. (1) złożonego za
pośrednictwem T. (...) poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne
znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu na
czas nieokreślony w (...) M. G. (1), tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k.

41.  W dniu 8 grudnia 2008 roku w W., wspólnie i w porozumieniu z dwoma
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem (...) w kwocie 42.000 zł z tytułu
umowy pożyczki, wprowadzając przedstawicieli ww. podmiotu w błąd co do
zamiaru jej spłaty, w ten sposób, że posługując się w (...) dowodem
osobistym J. L. (2), przedłożył wniosek o przyznanie pożyczki z
podrobionym przez A. K. podpisem J. L. (2) oraz
poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy
pożyczki w postaci raportów miesięcznych (...) i zaświadczenia o
zatrudnieniu J. L. (2) w H. Usługi (...)
M., na którym to dokumencie znajdował się podrobiony podpis J.
(...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację
wniosku, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6
miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zb. z art. 65 k.k.,

42.  W okresie do dnia 21 października 2009 r. w W. czynił przygotowania do podrobienia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły (...) w W. na nazwisko K. S. (2), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

43.  W okresie do dnia 21 października 2009 r. w W. czynił przygotowania
do podrobienia upoważnienia notariusza M. G. (2) Kancelaria Notarialna
W. ul. (...) na nazwisko A. B. i H. B. (1) do
dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, przy
czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary
pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

44.  W nieustalonym okresie do dnia 24 listopada 2008 r. w W. podrobił
zaświadczenie o zameldowaniu J. M. pod adresem W. ul.
K. M. (1) (...) wystawione przez K. O., przy czym czynu tego
dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia
wolności za umyślne przestępstwo podobne , tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k.. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Orzeka

I. Oskarżonego B. O. (1) w ramach czynów zarzucanych mu w pkt. 1,2,5,6,7,8, 10,11,12 13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,33,34,35,37,38,39,41 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że:

1.  W ramach czynu z pkt. 1 aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego że w okresie od dnia 17 marca 2009r. do dnia 20 marca 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA. w łącznej kwocie 11.500 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2) i zamiaru dotrzymania warunków kredytu gotówkowego, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu w postaci decyzji o przyznaniu renty oraz decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie B. O. (2) co wstrzymało udzielenie kredytu , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

2.  W ramach czynu z pkt.2 aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że dniu 26 stycznia 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w łącznej kwocie 20.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w instytucji co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. W. (1) i zamiaru dotrzymania warunków pożyczki , w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci przekazu pocztowego, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, decyzji o przyznaniu renty, mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku przez (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. z art. 297 § l k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

3.  W ramach czynu z pkt. 5 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 12 marca 2009r. do dnia 13 marca 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000
zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. M., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków kredytu, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy kredytowej, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanych zarobkach w firmie (...),(...) i (...) A. M. (1) oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank oraz zatrzymanie R. M. przez Policję, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

4.  W ramach czynu z pkt. 6 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dniu 16 grudnia 2008 roku do dnia 18 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 8.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1) i zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

5.  W ramach czynu z pkt. 7 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 16 grudnia 2008 roku do dnia 18 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 7.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. Ł. i zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

6.  W ramach czynu z pkt. 8 aktu oskarżenia uznaje za winnego, tego, że w okresie od dniu 19 grudnia 2008 roku do dnia 08 stycznia 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej Ł. M. (1), jego zatrudnienia i uzyskiwanych zarobków, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu Ł. M. (1) w (...) M. G. (1) i druków (...) lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku przez Bank (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

7.  W ramach czynu z pkt. 10 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 14 stycznia 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 9.471,05 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, odcinka przekazu pocztowego mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

8.  W ramach czynu z pkt. 11 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 13 stycznia 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 11.838 zł. wprowadzając w błąd pracowników ww. banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. W. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury-renty mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

9.  W ramach czynu z pkt.12 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 05 listopada 2008 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 71.032,93 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej M. B. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu M. B. (1) w firmie Usługi (...), trzech druków (...) oraz faktury VAT nr (...) O., mających istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,.

10.  W ramach czynu z pkt. 13 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 24 lutego 2009 roku do dnia 25 lutego 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 11.838,82 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. M., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy pożyczki, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanych zarobkach w firmie (...), Krajowy i (...) A. M. (1) oraz druków (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

11.  W ramach czynu z pkt. 14 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w dniu 20 listopada 2008 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 17.758,23 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co rzeczywistej sytuacji finansowej B. Ł., zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokument w postaci decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, trzech odcinków przekazów pocztowych z ZUS, mających istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64§ 1 kk .,

12.  W ramach czynu z pkt.15 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w dniu 20 lutego 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 11.838,82 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk.,

13.  W ramach czynu z pkt. 16 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w okresie od dnia 17 grudnia 2008 roku do dnia 19 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 7.500 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej D. M., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób,
przedłożył podrobiony w tym celu dokument mający istotne znaczenie dla zawarcia umowy
pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu D. M. w Firmie (...)-
Budowlanej R. B., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na
negatywną weryfikację wniosku dokonana przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne
przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z
art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.
w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

14.  W ramach czynu z pkt. 17 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 01 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi
ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z
tego przestępstwa stale źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 38.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do tożsamości osoby ubiegającej się o pożyczkę, zamiaru dotrzymania warunków umowy, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty wystawione na dane J. L. (2) mające
istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy, w postaci zaświadczenia o
zatrudnieniu J. L. (2) w firmie (...) oraz raportów miesięcznych (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z
uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z
art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.
w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

15.  W ramach czynu z pkt. 18 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w okresie od dnia 03 kwietnia 2009 roku do nieustalonego dnia w maju 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej P. G. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu P. G. (1) w (...) B. P. S. Usługi (...) oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonana przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k.,

16.  W ramach czynu z pkt. 19 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 15 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 30. 000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. K. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu R. K. (1) w Firmie (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

17.  W ramach czynu z pkt. 20 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w okresie od dnia 28 stycznia 2009 roku do dnia 05 lutego 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w łącznej kwocie 31.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. K. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu R. K. (1) w (...) S.A., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk.,

18.  W ramach czynu z pkt. 21 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 01 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 40.000 zł. wprowadzając w bład pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej A. S. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy, w ten sposób, że podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu A. S. (1) w firmie (...) oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

19.  W ramach czynu z pkt. 22 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 23.01.2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w kwocie 11.509,02 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

20.  W ramach czynu z pkt.23 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w dniu 17.03.2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank SA w łącznej kwocie 4.836.49 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, ze przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji ZUS o przyznaniu renty, decyzji o waloryzacji renty mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

21.  W ramach czynu z pkt. 24 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w dniu 27 stycznia 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) Bank S.A. w łącznej kwocie 9.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków kredytu gotówkowego w ten sposób, ze przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci decyzji o przyznaniu renty oraz decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

22.  W ramach czynu z pkt. 25 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 26.03.2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 4.643.74 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej A. W., zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

23.  W ramach czynu z pkt. 26 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie nie wcześniej niż luty 2009 roku oraz nie później niż do dnia 25 marca 2010 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 20.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej M. N. (2), zamiaru dotrzymania warunków pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument mający istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zeznania PIT 28 z 2008 roku, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

24.  W ramach czynu z pkt. 27 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w dniu 05 lutego 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej P. K., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu piotra K. w Piekarni (...) ul. (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia orzeczonej wolności za umyślne przestępstwo podobne tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

25.  W ramach czynu z pkt.33 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w dniu 14 listopada 2008 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w łącznej kwocie 31 000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w instytucji co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym przyznaniu renty i waloryzacji, mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § l k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

26.  W ramach czynu z pkt. 34 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego , że w dniu 12 stycznia 2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 6.520,48 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § 1k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

27.  W ramach czynu z pkt.35 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 02 lutego 2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 5.897,40 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1), zamiaru dotrzymania warunków kredytu na zakup towarów w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 286 § l k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

28.  W ramach czynu z pkt.37 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 16 grudnia 2008 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 20.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej Ł. M. (1), okoliczności jego zatrudnienia , zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytowej w ten sposób, ze przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu Ł. M. (1) w firmie (...), mający istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art.270§1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

29.  W ramach czynu z pkt.38 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, ze w okresie od dnia 20 lutego 2009 roku do dnia 23 lutego 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 11.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, trzech odcinków przekazów pocztowych, mających istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

30.  W ramach czynu z pkt.39 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 24 marca 2009 r. do dnia 26 marca 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 20.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej A. W., zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci decyzji ZUS o przyznaniu renty oraz decyzji ZUS o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury – renty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z na zatrzymanie w banku (...) przez Policję,
przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy
kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

31.  W ramach czynu z pkt.41 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 08 grudnia 2008 roku w W., wspólnie i w porozumieniu z innymi
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w łącznej kwocie 42.000 zł z tytułu
umowy pożyczki, wprowadzając pracowników ww. podmiotu w błąd co do osoby dla której ma być udzielona pożyczka, rzeczywistej sytuacji finansowej J. L. (2),
zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że posługując się w (...) dowodem osobistym J. L. (2), przedłożył wniosek o przyznanie pożyczki z podrobionym przez A. K. podpisem J. L. (2) oraz przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci raportów miesięcznych (...) i zaświadczenia o zatrudnieniu J. L. (2) w H. Usługi (...), na którym to dokumencie znajdował się podrobiony podpis J.
(...), mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonana przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zb. z art. 65 §1k.k. w zw. z art.64§1 k.k.

przyjmując, iż w/w przestępstwa stanowią ciąg przestępstw określony w art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. i za to na podstawie art.297§1 k.k. w zb. z art.270§1 k.k. w zb. z art.286§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. skazuje go, a na podstawie art.286§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 6 ( sześciu ) lat pozbawienia wolności oraz obok kary pozbawienia wolności na podstawie art.33§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. orzeka karę grzywny 350 ( trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 zł. ( dwieście złotych);

II. Oskarżonego B. O. (1) w ramach czynów zarzucanych mu w pkt.3,4,28,29,30,31,32 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że:

1.W ramach czynu z pkt.3 aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że w dniu 24 kwietnia 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu ,w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 22.500 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej D. R. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków pożyczki w ten sposób, że przedłożył w/w banku poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu D. R. (1) w firmie usługi (...), w mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k.,

2.W ramach czynu z pkt.4 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 19 maja 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 21.850 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w banku co do co do rzeczywistej sytuacji finansowej D. R. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków pożyczki w ten sposób, że przedłożył w/w banku poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu D. R. (1) w firmie usługi (...), w mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie D. R. (1) przez Policję przed rozpoznaniem wniosku. tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k.

3.W ramach czynu z pkt.28 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 22 stycznia 2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem F. Bank (...) w łącznej kwocie 9.946 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie kredytu dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie co do otrzymywanej renty inwalidzkiej, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank tj. czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.

4.  W ramach czynu z pkt.29 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 27.01.2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem F. Bank (...) w łącznej kwocie 9.946 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie kredytu dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie co do otrzymywanej renty inwalidzkiej, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank tj. czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k.,

5.  W ramach czynu z pkt.30 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 03 grudnia 2008 r. działając wspólnie i w porozumieniu innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 2.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że złożył wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej dla
K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie, mające istotne znaczenie dla jej przyznania, iż jest zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznymi dochodami 1.950 zł netto oraz dochodem współmałżonka w kwocie 6000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank tj. czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k.,

6.  W ramach czynu z pkt. 31 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 28 listopada 2008 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w nieustalonej kwocie, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy w ten sposób, że złożył wniosek o udzielenie (...)/ (...) dla K. S. (1), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank, tj. czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art.297§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.,

7.  W ramach czynu z pkt. 32 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że dniu 16 października 2008 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 10.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji majątkowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że złożył wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej dla K. S. (1),
składając nierzetelne oświadczenie, mające istotne znaczenie dla jej przyznania,
iż jest zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznymi dochodami 2500 zł jako dostawca w sklepie (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.,

przyjmując, iż w/w przestępstwa stanowią ciąg przestępstw określony w art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. i za to na podstawie art.297§1 k.k. w zb. z art.286§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. skazuje go, a na podstawie art.286§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 3 ( trzech) lat pozbawienia wolności oraz obok kary pozbawienia wolności na podstawie art.33§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. orzeka karę grzywny 200 ( dwieście) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 zł. ( dwieście złotych);

III. Oskarżonego B. O. (1) w ramach czynów zarzucanych mu w pkt.42, 43 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że:

1.  W ramach czynu z pkt. 42 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 21 października 2009 r. w W. czynił przygotowania do podrobienia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły (...) w W. na nazwisko K. S. (2), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

2.  W ramach czynu z pkt.43 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 21 października 2009 r. w W. czynił przygotowania
do podrobienia dokumentu w postaci upoważnienia nr 86/u/09 wystawionego na nazwisko A. B. i H. B. (1) do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, poświadczonego przez notariusza M. G. (2) Kancelaria Notarialna W. ul. (...) , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. czynu z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

przyjmując, iż w/w przestępstwa stanowią ciąg przestępstw określony w art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. i za to na podstawie art.270§3 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. skazuje go, a na podstawie art.270§3 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności;

VI. Oskarżonego B. O. (1) w ramach czynu z pkt. 9 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie nie wcześniej niż od dnia 12 listopada 2008 r. oraz nie później niż do dnia 21 października 2009 r. w W., przyjął co najmniej 4 telewizory marki (...) wiedząc, że zostały uzyskane z przestępstwa kradzieży, a następnie telewizory te zbył innym osobom tj. J. M., J. L. (1), M. G. (1) oraz czwartej nieustalonej osobie. tj. czynu z art. 291 §1 k.k. i za to skazuje go i wymierza mu karę 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V. Oskarżonego B. O. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu z pkt. 40 aktu oskarżenia tj. czynu z art.297§1 k.k. i za to skazuje go i wymierza mu karę 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. Oskarżonego B. O. (1) w ramach czynu z pkt. 44 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że nieustalonym precyzyjnie okresie czasu, jednak nie później niż do dnia 24 listopada 2008 r. w W. podrobił zaświadczenie o zameldowaniu J. M. pod adresem W. ul. (...) wystawione przez K. O., przy czym czynu tego
dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia
wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. czynu z art. 270 § 1 k.k.. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to skazuje go, a na podstawie art.270§1 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności;

VII. Na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i2 k.k. w zw. z art. 91§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza oskarżonemu B. O. (1) karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 200 zł. ( dwieście złotych);

VIII. Oskarżonego B. O. (1) uniewinnia od czynu zarzucanego mu w pkt. 36 aktu oskarżenia.

IX. Na podstawie art.46§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek zapłacenie na rzecz oskarżyciela posiłkowego tj. Banku (...) S.A. w W. nawiązki w kwocie 10.000 zł. ( dziesięciu tysięcy złotych);

X. Na podstawie art.63§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 21 października 2009roku do dnia 07 lipca 2010 roku;

XI. Na podstawie art.44§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów tj. od Drz (...) do Drz (...) pod pozycjami 48-59 k. 547v-k.548 poprzez zniszczenie oraz na podstawie art.44§1i2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów: Drz (...) pod pozycją 5 poprzez zniszczenie, Drz (...) po pozycją 7, Drz (...) po pozycją 12, Drz (...)- (...) tj. pod pozycjami 15-34 poprzez pozostawienie w aktach sprawy;

XII. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 19.861,76 zł. ( dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 16.400 zł. ( szesnaście tysięcy czterysta złotych) tytułem opłaty, a w zakresie czynu z pkt. 36 aktu oskarżenia koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt IV K 947/13

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w trakcie rozprawy głównej sąd ustalił, a następnie przypisał w wyroku oskarżonemu B. O. (1) popełnienie następujących przestępstw:

W ramach czynów zarzucanych oskarżonemu B. O. (1) w pkt. 1,2,5,6,7,8, 10,11,12 13, 14, 15, 16, 17, 18,1 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,33,34,35,37,38,39,41 aktu oskarżenia sąd uznał że:

W ramach czynu z pkt. 1 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 17 marca 2009r. do dnia 20 marca 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA. w łącznej kwocie 11.500 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2) i zamiaru dotrzymania warunków kredytu gotówkowego, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu w postaci decyzji o przyznaniu renty oraz decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie B. O. (2) co wstrzymało udzielenie kredytu , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W ramach czynu z pkt.2 aktu oskarżenia, w dniu 26 stycznia 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w łącznej kwocie 20.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w instytucji co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. W. (1) i zamiaru dotrzymania warunków pożyczki , w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci przekazu pocztowego, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, decyzji o przyznaniu renty, mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku przez (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. z art. 297 § l k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W ramach czynu z pkt. 5 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 12 marca 2009r. do dnia 13 marca 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000
zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. M., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków kredytu, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy kredytowej, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanych zarobkach w firmie (...), Krajowy i (...) A. M. (1) oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank oraz zatrzymanie R. M. przez Policję, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 6 aktu oskarżenia, w okresie od dniu 16 grudnia 2008 roku do dnia 18 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 8.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1) i zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 7 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 16 grudnia 2008 roku do dnia 18 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 7.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. Ł. i zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 8 aktu oskarżenia, w okresie od dniu 19 grudnia 2008 roku do dnia 08 stycznia 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej Ł. M. (1), jego zatrudnienia i uzyskiwanych zarobków, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu Ł. M. (1) w (...) M. G. (1) i druków (...) lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku przez Bank (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 10 aktu oskarżenia, w dniu 14 stycznia 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 9.471,05 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, odcinka przekazu pocztowego mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W ramach czynu z pkt. 11 aktu oskarżenia, w dniu 13 stycznia 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 11.838 zł. wprowadzając w błąd pracowników ww. banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. W. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury-renty mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.12 aktu oskarżenia, w dniu 05 listopada 2008 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 71.032,93 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej M. B. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu M. B. (1) w firmie Usługi (...), trzech druków (...) oraz faktury VAT nr (...) O., mających istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,.

W ramach czynu z pkt. 13 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 24 lutego 2009 roku do dnia 25 lutego 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 11.838,82 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. M., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy pożyczki, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanych zarobkach w firmie (...), Krajowy i (...) A. M. (1) oraz druków (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 14 aktu oskarżenia, w dniu 20 listopada 2008 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 17.758,23 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co rzeczywistej sytuacji finansowej B. Ł., zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokument w postaci decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, trzech odcinków przekazów pocztowych z ZUS, mających istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64§ 1 kk .,

W ramach czynu z pkt.15 aktu oskarżenia , w dniu 20 lutego 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 11.838,82 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk.,

W ramach czynu z pkt. 16 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 17 grudnia 2008 roku do dnia 19 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 7.500 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej D. M., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, przedłożył podrobiony w tym celu dokument mający istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu D. M. w Firmie (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na
negatywną weryfikację wniosku dokonana przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne
przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z
art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.
w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 17 aktu oskarżenia, w dniu 01 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 38.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do tożsamości osoby ubiegającej się o pożyczkę, zamiaru dotrzymania warunków umowy, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty wystawione na dane J. L. (2) mające
istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy, w postaci zaświadczenia o
zatrudnieniu J. L. (2) w firmie (...) oraz raportów miesięcznych (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z
uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z
art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.
w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 18 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 03 kwietnia 2009 roku do nieustalonego dnia w maju 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej P. G. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu P. G. (1) w (...) B. P. S. Usługi (...) oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonana przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 19 aktu oskarżenia, w dniu 15 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 30. 000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. K. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu R. K. (1) w Firmie (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 20 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 28 stycznia 2009 roku do dnia 05 lutego 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w łącznej kwocie 31.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej R. K. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu R. K. (1) w (...) S.A., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk.,

W ramach czynu z pkt. 21 aktu oskarżenia, w dniu 01 grudnia 2008 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 40.000 zł. wprowadzając w bład pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej A. S. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy, w ten sposób, że podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu A. S. (1) w firmie (...) oraz druków (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 22 aktu oskarżenia, w dniu 23.01.2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w kwocie 11.509,02 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.23 aktu oskarżenia, w dniu 17.03.2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank SA w łącznej kwocie 4.836.49 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, ze przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji ZUS o przyznaniu renty, decyzji o waloryzacji renty mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 24 aktu oskarżenia, w dniu 27 stycznia 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) Bank S.A. w łącznej kwocie 9.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków kredytu gotówkowego w ten sposób, ze przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy kredytowej w postaci decyzji o przyznaniu renty oraz decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 25 aktu oskarżenia, w dniu 26.03.2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 4.643.74 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej A. W., zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci decyzji o przyznaniu renty, mający istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 26 aktu oskarżenia, w okresie nie wcześniej niż luty 2009 roku oraz nie później niż do dnia 25 marca 2010 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 20.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej M. N. (2), zamiaru dotrzymania warunków pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobiony w tym celu dokument mający istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zeznania PIT 28 z 2008 roku, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 27 aktu oskarżenia, w dniu 05 lutego 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 10.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej P. K., okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu (...) K. w Piekarni (...) ul. (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonaną przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia orzeczonej wolności za umyślne przestępstwo podobne tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.33 aktu oskarżenia, w dniu 14 listopada 2008 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w łącznej kwocie 31 000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w instytucji co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty i decyzji o ponownym przyznaniu renty i waloryzacji, mające istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § l k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 34 aktu oskarżenia, w dniu 12 stycznia 2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 6.520,48 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § 1k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.35 aktu oskarżenia, w dniu 02 lutego 2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 5.897,40 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej W. F. (1), zamiaru dotrzymania warunków kredytu na zakup towarów w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 286 § l k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.37 aktu oskarżenia, w dniu 16 grudnia 2008 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 20.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej Ł. M. (1), okoliczności jego zatrudnienia , zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytowej w ten sposób, ze przedłożył podrobiony w tym celu dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu Ł. M. (1) w firmie (...), mający istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art.270§1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.38 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 20 lutego 2009 roku do dnia 23 lutego 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 11.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej B. O. (2), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci decyzji o przyznaniu renty, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury - renty, trzech odcinków przekazów pocztowych, mających istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.39 aktu oskarżenia, w okresie od dnia 24 marca 2009 r. do dnia 26 marca 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi
ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 20.000 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej A. W., zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że przedłożył podrobione w tym celu dokumenty mające istotne znaczenie dla zawarcia w/w umowy w postaci decyzji ZUS o przyznaniu renty oraz decyzji ZUS o ponownym ustaleniu i waloryzacji emerytury – renty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z na zatrzymanie w banku (...) przez Policję,
przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy
kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.41 aktu oskarżenia, w dniu 08 grudnia 2008 roku w W., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) w łącznej kwocie 42.000 zł z tytułu
umowy pożyczki, wprowadzając pracowników ww. podmiotu w błąd co do osoby dla której ma być udzielona pożyczka, rzeczywistej sytuacji finansowej J. L. (2),
zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki, w ten sposób, że posługując się w (...) dowodem osobistym J. L. (2), przedłożył wniosek o przyznanie pożyczki z podrobionym przez A. K. podpisem J. L. (2) oraz przedłożył podrobione w tym celu dokumenty w postaci raportów miesięcznych (...) i zaświadczenia o zatrudnieniu J. L. (2) w H. Usługi (...), na którym to dokumencie znajdował się podrobiony podpis J.
(...), mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację wniosku dokonana przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zb. z art. 65 §1k.k. w zw. z art.64§1 k.k.

przyjmując, iż w/w przestępstwa stanowią ciąg przestępstw określony w art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k.

W ramach czynów zarzucanych B. O. (1) w pkt.3,4,28,29,30,31,32 aktu oskarżenia sąd uznał że:

W ramach czynu z pkt.3 aktu oskarżenia, w dniu 24 kwietnia 2009 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu ,w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 22.500 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej D. R. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków pożyczki w ten sposób, że przedłożył w/w banku poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu D. R. (1) w firmie usługi (...), w mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k.,

W ramach czynu z pkt.4 aktu oskarżenia, w dniu 19 maja 2009 r. w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) S.A. w łącznej kwocie 21.850 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników w/w banku co do co do rzeczywistej sytuacji finansowej D. R. (1), okoliczności jego zatrudnienia, zamiaru dotrzymania warunków pożyczki w ten sposób, że przedłożył w/w banku poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu D. R. (1) w firmie usługi (...), w mające istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie D. R. (1) przez Policję przed rozpoznaniem wniosku. tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k.

W ramach czynu z pkt.28 aktu oskarżenia, w dniu 22 stycznia 2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem F. Bank (...) w łącznej kwocie 9.946 zł. wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie kredytu dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie co do otrzymywanej renty inwalidzkiej, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank tj. dokonał czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.

W ramach czynu z pkt.29 aktu oskarżenia, w dniu 27.01.2009 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem F. Bank (...) w łącznej kwocie 9.946 zł wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy kredytu w ten sposób, że złożył wniosek o przyznanie kredytu dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie co do otrzymywanej renty inwalidzkiej, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank tj. dokonał czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1k.k.,

W ramach czynu z pkt.30 aktu oskarżenia, w dniu 03 grudnia 2008 r. działając wspólnie i w porozumieniu innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stale źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem (...) Bank SA w łącznej kwocie 2.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że złożył wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie, mające istotne znaczenie dla jej przyznania, iż jest zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznymi dochodami 1.950 zł netto oraz dochodem współmałżonka w kwocie 6000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank tj. dokonał czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 31 aktu oskarżenia, w dniu 28 listopada 2008 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w nieustalonej kwocie, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji finansowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy w ten sposób, że złożył wniosek o udzielenie (...)/ (...) dla K. S. (1), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank, tj. dokonał czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art.297§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.,

W ramach czynu z pkt. 32 aktu oskarżenia, w dniu 16 października 2008 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Bank (...) SA w łącznej kwocie 10.000 zł, wprowadzając w błąd pracowników w/w banku co do rzeczywistej sytuacji majątkowej K. S. (1), zamiaru dotrzymania warunków umowy pożyczki w ten sposób, że złożył wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej dla K. S. (1), składając nierzetelne oświadczenie, mające istotne znaczenie dla jej przyznania, iż jest zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznymi dochodami 2500 zł jako dostawca w sklepie (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację dokonaną przez bank, tj. dokonał czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.,

przyjmując, iż w/w przestępstwa stanowią ciąg przestępstw określony w art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k.

W ramach czynów zarzucanych oskarżonemu B. O. (1) mu w pkt.42, 43 aktu oskarżenia uznaje, że:

W ramach czynu z pkt. 42 aktu oskarżenia, w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 21 października 2009 r. w W. czynił przygotowania do podrobienia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich Wyższej Szkoły (...) w W. na nazwisko K. S. (2), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

W ramach czynu z pkt.43 aktu oskarżenia, w okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 21 października 2009 r. w W. czynił przygotowania do podrobienia dokumentu w postaci upoważnienia nr 86/u/09 wystawionego na nazwisko A. B. i H. B. (1) do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, poświadczonego przez notariusza M. G. (2) Kancelaria Notarialna W. ul. (...) , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. dokonał czynu z art. 270 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

przyjmując, iż w/w przestępstwa stanowią ciąg przestępstw określony w art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k.

W ramach czynu z pkt. 9 aktu oskarżenia uznaje, że w okresie nie wcześniej niż od dnia 12 listopada 2008 r. oraz nie później niż do dnia 21 października 2009 r. w W., przyjął co najmniej 4 telewizory marki (...) wiedząc, że zostały uzyskane z przestępstwa kradzieży, a następnie telewizory te zbył innym osobom tj. J. M., J. L. (1), M. G. (1) oraz czwartej nieustalonej osobie. tj. dokonał czynu z art. 291 §1 k.k.

W ramach czynu z pkt.40 aktu oskarżenia, w dniu 5 lutego 2009 r. w W. wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, w celu uzyskania kredytu w Banku (...) S.A. w kwocie 9.000 zł, przedłożył do wniosku o udzielenie pożyczki dla K. K. (1) złożonego za
pośrednictwem T. (...) poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne
znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu na
czas nieokreślony w (...) M. G. (1), tj. dokonał czynu z art. 297 § 1 k.k.

W ramach czynu z pkt. 44 aktu oskarżenia, w nieustalonym precyzyjnie okresie czasu, jednak nie później niż do dnia 24 listopada 2008 r. w W. podrobił zaświadczenie o zameldowaniu J. M. pod adresem W. ul. (...) wystawione przez K. O., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia
wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. dokonał czynu z art. 270 § 1 k.k.. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Oskarżonego B. O. (1) sąd uniewinnił od czynu zarzucanego mu w pkt. 36 aktu oskarżenia, uznając iż oskarżyciel publicznego nie przedstawił w powyższym zakresie materiału dowodowego, który pozwalałby ma poczynienie niebudzących wątpliwości ustaleń faktycznych. W powyższym zakresie brak jest dokumentacji bankowej, jak również zeznań świadków, które wskazywałyby na udział oskarżonego B. O. (1) w tym przestępstwie. Z tych też względów mając na uwadze, iż w toku postępowania sądowego powyższy materiał dowodowym nie został uzupełniony sąd uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu w pkt.36 przestępstwa.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na postawie następującego materiału dowodowego : zeznań oraz wyjaśnień świadków: K. S. (2) k. 109-110, k. 215 tom 2 oraz k. 8661-8662, M. G. (2) k.134, R. K. (2) k. 312-313, k. 331-333 tom 2 oraz k.8662-8665; P. Ś. k. 369-370 oraz k.8665-8666; P. N.: k. 618, k. 630, k.765v – tom IV, z k. 814-815 tom V, k. 857, k. 931-932, k. 954 od słów: „przedstawione mi w dniu dzisiejszym zarzuty” do słów: „proponuję dla siebie karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawiania wolności” oraz k.8666; M. C. (1) k. 987v z tomu VI oraz z k. 1368-1369 z tomu VIII. Oraz k.8666-8668; J. M. k. 1621-1624 tom X, k. 1626-1626v, k. 1849, k.1873v-1874 od słów: „przyznaję się do zarzutu” do słów „mogłyby jechać do Polski” oraz od słów „ja nie wypisywałem tych zaświadczeń” do końca protokołu, k.1883, k.1946-1947, k. 1960-1961, k.1964 tom XI, k.2043, k. 2088, k. 2111, k. 2211- tom XII oraz k.8668; J. L. (2) k. 3129-3130 – tom XVIII, k. 3187 oraz k.8841; A. K. k. 3231, 3234-3236 – tom XVIII oraz k.8841-8843; M. B. (1) k. 3386-3387, k. 3526 – tom XX oraz k.8843-8844; B. W. (1) k: (...), k. 2873-2874 – tom XVI, k. 2980-2981, k. 3038, k. 3042, k. 3059 – tom XVII oraz k.8844; J. L. (1) k. 1003-1005 – tom VI, k. 1021-1029, k. 1257-1259, k. 1263-1267 – tom VII, k. 1484-1486, k. 1508- tom VIII, k. 1576v-1577, k. 1590v od słów: „przyznaję się do zarzucanych mi czynów” do słów: „pożyczki dla K. K. (1)”. – tom IX, k. 4239-4240 – tom XXV, k. 4336v-4337v – tom XXVI, k. 5789v-5790v – tom XXVII oraz k.8844-8851; J. K. (1) k. 3660-3660v – tom XXII , k. 5346v tom XXXII oraz k.8913-8915; A. Z. k. 4280-4280v – tom XXVI oraz k.8915-8916; W. F. (1) k. 4352-4355 - tom 26, k. 4537-4537v – tom 27, k. 4702-4703 – tom 28, 4780- (...) tom XXVIII oraz k.8916-8917; P. S. k. 4826 tom XIX, k. 4829v-4830, k. 4833, k. 4836 oraz k.8917-8918; J. I. k. 4322v-4323 – tom XXVI, k. 5542v-5543 – tom XXXV oraz k.8919-8920; K. S. (1) k. 2560-2561 – tom XV, k. 2580-2583 , k. 2656-2657, k. 2670, k. 2700, k. 2725 oraz k.8920-8922; R. M. k. 5036-5036v tom XXXI, k. 5288 – tom XXXII oraz k.8923; A. M. (1) : k. 5064v tom XXXI, 5329v tom XXXII, k. 5419 tom XXXIII oraz k.9026-9027; M. O. k. 5344v tom XXXII oraz k.9027-9028; D. R. (1) k. 6485 do (...) tom XLII , 6490-6491, 6525, 6809 tom XLIII oraz k.9028-9030; M. G. (1) k. 7672 -7675, k. 7758, k. 7767 i k. 7799 , k. 7837 tom XLIX oraz k.9030-9033; P. K. k. 5497 tom XXXIV oraz k.9034-9035; E. K. z k. 5829v; M. K. (1) z k. 3360v tom XX. , P. G. (1) k.4210-4212 tom 25, k.9514-9515, A. W. k.3682, k.3687, 3839-3840, k.3903-3904 tom 23 , k.9519-9521; R. K. (1) k. 7264-7265, k.7268, k7284, k.7311-7312 tom44, k.9515-9517 , K. K. (1) k.5918v-5915 tom 37, k.5949, k.9517-9518, B. D. k.8599 tom54, k.9518-9519, M. N. (2) k. 7369 tom 45, k. 7373-7374 , Ł. M. (1) k. 5792v-5793 tom 37, k. 5806-5807, k. 6015-6017v D. M. z k. 4901 – tom XXX, z k. 4906, z k. 4939, z k. 4975, B. O. (2) z tomu XXV – k. 5575- 5576, z tomu XXXVI – k. 5717-5718 oraz świadków: J. S. k. 2552-2553 tom 15, M. B. (2) k. 2602 tom 15, D. Z. k. 2648-2649 tom 15, S. S. (1) k. 2712 tom 15, K. G. k. 2757-2758 tom 16, B. K. k. 2795v-2796v, k 4520v-4521 tom 27, M. W. (1) k. 2938-2939 tom 17, A. C. (1) k. 3006 tom 17, A. S. (2) k. 3009-3010 tom 17, k 4471v tom 27, T. P. k. 3080v tom 17, J. T. k. 3103-3103v tom 18, M. L. k. 3419-3421, k. 5600, k. 5754-5755 tom 37, J. K. (2) k. 3767v, 3773v, k 4712v tom 34, I. R. k. 4495v tom 27, Agnieszki Kowalczyk k. 4670-4671 tom 28, P. R. k. 4786-4786v tom 28, M. Ż. k. 5014-5015 tom 31, M. N. (3) k. 6434-6435 tom 42 , M. W. (2) k. 6762-6763 tom 43, R. P. k. 7248v tom 44, K. M. (2) k. 7252 tom 44, D. W. k. 7295v tom 44 , a także dowodów w postaci: k. 40 protokół zatrzymania osoby – B. O. (1) zatrzymany 21.10.2009r. razem z P. N. ; k.41-43 protokół przeszukania osoby ( ujawniono przy oskarżonym 3 telefony komórkowe i dowód osobisty na nazwisko G. Z.); k.47- 49 protokół przeszukania mieszkania przy ul. (...) lokal (...) w W.- zabezpieczono dokumenty; k.50-51 protokół przeszukania samochodu oskarżonego V. (...) nr rej. (...) k. 54- 56 protokół przeszukania pomieszczeń (...) Centrum (...) przy ul. (...) (...) w W. – ( ujawniono wiele materiałów w postaci dokumentacji); k.57- 60 koszulki w których znajduje się zabezpieczona u oskarżonego dokumentacja- w koszulce k. 58 znajduje się kserokopia kolorowa dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w wyższej Szkole (...) w W. (...)– nr dyplomu (...) , wypełniony z podpisami rektora i dziekana z dnia 2.11.2007r. – zdjęcie i dane kobiety są zamazane), w koszulce k.59 znajdują się- potwierdzenie wypłaty kwoty 10.000 zł. przez bank (...) w W. na rzecz R. M. z dnia 25.02.2009r.;- oświadczenie R. M. o poddaniu się egzekucji dla w/w banku z 25.02.2009r. z podpisem dłużnika i pracownika Banku (...); - umowa pożyczki Nr (...) z 25.02.2009r. Bank (...) SA a R. M. w kwocie 11.838,82 zł.; - umowa o kredyt i elektroniczna kartę płatnicza (...) Nr (...) z dnia 25.02.2009r. ten sam bank a R. M. – podpisana przez R. M., w koszulce nr 60 znajdują się: - umowa o karte (...)z dnia 25.02.2009r pomiędzy bankiem (...) SA a R. M. –podpisana przez R. M.;- umowa eurokonta NR (...) z w/w bankiem a R. M. – podpisana przez w/w;-dwa raporty (...) dla osoby ubezpieczonej wystawione na dane R. M. z 11-12.2008r.; k.80 kserokopia dowodu osobistego B. O. (1)., k.96 informacja AŚ W. B. o przyjęciu tymczasowo aresztowanego; k.102 -103 protokół oględzin twardego dysku zajętego w miejscu pracy oskarżonego, k.180 informacja nadesłana z Wyższej Szkoły (...) w W., iż dyplomy o nr. (...) wystawiono na nazwisko M. J., (...) na nazwisko P. Ś., (...) na nazwisko J. J. (2). P. K. S. (2) była studentka w okresie od 01.10.2002r. do 30.04.2009r. Studiów nie ukończyła (zrezygnowała) i nie uzyskała dyplomu.TOM II : koszulka k.237 koszulka z kartkami na których znajdują się odręczne zapisy dotyczące : K. S. (2) oraz kartka z zapisami dotyczącymi kancelarii notarialnej M. G. (2) , zapisy dot. K. B. i H. B. (1). oraz sporządzone ręcznie (...); k.372- 373 ksero dyplomu nr. (...) wystawionego dla P. Ś.;k 399-400 dokumentacja dot. K. B. dot. rozdysponowania jego emerytury na rzecz ośrodka (...). TOM III: k.408-422 Pismo z Niepublicznego Zakładu (...) dotyczące przekazania dowodu osobistego K. B. członkom jego rodziny wraz z dokumentacja dot. potrąceń komorniczych z emerytury w/w jaką przesyłano do ośrodka, k.438-444 opinia biegłego z zakresu analizy identyfikacyjnej dokumentów ( znajdujących się w koszulce k.237)- potwierdzone, iż jedynie zapis ,, po 15 wrześn środek tygodn” został nakreślony przez B. O. (1) ( czyn 42), k.485- 500 opinia biegłego z zakresu teleinformatyki ( dot. zapisów na dysku (...) D.), k.506- 545 opinia biegłego z zakresu teleinformatyki dotycząca komputerów i nosników pamięciu zabezpieczonych podczas przeszukania pomieszczeń biurowych R. K. (2); k.555- 567 sprawozdanie z logowań telefonów poprzez stacje przekaźnikowe (...): dot. P. N., J. L. (1), J. M., B. O. (1), M. G. (1), k. 568- 580 tablice poglądowe , TOM IV k.700- 738, k.766- 767 dokumentacja dot. kradzieży telewizorów (...) w trakcie transportu z realizowanego z zakładów (...) do Grecji. Kradzieży dokonano z samochodów ciężarowych (...) w dniu 12.11.2008r. ) nieopodal W.. KPP w Z. Została w dniu 24.11.2008r. zawiadomiona przez D. P., iż w dniu 12.11.2008r. na parkingu stacji Paliw przed miejscowością Ł. nieznani sprawcy grożąc zmusili go do wydania telewizorów znajdujących się na dwóch samochodach. TOM V: k.902-911 wnioski o wydanie dowodów osobistych. TOM VI: k.969-972v protokół przeszukania mieszkania J. W. ul. (...) w dniu 21.10.2009r. – ujawniono liczne umowy kredytowe , kserokopie dowodów osobistych innych osób, dokumenty wystawione na inne osoby np. K. S. (1), k.973-975 w samochodzie m-ki L. (...). L. ujawniono m.in. :kartę pamięci, laptop toshiba; k.982-986 protokół z przeszukania pomieszczeń biurowych T. (...) J. L. (1) ul. (...) : zabezpieczono twarde dyski z komputerów oraz dokumentację ;k. 990-992 P.. Przeszukania biura (...) współwłaścicielem A. L. dalszy krewny J. L. (1), który prowadzi dla jego firmy (...) księgowość uproszczoną w postaci księgi przychodów i rozchodów.- zabezpieczono jeden segregator dokumentacji w ilości 401 kart. k.1110- 1114 Protokół oględzin rzeczy i dokumentacji zabezpieczonej podczas przeszukania mieszkania przy ul. (...). TOM VII: k.1307 do k.1310 Protokół zatrzymania telewizora (...) od J. L. (1), k.1311- 1312 protokół oględzin telewizora (...); TOM VIII: k.1400 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej T. (...) data rozpoczęcia działalności 01 lipca 2006r. k.1418 zaświadczenie o nadaniu numeru REGON T. (...); k.1444 informacja z (...), iż J. L. (1) nie figuruje w bazie agentów współpracujących ze (...); TOM X: k.1598-1604 protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych w H. gdzie przebywał J. M. – zabezpieczono rzeczy w tym dokumentacje dotyczacą działalności gospodarczej H. Usługi (...), pieczątki na w/w firmę; k.1637-1838 dokumentacja z UP dotycząca składanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom (...), (...), (...) – poświadczone przez H. J. M. oraz (...) M. G. (1). TOM XI: ( czyn 44 ) k.1856 informacja z Urzędu miasta ST. W., iż dniu 24 listopada 2008r. Wydział Spraw Obywatelskich D. P. nie wystawiał zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały J. M. , zaś K. O. nie był zatrudniony na stanowisku podinspektor , również pieczątki urzędu posiadają inny układ liter., k.1875- 1880 protokół zatrzymania rzeczy od J. M.. k.1887-1894 wypis z KRS dot. spółki (...); TOM XV: k.2536 protokół zatrzymania K. S. (1). k.2538-2549 protokoły przeszukania osoby i pomieszczeń mieszkalnych K. S. ul. (...) (...) W.- ujawniono dokumentację dot. umów kredytowych, decyzje o przyznaniu renty, waloryzacji renty; (czyn 24) k.2554 Wniosek o kredyt konsumpcyjny gotówkowy z dnia 27 stycznia 2009r. k.2555 Informacja ZUS (...) w W., iż K. S. (1) – NIE POBIERA z tut. oddziału (...); k.2571-2572 wyrok z dnia 24.08.2009r. IVK 679/09 dot. K. S. (1) – czyn 24 ;k.2594 informacja z (...) Banku (...) SA ( dawniej D. Bank SA0, iż K. S. (1) dwukrotnie wnioskował o udzielenie kredytu- nie doszło do udzielenia kredytów z uwagi na negatywna weryfikacje. k.2597- 2598 informacja G. (...) , iż na dane K. S. (1) złożono 3 wnioski kredytowe: 27.01.2009r., 03.12.2008r., 28.11.2008r. wszystkie wnioski uzyskały negatywną decyzję i Wniosek o pożyczkę z 03.12.2008r. k.2607- 2615 informacja z E. o kredytach K. S. (1) z 23.01.2009r. i B. O. (2) z 17.03.2009r. wraz z dokumentacja banku dot. kredytu K. S.; k.2616-2638 informacja Banku (...) SA o kredytach : K. S. (1), B. W. (1), B. O. (2), B. Ł., R. M., M. B. (1) + dokumentacja kredytowa dot. K. S. (1). k.2674- 2676 opinia sądowo- psychiatryczna dotycząca K. S. (1) – jego poczytalność nie budzi wątpliwości, może brać udział w czynnościach procesowych. TOM XVI :k.2739-2753 dokument. (...) odnośnie pożyczki z 26.01.2009r. na dane B. W. (1) – negatywna weryfikacja; k.2860-2865 opinia sadowo- psychiatryczna dot B. W. (1) – poczytalny co do czynu, może brać udział w postępowaniu. TOM XVII: ( Czyn 11) k.2941-2971 dokumentacja bankowa (...) SA dot: B. W. (1) pożyczka 13.01.2009r. k.2982-2994 Informacja i dokumentacja O. (...)z której wynika, iż na te same osoby były zawierane umowy oświadczenie umów telekomunikacyjnych, wiele z nich przyniosły straty z tytuły telefonów zakupionych w promocji i nie realizowania umów; B. O. (2), B. W. (2), D. R. (1), R. M., A. W., D. M., M. N. (2), P. G. (1) ; TOM XVIII: (Czyn 17) k.3085-3096 dokumentacja (...) SA dot; J. L. (2) z 01.12.2008r. 38.000 zł. (czyn 41) k.3106-3112, k.3120-3125 dokument. (...) dot. J. L. (2).+ k.3113 informacja ZUS dot. J. L. (2) z której wynika, iż nie była zatrudniona w firmie (...).;k.3180-3181 (...) SA dotycząca osób którym bank udzielił pożyczek lub negatywnie zweryfikował wnioski : W. F. (1), B. O. (2), M. N. (2), R. K. (1), J. L. (2), P. K., D. M., A. S. (1), P. G. (1). ( czyn 41) k.3210- 3220 Opinia biegłego z zakresu badań i analizy dokumentów- potwierdza, iż pod wnioskiem do (...) podpisała się A. K., a nie J. L. (2).; TOM XX: ( czyn 12) k.3368-3384, 3427-3444 dokumentacja banku (...) SA dot. M. B. (1) umowa z dnia 05.11.2008r. na kwotę 71.032,93 zł.k.3394 informacja O. o wystawieniu faktury pro-forama na kwotę 27.041,14 zł. z dnia 27.11.2008– jednak nie odnotowano transakcji fiskalnej na w/w kwotę. k.3404-3413dokumentacja dot. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej PPHU (...) ; k.3415 – 3416 I.. ZUS do. A. S. (1) z kt. wynika, iż w/w nie jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych wg stanu na dzień 09.12.2008r. oraz inf. dot M. B. (1) z kt. wynika, iż nie był zgłoszony do ubezpieczenia przez firmę (...).( czyn 21)k.3450-3459 dokumentacja banku (...) SA dot. A. S. (1) umowa z dnia 01.12.2008r. na kwotę 40.000 zł.; TOM XXI:k.3550-3564 Opinia biegłego z zakresu badań dokumentów- (czyn 12 ) na umowie z 05.11.2008r. oraz na zaświadczeniu o zatrudnieniu z dnia 03.11.2008r. ,, Usługi (...)., natomiast na wniosku o kredyt nie on złożył podpis, a także zaświadczenie o zatrudnieniu widnieje pismo innej osoby, a nie w/w – on tylko złożył podpis na w/w zaświadczeniu. k.3587-3602 dokumentacja bankowa Bank (...) dot. P. G. (1) umowa (...).03.2009r., R. K. (1) um. Z dnia 12.12.2008r. i A. S. (1) um z dnia 02.02.2009r. TOM XXII: k.3629 protokół zatrzymania 26.03.2009r. A. W.; k.3631-3639 prot. Przeszukania mieszkania przy ul. (...) w W. gdzie przebywał A. W. – zabezpieczono dokumentację tj, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej z 06.03.2009r., (...) z PHU (...) , decyzja o przyznaniu renty z 01.07.2005r., o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty na nazwisko A. W.; k.3642-3645, k.3651-3657 prot. przeszukania osoby A. W.- zabezpieczono dokumentację w postaci: odcinki przekazu ZUS na jego nazwisko, decyzje o przyznaniu renty o waloryzacji renty wystawione na A. W.; ( czyn 39) k.3667-3677 dokumentacja banku (...) SA dot. A. W. um pożyczki na 20.000 zł. wniosek z 24.03.2009r.; k.3696-3698 opinia sądowo- psychiatryczna dot. A. W. – poczytalność ograniczona jedynie w stopniu nieznacznym, stan psychiczny pozwala na udział w procesie czyn 39 + k.3914-3916v ( XXIII czyn 25); k.3716 informacja ZUS – nie pobiera i nie pobierał żadnego świadczenia w Oddziale (...). (czyn 25) k.3749-3760, 3778-3783 dokumentacja banku (...) SA do. A. W., i umowy pożyczki z 26.03.2009r. na kwotę 4.643,74 zł.; TOM XXV: ( czyn 18) k.4148 informacja banku (...) SA dot. pożyczki dla P. G. (1) , dokumenty tj. wniosek o pożyczkę 10.000 zł., oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) B. P. S., oryginał karty informacyjnej , kopie dowodu osobistego i kopię (...) dostarczył pośrednik T. (...) (...) L.. Z uwagi na nie możność potwierdzenia zatrudnienia u pracodawcy, błędny regon firmy i (...) – kredytu nie udzielono. ( czyn 18) k.4193-4203 dokumentacja banku (...) SA ul. (...) dot. pożyczki dla P. G. (1) na kwotę 10.000 zł (...) z miesięcy 07.02.2009r. 06.03.2009, 02.04.2009r. ( czyn 18) k.4228-4238 opinia biegłego z zakresu badań dokumentów dot. dokumentacji przedst.. do banku czyn 18 – zaświadczenie o zatrudnieniu P. G. (1) w (...) P. S. zostało wypełnione przez P. N., podpisy na zaświadczeniu – nie zostały nakreślone przez P. S., podpis na zaświadczeniu w brzmieniu (...)- został nakreślony przez P. G. (1) , ale to nie jego podpisy są na dokumencie złożonym do banku w postaci Informacja Administratora Danych.; TOM XXVI: k.4245-4257, k.4332-4335, k.4522-4529( tom XXVII) dokumentacja nadesłana przez ZUS (...)w W. dotycząca fałszerstwa dokumentacji w postaci decyzji o przyznaniu i wypłacaniu renty : z dnia 01.01.2004r. dotyczącej W. F. (1) i z dnia 01.01.2005r . dotyczącej B. Ł.; ( czyn 7i 6 ) k.4161-4278, k.4288-4320 dokumentacja bankowa Bank (...) SA dot. umowy z dnia 18.12.2008r . z B. Ł. ; oraz dot. umowy z 18.12.2008r. z W. F. (1) ; TOM XXVII: k.4478-4493 dokumentacja banku (...) SA dot. W. F. (1) um pożyczki na 17.758,23 zł. z dnia 20.11.2008r. k.4502- dokumentacja banku (...) SA dot. W. F. (1) um pożyczki na 17.758,23 zł. z dnia 20.11.2008r. ; ( czyn 14) k.4502- 4519 dokumentacja banku (...) SA dot. B. Ł. umowa pożyczki na 17.758,23 zł. z dnia 20.11.2008r. TOM XXVIII: ( czyn 33) K.4641- 4666 dokumentacja (...) dot. W. F. (1) umowa pożyczki na 31.000 zł. z dnia 14.11.2008r. ( z tego samego dnia wniosek i umowa); ( czyn 34) k.4679- 4689 dokumentacja banku (...) SA dot. W. F. (1) umowa pożyczki na 6.520,48 zł. z dnia 12.01.2009r. ; ( czyn 35) k.4714- 4776 dokumentacja banku (...) dot. W. F. (1) umowa pożyczki na 5.897,40 zł. z dnia 02.02.2009r.+ k.4741 umowa ; TOM XXX: k.4887- 4896 ( czyn 16) dokumentacja banku (...) SA dot. D. M. wniosek o pożyczkę 7.500 zł. , oryginał karty informacyjnej z dnia 19.12.2008r, kopię dowodu osobistego, kopię zaświadczenia o zatrudnieniu z dnia 17.12.2008r. w Firmie (...) ul. (...) lok 33 W. – dostarczone przez pośrednika T. (...) J. L. (1) . Z uwagi na brak możliwości potwierdzenia u pracodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu- kredytu nie udzielono.(czyn 16) k.4981-4986 opinia biegłego z zakresu badań dokumentów – podpisy nieczytelne w pozycji podpis klienta na druku banku, karcie informacyjnej załącznik do wniosku banku (...) – nie są podpisami D. M. , również nieczytelny podpis na wniosku o udzielenie pożyczki w/w banku- nie jest podpisem D. M.. TOM XXXI: k.5004-5009 prot. przeszukania osoby R. M. zatrzymanego 13.03.2009r.- ujawniono umowę rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego z dnia 12.03.2009r. z bankiem (...).; k.5011 protokół zatrzymania R. M. w dniu 13.03.2009r. w banku (...) ul. (...) w W.. ( czyn 5) k. 5022- 5032 dokumentacja banku (...) SA dot. R. M. wniosek o udzielenie kredytu w kwocie 10.000 zl. Z dnia 12.03.2009r. wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) ora (...) .; k.5076-5088 wykaz połączeń telefonicznych numeru (...) należącego do A. M. (1) oraz wykazy połączeń k.5096- 5149 dot. innych numerów; TOM XXXII (czyn 13) k.5295-5328 dokumentacja banku (...) SA dot. R. M. dot. pożyczki z dnia 24-25.02.2009r. na kwotę 11.838,82 zł. wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) ora (...) .; k.5380-5381 Informacja ZUS (...) Ochrony (...) odnośnie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w systemie ubezpieczeń społecznych ; TOM XXXIV: k.5471-5481 ( czyn 27) dokumentacja banku (...) SA dot. P. K. dot. pożyczki z dnia 05-02.2009r. na kwotę 10.000 zł. wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu w Piekarnia (...) ul. (...), kopia dowodu osobistego, oryginał wniosku o pożyczkę bez podpisu klienta, oryginał karty informacyjnej bez podpisu klienta- dokumenty dostarczył pośrednik T. (...) J. L. (1). Kredytu nie udzielono z uwagi na brak możliwości potwierdzenia zatrudnienia u pracodawcy. TOM XXXV: k.5507 protokół zatrzymania B. O. (2) dnia 20.03.2009r. w banku (...) ul. (...) ; k.5509- 5510 alkometr w dniu zatrzymania O. wykazał :I 0,94 mg/l, II 0,97 mg/l; k.5512-5520 prot. przeszukania osoby B. O. – zabezpieczono m.in. : decyzje o przyznaniu renty, o waloryzacji renty, odcinki renty, umowa otwarcia rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego; k.5522-5524 prot. przeszukania domu ul. (...) ; k.5544-5569 ( czyn 1) dokumentacja banku (...) SA dot. B. O. (2) dot. kredytu gotówkowego z dnia 20.03.2009r. na kwotę 11.500 zł.; k.5601- 5611, k.5639-5656 ( czyn 15) dokumentacja banku (...) SA dot. B. O. (2) dot. kredytu gotówkowego z dnia 20.02.2009r. na kwotę 11.838,82 zł. k.5617 informacja ZUS (...) w W. , iż B. O. (2) nie figuruje w kartotece emerytalno- rentowej, a M. K. (2) nie jest pracownikiem Oddziału.; k.5628- 5636 ( czyn 23) dokumentacja banku (...) dot. B. O. (2) dot. umowy pożyczki z dnia 17.03.2009r. na kwotę.4.836,49 zł. TOM XXXVII: k.5750 I.. ZUS (...) w W. , iż Ł. M. (1) nie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2008-2009r.; k.5762-5774 ( czyn 8) dokumentacja (...) SA dot. Ł. M. (1) dot. wniosku o umowę pożyczki z dnia 19.12.2008r. na kwotę.10.000 zł.- Negatywna weryfikacja; k.5775-5784 ( czyn 40) dokumentacja (...) SA dot. K. K. (1) dot. wniosku o umowę pożyczki z dnia 05.02.2009r. na kwotę.9.000 zł.- negatywna weryfikacja; TOM XXXVIII: k.5969- 5980, k.5989 ( czyn 37) dokumentacja (...) dot. Ł. M. (1) dot. umowy kredytu gotówkowego z dnia 16.12.2008r. na kwotę.20.000 zł.; k.5999-6010 TABLICE POGLĄDOWE ZE ZDJĘCIAMI; k.6025-6031 opinia biegłego z zakresu badań dokumentów ( czyn 37) – zaświadczenie o zatrudnieniu Ł. M. (1) w (...) M. G. (1) na formularzu (...) tj. zapisy ręczne, podpis w rubryce podpis klienta zostały nakreślone przez P. N.; TOM XLII( 42): k.6426 protokół zatrzymania D. R. (1) w dniu 19.05.2009r. w banku (...) ul. (...) w W. ( czyn 4); k.6444-6465 ( czyn 3i4) dokumentacja (...) dot. D. R. (1) dot. o umowy kredytu gotówkowego z dnia 24.04.2009r. na kwotę.22.500 zł. i umowy kredytu gotówkowego z dnia 19.05.2009r. na kwotę 21.850 złotych; k.6466 informacja (...) Oddział w T., iż D. R. (1) w okresie 30.01.2003r. do 24.03.2003r. był zgłoszony jako osoba bezrobotna nie pobierająca zasiłku dla bezrobotnych, aktualnie tj. na dzień 27.04.2009r. nie ma żadnego płatnika składek. TOM XLIII (43): k.67747-6750 Prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydz. Karny IVK 839/09 z dnia 26.10.2009r.wobec D. R. (1) za czyny z pkt. 3i4 ; TOM XLIV (44): (czyn 20) k.7221- 7222 koszula z dokumentacja (...) dot. R. K. (1) dot. o umowy kredytu gotówkowego z dnia 28.01.2009r. na kwotę.31.000 zł. za pośrednictwem T. (...) zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) SA (...)-(...) K. ul. (...); (czyn 19) k.7231- 7246 dokumentacja (...) SA dot. R. K. (1) dot. wniosku o pożyczkę gotówkowego z dnia 15.12.2008r. na kwotę.30.000 zł. przedłożył do wniosku zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) oraz druk (...) za listopad 2008r. TOM XLV(45); ( czyn 26) k.7320-7334 dokumentacja (...) SA dot. M. N. (2) dot. wniosku o pożyczkę gotówkowego na kwotę.20.000 zł.- dokumenty dostarczył pośrednik T. (...) J. L. (1)+ PIT 28 z 2008r( z prezentatą banku z lutego 2009r.); k.7339 Informacja Urzędu Skarbowego W. P. , iż nie odnotowano wpływu zeznania PIT 28 dot. M. N. (2); TOM XLIX(49): k.7648 Protokół zatrzymania M. G. (1) w dniu 09.11.2010r.; k.7649-7656 Protokoły przeszukania: samochodu B. srebrny nr. rej (...), przeszukania osoby i jej odzieży i podręcznych przedmiotów, przeszukania lokalu mieszkalnego przy ul. (...) – ujawniono pakiet dokumentów, dwie pieczątki w tym jedna o treści (...) M. G. (1) (...)-(...) W. ul. (...) (...), k.7679-7681 prot. zatrzymania rzeczy- telewizor (...), pilot , kabel zasilający. TOM LII: k. 8162-8163 informacja z K., TOM LIII: k. 8308, 8313, pismo nadesłane z Prokuratury Okręgowej W. P., k. 8314-8324 dokumentacja banku (...) S.A. BP., k. 8325-8358 odpisy wyroków,k. 8405-8406 kserokopia dowodu osobistego, TOM LIV k. 8527 odpis wyroku, k. 8593-8594 odpis skrócony aktu zgonu, k. 8596-8597 pismo Prokuratury Okręgowej W. P. w W.,k. 8601-8607 odpisy postanowień o umorzeniu śledztwa, k. 8615-8631, 86368643v, 8680, 8682 odpisy wyroków, k. 8633-8634 informacja nadesłana z US w zakresie oskarżonego, TOM LV: k. 8790-8791, 8807, 8810-8816, 8822-8824, 8862-8863, 8873-8874 odpisy wyroków, k. 8817 postanowienie Sądu o zaliczeniu na poczet wymierzonej kary okresu tymczasowego aresztowania w sprawie III K 791/06, k. 8818-8819 postanowienie Sądu Okręgowego o warunkowym przedterminowym zwolnieniu, TOM LVI: k. 9078-9079 informacja z US dotycząca oskarżonego, k. 9081-9082 informacja z K., TOM LVIII: k. 9470-9471 informacja z K.,k. 9526-9537 odpis wyroku. Tom LIX: k. 9602-9603, 9617-9618 aktualna informacja z K., k. 9605-9608 informacja z NOE SAD w zakresie pobytów przez oskarżonego w warunkach izolacji, k. 9617-9618 aktualna informacja z K..

O. O. toku postępowania przygotowawczego tom I k.77- 79 ( przesłuchanie z dnia 22.10.2009r,)- w złożonych wyjaśnieniach nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Potwierdził, iż zna osobę J. M. , którego poznał na początku 2009r. przez P. N.. J. M. chciał lub wyrobił sobie u niego wizytówki. On mieszkał niedaleko jego miejsca pracy i widywał go 1-2 razy w miesiącu. M. jest z zawodu hydraulikiem i prowadził zakład hydrauliczny, ale pracował na W. jako piekarz. Potwierdził, iż zna także P. N. . Jak wyjaśnił zna w/w od przeszło 2 lat nie pamiętał jednak w jakich poznał go okolicznościach, N. często do niego przychodził, jednak nie wykonywał dla niego żadnych wizytówek, ulotek. Od marca, kwietnia urwał się ich kontakt, pożyczył N. pieniądze, których ten nie oddał, mówił że odda jak zarobi. Potwierdził także, iż zna J. L. (1) od połowy 2008r. dla którego wyrabiał ulotki. On prowadził pośrednictwo T. (...) i zostawiał u niego swoje wizytówki. Oskarżony stwierdził, iż przypuszcza ,że P. N. mógł znać L.. Zaprzeczył aby znał: B. O. (2), D. R. (1), R. M., W. F. (1), W. W., Ł. M. (1), B. Ł., K. S. (2), A. B., H. B. (2). Przyznał, iż w trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania i pracy zabezpieczono ksero dyplomu studiów, nie wie na kogo to było, jego notatnik w którym były odbite pieczątki A. M. (2), pana Ś., zabezpieczono też dysk twardy komputera firmowego. Oskarżony stwierdził, iż z N. miał może nie konflikt, ale sprzeczki bo nie oddawał mu długu 38.000 zł. Z pozostałymi osobami nie miał konfliktu. Ponownie przesłuchany w trakcie posiedzenia z dnia 23.10.2009r. w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania k.86- 87 – oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, twierdził iż nie wie co źle robił i jaka była jego rola przy wyłudzaniu kredytów. On dawał wizytówkę pana L. i klient do niego dzwonił i się umawiał. Jak był klient z P. to zostawił dokumenty u niego, J. przyjeżdżał i te dokumenty zabierał. To wszystko. k.160 Potwierdził, iż przesłał do Prokuratury pismo, ze chce skorzystać z art.60 k.k.. Nie chce składać wyjaśnień, zastanowi się jeszcze czy będzie składał wyjaśnienia w terminie późniejszym. Tom II ; k.225 Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Oskarżonemu okazano kartkę papieru z nazwiskiem K. S. (2) na co stwierdził, iż na tej kartce on napisał,, po 15 września środek tygodnia”. Pozostałe wpisy nie są napisane przez niego. Nie wyraził zgody na odebranie od niego prób pisma ręcznego. ( koszulka z w/w kartka k.237).

k.285 , k.462 Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

W toku postępowania sądowego ( na rozprawie w dniu 04 sierpnia 2015r. oraz w dniu 13.12.2016r. oskarżony B. O. (1) nie przyznał się do zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz z prawa do odmowy udzielania odpowiedzi na pytania wszystkich stron. Na rozprawie w dniu 04.08.2015r. oskarżony w porozumieniu z obrońcą złożył do protokołu rozprawy wniosek w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze w zakresie wszystkich zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, co do którego to wniosku w zakresie zaproponowanych kar jednostkowych oraz kary łącznej pozbawienia wolności z zastosowaniem dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary- sprzeciw złożył Prokurator.

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia oskarżonego jakie złożył jedynie w toku postępowania przygotowawczego sąd ocenił jako prawdziwe jedynie w zakresie w jakim potwierdził on swoją znajomość z osobami P. N., J. L. (1), J. M., a także potwierdził okoliczność, iż na kartce papieru zabezpieczonej w jego miejscu pracy z nazwiskiem K. S. (2), to on własnoręcznie napisał,, po 15 września środek tygodnia” albowiem w powyższym zakresie jego twierdzenia korespondując z wyjaśnieniami/zeznaniami P. N., J. L. (1), J. M.. Natomiast jako niewiarygodne sąd ocenił twierdzenia oskarżonego, w których zaprzeczył aby uczestniczył wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi w sprawie osobami, w tym z P. N., J. L. (1), J. M. i M. G. (1) w zorganizowanym i przeprowadzonym na szeroką skalę procederze wyłudzania pożyczek/ kredytów z banków na terenie W. na wyszukane i przygotowane przez nich do tego osoby, które odegrały rolę tzw. ,,słupów” na podstawie sfałszowanej w tym celu przez niego już osobiście dokumentacji która miała istotne znaczenia dla uzyskania wnioskowanych w bankach kwot pieniędzy. Stanowczo należy zauważyć, iż przyjęta przez oskarżonego linia obrony okazała się nieskuteczne w realiach przedmiotowej sprawy, podważona bowiem została zgromadzonym w sprawie obszernym i wiarygodnym w ocenie sądu materiałem dowodowym w postaci wyjaśnień/zeznań przesłuchanych w sprawie osób, które aktywnie uczestniczyły w tym bezprawnym procederze tj. J. L. (1), P. N. ( w zakresie w którym zdecydował się on ujawnić mechanizm wyłudzeń i krąg osób które w nim uczestniczyły), M. G. (1), J. M., a także P. G. (1), B. O. (2) którzy także odegrali rolę w tym procederze, którzy nie mieli żadnej wątpliwości co do aktywnego udziału oskarżonego B. O. (1) w tym procederze. Co więcej w oparciu o ich twierdzenia pozytywnie zweryfikowane pozostałym zabezpieczonym w sprawie materiałem dowodowym w postaci dokumentacji bankowej pozyskanej z banków, dokumentacji i rzeczy zabezpieczonych w miejscu prowadzonej działalności przez oskarżonego, danych odzyskanych z twardego dysku J. L. (1), a także zeznań pozostałych przesłuchanych w sprawie świadków zasadnym jest przyjęcie, iż B. O. (1) odegrał w organizacji tego procederu czołową rolę, to on co dla sądu jest bezsporne zajmował się sporządzaniem fałszywej- stwierdzającej nieprawdziwe okoliczności dokumentacji, która dla banków miała istotne znaczenie przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt. Oskarżony jak wynika z zeznań w/w świadków miał pełną świadomość swojego bezprawnego działania, zaś jego aktywność w zakresie tworzenia coraz to innej fałszywej dokumentacji na dane wyszukiwanych przez P. N. osób tzw. słupów rosła w miarę pozytywnie rozpatrywanych wniosków kredytowych. Jego zachowanie w okresie objętym niniejszym postępowaniem cechowała ogromna zuchwałość, a skala procederu wyłudzeń bankowych w którym uczestniczył i w którym odegrał wiodącą rolę wskazuje, iż uczynił sobie z tego swoje stałe źródło dochodu. Mając powyższe na uwadze, sąd twierdzenia oskarżonego w zakresie w jakim zdecydował się je zaprezentować w niniejszej sprawie, ocenił jako kłamliwe , które w zderzeniu z pozostałymi omówionymi poniżej dowodami- nie mogły się ostać.

Jednym z głównych dowodów, które w zderzeniu z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym stały się podstawą ustaleń faktycznych poczynionych w przedmiotowej sprawie w zakresie przestępstw popełnionych przez oskarżonego B. O. (1) współdziałającego z innymi ustalonymi w sprawie osobami, były wyjaśnienia/ zeznania J. L. (1), który wielokrotnie przesłuchiwany w sprawie ( k.1003-1005 k.1121-1129 ,k.1257- 1259 , k.1263-1267 ,k.1484- 1486 , k. 1508 ,k.1576v- 1577, k.1590v ,k.3826v- 3827, k.3828v-3829 ,k.4239-4240 , k.4336v-4337v, k.5789v-5790v ) zdecydował się ujawniać okoliczności prowadzonego na szeroką skalę procederu wyłudzania pożyczek/ kredytów w bankach na terenie W. na podstawie fałszywej dokumentacji w którym sam aktywnie uczestniczył, a także wskazując osoby, które były nie tylko inicjatorami tego procederu ale także które odegrały w tym procederze aktywna rolę, opisując na czym polegał podział ról, a także mechanizm, który pozwalał na wyłudzenia i oszustwa bankowe, dostarczając twardy dysk na którym sam zgromadził informację dotyczące osób tzw. słupów na których dane pozyskiwane były pożyczki/ kredyty oraz informacje o bankach i kwotach poszczególnych wyłudzeń bankowych. W/w ujawnił, iż swoją działalność w zakresie współpracy z bankami jako pośrednik w pozyskiwaniu klientów rozpoczął w listopadzie 2007r. pod nazwą T. Finanse i z tego tytułu tylko w 2008r. uzyskał dochód około 100.000 złotych. Na początku 2008r. poznał oskarżonego B. O. (1), który prowadził firmę pod nazwą (...) (...) przy ul. (...) w W., a u którego zamówił wyrobienie pieczątek, wizytówek, papieru firmowego. Poznał także żonę oskarżonego A., która jak się okazało także zaczynała zajmować się pośrednictwem bankowym jednak nie miała tak rozległych kontaktów w bankach jak on. Oskarżony B. O. (1) od razu wyraził zainteresowanie współpracy z nim, która polegać miała tym, że oskarżony podsyłać mu będzie klientów, a z tego tytułu będą dzielić się prowizja otrzymana z banku. Jak przyznał, to on powiedział oskarżonemu jakie dokumenty wymagane są ze strony banku, początkowo dane klientów otrzymywał telefonicznie od żony oskarżonego tj. imię nazwisko, numer PESEL i dowodu osobistego) jednak większość klientów z uwagi na zbyt niskie dochody co miało miejsce na początku 2008r. została negatywnie zweryfikowana przez banki, tylko pojedyncze osoby otrzymały pożyczki, pieniędzmi z prowizji dzielił się wówczas z oskarżonym B. O. (1). Ta mało efektywna współpraca z oskarżony z udziałem jego żony zakończyła się w kwietniu 2008r., jednak na jesieni 2008r. ponownie odezwał się do niego telefonicznie oskarżony B. O. (1) z propozycja biznesową, używając określeń, ,,że jest fajny temat do ogarnięcia i nie będzie tego żałował”, następnego dnia spotkali się u oskarżonego wieczorem na ul. (...), gdzie powiedział mu , że rozstał się z żoną ale on dalej zainteresowany jest podsyłaniem nowych klientów do brania pożyczek, nawiązali wówczas ponownie współpracę. Tydzień później przez oskarżonego O. poznał P. N., którym jak zasugerował mu oskarżony miał się za bardzo nie interesować, to na tym dobrze wyjdzie, bo P. jest w stanie zorganizować większą liczbę klientów. Tak nawiązała się ich współpraca, klientów ,, słupów” o czym wiedział tzn. ich dane , kserokopie dowodów osobistych załatwiał P. N., natomiast jak później miał okazje sam przekonać wyrabianiem fałszywych dokumentów w postaci decyzji ZUS o przyznaniu renty, emerytury, ich waloryzacji, legitymacji ZUS, odcinków pocztowych potwierdzających wypłatę renty, zaświadczeń o zatrudnieniu, deklaracji (...) oraz pieczątek wykorzystywanych do sprawy - zajmował się sam B. O. (1), który robił to w piwnicy przy ul. (...) w W. gdzie zaprowadził go P. N.. B. O. (1) i P. N. byli ponadto doskonale zorientowani, iż ZUS nie potwierdza takich informacji bankom o wystawionych dokumentach. Jak przyznał J. L. (1) miał świadomość, iż pożyczki i kredyty pozyskane na klientów podesłanych przez w/w – nie będą spłacane, co też później miało miejsce ale skusił się na propozycje oskarżonego i N. uzyskiwania 10% od każdej kwoty udzielonej przez bank pożyczki/ kredytu. Ponieważ temat z dokumentacją ZUS tj. decyzje rentowe, fałszywe legitymacje rentowe był dla niego śliski, sam zaproponował, iż wolałby aby dokumentacja składana do banków za jego pośrednictwem była w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu tych klientów, bo wtedy odpowiedzialność spadałaby na pracodawców i to byłoby dla nich wygodniejsze i bezpieczniejsze. J. L. (1) przyznał także, iż znał pracowników banków dla których pośredniczył i wiedział, że także im bardzo zależało na podsyłaniu nowych klientów ponieważ mieli problemy z realizacja tzw. planów sprzedaży, więc jego zdaniem przymykali także oni oczy domyślając się, że ze spłacaniem tych pożyczek na podsyłanych klientów może być problem, bo zdarzało się nawet że przychodzili na podpisanie umowy do banku pijani. J. L. (1) wyjaśnił także, iż do spotkań z klientami podsyłanymi przez oskarżonego B. O. (1) i P. N. dochodziło w galerii handlowej na M. w kawiarni, gdzie byli oni przez nich przywożeni, jednak w jego spotkaniu z tymi klientami nie uczestniczyli w pobliżu czekali, a po podpisaniu dokumentów przez klienta umawiali się już z nim na telefon. Następnie on był informowany przez pracownika banku czy klient został pozytywnie lub negatywnie zweryfikowany, jeśli decyzja była pozytywna świadek umawiał termin podpisania umowy przez klienta i wówczas kontaktował się z oskarżonym B. O. (1), który na umówiony termin dowoził z P. N. samochodem tzw. klienta do banku, wie że w dowożeniu klientów do banków pomagały też inne osoby. Następnie klient ,, słup” wypłacał otrzymane pieniądze i oddawał oskarżonemu i N., otrzymując w zamian jakąś niewielką kwotę, zazwyczaj na alkohol albowiem w większości przypadków wyszukiwane były osoby które nadużywały alkoholu, miały problemy z codziennym funkcjonowaniem lub znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej dlatego na udział w wyłudzaniu pożyczek za niewielka kwotę przystawały, a jak sam opowiadał mu O. do czasu podpisania umowy z bankiem osoby te były przez nich pilnowane aby nie poszły w ciąg alkoholowy. Po zapoznaniu się z prowadzonym rejestrem klientów podsyłanych przez oskarżonego i P. J. L. wskazał, iż wielokrotnie uczestniczył w wyłudzaniu pożyczek/ kredytów w bankach, (...) będąc świadomym, iż dokumentacja dostarczana przez oskarżonego i N. jest fałszywa na dane następujących osób: W. F. (1), B. Ł., M. B. (1), J. L. (2), A. S. (1), R. K. (1), D. M., Ł. M. (1), B. W. (1), K. S. (1), K. K. (1), P. K., B. O. (2), R. M., P. G. (2), M. N. (2). Potwierdził, iż kojarzy z opowiadań B. O. (1) księgowego R. K. (2), który miał dla oskarżonego załatwiać deklaracje (...), albowiem miał do ich wypełniania specjalny program, później takie deklaracje z poświadczającymi nieprawdę informacjami o czym był informowany były mu przez oskarżonego dostarczane przy składaniu dokumentacji dla podsyłanych klientów. Pamiętał także osobę określana przez oskarżonego i N. jako (...) ( J. M.) wie, że ta osoba uczestniczyła w potwierdzaniu fałszywych zaświadczeń o zatrudnień, na które również brane były pożyczki w bankach. J. L. (1) stanowczo stwierdził, iż nie miał żadnych wątpliwości iż B. O. (1) z P. N. współpracują przy realizacji tego procederu razem, miał wręcz wrażenie, że P. N. pracuje dla O., który był głównym motorem tej przestępczej działalności. Pamiętał także, że B. O. (1) powiedział mu w pewnym momencie, iż ,, psy zwęszyły krew” i trzeba się przenieść do innego miasta, na co się on nie zgodził, wtedy też postanowił zniszczyć dokumentację dotyczącą ich współpracy, zatrzymał i schował jedynie twardy dysk z komputera na którym prowadził swoje rejestry klientów, w tym tych podesłanych przez oskarżonego i P. N. dlatego na jego podstawie, po odtworzeniu zapisanych na nim informacji był w stanie odtworzyć i podać te wszystkie dane. J. L. (1) opisał także okoliczności nabycia przed świętami Bożego Narodzenia 2008r. od oskarżonego B. O. (1) i P. N. telewizora marki L. (...). Pamiętał, iż telewizory te znajdowały się w samochodzie B. O. (1) przed jego biurem na (...), było ich ok. 5 sztuk, ale P. N. mówił iż miał ich ponad 100 i z oskarżonym sprzedawali je za cenę ok. 900 złotych, więc zachęcali go do podesłania kupców. Jak przyznał, domyślał się że pochodzą one z kradzieży, były bowiem zapakowane w oryginalne pudełka. O. i N. twierdzili, iż dostali je w rozliczeniu, a on nie zagłębiał się w tym temacie. J. L. (1) wyjaśnił także, iż wielokrotnie na dane tej samej osoby ,, słupa” na polecenie oskarżonego B. O. (1) i P. N. składał wnioski o pożyczkę /kredyt do kilku banków, oskarżonemu i N. zależało bowiem na jak największej ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków, a nie zawsze tak się zdarzało. Zdarzały się także sytuacje, iż nie miał osobistego kontaktu z klientem ,,słupem’”, wówczas wniosek o pożyczkę/ kredyt z podpisem osoby i kompletem dokumentacji niezbędnej do banku dostarczali mu oskarżony z N., dla niego oni działali zawsze razem i o wszystkim byli poinformowani.

Przesłuchany w toku postępowania sądowego k.8844-8851 J. L. (1) ponownie opisał cały bezprawny proceder, a także udział w nim oskarżonego B. O. (1) i to jaką odegrał w nim rolę, po odczytaniu wyjaśnień jakie złożył w postępowaniu przygotowawczym podtrzymał je w całości.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom/ zeznaniom J. L. (1) albowiem jego obszerne i szczegółowe relacje na temat przestępczego procederu w którym sam przecież uczestniczył- zostały pozytywnie zweryfikowane zarówno zeznaniami przesłuchanych w sprawie świadków : P. N. ( w tej części w której zdecydował się opisać swój i innych osób udział w tym procederze), J. M., P. G. (1), P. S., B. O. (2), M. G. (1) oraz dokumentacją bankową jaką załączono do akt niniejszej sprawy. Co ważne jego twierdzenia korespondują z zeznaniami w/w, ale także z zeznaniami pozostałych przesłuchanych w sprawie świadków nie tylko tzw. ,, słupów”, ale także pracowników banków, ZUS-u, firm których dane zostały wykorzystane do fałszowanych zaświadczeń- tworząc w tym zakresie logiczną całość. Dlatego też jego twierdzenia ocenione jako wiarygodne, stanowiły dla sądu w zderzeniu z pozostałym omówionym poniżej materiałem dowodowym podstawę ustaleń faktycznych jakie poczynione zostały w przedmiotowej sprawie.

P. N. k.618, k.630, k.765v Przesłuchany w niniejszej sprawie w charakterze podejrzanego o czynny udział razem z oskarżonym B. O. (1) innymi ustalonymi osobami w bezprawnym procederze związanym z wyłudzaniem kredytów, pożyczek w bankach oraz instytucjach finansowych na podstawie sfałszowanych dokumentów wystawianych na inne osoby – początkowo nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Ponownie jednak przesłuchany k.814-815, k.931-932 P. N. postanowił jednak ujawnić okoliczności związane z jego udziałem oraz udziałem innych osób w przestępczym procederze. Świadek przyznał, iż to on zajmował się załatwianiem/ wyszukiwaniem ludzi na których brane były kredyty ( pożyczki), następnie osoby te dowożone były do (...) w Galerii (...) do pośrednika J. L. (1), który zajmował się kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umów w bankach, po podpisaniu wniosków przez wyszukane osoby, J. L. (1) dostarczał dokumentacje do banków, a następnie czekali czy kredyt/ pożyczka została przyznana. Jeśli odpowiedź była pozytywna, ponownie zawozili taką osobę do banku celem złożenia podpisu na umowie i pobrania pieniędzy. Choć początkowo w/w zaprzeczał czynnemu udziałowi oskarżonego B. O. (1) w procederze związanym z wyłudzaniem kredytów i pożyczek, to na k.931-932 ujawnił na czym polegał jego aktywny udział i jaką faktycznie odegrał w tym procederze rolę. Wyjaśnił, iż to właśnie B. O. (1) zajmował się przygotowywaniem sfałszowanej dokumentacji w postaci zaświadczeń, decyzji emerytalno- rentowych, które to dokumenty przedkładane następnie były do banków (...) przez J. L. (1). Przyznał, iż to właśnie B. O. (1) robił wszystkie dokumenty, które następnie były dostarczane J. L. (1), a ten składał je do banków. W/w przyznał, iż na pewno dowoził do banków (...), Ł. B., Ł. M. (1), R. M., K. S. (1), W. F. (1) reszty osób nie pamięta, bo nie znał tych osób były to tzw. słupy na które brane były kredyty i pożyczki. Świadek opisał także jak wyglądał podział pieniędzy wyłudzonych z banków. Świadek przedstawił także jaką rolę odegrał w procederze J. M. który miał swoją firmę, ale także wystawiał dla nich poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu np. dla D. R. (1), którego następnie zawieziono do banku. Poznał P. S. on miał firmę P.S. B. P. S. na którą wystawiane były zaświadczenia- fałszując jego podpis. Przyznał także iż on, J. L. (1) i J. M. kupili po okazyjnej cenie pochodzące z kradzieży telewizory, jego zdaniem O. nie brał udziału w ich zakupie.

W toku postępowania sądowego k.8666 pouczony o treści art.182§3 k.p.k. P. N. skorzystał z prawa do odmowy złożenia zeznań, jednocześnie po odczytaniu mu złożonych w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnień nie potwierdził tych w których przyznał się do udziału w bezprawnym procederze, w których obszernie opisał na czym ten proceder polegał, jakie uczestniczyły w nim osoby i jaka odegrały w nich rolę.

Oceniając wyjaśnienia jakie złożył w sprawie P. N., sąd jako wiarygodne ocenił te jego wypowiedzi w których w sposób obszerny i co najistotniejsze korespondujący z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym opisał w szczegółach okoliczności związane ze zorganizowaniem procederu wyłudzania w bankach ( (...)) kredytów, pożyczek na podstawie przygotowanej w tym celu fałszywej dokumentacji w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu, deklaracji (...), odcinków rent i emerytur na wyszukiwane osoby które odegrały rolę tzw. ,,słupów”. Te wyjaśnienia w których P. N. zdecydował się ujawnić swoją wiedzę na tema skali tego bezprawnego procederu, opisał nie tylko na czym ten proceder polegał, ale także w sposób spójny z pozostałym materiałem dowodowym przedstawił osoby ( w tym osobę B. O. (1)) które aktywnie w tym procederze uczestniczyły i jaką poszczególne osoby odegrały rolę. W tym zakresie jego twierdzenia pokrywają się tworząc logiczną całość nie tylko z zabezpieczoną w sprawie obszerną dokumentacją bankową, dokumentacją z Oddziałów ZUS, zeznaniami przesłuchanych na powyższe okoliczności pracowników banków, osób na które brane były powyższe kredyty ale co ważne pokrywają się z bardzo obszernymi wyjaśnieniami współsprawcy J. L. (1), który będąc aktywnie zaangażowany w ten bezprawny proceder razem z P. N., B. O. (1) opisał w szczegółach zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sadowego na czym on polegał, kto w nim aktywnie uczestniczył i jaką poszczególne osoby odegrały w nim rolę. W tym zakresie twierdzenia P. N. w zakresie w jakim sąd dał im wiarę korespondują ze sobą, tworząc zwartą, logiczną całość pozwalającą na poczynienie jednoznacznych ustaleń faktycznych. W pozostałym zakresie twierdzenia P. N. sąd ocenił jako niewiarygodne bowiem nie wytrzymują w tym zakresie konfrontacji z wiarygodnym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, jednak wobec toczącego się wobec w/w postępowania karnego w innej sprawie , które do momentu wydania wyroku w sprawie niniejszej nie zostało zakończone, należy ocenić tylko i wyłącznie przez pryzmat przyjętej przez w/w linii obrony.

J. M. k.1621- 1624, k.1626-1626v k.1849, k.1873v-1874, k.1883 , k.1946-1947, 1960-1961, 1964 2043, k.2088 , k.2111, k.2211, k.6501v-6503v, k.8668. W/w wielokrotnie przesłuchiwany na okoliczności związane z wyłudzeń kredytów w bankach, który prowadzony był na szeroką skalę w złożonych wyjaśnieniach/ zeznaniach przyznając się do czynnego udziału w tym bezprawnym procederze, ujawnił zdarzenia w których sam aktywnie uczestniczył, przedstawiając na czym polegał jego mechanizm, jakie osoby w nim uczestniczyły i jaką rolę odegrały poszczególne osoby. J. M. potwierdził, iż zna P. N. i B. O. (1). Potwierdził, także iż to od N. i B. O. (1) kupił telewizor (...). Wyjaśnił, że to P. N. zaproponował mu aby poprzez swoją firmę ( Usługi (...) z siedziba ul. (...) (...) ) potwierdzał zatrudnienie osób na które będą brane kredyty. W tym też celu oskarżony O. i P. N. założyli mu telefon stacjonarny, poprzez który potwierdzał zatrudnienie u siebie osób. Udostępnił im także wzór swojej pieczątki oraz dane firmy. Przyznał także, iż potwierdził, iż na dane osób otrzymane od B. i P. wystawiał zaświadczenia o zatrudnieniu tych osób w swojej firmie oraz gdy otrzymywał zapytania telefoniczne z banku, to również potwierdzał ich zatrudnienie, choć nie było to prawdą. Potwierdził, iż wystawił nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu dla D. R. (1). Również M. G. (1), którego zna, uczestniczył także w wyłudzaniu kredytów na dane R. i woził R. razem z N. do banków. J. M. przyznał także, iż on większości osób dla których wystawił zaświadczenia nie widział na oczy, widział jedynie D. R. (2) bo się znali. Co do J. L. (1), to wiedział, iż jest to osoba która kontaktowała te osoby z bankiem, wiedział że te osoby to tzw. ,,słupy”. Razem z B. O. (1) i P. N. jeździł do (...) na M. do J. L. (1), a odbywało się to jakieś 3-4 razy w tygodniu. Opisał, iż to właśnie B. O. (1) zajmował się robieniem wszelkiej dokumentacji na dane osób, które dostarczał P. N.. Również dla świadka B. O. (1) zrobił fałszywe zaświadczenie o zameldowaniu. Osobami które zna i kojarzy są D. R. (1) i D. M.. W toku postępowania sądowego J. M. po pouczeniu o treści art. 182§3 k.p.k. skorzystał z prawa do odmowy złożenia zeznań. Po odczytaniu wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym, świadek potwierdził je w całości.

Wyjaśnienia J. M. sąd obdarzył walorem wiarygodności, w/w w swoich twierdzeniach ujawnił posiadane przez niego szczegóły bezprawnego procederu związanego z wyłudzaniem kredytów/ pożyczek w bankach na podstawie poświadczających nieprawdę zaświadczeń, w którym to procederze sam uczestniczył. Świadek ujawnił nie tylko znany mu mechanizm, ale także wskazał osoby które w tym procederze uczestniczyły oraz opisał rolę jaką w nim odegrały. Jego relacje korespondują w powyższym zakresie zarówno z twierdzeniami P. N. w zakresie w jakim sąd dał im wiarę, a także z obszernymi relacjami J. L. (1) który posiadał rozległą wiedzę na temat tego procederu, osób w nim uczestniczących jako że był osobą aktywnie z nimi współdziałającą, ale także z dokumentacją bankową jaka zabezpieczona została w sprawie.

D. R. (1) k.6485-6486) k.6490-6491 k.6525, k.6809, k.9028-9030. Przesłuchany kilkukrotnie w sprawie początkowo nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, jednakże w składanych wyjaśnieniach potwierdzał okoliczności brania kredytów w różnych bankach na terenie W. i T.. Świadek od początkowych twierdzeń iż był pracownikiem w firmie prowadzonej przez J. M., gdzie jak twierdził był zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, był zarejestrowany i pracodawca płacił za niego ZUS, ostatecznie przyznał, iż nigdy u J. M. nie pracował, a branie kredytów było z jego strony głupotą. W toku postępowania sądowego D. R. (1) zeznał, iż on został już skazany za wyłudzenia kredytów i nie ma nic do dodania w tej sprawie, nie posiada także żadnej wiedzy w sprawach w których został skazany. Odpowiadając na pytania, zaprzeczył aby znał oskarżonego B. O. (1) i P. N., potwierdził natomiast, iż znał J. M.. Przyznał, iż nigdy nie pracował w firmie (...), jak również że nigdzie indziej nie pracował gdy ubiegał się o kredyty. Nie pamięta natomiast jakie dokumenty przedkładał ubiegając się o kredyty w bankach, czy przedkładał dokumenty fałszywe, natomiast dokumenty te potwierdzały nieprawdziwe informacje na temat jego zatrudnienia. Nie pamiętał skąd miał te dokumenty, które przedkładane były w bankach, natomiast kojarzy firmę (...), bo wielokrotnie figurowała w sprawach w których został skazany. Jak twierdził nikt mu nie pomagał w ubieganiu się o kredyty i z nikim nie dzielił się pieniędzmi, o kredyty ubiegał się w (...), (...) SA lub (...) były to kredyty w W. i w T..

Jako prawdziwe sąd ocenił zeznania świadka w zakresie w jakim przyznał się do uczestniczenia w wyłudzaniu kredytów z banków na terenie W. oraz okoliczności, iż nigdy nie był pracownikiem w firmie Usługi (...) i nie był tam zatrudniony. Powyższe twierdzenia znajdują bowiem potwierdzenie w zabezpieczonej dokumentacji bankowej, a także w wyjaśnieniach J. M. złożonych w przedmiotowej sprawie. Natomiast jako kłamliwe sąd ocenił twierdzenia D. R. (1) w których twierdził, iż sam ubiegał się o przedmiotowe kredyty, nikt mu w tym nie pomagał i z nikim się nie dzielił pieniędzmi albowiem w powyższym zakresie jego twierdzeniom przeczą wyjaśnienia J. M., który szczegółowo opisał mechanizm ubiegania się o kredyty na dane D. R. (1), wystawiania dla niego potwierdzających nieprawdziwe okoliczności zaświadczeń, co czynił na polecenie oskarżonego B. O. (1) i P. N., którzy dodatkowo w tym celu założyli mu telefon stacjonarny aby w przypadku telefonu pracownika z banku potwierdzić okoliczności jego zatrudnienia co czynił, a także innych osób dla których wystawił fałszywe zaświadczenia. J. M. pamiętał także, iż D. R. (1) do banków był wożony przez P. N. i M. G. (1), którzy współdziałali w wyłudzaniu kredytów na jego dane osobowe. Ponadto, nieprawdziwe są twierdzenia D. R. (1) , iż sam przedkładał wszelką dokumentacje do banku (...) gdzie dwukrotnie ubiegał się o kredyt albowiem jak wynika z zeznań pracownika banku (...) wnioski o udzielenie kredytów na dane D. R. (1) wraz ze stosowną dokumentacją w tym kserokopią dowodu osobistego, zaświadczeniem o jego zatrudnieniu były dostarczane za pośrednictwem biura pośrednictwa kredytowego. Pierwszy kredy został udzielony, natomiast przy kolejnym wniosku złożonym na dane D. R. (2) zgłoszono próbę wyłudzenia i w dniu podpisania umowy w banku do którego na umówiony przez pośrednika termin przyszedł D. R. (1) został on zatrzymany przez Policję.

K. S. (1) k.2560-2561,k.2580- 2583,k. 2656-2657, k.2670 k.2700,k.2725, k.8920-8922 Przyznał się, iż do wniosku o kredyt przedłożył podrobione zaświadczenie z ZUS oraz że złożył nierzetelne oświadczenie do wniosku. Twierdził, iż miał zamiar spłacać ten kredyt, oraz że wziął inne kredyty. Kredyty brał z innym mężczyzną którego określał jako (...), ale nie znał jego pełnych danych. To ten mężczyzna dostarczał mu podrobione dokumenty i wykorzystał jego trudną sytuację finansowa. Opowiada o mężczyźnie i imieniu A., z którym brał kredyty w kilku bankach, to zawsze ten mężczyzna załatwiał fałszywe dokumenty tj. decyzje ZUS, odcinki renty, legitymacje rencisty. Woził go do banków, pieniądze otrzymane w banku oddawał temu A., a on dostawał około 500 złotych, raz był z nim w(...) na (...) gdzie rozmawiał z bankowcem i podpisywał tam dokumenty. Po okazaniu umów z (...) Banku (...) SA potwierdził swoje podpisy na okazanych umowach i dokumentach złożonych tj. oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Nie rozpoznał żadnej z osób na okazywanych tablicach poglądowych .

Przesłuchany w toku postępowania sadowego K. S. (1) stwierdził, iż nie zna i nie widział oskarżonego siedzącego na ławie oskarżonych. Jak twierdził poznał jakiegoś tam faceta, nie pamięta jego imienia poznali się w piwiarni na G., był wtedy w krytycznej sytuacji, chciał sobie wziąć kredyt i nie wiedział jak się do tego zabrać. Przy piwku ten facet zaproponował, że on mu pomoże i tak zaczął brak kredyty w bankach. Dokumenty on załatwiał, jakieś zaświadczenia o zatrudnieniu, woził go banków, było tak chyba dwa, trzy czy cztery razy, nie pamięta dokładnie ale być może został skazany za osiem takich czynów. Pamięta, że była taka sytuacja, że ten mężczyzna zawiózł go do centrum handlowego na M., spotkał się tam z bankowcem usiedli przy stoliku, wskazał mu go ten mężczyzna. Tam podpisał jakieś papiery, nie wie co podpisał, nie czytał bo był bez okularów. Tam była jakaś karta jak dowód osobisty, chyba rencisty, czy emeryta, te karę wręczył ten chłopak co załatwiał mu ten kredyt była ona fałszywa. Jak twierdził on nie posługiwał się sfałszowaną decyzja o przyznaniu renty, ani odcinkami renty, tylko legitymacją. Udostępnił swój dowód osobisty osobie która pomagała mu w uzyskaniu kredytów. Nie wie skąd pochodziła ta sfałszowana legitymacja rencisty, ta dokumentacja. Jak podkreślił on codziennie w tamtym okresie spożywał alkohol, ta osoba co pomagała mu w kredytach nie piła z nim alkoholu, ale wiedziała, że świadek codziennie pije alkohol. Po odczytaniu potwierdził złożone uprzednio wyjaśnienia, choć dostrzegał sprzeczności z tym co powiedział przed sądem

Jako wiarygodne sąd ocenił zeznania K. S. (1) w zakresie w jakim przyznał, iż z pomocą nieznanej mu osoby, poznanej przypadkowo w piwiarni, gdzie codziennie spożywał alkohol określanej jako (...) wyłudzał w bankach tj. (...), (...) (...) Bank, F. Bank (...), (...), (...) SA kredyty na podstawie sfałszowanej dokumentacji w postaci decyzji o przyznaniu renty, odcinków przekazu pocztowego otrzymywanej renty, nierzetelnych oświadczeń o otrzymywaniu renty, a także o zatrudnieniu które potwierdzały nieprawdziwe okoliczności co do jego sytuacji finansowej. Jako prawdziwe należy uznać także twierdzenia w/w, iż wożony był do (...) na M. gdzie za pośrednictwem pośrednika handlowego jak ustalono w sprawie J. L. (1) przedkładał do banków dokumentacje wraz w wnioskiem celem uzyskania kredytów. W powyższym zakresie twierdzenia K. S. (1) korespondują z zabezpieczona w sprawie dokumentacją bankowa, w tym także z zeznaniami pracowników banków oraz wyjaśnieniami J. L. (1). Natomiast w ocenie sądu w pozostałym zakresie do twierdzeń K. S. należy podejść z dużą ostrożnością, w tym w szczególności do twierdzenia, iż w uzyskiwaniu kredytów pomagała mu jedna osoba. Zauważyć w tym miejscu należy, iż świadek jak sam przyznał miał w tamtym okresie problemy alkoholowe, codziennie spożywał alkohol dlatego w ocenie sądu jego zdolności do odtwarzania szczegółów zdarzeń, w tym także w zakresie rozpoznania osób które mu pomagały była zaburzona. Świadek pamiętał osobę która mu pomagała, pamiętał osobę pośrednika z która spotykał się w (...) na M., natomiast mimo okazania mu tablic poglądowych nie był w stanie albo celowo nie chciał ich rozpoznać. Bezsporne jest natomiast wobec zabezpieczonej w sprawie dokumentacji, a także jednoznacznych i nie budzących wątpliwości zeznań J. L. (1), iż w uzyskiwaniu kredytów na dane K. S. (1) aktywnie brał udział B. O. (1) to on przygotowywał sfałszowane dokumenty w postaci legitymacji rencisty, decyzji rentowych, odcinków przekazów pocztowych na dane świadka, natomiast osobą która wyszukała świadka był P. N.. To oni także wspólnie przywozili wyszukiwane uprzednio osoby do (...) na M., gdzie na terenie kawiarni przy stoliku z takimi osobami spotykał się następnie J. L. (1) dopełniając z nimi formalności w zakresie złożenia podpisów na wnioskach do banków dlatego też okoliczność, iż w przedmiotowym procederze uczestniczyły także inne osoby, których nie zapamiętał świadek w ocenie sadu nie budzi wątpliwości.

B. W. (1) k.2836 (...)- (...) k.2980- 2981 k.3038, k.8844 Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego początkowo przyznał się do czynu 2 z a/o, korzystając z prawa do odmowy. W toku kolejnego przesłuchania w/w zdecydował się na ujawnienie okoliczności związanych z procederem brania kredytów w którym sam uczestniczył, a do udziału w którym namówił go P. z W.. Przyznał, iż brał kredyty także w (...) SA., (...) Banku. Jak wynika z twierdzeń B. W. (1) to właśnie ten P. załatwiał dokumenty tj. odcinki renty, czy emerytury, a następnie mężczyźni, których określał jako P. i K. brali od niego wszystkie dokumenty jakie otrzymał z banku. Na okazanych mu tablicach poglądowych w/w nie rozpoznał mężczyzn określanych przez niego jako P. i K.. W toku postępowania sądowego pouczony o treści art.182§3 k.p.k. skorzystał z prawa do odmowy złożenia zeznań, po odczytaniu mu wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym potwierdził je, dodając, iż koledzy o których wyjaśniał wcześniej jego zdaniem już nie żyją.

Oceniając wyjaśnienia/zeznania B. W. (1) złożone w sprawie sąd obdarzył je walorem wiarygodności w zakresie w jakim w/w potwierdził okoliczności czynnego udziału w procederze wyłudzania kredytów na podstawie sfałszowanej w tym celu dokumentacji w postaci decyzji o przyznaniu renty, decyzji o ponownym ustaleniu i waloryzacji renty współdziałając z innymi osobami albowiem w powyższym zakresie jego twierdzenia zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie dokumentacji bankowej załączonej do akt sprawy, zeznań pracowników banków oraz czynnie uczestniczącego w przedmiotowym procederze J. L. (1). J. L. (1) w złożonych w sprawie obszernych wyjaśnieniach odniósł się także do osoby określanej jako W. W., jednak bezsporne jest w oparciu o zabezpieczone dokumenty, iż jego relacje dotyczyły właśnie B. W. (1). J. L. (1) pamiętał tą osobę, która również w sprawie odegrała rolę ,,słupa” , którą wyszukał P. N., a na dane którego fałszywą dokumentacje przygotował B. O. (1). J. L. (1) pamiętał, iż na dane W. stworzona został przez oskarżonego fałszywa legitymacja rencisty, dokumentacja ZUS o przyznaniu renty. Pamiętał także okoliczność, iż także W. został przez B. O. (1) i P. N. samochodem zawieziony osobiście do (...), albowiem (...) wymagał aby klient osobiście złożył wniosek, dokumenty i opłacił opłatę za rozpatrzenie wniosku, pamiętał także, iż oskarżony i P. N. czekając na zewnątrz wydzwaniali do niego denerwując się, iż W. zbyt długo przebywa w budynku (...). J. L. (1) pamiętał także negatywną decyzje o przyznaniu pożyczki. Natomiast jako całkowicie nieprawdziwe sąd ocenił twierdzenia B. W. (1), iż osoby które określał sam jako P. i K. nie widniały na okazanych mu tablicach poglądowych oraz że jego zdaniem te osoby nie żyją, albowiem bezsporne jest w oparciu o relacje współsprawcy J. L. (1), iż osobami które współdziałały w bezprawnym procederze z B. W. (1) byli B. O. (1) i P. N., których wizerunki znajdowały się na tablicach poglądowych, a także że osoby te w brew twierdzeniom świadka – żyją. W powyższym zakresie twierdzenia B. W. (1) należy ocenić przez pryzmat przyjętej przez niego postawy nie ujawniania współsprawców zarzucanych mu czynów albo jako obawa o zachowanie oskarżonego wobec jego osoby, w sytuacji w której w/w przebywał na wolności i dysponował danymi dotyczącymi w/w świadka, szczególnie mając na uwadze wielość i wagę karno –prawną zarzucanych mu czynów, a także zagrożenie karą.

M. B. (1) k.3386-3387, k.3526, k.8843-8844. Przesłuchany początkowo w charakterze świadka potwierdził, iż po wyjściu z ZK gdy pił w barze podeszło do niego dwóch nieznanych mu mężczyzn zaproponowali wzięcie kredytu, na co przystał, dał im ksero swojego dowodu osobistego, następnie spotkali się on podpisał jakieś dokumenty w tym zaświadczenie o jego zatrudnieniu. Następnego dnia umówili się pojechali do banku , tam dowiedział się że dostał kredyt, wypłacił z kasy 40.000 zł, które im przekazał, a następnego dnia powiedzieli mu że jeszcze ma wypłacić 20.000 zl. Gdy to zrobił, chcieli aby oddał im te pieniądze ale on się nie zgodził. Od tamtej pory nie odzywali się do niego. Rozpoznał swój podpis na umowie z bankiem oraz na zaświadczeniu o zatrudnieniu w firmie w której nigdy nie pracował, natomiast na pozostałych dokumentach stwierdził, iż jego podpis został podrobiony. Ponownie przesłuchany jako podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Za popełnione przestępstwo ( czyn 12 a/o) został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie sygn. III K 542/10.

W toku postępowania sądowego w/w potwierdził okoliczności wyłudzenia pożyczki z banku na podstawie sfałszowanych dokumentów o jego zatrudnieniu w firmie (...) w której nie pracował, którą to propozycje otrzymał od poznanego w barze znajomych, nie zna ich imion, ksyw, jeden miał na imię M.. Potwierdził także okoliczność, iż to ten mężczyzna M. załatwiał dokumentację, która on podpisał, został następnie zawieziony samochodem do banku, tam pobrał pieniądze, które oddał. Jak podkreślił został sam oszukany jak gówniarz. Tym razem twierdził, iż nie otrzymał żadnych pieniędzy, choć w toku postępowania przygotowawczego pamiętał, iż kolejne wypłacone drugim razem pieniądze w kwocie 20.000 zł. zatrzymał już dla siebie. Stwierdził przed sądem, iż nie kojarzy obecnego na sali oskarżonego z tą sprawą, nie rozpoznał także mężczyzn z którymi wyłudził pożyczkę z (...) banku na okazanych mu tablicach poglądowych, także dane personalne B. O. (1), P. N., J. L. (1), M. K. (1) nic mu nie mówią. Potwierdził natomiast, iż miał wówczas problemy finansowe, pił alkohol w barze i tam zapoznał mężczyzn którzy zaproponowali mu wzięcie kredytu na co się zgodził.

Zeznania M. B. (1) sąd ocenił w zasadniczej części jako prawdziwe, świadek pamiętał i opisał w toku postępowania przygotowawczego okoliczności złożonej mu przez dwóch nieznanych mężczyzn propozycji wzięcia kredytu, którzy zaczepili go w barze gdzie spożywał alkohol. Opisał także okoliczności, iż na podstawie fałszywej dokumentacji o jego zatrudnieniu, załatwionej przez tych mężczyzn, kserokopii dowodu osobistego, którą im udostępnił załatwili po znajomości pożyczkę w banku, która łącznie opiewała na kwotę ponad 70.000 złotych. Świadek pamiętał także okoliczność, iż do banku został przez nich zawożony dwukrotnie samochodem i tam w odstępie jednego dnia wypłacił łącznie kwotę 60.000 zł., z której 40.000 zł. oddał im, natomiast wypłacona kolejna kwotę 20.000 zł zatrzymał już dla siebie. Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w zabezpieczonej w sprawie dokumentacji bankowej, zeznaniach pracownika banku, a także wyjaśnieniach J. L. (1), który potwierdził okoliczność, iż pośredniczył w uzyskaniu pożyczki w banku (...) SA na dane M. B. (1). J. L. (1) przesłuchany przed sądem pamiętał okoliczności uzyskania powyższej pożyczki albowiem z uwagi na jej wysokość, bank nie chciał wypłacić w całości takiej kwoty w formie gotówki, dlatego oskarżony B. O. (1) z N. załatwili w sklepie (...) fakturę pro- forma, którą następnie O. podrobił tak, że potwierdzała dokonanie zakupu i na tej podstawie, a także fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu M. B. (1) bank udzielił większej kwoty pożyczki. J. L. (1) przyznał także, iż oskarżony z N. wyszukiwali do swojego bezprawnego procederu osoby, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, nie radziły sobie i często nadużywały alkoholu. Powyższe relacje świadka J. L. (1) w zderzeniu z zeznaniami M. B. (1) oraz dokumentacja bankową zabezpieczona w sprawie, pozwoliły sadowi na poczynienie nie budzących wątpliwości ustaleń faktycznych w sprawie. Natomiast okoliczność, iż M. B. (1) nie rozpoznał przed sądem, ani na okazanych mu tablicach poglądowych ani oskarżonego B. O. (1), ani P. N. oraz J. L. (1) należy w ocenie sądu tłumaczyć bądź przyjętą przez w/w postawą, iż z uwagi na obawę o ich zachowanie nie ujawni osób z którymi współdziałał w popełnieniu przestępstwa, bądź też wynika to z zaburzeń pamięci świadka w zapamiętywaniu twarzy, na co wpływ mógł mieć spożywany przez niego w tamtym okresie alkohol.

A. W. k.3682 ( zatrzymany 26.03.2009r. w siedzibie banku) przesłuchany co do czynu 39 a/o nie przyznał się do czynu, odmówił złożenia wyjaśnień. k.3687 Nie przyznając się do zarzucanych czynów, wyjaśnił, iż dostał od kogoś tzn. E. dokumenty i poszedł do banku. Poznał go przy wódce, powiedział mu że ma zadłużone mieszkanie, a on zaproponował że mu pomoże. Następnie zadzwonił do niego i spytał czy jest na tyle trzeźwy, żeby sobie zarobić, umówili się w Ś., pojechali do banku na M., tam dostał od niego papiery i poszedł do banku. Dostał kredyt 4.000 zł, które oddał temu mężczyźnie, on powiedział że pójdą do jeszcze jednego banku ale w tym banku został zatrzymany przez Policję. Nie myślał, że jest to oszustwo, nie wie jak on miał spłacić to zadłużenie. k.3839- 3840 Potwierdził wcześniejsze wyjaśnienia, nie rozpoznał żadnej osoby z okazanych tablic poglądowych, w tym mężczyznę od którego dostał sfałszowane dokumenty dotyczące renty, której wówczas nie miał. Potwierdził, iż w jednym banku dostał kredyt i pieniądze oddał temu mężczyźnie, zaś przy drugim kredycie został zatrzymany przez Policję. Stwierdził, iż nie zna osób o danych: P. N., B. O. (1), J. L. (1), J. M.. W tym czasie trochę pił i pamięć mu się trochę zatarła. k. 3903-3904 Przyznał się do zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż do (...) skierował go K. jego znajomy, poznał go przy wódce nie wie gdzie mieszka. K. kazał mu pójść też do banku (...) SA. Nie dostał od niego jednak pieniędzy. Również oni tj. K. i drugi E. kazali założyć mu działalność gospodarczą, podwozili go do (...), gdzie założył działalność, do salonu z telefonami poszedł sam ale podwoził go K. i on kazał mu wziąć na firmę telefony po złotówce.

W toku postępowania sądowego k.9519-9521 A. W. zaprzeczył aby brał kredyty/ pożyczki w latach 2008-2009, aby składał wnioski do banków, zaprzeczył aby na prośbę innych osób podpisywał jakieś dokumenty, zaprzeczył aby składał coś do banków. W/w zaprzeczył także aby był skazany za wyłudzenia pożyczek z banków. Stwierdził, iż zgubił dowód osobisty ale nie wie kiedy i w jakich okolicznościach. Po odczytaniu mu wyjaśnień/ zeznań jakie złożył w toku postępowania przygotowawczego potwierdzając je, jednocześnie częściowo nie potwierdzał swoich podpisów pod okazanymi mu protokołami jego przesłuchania w tym protokołem przesłuchania przez Prokuratora, gdzie w protokole potwierdzono jego tożsamość. Jak twierdził częściowo okazane podpisy rozpoznaje jako swoje, a czyściwo nie rozpoznaje , jak podkreślił on w tamtym okresie był zamroczony alkoholem i częściowo wyjaśnienia potwierdza, a częściowo nie potwierdza. Pytany nie potrafił jednak wyjaśnić co potwierdza, a czego nie potwierdza, jak zeznał przed sadem ma problemy z głową i się leczy. Pytany stwierdził, iż nie kojarzy obecnego na sali oskarżonego.

Oceniając wyjaśnienia, zeznania złożone w sprawie przez A. W. w ocenie sądu jako przekonujące, a tym samym prawdziwe należy uznać te twierdzenia w/w w których ujawnił on tak jak zapamiętał okoliczności w jakich uczestniczył w wyłudzeniu pożyczek w bankach na podstawie fałszywej dokumentacji rentowej, dostarczonej mu przez dwóch poznanych przy wódce mężczyzn. A. W. przyznał, iż wiedział że te dokumenty są nieprawdziwe ponieważ on nie posiadał renty, zaś uzyskane w banku pieniądze w kwocie 4.000 zł. oddał tym mężczyznom. Przyznał także, że opowiedział tym mężczyznom że ma trudną sytuację finansową, zadłużone mieszkanie, a oni zaproponowali mu pomoc, nie kwestionował także miał wówczas poważne problemy alkoholowe. Mając na uwadze przedstawione przez w/w świadka okoliczności w jakich doszło do złożenia na jego dane osobowe wniosków o przyznanie pożyczek w dwóch bankach w których zdecydował się będąc namówiony przez inne poznane przypadkowo osoby uczestniczyć – stwierdzić należy, iż wyłania się prawie identyczny jak w przypadku pozostałych osób objętych niniejszym postępowaniem, które odegrały role tzw. ,, słupów” obraz działania oskarżonego B. O. (1) i P. N.. Powyższe okoliczności potwierdzone zostały także w wyjaśnieniach współsprawcy J. L. (1), który przedstawił okoliczności współdziałania oskarżonego B. O. (1) i P. N. w tym procederze. Podobnie jak w przypadku pozostałych osób ,,słupów” A. W. został wyszukany jako osoba która mając problemy z alkoholem bez większych oporów za propozycje drobnych pieniędzy przystanie na udział w tym procederze, zaś sporządzeniem fałszywej dokumentacji rentowej na jego dane zajął się oskarżony B. O. (1) co było w zgodzie z podziałem ról jakie poszczególne osoby odgrywały w tym procederze. Podobnie jak w przypadku innych osób przypadkowo poznanych w barach, gdzie nadużywali alkohol, tak i w przypadku A. W. oskarżony oraz P. N. nie podawali im prawdziwych swoich danych. Okoliczność, iż A. W. nie rozpoznał oskarżonego obecnego na sali nie może budzić większego zdziwienia jeśli w krytycznym okresie, jak sam przyznał miał poważne problemy alkoholowe, a obecnie ma problemy z głową które znacząco wpłynęły na jego pamięć.

P. G. (1) k.4210- 4212, k.9514-9515. Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do wyłudzenia pożyczki w banku (...) SA . Po okazaniu mu dokumentacji bankowej stwierdził, iż on składał jedynie wniosek o założenia rachunku, nie składał wniosku o udzielenie pożyczki, potwierdził jednak, iż na zaświadczeniu o zatrudnieniu jakie złożono do w/w banku znajduje się jego podpis. Jak twierdził to zaświadczenie wypełniała jego koleżanka A.. Zaświadczenie było podbite pieczątkami przez P. S. który był jego znajomym. Nigdy jednak u niego nie pracował, ale powiedział mu że chce wziąć pożyczkę i on mu podpisał i podbił zaświadczenie pieczątkami. Druków (...) nigdy nie widział. Podpisy na karcie informacyjnej nie są jego podpisami. Jak twierdził on pracował u J. M. w jego firmie ale on mu nie płacił. Po okazaniu tablic poglądowych rozpoznał P. N. jako osobę, która przychodziła do J. M.. Rozpoznał B. O. (1) jako osobę która razem z N. przychodziła do J. M.. Rozpoznał także żonę J. A.. W toku postępowania sądowego stwierdził, iż on przyznał się do wyłudzania kredytów, do wzięcia kredytu w G. M. Bank namówił go J. M.. Natomiast co do wyłudzenia pożyczki w banku (...) SA stwierdził, iż on nie ubiegał się o nią jedynie założył tam konto, osoby oskarżonego obecnego na sali nie zna, nie przypomina sobie tej twarzy, natomiast P. N. poznał na sprawie o wyłudzenie. Nie zna J. L. (1), nigdy nie był zatrudniony firmie (...). Jak twierdzi, to żona J. A. pomagała mu wypełnić dokumentacje składaną do banku (...) SA . Potwierdził, iż J. M. znał P. N. widywał go u niego, nie zna B. O. (1), nie widział aby oskarżony obecny na sali towarzyszył N. gdy ten przychodził do J. M.. Zapytany o wyjaśnienia jakie składał w Prokuraturze stwierdził, iż gdy okazywano mu tablice poglądowe to rozpoznał osoby związane z tymi kredytami, mówił wówczas prawdę . Po odczytaniu mu wyjaśnień stwierdził, iż potwierdza je, zaznaczając, iż wszystkie zaświadczenia wystawił mu J. M., ponadto będąc przesłuchany w Prokuraturze rozpoznał twarze, natomiast obecnie już twarzy B. O. (1) nie pamięta.

Oceniając zeznania P. G. (1) sąd uznał je jako wiarygodne w zakresie w jakim pozostają one w zgodzie z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym w szczególności z wyjaśnieniami J. L. (1), który pamiętał okoliczności ubiegania się o pożyczkę na dane w/w osoby, pamiętał także, iż dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu P. G. (1), druki (...), kserokopię jego dowodu osobistego i książeczki wojskowej przynieśli do niego oskarżony B. O. (1) i P. N.. W tym konkretnym przypadku nie miał styczności bezpośredniej z osobą P. G. (3) i nie widział go na oczy, natomiast rozpoznaje swoje pismo na wniosku o pożyczkę jaki został złożony przez niego do banku. W tym przypadku B. O. (1) i P. N. dostarczyli mu wniosek już podpisany przez klienta. Powyższe twierdzenia J. L. (1) o czynnym udziale w tym wyłudzeniu oskarżonego O. i P. N. potwierdza także załączona do sprawy dokumentacja bankowa, a także opinia biegłego z zakresu pisma ręcznego z której wynika, iż fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu P. G. (1) w firmie P.S. B. P. S. zostało wypełnione pismem P. N., natomiast druki (...) także zostały sfałszowane o czym wyjaśniał J. L. (1), iż sporządzaniem fałszywych dokumentów zajmował się w każdym przypadku tego procederu oskarżony B. O. (1), który przez samego P. N. określany był jako najlepszy fałszerz.

P. S. k.4826 Wyjaśnił, iż okazane mu zaświadczenie o zarobkach na druku (...) – widzi po raz pierwszy, nie zna P. G. (1), nigdy go nie zatrudniał. Pieczątkę (...) B. P. S. robił dla niego B. O. (1). Twierdzi, iż na zaświadczeniu są podrobione jego podpisy. Na okazanych raportach (...) również są podrobione jego podpisy. k.4829v- 4830 Na okazanych tablicach poglądowych rozpoznał B. O. (1), mężczyznę o imieniu P., którego poznał u B. O. (1) i dla tego P. podstemplował zaświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców, bo chciał oddać przysługę B. O. (1), którego zna od kilku lat. Poznał go przez swoją siostrę, która znała byłą żonę w/w. Remontował mu w domu piec gazowy oraz instalacje wodną i centralną w pawilonie na ul. (...). Gdy bywał w pawilonie u O. to widział tam tego P.. Rozpoznany przez w/w P. - to P. N.. k.4833 wyjaśnił, iż okazana mu pieczątka różni się od pieczątki którą zrobił dla niego B. O. (1). Okazanego zaświadczenia o zatrudnieniu P. G. (1) nie wypełniał .k.4836 Po okazaniu kopii dowodu osobistego P. G. (1) oświadczył, iż nie zna tej osoby, nigdy go nie widział.

W toku postępowania sądowego k. 8917-8918 potwierdził, iż do wyłudzania kredytów wykorzystano jego pieczątkę na zaświadczeniach o zatrudnieniu, ale było to badane przez grafologa i potwierdzono, iż nie były one przez niego wystawiane. Potwierdził, iż u oskarżonego B. O. (1) wyrabiał pieczątkę firmy i wizytówki. Stwierdził, iż nigdy nikt z banku nie dzwonił do niego celem potwierdzenia zatrudnienia P. G. (1), nie rozmawiał z oskarżonym o tej sprawie. Potwierdził okoliczności wystawiania fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu dla cudzoziemców, których podsyłał mu P. N., a czynił to chcąc w ten sposób uczynić przysługę oskarżonemu B. O. (1) którego znał od kilku lat i któremu remontował pawilon.

Twierdzenia P. S. sąd ocenił jako przekonujące albowiem w zakresie istotnym w niniejszej sprawie tj. w zakresie wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu na dane P. G. (1) zostały pozytywnie zweryfikowane pisemną opinią biegłego z zakresu pisma ręcznego z której wynika, iż przedmiotowe zaświadczenia zostało wypełnione własnoręcznie przez P. N., zaś pieczątki przystawione na w/w zaświadczeniu różnią się od pieczątki jaką posługiwał się w/w., co potwierdza także relacje J. L. (1), iż przygotowaniem fałszywej dokumentacji dla P. G. (1) przy wykorzystaniu uprzednio w tym celu wyrabianych pieczątek zajmował się oskarżony B. O. (1) współdziałając z P. N..

W. F. (1) k.4352- 4355 Przesłuchany w sprawie potwierdził, iż jest alkoholikiem i propozycja jaką otrzymał od nieznanych mu mężczyzn aby wziąć kredyt , bo oni wszystko załatwią- była nie do odrzucenia. Po kilku dniach przyjechali do jego domu i umówili się że po niego przyjadą. Przyjechali samochodem B. kol ciemnego chyba bordowego i pojechali do (...) SA na Wołoska. Miał podejść do konkretnej osoby w banku, była to kobieta. Miała już jego dokumenty, on tylko dał dowód osobisty i podpisał umowę. Wypłacili mu w banku 10.000 zł., po wyjściu oddał pieniądze mężczyzną kt. na niego czekali dostał 100 lub 200 zł. oddał umowę i odwieźli go do domu. Drugi raz był z nimi też w (...) na Wołoskiej i dostał 7.000 zł. Wszystko odbyło się tak samo jak za pierwszym razem. Był też podobno w banku (...) SA na M. tam tez dostał pieniądze 7 lub 8 tysięcy , ale tego nie pamięta prawdopodobnie był tak pijany. Natomiast wie, że tam wziął również kredyt bo był wzywany na policje na M.. Pamięta natomiast, że mężczyźni ci zawieźli go do galerii (...) na spotkanie z jakimś pracownikiem banku- siedzieli przy kawiarnianym stoliku i podpisywał tam jakieś dokumenty. Był jeszcze w (...) na S..- dostał tam do ręki 8.000 zł., a 15.000 zł. miało być przekazane na rachunek na spłatę wcześniejszych kredytów. Był jeszcze w innym banku ale ponieważ dużo pije nie pamięta już szczegółów. Twierdzi, iż nie widział i nie dostawał żadnych dokumentów o jego dochodach. Sam nie miał żadnych dochodów był na utrzymaniu matki i zony. Również dawał tym mężczyzna swój dowód osobisty, bo mówili, że muszą zrobić ksero. Do banku chodził aby podpisać umowę i odebrać pieniądze, W sumie 4 mężczyzn kontaktowało się z nim w sprawie tych kredytów, cały czas woził go ten sam kierowca B.. Nie rozpoznał mężczyzn na okazywanych mu tablicach poglądowych. D. N., B. O. (1), J. L. (1), J. M. – nic mu nie mówią. k.4537-4537v Po okazaniu mu umów z (...) SA potwierdził własnoręczność swoich podpisów.; k.4702- 4703, 4780-4781 Przyznał się do zarzucanych czynów, jednak nie rozpoznał żadnego z okazywanych wizerunków.

W toku postępowania sądowego k.8916-8917 potwierdził, iż za wyłudzanie kredytów w bankach został skazany prawomocnym wyrokiem, wiedział także że te wszystkie kredyty były na podstawie fałszywych dokumentów rentowych, inne dokumenty były mu podstawiane tylko do podpisania. Ludzie których nie znał, a pił z nimi alkohol na P. dostarczali mu te dokumenty, on je podpisywał następnie wozili go samochodem do banku, było ich 2-3, to były zawsze te same osoby. Brał kredyty w bankach gdzie go zawozili, następnie oddawał im pieniądze, a oni dawali mu część na alkohol. Przyznał, że nie zawsze był trzeźwy gdy podpisywał umowę, oni kupowali mu alkohol, a on wówczas nadużywał alkoholu, codziennie pił alkohol, pamiętał natomiast, że pożyczał tym osobom swój dowód osobisty, jak również to, że był wożony przez nich do pośrednika z którym spotykał się w galerii na S., ci mężczyźni znali tego pośrednika. Stwierdził, iż obecny na sali oskarżony nie rozmawiał z nim odnośnie tych kredytów oraz go nie woził samochodem, także żadnej z okazanych mu na tablicy poglądowej osób nie rozpoznał, jednak dodał, że ludzie się zmieniają, więc na 100% nie da sobie obciąć głowy.

Jako wiarygodne sąd ocenił te relacje świadka w których zapamiętał okoliczności związane z poznaniem na P. w barze przy alkoholu nieznanych mu mężczyzn, którzy zaproponowali mu branie na siebie kredytów proponując w zamian pieniądze na alkohol, jak również okoliczności w których zapamiętał mimo nadużywanego wówczas prawie codziennie alkoholu, iż mężczyźni ci załatwili fałszywą dokumentacje rentową na jego dane, a następnie wozili go samochodem do pośrednika w galerii handlowej na S. gdzie podpisywał jakieś dokumenty, których jak przyznał nawet nie czytał. W ocenie sądu prawdziwe są również twierdzenia w/w w których opowiedział o kilku bankach, w tym (...) do którego był przez tych samych mężczyzn wożony po uprzednim przygotowaniu w tym też celu kupowali mu ubranie, po podpisywał umowy, a po odebraniu pieniędzy z banku, przekazywał je im niemal w całości. W powyższym zakresie twierdzenia W. F. (1) zostały pozytywnie zweryfikowane nie tylko załączoną do sprawy dokumentacja bankową, zeznaniami pracowników banków, ale co istotne znajdują potwierdzenie w wyjaśnieniach współsprawców tj. J. L. (1) i P. N., którzy potwierdzili w powyższym zakresie swój oraz oskarżonego B. O. (1) czynny udział w procederze wyłudzania pożyczek/ kredytów z banków na dane w/w. J. L. (1) dobrze pamiętał osobę W. F., albowiem pracownik banku ( jego kolega J. I.) powiedział mu , że w/w przyszedł do banku tak pijany, że przewrócił się, a także miał problemy z podpisaniem umowy, a mimo wszystko dokumenty zostały od niego przyjęte. Rozmawiał także z oskarżonym i P. N., że w przypadku jego osoby mogą być problemy w bankach i dlatego musi być on przez nich odpowiednio przygotowany. J. L. (1) potwierdził, iż od początku było wiadome, że osoby podsyłane mu przez oskarżonego B. O. (1) i P. N., to w większości alkoholicy, zaś branie przez nich pożyczki i kredyty nie będą przez nich spłacane. Natomiast okoliczność nie rozpoznania przez W. F. (1) osoby oskarżonego, a także pozostałych współsprawców w tym P. N. i J. L. (1) w ocenie sadu podobnie jak w przypadku innych osób nadużywających alkohol typowanych na tzw. ,,słupy” należy ocenie bądź przez pryzmat zaburzeń ich pamięci w zapamiętywaniu twarzy z powodu spożywanego alkoholu, bądź jako obawę przed ujawnieniem współsprawców, którzy przebywają na wolności i znają ich dane osobowe, a także adres zamieszkania z uwagi dowody osobiste tych osób, którymi we wszystkich przypadkach dysponowali.

D. M. k.4901, k.4906, 4939, 4975. Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzucanego czynu z pkt.16 potwierdził, iż był bezrobotny, poznał J. nie pamięta nazwiska, powiedział mu, że nie ma pieniędzy, a są mu potrzebne. J. powiedział, że ma możliwość załatwienia pożyczki. Miał wziąć 5000 zł., a oni wzięli resztę. J. miał dokumenty, on je podpisał, przyniósł też ksero paszportu i dowodu. Po jakimś czasie J. zadzwonił i powiedział, że nic nie wyszło. Po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu, wyjaśnił, iż nigdy nie pracował w takiej firmie. W rubryce data i podpis wnioskodawcy jest jego podpis. W rubryce podpis klienta to nie jest jego podpis, także na wniosku o udzielenie pożyczki nie jest jego podpis. Z uwagi na brak możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu w/w jego wyjaśnienia zostały ujawnione i zaliczone w poczet materiału dowodowego przed sądem. W/w za czyn z pkt.16 a/o został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ sygn. IVK 1171/11.

Twierdzenia D. M., iż na podstawie fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu Firma (...) ul. (...) (...) W., ubiegał się w banku (...) SA o pożyczkę działając w tym zakresie wspólnie i w porozumieniu także z oskarżonym B. O. (1), P. N., J. M. i J. L. (3) zostały wsparte i uzupełnione wyjaśnieniami jakie w powyższym zakresie złożyli J. M. i J. L. (1) , którzy ujawnili okoliczności, iż fałszywą dokumentację na postawie której osoby tzw. słupy ubiegały się w bankach o kredyt, pożyczkę załatwiał oskarżony B. O. (1), który korzystając z posiadanych w ramach prowadzonej działalności informacji na temat danych firm, ich właścicieli dla których sporządzał pieczątki i wizytówki, a także sprzętu cyfrowego drukował po uprzednim podrobieniu w tym celu dokumentację. Powyższe ustalenia zostały także potwierdzone załączoną do sprawy dokumentacją bankową i jako całość stanowiły podstawę ustaleń faktycznych poczynionych w przedmiotowej sprawie.

R. M. k.5036-5036v, k.5288, k.8923 Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Ponadto, wyjaśnił, iż zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) oraz druki (...), które przedłożone zostały przy ubieganiu się o pożyczkę, dostał od mężczyzny, którego nie potrafiłby rozpoznać. W dniu 11.03.2009r. miał wziąć kredyt 10.000 zł. na te dokumenty i swój dowód w banku (...), po czym oddać tym mężczyznom pieniądze. Za wzięcie kredytu miał od nich dostać 1200 zł. Potwierdził, iż nigdy nie pracował w firmie (...) i nie zna osoby A. M. (1). Wniosek o kredy złożył 12.03.2009r., a następnego dnia miał przyjąć po odbiór pieniędzy. Gdy przyszedł następnego dnia do banku został zatrzymany przez Policję. Potwierdził wcześniejsze wyjaśnienia. Twierdził, iż nie jest w stanie rozpoznać mężczyzn od których dostał dokumenty i którym miał oddać pieniądze po uzyskaniu kredytu w (...).

W toku postępowania sadowego pouczony o treści art.182§3 k.p.k. skorzystał z prawa do odmowy złożenia zeznań, jednocześnie po odczytaniu złożonych wyjaśnień potwierdził je w całości.

Wyjaśnienia R. M. sąd ocenił jako prawdziwe, albowiem zostały one w powyższym zakresie pozytywnie zweryfikowane w zderzeniu z pozostałym materiałem dowodowym, w tym z wyjaśnieniami J. L. (1), P. N. w których zdecydowali się opisać na czym polegał bezprawny proceder wyłudzeń kredytów i kto w tym procederze uczestniczył. Z w/w materiału wynika, iż osobę w/w świadka jako na tzw. słupa wyszukał P. N. proponując zarobek, załatwieniem fałszywej dokumentacji na dane R. M. zajął się oskarżony B. O. (1), natomiast czynności pośrednictwa z bankami wykonał J. L. (1). J. L. (1) po zapoznaniu się z zabezpieczoną u niego dokumentacją w postaci rejestru klientów banków, który prowadził także wobec osób podesłanych mu przez oskarżonego B. O. (1) i P. N. tzw. słupów- nie miał żadnych wątpliwości, iż w/w był jedną z wielu osób ,, słupów” na którą oskarżony B. O. (1) współdziałając z nim oraz P. N. wyłudzali kredyty i pożyczki w bankach na podstawie fałszywej dokumentacji w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu i druków (...).

A. M. (1) k.5064v., 5329v, k.5419, k.9026-9027 przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym, potwierdził, okoliczność, iż jest właścicielem firmy (...) przy ul. (...) W. W., jednak w firmie nie zatrudnia żadnej osoby, jest to bowiem firma jednoosobowa. W/w zaprzeczył aby znał osobę R. M., jak również nigdy nie wystawiał mu zaświadczenia o zatrudnieniu. Świadek przedstawił swoją pieczątkę, która nigdy mu nie zginała. Potwierdził, iż ok. 2 miesięcy temu ktoś zadzwonił do niego na telefon stacjonarny z pytaniem czy ktoś u niego pracuje, czego nie potwierdził. Na pewno nikt nie dzwonił na jego aktualny telefon komórkowy(...) z pytaniem czy ktoś u niego pracuje, który to numer nie jest wpisany na jego pieczątce. Nie wie dlaczego na pieczątce którą opieczętowano zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach dla R. M. znajdują się dane jego firmy oraz jego aktualny numer telefonu komórkowego, jak wyjaśnił numer ten posiada od ok.4 lat i udostępnia go różnym osobom. Zaprzeczył aby ktoś dzwonił z banku na ten numer telefonu aby potwierdzić zatrudnienie R. M.. Ok. 6 miesięcy temu dzwonił do niego mężczyzna aby potwierdzić zatrudnienie jakiejś osoby nie pamięta o kogo chodziło, powiedział że on nie zatrudnia żadnej osoby. Nie pamięta z jakiego numeru dzwonił ten mężczyzna. Zaprzeczył także aby znał P. N., B. O. (1), J. M., J. L. (1). W toku postępowania sądowego potwierdził okoliczności przedstawione będąc przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym, stanowczo zaprzeczył aby wystawiał zaświadczenie dla osoby R. M., nie zna takiej osoby, a w swoje firmie , którą prowadził do 2012r. nikogo nie zatrudniał. Świadek nie kojarzył obecnego na sali oskarżonego, nie zna także osób tj. P. N., J. L. (1), J. M.. Zeznania w/w świadka sąd ocenił jako prawdziwe, albowiem w toku prowadzonego śledztwa nie zabezpieczono żadnego dowodu wskazującego na współdziałanie w/w osoby w popełnianiu przestępstw objętych niniejszym postępowaniem. Ponadto, jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w tym obszernych wyjaśnień/zeznań J. L. (1), który zdecydował się na współpracę ujawniając całą swoją wiedzę jaką posiadał na temat przestępczego procederu w którym sam uczestniczył razem z oskarżonym i innymi ustalonymi w sprawie osobami- wynika, iż B. O. (1) niejednokrotnie wykorzystywał w ramach bezprawnego procederu wyłudzeń kredytów i pożyczek do przygotowywania fałszywej dokumentacji na tzw. słupów dane faktycznie istniejących firm o których informacje pozyskiwał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tj. (...) Centrum (...) przy ul. (...) paw.9 w W., wyrabiając pieczątki niemal identycznej treści jak pieczątka która posługiwał się właściciel firmy, o czym ten ostatni nic nie wiedział.

P. K. k.5497 W/w przyznał się do popełnienia zarzucanego mu w pkt.27 a/o czynu. Przyznał, że były mu potrzebne pieniądze, nie miał pracy. Wtedy znajomy K. obiecał, że załatwi mu zaświadczenie o zatrudnieniu jako elektromechanik. Nie płacił K. za to zaświadczenia, ale miał wziąć kredyt w banku, a część pieniędzy z kredytu miała być dla niego tj. 500 zł. Nie pamięta w jakiej dzielnicy był bank , składał jakiś wniosek chyba na 10.000 zł. Nic mu nie mówi nazwa T. (...). Nie wie jak ma na nazwisko K. , jednak na okazanej tablicy poglądowej nie rozpoznał żadnej osoby w tym K.. Jak wyjaśnił to zaświadczenie załatwił przez kogoś ten K., podał mu swoje dane, ale nie dawał swojego dowodu osobistego. Po okazaniu podejrzany rozpoznał zaświadczenie o zatrudnieniu które złożył w banku. Rozpoznał na nim swój podpis w miejscu ,,podpis klienta”. Nie zna J. O., P. N., B. O. (1). Za popełniony czyn został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa sygn. III K 981/11. Przesłuchany przed sądem k.9034-9035 nie pamiętał szczegółowych okoliczności czynu za który został skazany, pamiętał jedynie, że było to pożyczka na podstawie sfałszowanego dokumentu . W odpowiedzi na pytania nie potrafił podać bliższych danych znajomego, którego określał jako K. nie znał ani jego nazwiska, ani miejsca zamieszkania, jak stwierdził ten znajomy był przejazdem. Potwierdził, iż to ten znajomy załatwiał wszelkie formalności związane z pożyczką tj. dokument o jego zatrudnieniu a piekarni, w której nigdy nie pracował, ten K. działał jeszcze z drugą osobą to oni zawieźli go do banku. Oświadczył, iż nie zna obecnego na sali oskarżonego, dane P. N., J. L. (1) nic mu nie mówią.

Mając na uwadze przedstawione przez w/w świadka okoliczności w jakich doszło do złożenia na jego dane osobowe wniosku o przyznanie pożyczki w banku (...) SA w czym zdecydował się uczestniczyć będąc namówiony przez zapoznaną przypadkowo osobę, która określał K. – stwierdzić należy, iż wyłania się prawie identyczny jak w przypadku pozostałych osób objętych niniejszym postępowaniem, które odegrały role tzw. ,, słupów” obraz działania oskarżonego B. O. (1) i P. N.. Powyższe okoliczności potwierdzone zostały także w wyjaśnieniach współsprawcy J. L. (1), który przedstawił okoliczności współdziałania oskarżonego B. O. (1) i P. N. w tym procederze. Podobnie jak w przypadku pozostałych osób ,,słupów” P. K. został wyszukany jako osoba która bez większych oporów za propozycje otrzymania niewielkich pieniędzy przystanie na udział w tym procederze, zaś sporządzeniem fałszywej dokumentacji w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w/w piekarni włoskiej na jego dane zajął się oskarżony B. O. (1) co było w zgodzie z podziałem ról jakie poszczególne osoby odgrywały w tym procederze. Podobnie jak w przypadku innych osób przypadkowo poznanych na ulicy, w barach i w przypadku P. K. oskarżony oraz P. N. nie podawali im prawdziwych swoich danych. Okoliczność, iż w/w nie rozpoznał oskarżonego obecnego na sali nie może budzić większego zdziwienia jeśli weźmie się pod uwagę okoliczność, iż były to przypadkowo poznane osoby, które były dla niego jak sam określił przejezdne, ponadto nie można także wykluczyć także sytuacji, iż w/w w obawie o zachowanie oskarżonego wobec jego osoby nie zdecydował się na jego wydanie, wiedząc, iż oskarżony przebywa na wolności i zna jego dane. W świetle jednak jednoznacznych zeznań J. L. (1), zabezpieczonej w sprawie dokumentacji tzw. rejestrów jakie sam prowadził wskazał on w sposób jednoznaczny, iż wykonywał czynności pośrednictwa dotyczące osoby P. K., którą to osobę wyszukał oskarżony B. O. (1) z P. N. i którą mu następnie podesłali. Zabezpieczona u L. dokumentacja w postaci prowadzonych przez niego komputerowo rejestrów pożyczek/ kredytów bankowych oraz danych tzw. słupów podesłanych przez oskarżonego B. O. (1) i P. N. na których były one brane, dotycząca także P. K. została następnie pozytywnie zweryfikowana dokumentacją bankową jaką załączono do sprawy niniejszej.

B. O. (2) k.5575-5576 Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzucanego mu czynu. Potwierdził, iż w dniu 17.03.2009r. złożył wniosek o kredyt 10.000 zł. do banku (...) , gdzie przywiózł go kolega P. i B., samochodem B. V. (...) . P. poznał w więzieniu gdzie odbywał karę. Dokumenty które złożył w banku tj. decyzje o przyznaniu renty, trzy odcinki renty z ostatnich trzech miesięcy dostał od kolegi P. i wiedział, że były niezgodne z prawdą. To P. namówił go by wziął kredyt w (...) bo tam jest najmniejsze oprocentowanie tego kredytu, ponadto obiecał mu dać część pieniędzy. Nie wie skąd P. wziął te dokumenty, nie pytał go o to. W banku obsługiwał go mężczyzna, a w dniu 19.03.2009r. zadzwonił do niego pracownik banku , że termin podpisania umowy wyznaczony jest na 20.03.2009r. Do banku przyjechał z P. który czekał na niego w samochodzie. W banku obsługiwał go ten sam mężczyzna, jednak kredytu nie dostał bo został zatrzymany przez Policje. Z tymi dokumentami był jeszcze w innych bankach: tj. (...) koło Galerii (...), po przedłożeniu dokumentów otrzymał kredyt 9.000 zł. Tam również zawiózł go P. z B.. P. dostał 3.000 zł. reszta była dla niego. Byli także w (...) chyba w Ś. gdzie otrzymał 3.900 zł. P. dostał 900 zł. Otrzymał także kredyt w banku (...) w R. 9.000 zł. tu złożył zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie sprzątającej (...), gdzie pracował na umowę zlecenia. Do banku przywiózł go P.. Nazwiska B. nie zna, on był za kierownicą. Wcześniej w Galerii (...) spotkał się z pracownikiem (...) i jakimś pośrednikiem kredytowym, umówił go na spotkanie P.- dostał na spotkaniu druk, kt. wypełnił swoimi danymi osobowymi. W bankach (...) SA to P. wskazywał mi stanowisko do którego miał podejść. k.5717-5718 Opisał okoliczności wyłudzenia kredytu w (...) wyjaśniając, iż do w/w banku w celu uzyskania kredytu skierowali go również P. i B., tam złożył fałszywą decyzję o przyznaniu renty. Do banku zawieźli go P. i B., w banku złożył dokumenty i chyba dostał kredyt w wysokości 15.000 zł. Fałszywe dokumenty rentowe dostał od B.. P. i B. dał 30% z tego kredytu. Zapłacił tylko jedna ratę . Po okazaniu, potwierdził swój podpis na wniosku. Decyzje o przyznaniu renty i przekazy pocztowe dostał od B.. Razem z P. i B. wziął jeszcze trzy kredyty, oni go tam wozili. Po okazaniu mu tablic poglądowych rozpoznał P. N., a także B. O. (1). Nie rozpoznał innych osób.

W toku postępowania sądowego, z uwagi na brak możliwości przesłuchania w/w przed sądem jego wyjaśnienia zostały ujawnione i zaliczone w poczet materiału dowodowego.

Oceniając jego obszerne relacje w których opisał jak wyglądał mechanizm wyłudzania kredytów/ pożyczek w bankach w którym sam uczestniczył, w których wskazał także osoby czynnie z nim współdziałające tj. oskarżonego B. O. (1) i P. N., rozpoznanych na okazanych mu tablicach poglądowych, a także ujawnił kto był pomysłodawcą tego procederu, kto załatwiał fałszywa dokumentację - sąd ocenił je w całości jako wiarygodne. Wiarygodność wyjaśnień B. O. (2) potwierdza nie tylko zabezpieczona w sprawie dokumentacja bankowa, ale co istotne jego twierdzenia korespondują w powyższym zakresie z obszernymi wyjaśnieniami kolejnych współsprawców tego procederu tj. J. L. (1) i P. N., którzy potwierdzili opisywaną przez B. O. (2) wersję zdarzeń, a ich relacje w powyższym zakresie tworzyły logiczną całość.

Ł. M. (1) k.5792v-5793, 5806-5807 Początkowo przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym zaprzeczał aby ubiegał się o kredyty, pożyczki w bankach, jak twierdził zgubił dowód osobisty, choć nigdzie faktu tego nie zgłaszał, nie wyrobił sobie jeszcze nowego dowodu osobistego. Potwierdził, iż nigdy nie pracował w (...) M. G. (1), nie zna osoby M. G. (1), J. L. (1), nie zna J. L., B. O. (1), K. K. (1) P. N., J. M.. Po okazaniu dokumentów jakie złożone zostały do banku: stwierdził, iż dokumenty widzi po raz pierwszy. Podpis na zaświadczeniu o zatrudnieniu- nie jest jego podpisem, kserokopia dowodu osobistego dotyczy tego który zgubił, a nikomu go nie udostępniał przed zgubieniem.; k.6015-6017v Ponownie przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzutów dotyczących czynu 8 i 37 a/o. Wyjaśnił ponadto, iż gdy mieszkał w W. pracował na budowie, nigdy nie pracował w (...) M. G. (1). Nie zna J. L. (1) prowadzącego pośrednictwo T. (...), nie zna P. N. i B. O. (1), K. K. (1). Nie zadawał się z nimi, nie rozpoznałby ich. Nie rozpoznał nikogo z okazanych tablic poglądowych. Potwierdził jednak, iż na okazanych dokumentach tj. umowie (...) są jego podpisy, ale na zaświadczeniu z (...) to nie jest jego podpis. Jeżeli chodzi o (...) to nie składał wniosku i nie podpisywał umowy o kredyt. Wniosek o kredyt na 20.000 zł. miał złożyć P. , którego nazwiska nie zna, rozmawiał z nim o tym telefonicznie. On telefonicznie powiedział mu kiedy i gdzie ma pójść podpisać umowę.

Wobec braku możliwości przesłuchania w/w przed sądem, sąd ujawnił złożone przez Ł. M. (1) wyjaśnienia. Oceniając relacje w/w jako wiarygodne sąd miał na uwadze jego twierdzenia w których ostatecznie przyznał się do czynnego udziału w procederze wyłudzania kredytów/ pożyczek w bankach na podstawie fałszywej dokumentacji o czym miał pełna wiedzę. Sąd nie dał natomiast wiary w/w w zakresie w jakim twierdził, iż nie zna osoby oskarżonego B. O. (1), P. N., M. G. (1), J. L. (1) i nigdy tych osób nie widział na oczy albowiem w powyższym zakresie jego twierdzenia pozostają w sprzeczności z wyjaśnieniami P. N., M. G. (1), J. L. (1), którzy pamiętają w/w osobę dla której przygotowana została przez B. O. (1) fałszywa dokumentacja w postaci zaświadczeń o jego zatrudnieniu, druków (...), ponadto osoba ta wożona była przez nich samochodem do banków gdzie składana była na jego dane dokumentacja. Mając powyższe na uwadze, okoliczność nie rozpoznania w/w osób należy ocenić jako przyjętą przez niego postawę aby nie ujawniać osób, które aktywnie uczestniczyły z nim w bezprawnym procederze albowiem co do jego osoby nie pojawiły się okoliczności wskazujące aby w okresie objętym postępowaniem miał on problemy z alkoholem, co mogło by zaburzać jego pamięć.

M. G. (1) k.5794v-5795, Przesłuchany jako świadek początkowo twierdził, iż od 03.04.2007 prowadził własną działalność gospodarcza (...) M. G. (1) przy ul. (...) zajmującą się finansami, pośrednictwem przy uzyskiwaniu lessingów, lokatami, ubezpieczeniami na życie, a także iż K. K. (1) jest jego stałym pracownikiem na umowę zlecenia od stycznia 2008r., a od września 2008r. na umowę o pracę. Po okazaniu zaświadczenia o pracę dla K. K. (1) stwierdził, iż wypisał je osobiście i dane są zgodne z prawdą. Rozpoznał swoja pieczątkę i swój podpis. Jednak po przemyśleniu stwierdził, iż w zaświadczeniu jest nieprawda, iż od 07.01.2008r. była zatrudniona na czas nieokreślony – bowiem na czas nieokreślony została zatrudniona od września 2008r.- to jest jego błąd. Co do Ł. M. (1) zeznał wówczas , iż był zatrudniony u niego na umowę zlecenie od czerwca 2008r. na stanowisku doradcy finansowego. Zwolnił go dyscyplinarnie na przełomie września/ października 2008r. Po okazaniu dokumentów złożonych do banku, zeznał, iż okazane druki (...) widzi po raz pierwszy, nie wystawiał tych raportów. Pieczątka i podpis wygląda na jego- jednak to nie on podpisał to zaświadczenie oraz to nie on ostemplowało zaświadczenie. Nie wypełniał tego zaświadczenia. Nikt z banku nie dzwonił do niego celem potwierdzenia zatrudnienia Ł. M. (1). Nie potrafił wyjaśnić dlaczego Ł. M. (1) zaprzeczył aby pracował w jego firmie, jak również że go nie zna. Nie potrafił także wyjaśnić dlaczego K. K. (1) nie została przez niego zgłoszona do ZUS do dnia 10.02.2009r. Twierdził, iż nie zna firmy (...), (...) (...) oraz osoby B. O. (1). Przesłuchany w charakterze podejrzanego k.7672-7675, k.7758, k.7767, k.7799 ( czyn 3, 4, 9 i 37 i 40 ) wyjaśnił, iż P. N. poznał w lipcu lub sierpniu 2008r., jako osobę która załatwia kredyty hipoteczne. Gdy spotkał się z nim , był też z nim kolega o imieniu A., wówczas powiedział mu że chce uzyskać pożyczkę ale ma problemy z BIKiem i normalna drogą nie zrobi tego. Kazał mu skompletować dokumenty tj. zaświadczenie ZUS, i Urząd Skarbowy, kopię dokumentów firmy . Następnie zwodził go z tym kredytem, mówił że dokumenty są złożone ale trzeba czekać. Tak ciągnęło się to do listopada, kiedy pod (...) przedstawił mu B. właściciela firmy kserograficznej- mówiąc, iż jest to najbardziej znany fałszerz w W. i zrobi mi każdy dokument. Był u niego w firmie kserograficznej na (...), B. wyrobił mu wizytówki i pieczątkę firmy (...) z aktualnym numerem telefonu. P. dowiedział się, że prowadzę firmę konsultingową i kredyty i wówczas zapytał czy mogę mu pomóc bo on ma klientów, którzy chcą uzyskać kredyt gotówkowy. Dał mi kilku klientów i ja zaniosłem ich dokumenty do (...) do M. K. (3). K. klientów dostało kredyt, kilku odmówiono ale nie pamięta nazwisk. Potem P. był nieprzyjemny, mówił , że ma mu pomagać bo inaczej zrobi mu krzywdę. Przestraszył się go bo mówił , że N. (...) to jego ojciec albo wujek. Domyślił się, że te osoby które mu podsuwa to ,,słupy”. P. dawał mu tylko dokumenty tych osób on ich nie widział. Spotykał się z nim u B. w lokalu, albo przed wejściem dostawał komplet dokumentów i zanosił je do banku (...) czyste wnioski o przyznanie kredytu, a on dawał mu już wypisane z podpisem klienta. Wystawił zaświadczenie o zatrudnieniu dla K. K. (1), ona nie była u niego nigdy zatrudniona na umowę o pracę. Jeśli chodzi o Ł. M. (1) to P. N. kazał mu potwierdzić jego zatrudnienie. Wystawił również dla niego zaświadczenie o zatrudnieniu pomimo iż nie pracował w jego firmie. Nigdy nie widział tego człowieka. Potwierdzał także telefonicznie zatrudnienie K. K. (1) i Ł. M. (1) pracownikowi Banku. Okazane druki (...) wystawione na Ł. M. (1) przedłożone w (...) dostał od B., te dokumenty są fałszywe. Podpisy na zaświadczeniu o zatrudnień Ł. M. są jego ale on ich nie wypełniał, również on podpisał i wystawił zaświadczenie dla K. K.. Ona była zatrudniona u niego na umowę zlecenie, a nie na umowę o pracę, nie dopełnił formalności z jej zgłoszeniem. Wystawił jej zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o prace chociaż wiedział, ze nie jest to prawdą. Ona potrzebowała pieniędzy i N. powiedział, że ma J., który szybko robi kredyty. Ona podpisała wniosek który dali N. wraz z jej kopią dowodu osobistego i zaświadczeniem o zatrudnienia. N. mówił, że D. R. (1) był zadowolony , że szybko dostał kredyt. On zarobił na tym 1500 złotych. Gdy składał dla niego wniosek to zdawał sobie sprawę, ze on jest słupem i że oni chcą wyłudzić ten kredyt. N. znał się z J. od B. , który znał B. O. (1). B. O. (1) mówił, że może zrobić wszystkie dokumenty jakie są potrzebne do kredytu. Kredyt na jego mieszkanie wzięła K. K. (1) w (...) i kupiła mieszkanie za 300.000 złotych ona formalnie jest właścicielką , a on tam mieszka. P. i B. sprzedali mu telewizor (...) 32 cali za 1000 złotych. Telewizor do domu przywiózł mu P. z J.. P. mówił, że z B. mają do sprzedania telewizory, domyślił się, że telewizor może być kradziony. Na okazanych tablicach poglądowych rozpoznał B. O. (1), J. M. czyli J. który jeździł z N. samochodem B. oraz P. N..

W toku postępowania sadowego k.9030-9033 świadek potwierdził okoliczności czynnego udziału w procederze wyłudzania kredytów/ pożyczek w bankach na osoby tzw. słupy, które podsyłane były do niego przez P. N. i oskarżonego B. O. (1), opisał na czym ten proceder polegał, kto w nim uczestniczył, i jaką role odegrały poszczególne osoby w tym oskarżony B. O. (1), który zajmował się tworzeniem fałszywej dokumentacji przedkładanej w bankach, co do czego nie miał żadnych wątpliwości. Osoby oskarżonego B. O. (1) i P. N. były mu znane, jak również współdziałał z nimi jako pośrednik w procederze wyłudzeń, do czego się przyznał i obszernie opisał będąc przesłuchiwany w Prokuraturze.

Wyjaśnienia oraz zeznania M. G. (1) w ocenie sądu stanowią wiarygodny materiał dowodowy, zauważyć bowiem należy, iż w/w zdecydował się szczegółowo ujawnić w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, co potwierdził następnie przed sądem- nie tylko swoją rolę jaką odegrał w bezprawnym procederze, ale także ujawnił i przedstawił na czym polegała rola pozostałych współsprawców, w tym oskarżonego B. O. (1) i P. N.. Relacje w/w pozostają w powyższym zakresie w zgodzie z dokumentacją bankową jaką zabezpieczono w sprawie, zeznaniami pracowników banków, a także wyjaśnieniami J. L. (1), który podobnie jak w/w pełnił rolę pośrednika oraz pamiętał na podstawie prowadzonego w swoim komputerze rejestru osób podesłanych mu przez oskarżonego i N., iż pośredniczył także w ubieganiu się o pożyczkę w banku (...) S.A na dane K. K. (1) na podstawie poświadczającej nieprawdziwe okoliczności dokumentacji w postaci zaświadczenia o jej zatrudnieniu dostarczonej mu przez w/w. Z tych względów obszerne i co ważne korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym wyjaśnienia oraz zeznania M. G. (1) stanowiły podstawę ustaleń faktycznych jakie sąd poczynił w przedmiotowej sprawie.

K. K. (1) k.5918v- 5919 Przesłuchana jako świadek twierdziła, iż od września 2008r. pracuje w firmie (...) na czas nieokreślony ma umowę o pracę, wcześniej pracowała na umowę zlecenia. W lutym 2009r starała się kredyt, zeznała także, iż w firmie tej pracował również Ł. M. (1), który przyniósł zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku T. (...) i dała to zaświadczenie do wypełnienia M. G. (1), który je wypełnił. Następnie zadzwoniła do firmy (...) finance odebrał mężczyzna z którym umówiła się na spotkanie w kawiarni , podczas którego przekazała mu zaświadczenie i kopię dowodu osobistego. Nie pamięta w jakiej kwocie chciała kredyt ale chyba 10.000 zł. nie wiedziała do jakiego banku zostaną złożone dokumenty. Mężczyzna ten nie kontaktował się z nią, nie dzwonił i dała sobie spokój z tym kredytem. Nie zna osoby J. L. (1), nie zna B. O. (1), nie zna firmy (...) . Twierdziła także, że widziała Ł. M. (1) raz w firmie (...) , nie wie na jakich warunkach był zatrudniony w tej firmie i w jakim okresie. Potwierdziła, iż pracuje w firmie mamy na ½ etatu . Przesłuchana jako podejrzana k.5949 ( czyn 40 ) nie przyznała się do uczestniczenia wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w złożeniu do banku zaświadczenia o jej zatrudnieniu, które poświadczało nieprawdziwe okoliczności jej zatrudnienia ubiegając się o pożyczkę, twierdziła , iż ona nic nie zrobiła bo nie wystąpiła do banku o kredyt, chciała wyjechać sobie na narty, umowy z bankiem ostatecznie nie podpisała. Były wizytówki w biurze , zadzwoniła pod numer spotkała się w centrum w kawiarni z tym człowiekiem , dała mu zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie od szefa M. G. (1) dostała przed spotkaniem z tym pośrednikiem . Nie udało jej się z nim skontaktować, on również do niej nie dzwonił. Twierdzi, że raz widziała w (...) Ł. M. (1), zaprzeczyła by M. G. (1) prosił ja aby zeznała, że Ł. M. (1) pracował w (...).

Postępowanie co do jej osoby zostało postanowieniem prokuratora umorzone w dniu 15.04.2014r. wobec nie popełnienia przez w/w przestępstwa k.8605-8606v.

Przesłuchana jako świadek w toku postępowania sądowego k.9517-9518 K. K. (1) w zakresie okoliczności istotnych dla sprawy związanych z ubieganiem się o pożyczkę w banku (...) SA powoływała się na swoją niepamięć, jej zeznania w tym zakresie zdaniem sądu były nieprzekonujące cechowała je chaotyczność, niekonsekwencja, momentami przeczyły sobie wzajemnie. Zeznając przed sadem w/w raz twierdziła, że w okresie objętym zarzutem pracowała u swojej mamy w gabinecie stomatologicznym, a następnie pytana twierdziła, iż pracowała też w (...), a także u swojego kolegi M. G. (1) w firmie choć nie potrafiła powiedzieć kiedy to było, przez jaki okres u M. G. (1) pracowała, na jakich warunkach była zatrudniona i czym faktycznie się zajmowała, by ostatecznie twierdzić, iż w latach 2008-2009 to chyba w ogóle nie pracowała. Oceniając relacje w/w zarówno złożone w toku postępowania przygotowawczego, jak również w toku postępowania sądowego w ocenie sądu są one nie przekonujące, zauważyć należy, iż w/w podała nieprawdę twierdząc początkowo, iż była zatrudniona u M. G. (1) na podstawie umowy o prace albowiem powyższej okoliczności zaprzeczył sam w/w. Zderzając wyjaśnienia M. G. (1) oraz matki K. K. (1) ( E. K. k.5829v ujawnionymi przed sadem) przesłuchanej także w tej sprawie stwierdzić należy, iż K. K. (1) dostarczając za pośrednictwem oskarżonego B. O. (1) i P. N. pośrednikowi kredytowemu tj. J. L. (1) dokumentację w postaci poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o jej zatrudnieniu ubiegając się o pożyczkę w banku zdawała sobie sprawę, że dokumentacja ta zawiera nieprawdziwe okoliczności mające istotne znaczenie dla otrzymania pożyczki, szczególnie gdy uwzględni się okoliczność, iż jak sama przyznała studiowała wówczas prawo. Okoliczności, iż przy udziale oskarżonego B. O. (1), P. N., M. G. (1) z pośrednictwem J. L. (1) w/w ubiegała się o pożyczkę nie budzą wątpliwości, w szczególności wobec twierdzeń współsprawcy J. L. (1) który na podstawie prowadzonego rejestru osób podesłanych mu przez oskarzonego odtworzył kiedy, w jakiej kwocie i w jakim banku w/w ubiegała się o pożyczkę, co następnie zostało pozytywnie zweryfikowane załączona do sprawy dokumentacja bankową i zeznaniami pracownika banku.

R. K. (1) k.7264-7265, k.7268, k.7284, k.7311-7312 ( czyn 19 i 20 ) Przesłuchany jako podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż jak był na terapii alkoholowej na M. w W. poznał znajomego o imieniu M., nazwiska nie zna, który podał mu adres do J. który zaproponował mu pracę u niego w domu nie pamięta adresu ale było to naprzeciwko Zakładów (...) jak jedzie się na Z.. Miał go ubezpieczyć. Zgadali się, że on potrzebuje kredyt , a J. zna ludzi, którzy mogą mu w tym pomóc. Następnie poznał dwóch mężczyzn którzy umówili go z przedstawicielem bankowym i zawieźli go do Galerii (...). Tam przy pośredniku złożył kilka podpisów. Po 2—3 dniach któryś z nich zadzwonił z informacją, że w banku nie wypaliło. Na okazanych dokumentach rozpoznał swoje podpisy, ksero jego dowodu osobistego. Nie wypełniał tych dokumentów składał na nich jedynie swoje podpisy. Nigdy nie pracował w firmie (...). Z pośrednikiem spotkał się na pewno przed marcem 2009r. po potem poszedł siedzieć. Umowa była taka że z kredytu miał im zapłacić 4000 zł. Przyznał, iż brał jeszcze kredyt w (...) Bank. Po okazaniu tablic poglądowych rozpoznał osobę J. u którego pracował, nie pamiętał pozostałych osób. Przyznał także, iż nie był zatrudniony w firmie (...) SA.

Za wyłudzenia kredytów został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ sygn. IVK 960/11.Przesłuchany w toku postępowania sądowego k.9515-9517 w/w nie pamiętał już wielu szczegółów procederu wyłudzania kredytów na jego dane osobowe w którym uczestniczył, przyznał jednak, że faktycznie poznał osoby, które zaproponowały mu baranie kredytów na co przystał. Były to kredyty opiewające na kwoty rzedu 30.000 zł. i było to w kilku bankach, on tym osobom podpisywał dokumenty in blanco, a oni załatwiali pozostałe niezbędne dokumenty, potwierdził, iż nie pracował u R. B., a także w firmie (...). W/w nie rozpoznał obecnego na sali oskarżonego, zeznając, iż nie wie czy on uczestniczył w tym procederze, dane personalne B. O. (1), P. N., J. L. (1) nic mu nie mówią, nie przypomina sobie takich osób.

Oceniając wyjaśnienia/zeznania R. K. (1) złożone w sprawie sąd obdarzył je walorem wiarygodności w zakresie w jakim w/w potwierdził okoliczności czynnego udziału w procederze wyłudzania kredytów na podstawie sfałszowanej w tym celu dokumentacji w postaci zaświadczeń o jego zatrudnieniu wystawianych na firmy w których nigdy nie pracował współdziałając z innymi osobami albowiem w powyższym zakresie jego twierdzenia zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie dokumentacji bankowej załączonej do akt sprawy, zeznań pracowników banków, pracownika firmy (...) oraz czynnie uczestniczącego w przedmiotowym procederze J. L. (1). Mając na uwadze przedstawione przez w/w świadka okoliczności w jakich doszło do składania na jego dane osobowe wniosków o przyznanie pożyczek w dwóch bankach w których zdecydował się będąc namówiony przez inne poznane przypadkowo osoby uczestniczyć – stwierdzić należy, iż wyłania się prawie identyczny jak w przypadku pozostałych osób objętych niniejszym postępowaniem, które odegrały role tzw. ,, słupów” obraz działania oskarżonego B. O. (1) i P. N.. Powyższe okoliczności potwierdzone zostały także w wyjaśnieniach współsprawcy J. L. (1), który przedstawił okoliczności współdziałania oskarżonego B. O. (1) i P. N. w tym procederze. Podobnie jak w przypadku pozostałych osób ,,słupów” , również R. K. (1) został przez nich wybrany jako osoba która mając problemy z alkoholem bez większych oporów za propozycje drobnych pieniędzy przystanie na udział w tym procederze, zaś sporządzeniem fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu w/w zajął się oskarżony B. O. (1) co było w zgodzie z podziałem ról jakie poszczególne osoby odgrywały w tym procederze. Podobnie jak w przypadku innych osób, które miały problem z alkoholem i znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej, tak w przypadku R. K. (1) oskarżony oraz P. N. angażując go w roli słupa w swój realizowany na szeroką skalę proceder wyłudzeń, nie przedstawiali się i nie podali mu swoich danych. Okoliczność, iż w/ nie rozpoznał oskarżonego obecnego na sali, a także innych osób zaangażowanych w popełnienie przestępstw, nie budzi większego zdziwienia sądu jeśli weźmie się pod uwagę okoliczność, iż w krytycznym okresie w/w miał problemy alkoholowe, zaś osoby te traktował jako poznane przygodnie dlatego tez nie przykładał do tego jak sam wyjaśnił większej wagi.

M. N. (2) k.7369, k.7373-7374 ( czyn 26) Przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego początkowo zaprzeczyła aby składała wniosek o kredyt do banku (...) SA. Po zastanowieniu przyznała, iż przez W. D. poznała mężczyznę, wtedy potrzebowała pieniędzy, a on mógł jej pomóc. Spotkała się z tym mężczyzną w parku na K., dała mu ksero swoich dokumentów, ale nic nie podpisywała na tym spotkaniu. Na kolejnym spotkaniu przekazała mu swoje zdjęcia, on do niej dzwonił na telefon i mówił gdzie maja się spotkać. Nie wie co się dalej działo z tymi dokumentami, kt. dała temu mężczyźnie. Na tablicy poglądowej rozpoznała P. N. jako mężczyznę z którym się spotykała i przekazała swoje dokumenty. Po okazaniu dokumentów złożonych do banku (...) – rozpoznała swój podpis na wniosku o pożyczkę, karcie informacyjnej- choć to nie ona wypełniała ten wniosek i kartę. Na umowie najmu lokalu mieszkalnego i PIT 28 – jest podrobiony jej podpis.

Wobec braku możliwości przesłuchania przed sądem, jej wyjaśnienia zostały ujawnione i zaliczone w poczet materiału dowodowego.

Wyjaśnienia w/w sąd ocenił jako prawdziwe, ww. opisała w jakich okolicznościach doszło do próby wyłudzenia pożyczki na jej dane osobowe w banku (...) SA na kwotę 20.000 zł na podstawie sfałszowanej w tym celu dokumentacji w postaci zeznania PIT 28 za pośrednictwem J. L. (1), który po zapoznaniu się z prowadzonym rejestrem potwierdził okoliczności, iż M. A. należała do grona tzw. słupów , której dokumentacje dostarczyli oskarżony i P. N.. Twierdzenia M. N. (2), J. L. (1) zostały w powyższym zakresie pozytywnie zweryfikowane załączoną do sprawy dokumentacją bankową, z której wynika, iż faktycznie za pośrednictwem pośrednika kredytowego do w/w banku zostały złożone dokumenty na dane personalne M. N. (2), jednak z uwagi na negatywną weryfikację przez bank, wnioskowana pożyczka nie została przyznana.

M. N. (2) za uczestnictwo w/w przestępstwie została prawomocnie skazana wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ sygn. IVK 726/11 k.8624-8625.

A. K. k.3231, k.3234-3236, k.8841-8843. Przesłuchana w charakterze świadka zaprzeczyła aby brała pożyczkę w (...) SA, zaprzeczyła aby posługiwała się danymi swojej siostry, twierdziła, iż nie zna osoby J. M., zna natomiast P. ze stadionu (...), on przywoził i handlował papierosami, spotykał się z (...). Ona również handlowała na stadionie, kiedyś zostawiła u niego plecak. Ponownie przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do zarzutu z pkt.41 a/o. Potwierdziła, iż faktycznie razem z P. i jeszcze drugim starszym mężczyzna pojechała do (...), a wcześniej rozmawiała jeszcze z nimi i z jakimś trzecim bankowcem oni mówili wtedy o pożyczkach, że to oni płacą przez pół roku za kredyt, a później już nic jej nie zrobią. Pojechali do (...) samochodem z P. i tym starszym mężczyzną, w banku to ona podpisała się pod wnioskiem za siostrę. Twierdzi, iż już więcej nie jeździła do banków i nie składała wniosków. Po okazaniu jej tablic poglądowych rozpoznała P. N.. Przesłuchana w toku postępowania sądowego potwierdziła okoliczności swojego czynnego udziału w wyłudzeniu pożyczki z (...) w oparciu o sfałszowane zaświadczenie o jej zatrudnieniu, raportów (...), a także dysponowania dowodem osobistym jej siostry J. L. (2). Potwierdziła także okoliczność, iż to ona podpisywała się na dokumentach jako J. L. (2) podrabiając jej podpisy, opisała także, iż dokumenty które przedłożyła w skoku otrzymała od P. N., którego rozpoznała na tablicach, do banku była zawieziona samochodem przez P. i tego starszego mężczyznę jakiś B., ale nie wiedział czy O.. Pytana stwierdziła, iż obecny na sali oskarżony to nie ten B. starszy mężczyzna którego wówczas z 2 razy widziała na oczy. Jak twierdziła przed sądem, to od P. dostała dowód osobisty jej siostry, jednak nie potrafiła wytłumaczyć skąd posiadał ten dowód osobisty, jak twierdziła to nie był jej pomysł aby wziąć pożyczkę na dane J. L. (2). A. K. pytana zeznała także, iż ani P. N., ten starszy mężczyzna który w tym wyłudzeniu uczestniczył nie znali jej siostry, nie wie czyi był to pomysł aby posłużyć się dokumentami jej siostry.

Wyjaśnienia/ zeznania A. K. jakie złożyła w niniejszej sprawie sąd ocenił jako wiarygodne w zakresie w jakim ujawniła swój aktywny udział w bezprawnym procederze wyłudzenia pożyczki w zakresie czynu 41 posługując się dowodem osobistym swojej siostry, sfałszowaną i przygotowana specjalnie w tym celu dokumentacją w postaci zaświadczenia o jej zatrudnieniu w firmie (...), raportów (...) oraz podrabiając podpisy swojej siostry. W powyższym zakresie jej relacje zostały pozytywnie zweryfikowane pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w postaci dokumentacji, opinii biegłego, zeznań pracowników banku, a także wyjaśnień P. N., który w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia tego czynu, ujawniając iż przygotowaniem sfałszowanej dokumentacji zajmował się B. O. (1). Także J. L. (1) przesłuchany w sprawie potwierdził, iż za jego pośrednictwem przy wykorzystaniu sfałszowanej dokumentacji na dane J. L. (2) razem z oskarżonym B. O. (1) i P. N. złożony został kolejny wniosek o pożyczkę w banku (...) SA, która nie została udzielona z uwagi na odmowę w/w banku. J. L. (1) nie miał żadnych wątpliwości, iż osobami, które czynnie uczestniczyły w wyłudzaniu pożyczek na dane J. L. (2) byli oskarżony B. O. (1) oraz P. N., który wyszukiwał takie osoby. Jako nieprawdziwe sąd ocenił twierdzenia A. K. w zakresie w jakim zeznała, iż to P. N. wszedł w posiadanie dowodu osobistego jej siostry w okolicznościach jej nieznanych albowiem w powyższym zakresie przeczy to zeznaniom J. L. (2), ponadto wbrew jej twierdzeniom to właśnie ona miała sposobność aby dowód osobisty jej siostry zabrać bez jej wiedzy, o co przez siostrę została w sprawie posądzona. Także zeznania A. K. w których twierdziła, iż w osobie obecnego na sali oskarżonego nie rozpoznaje starszego mężczyzny, który aktywnie uczestniczył procederze brania pozyczki w (...) sąd ocenił jako nie przekonujące, albowiem ujawniony przez współsprawców P. N., J. L. (1) mechanizm działania wskazuje jednoznacznie, iż tą osobę był oskarżony w sprawie B. O. (1), który w ramach podziału ról zajmował się fałszerstwem wszelkiej dokumentacji przedkładanej w bankach, a także razem z N. dowoził tzw, ,,słupy” do banków w których składali oni wnioski, jeśli nie odbywało się to za pośrednictwem J. L. (1). W przypadku (...) był wymóg aby sam klient ubiegający się o pożyczkę podpisał osobiście wniosek w siedzibie banku, złożył dokumentację i tak też to się odbyło w przypadku czynu z pkt. 41, gdzie do siedziby (...) zawieziona została przez oskarżonego i N. A. K..

J. L. (2) k. 3129-3130,k.3187, k.8841. Przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego w charakterze podejrzanej wyjaśniła, iż to nie ona wystąpiła o pożyczkę do (...) i nigdy nie pracowała w firmie (...), nie zna także takiej osoby. J. L. (2) wyjaśniła, iż nie brała pożyczek także w innych bankach. W grudniu 2008r. pracowała w firmie (...) ale przebywała na chorobowym w tym czasie bo była w ciąży. Zna natomiast A. K. to jest jej starsza siostra, która narobiła kłopotów mamie za jakieś pożyczki, nie utrzymuje z nią kontaktów, ona była poszukiwana przez Policję. Nikt z rodziny nie chce mieć z nią kontaktu. W postępowaniu sądowym potwierdziła swoje podejrzenia, iż to jej siostra A. K. wzięła jej dokumenty w postaci dowodu osobistego i prawa jazdy, bo takie dokumenty jej zginęły. Świadek nie znała osób o danych personalnych B. O. (1), P. N. oraz J. L. (1). Twierdzenia J. L. (2) sąd ocenił jako prawdziwe albowiem korespondują one z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w postaci wyjaśnień złożonych przez J. L. (1), P. N. oraz samą A. K., która przyznała, iż razem z P. N., jakimś starszym mężczyzną i bankowcem złożyła wniosek do (...) pod którym podpisała się za siostrę, dysponując dowodem osobistym siostry i sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...). Co istotne okoliczność, iż to A. K. złożyła podpis na wniosku wpisując dane J. L. (2) został potwierdzony w opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego.

Świadek K. S. (2) przesłuchana w zakresie czynu z pkt.42 (k.109-110, k.215, k.8661-8662) potwierdziła okoliczności, iż faktycznie była studentką na Wydziale Ekologii i (...) kierunek Ochrona (...) w Wyższej Szkole (...) w W., zrezygnowała jednak z pisania pracy magisterskiej ponieważ jak stwierdziła miała problem by dogadać się z promotorem co do spotkań. Świadek zeznała, iż w związku z tym zabrała dokumenty z uczelni. Po okazaniu jej znalezionych u oskarżonego i zabezpieczonych w sprawie dokumentów w postaci kserokopii dyplomu wraz ze zdjęciem, potwierdziła, iż na okazanej kserokopii dyplomu znajdują się jej dane, jednak ona ich nie napisała. Świadek zeznała w trakcie przesłuchania, iż nie wie kto to zrobił i kto posłużył się jej danymi, nie potrafiła także wyjaśnić komu było potrzebne podrobienie jej dyplomu ukończenia studiów. Przyznała, iż to ona widnieje na okazanym jej zdjęciu twierdząc , iż takie zdjęcie ma tylko jej mąż i nosi je w portfelu, nie wie jak jej zdjęcie znalazło się u oskarżonego. Zaprzeczyła aby znała B. O. (1) oraz aby kiedykolwiek była w miejscu pracy oskarżonego. Zaprzeczyła także aby kogokolwiek prosiła o podrobienie jej dyplomu, w tym swojego męża. Przyznała, iż zna P. Ś. ze studiów, bo były na jednym kierunku, potwierdziła także, iż wraz ze swoim mężem byli na imprezie u P. z okazji oblewania uzyskania przez nią dyplomu ukończenia studiów i widziała ten dyplom. Zaprzeczyła jednak aby miała możliwość wyjścia z jej dyplomem z domu lub zrobienia jego kserokopii albo zdjęcia. Zeznała także, iż po tym jak była przesłuchiwana na powyższe okoliczności zarówno w charakterze świadka, jak i podejrzanej nie pytała męża czy zna osobę B. O. (1) oraz (...) Centrum (...) przy ul. (...) w W.. Jak powtarzała, będąc przesłuchiwana w sprawie- nie wie komu mogło by zależeć i kto miałby interes w sfałszowaniu jej dyplomu ukończenia studiów. Z informacji (k.180) nadesłanej z Wyższej Szkoły (...) w W. wynika jednoznacznie, iż dyplomy o nr (...) wystawiony został na nazwisko P. Ś., natomiast K. S. (2) była studentką w okresie od 01.10.2002r. do 30.04.2009r. Studiów nie ukończyła (zrezygnowała) i nie uzyskała dyplomu. (k.237) koszulka z kartkami na których znajdują się odręczne zapisy dotyczące : K. S. (2) oraz ( k.372- 373) ksero dyplomu nr. (...) wystawionego dla P. Ś.. Twierdzeń K. S. (2) sąd nie obdarzył walorem wiarygodności wskazania wiedzy, doświadczenie życiowe wskazuje bowiem, iż w/w była faktycznie jedyną osobą, która miała interes w podjęciu działań mających na celu sfałszowanie dyplomu studiów, których jak sama przyznała nie ukończyła. Nie sposób przyjąć za wiarygodne twierdzeń w/w, iż nie posiadała ona żadnej wiedzy na temat tego jak jej dane osobowe niezbędne do wystawienia dyplomu (zapisane na kartce), jej zdjęcie oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów jej koleżanki u której była na imprezie znalazły się w miejscu pracy oskarżonego tj. w (...) Centrum (...) przy ul. (...) w W., gdzie jak ustalono w przedmiotowej sprawie dochodziło do fałszerstw wszelkiego rodzaju dokumentów i to na szeroką skalę.

Przesłuchana w sprawie P. Ś. (k.369-370, k.8665-8666) potwierdziła, iż 18.10.2007r. obroniła prace magisterską na (...) (...) kierunek Ochrona (...) w Wyższej Szkole (...) w W. i otrzymała dyplom nr (...). Rozpoznała na okazanych jej kopiach kolorowych swój dyplom. Potwierdziła także, iż zna K. S. (2) były na tym samym kierunku studiów. K. S. (4) widziała jej dyplom przy okazji jego oblewania na imprezie, która odbyła się w domu na której była chyba ze swoim mężem. Na okazanym zdjęciu świadek rozpoznała K. S. (2). Świadek stwierdziła, iż nie dawała nikomu swojego dyplomu w celu zrobienia jego zdjęcia, w tym również K.S., ale przy okazji oblewania pokazywała swój dyplom w swoim domu będącym na imprezie osobom. Była zaskoczona tym, że ktoś zrobił zdjęcia jej dyplomu, bo nikt ja o to nie prosił, ani nikt jej o tym nie mówił. Jednak przyznała, że na imprezie traciła swój dyplom z zasięgu wzroku, jeśli więc ktoś chciałby bez pytania zrobić jego zdjęcie to miał taką sposobność, bo dyplom był wyjęty, a później gdzieś położony na szafce. Zeznania P. Ś. sąd ocenił jako prawdziwe, w/w w sposób obiektywny przedstawiła okoliczności związane ze znajomością K. S. (2), a także logicznie wyjaśniła sytuację w której mogło dojść bez jej wiedzy do wykonania fotokopii jej dyplomu ukończenia studiów , co mogło mieć tylko miejsce podczas imprezy w której uczestniczyła także jej koleżanka K. S. (2) wraz z mężem. Zeznania w/w świadka w powiązaniu z pozostałym zabezpieczonym w sprawie materiałem dowodowym w postaci zabezpieczonych dokumentów, informacją nadesłaną z uczelni, wyjaśnieniami samego oskarżonego, który przyznał, iż na kartce z danymi K. S. (2) on uczynił własnoręcznie zapis ,, po 15 września środek tygodnia” - tworzy w powyższym zakresie logiczną całość, pozwalającą na poczynienie ustaleń faktycznych w przedmiotowym zakresie.

M. G. (2) k.134 przesłuchana na okoliczności czynu 43 zeznała po okazaniu jej upoważnienia nr (...) zabezpieczonego podczas przeszukania pomieszczenia oskarżonego, iż ona nie przygotowałam okazanego jej dokumentu. W/w wyjaśniła, iż w przypadku poświadczenia własnoręczności podpisu osoby która zgłasza się do notariusza- formuła z której wynika, ze notariusz poświadcza własnoręczność podpisu umieszczona jest pod treścią pełnomocnictwa przygotowaną przez klienta. Świadek po sprawdzeniu w skorowidzu alfabetycznym nie znalazła takiego zestawu nazwisk K. B. lub H. B. (1). U świadka w kancelarii notarialnej nie było takiej czynności poświadczającej we wrześniu 2009r. Co więcej w treści pieczątki głównej jest błąd w numerze kodu pocztowego. Świadek w swojej pieczątce ma ponadto napisane (...). M. G. (2) wyjaśniła także, iż w formule poświadczającej nie zamieszcza się takiej treści ,,zachowując wszelkie formy prawne uchwalone w ustawie o prawie bankowym”. Zeznania w/w świadka w połączeniu z k.237 kartka z zapisami dotyczącymi kancelarii notarialnej M. G. (2), zapisy dot. K. B. i H. B. (1) oraz sporządzone ręcznie (...) , które ujawniono po przeprowadzonym przeszukaniu u oskarżonego stanowiły wiarygodny dowód w sprawie pozwalający sądowi na poczynienie w sposób nie budzący żadnych wątpliwości ustaleń faktycznych w zakresie czynu (z pkt. 43.)

R. K. (2) (k.312-316, k.331-333, k.8662-8665) przesłuchany w sprawie potwierdził okoliczności, iż poznał oskarżonego B. O. (1) przebywając w Areszcie Śledczym W. B. około styczeń- marzec 2005r, przebywali w jednej celi przez kilka miesięcy, a po wyjściu z AŚ dalej utrzymywali kontakty koleżeńskie. Zeznał, iż osobiście zajmował się prowadzeniem księgowości zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, w ramach biura rachunkowego wypełniał deklaracje, sporządzał świadectwa pracy. Potwierdził, iż posiadał program ZUSu (...) przy użyciu którego w formie elektronicznej wypełniał deklaracje tj. (...), przedstawił także dane jakie należy wpisać do takiego dokumentu. Potwierdził, iż oskarżony B. O. (1) zwrócił się do niego o prowadzenie rachunkowości jego działalności jako osoba fizyczna, współpraca trwała około roku był to 2009r. Oskarżony zajmował się wtedy usługami poligraficznymi prowadził Centrum (...) na ul. (...). Pytany nie wykluczył okoliczności, iż oskarżony mógł się go pytać jak wystawiać takie druki i jakie dane, kwoty należy wpisywać w druki twierdząc, iż doradza swoim klientom i jeśli padły takie pytania, to są to jego zdaniem normalne zapytania ze strony klienta. Świadek natomiast zaprzeczył aby wystawiał dla oskarżonego takie formularze na dane innych osób. Zaprzeczył aby znał J. L. (1), P. N., J. M.. Pytany potwierdził, iż bywał w miejscu pracy oskarżonego około 5 razy przez czas ich współpracy, jednak nie posiadał wiedzy aby oskarżony miał się zajmować gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentów na inne osoby celem uzyskania przez nich kredytów. Po odczytaniu zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym świadek sprostował swoje twierdzenia aby miał prowadzić rachunkowość dla oskarżonego twierdząc, iż w takim razie pomagał oskarżonemu sporządzać deklaracje. Co do osoby P. N. świadek stwierdził, iż to osoba, która była podobna do osoby która była na imprezie u oskarżonego. Zaprzeczył aby miał wiedzę, że oskarżony podejmował działania w celu pozyskiwania kredytów na inne osoby, a także ze zajmował się fałszerstwem dokumentacji niezbędnej do uzyskiwania takich kredytów. Przyznał, że po wyjściu oskarżonego z AŚ jego sytuacja finansowa była trudna zwracał się do niego o pożyczkę , rzędu 1000 zł. a także gdy zamykał, bądź zawieszał działalność oskarżonego to była u niego strata.

Do zeznań w/w świadka, a w szczególności jego twierdzeń na temat braku jakiejkolwiek wiedzy o przestępczym procederze oskarżonego związanym z fałszerstwem dokumentacji w tym deklaracji (...) sąd podszedł ostrożnie albowiem jak wynika z samych jego twierdzeń przebywał on razem z oskarżonym w jednej celi przez kilka miesięcy, a po opuszczeniu warunków izolacji kontynuowali swoją znajomość, która polegać miała na pomaganiu oskarżonemu w sporządzaniu deklaracji (...). Co znamienne, jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym zeznań przesłuchanych w sprawie świadków, w tym w szczególności J. L. (1)- także dokumentacja w postaci (...) były w wielu przypadkach fałszowane przez oskarżonego, a następnie przedkładane przy ubieganiu się pożyczki i kredyty w bankach na dane personalne innych osób ustalonych w przedmiotowej sprawie. W ocenie sądu mając na uwadze twierdzenia J. L. (1), świadek R. K. (2) posiada zdecydowanie większą wiedzę na temat przestępczego procederu w którym uczestniczył oskarżony B. O. (1), albowiem swoją wiedzę na temat przygotowywania w/w dokumentów w ocenie sądu oskarżony właśnie pozyskał od w/w, ponadto z relacji świadka J. L. (1) wynika, iż sam oskarżony opowiadał mu o księgowym który ma specjalny program komputerowy na którym robi dla nich (...), zdaniem świadka on współpracował z B. O. (1).

M. C. (2) k.987v, k.1368- 1369, k.8666-8668 Potwierdził okoliczności, iż do maja 2009r. prowadzona była działalność gospodarcza T. Finanse, której właścicielem był J. L. (1), zaś świadek upoważniony był do reprezentowania firmy. Firma zajmowała się doradztwem finansowym. W maju 2009r. utworzona została spółka (...) zo.o. której członkami zarządu był świadek i J. L.. Mimo utworzenia spółki – firma (...) nie zaprzestała działalności, pomagała w fakturowaniu spółce (...). Świadek zeznał, iż J. L. (1) to jego kolega, który tak jak i on zajmował się pośrednictwem kredytowym, a po wyjściu z aresztu opowiadał mu o nieprawidłowościach w braniu kredytów w których on pośredniczył, przyznając że były one wyłudzane, choć szczegółów na czym miało to polegać mu nie opowiedział, a on nie pytał. Świadek słyszał jedynie, że niektóre osoby na które były brane takie kredyty zostały zatrzymane w placówkach banków. Potwierdził także okoliczność, iż J. L. (1) znał oskarżonego, który prowadził punk ksero na P. i tam J. L. (1) wyrabiał pieczątki, świadek również poznał oskarżonego w tym punkcie ksero. Choć świadek nie miał wiedzy na temat konkretnych przypadków przygotowywania dokumentów dla osób na które kredyty były za pośrednictwem jego kolegi brane, to jak przed sądem stwierdził domyślał się i tak to rozumiał, że były to kontakty pozyskane przez oskarżonego, a zamieszany był w to także pan N., co mówił mu J. L. (1).

Zeznania M. C. (2) miały charakter uzupełniający w niniejszej sprawie, bowiem swoją ogólną wiedzę na temat przestępczego procederu czerpał on ze zdawkowych informacji uzyskanych od kolegi po tym jak został on zwolniony z aresztu śledczego. Jednakże jego zeznania w zakresie takich informacji jak: praca jaką wykonywał J. L. (1), firm jakie prowadził ich nazw, a także znajomości z oskarżonym i P. N. oraz ich uczestnictwa w procederze wyłudzeń kredytów bankowych, pozostaje w zgodzie z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowy który został przez sąd oceniony jako wiarygodny, tworząc w tym zakresie spójną całość.

M. K. (1) k.3360v Przesłuchany jako świadek potwierdził, iż od 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą ,, Usługi (...) (...)-(...) G. ul. (...), również prowadził ją w październiku i listopadzie 2008. Nigdy nie zatrudniał A. S. (1), nie zna takiej osoby. Zaprzeczył aby wystawiał dla w/w osoby okazane mu dokumenty (...), wzór jego pieczątki na dokumencie jest podobny, ale nie może potwierdzić czy to jego pieczątka. Zaprzeczył aby to on składał podpisy na okazanych dokumentach, to nie są jego podpisy. Nigdy nikt nie dzwonił w sprawie potwierdzenia zatrudnienia takiej osoby, choć potwierdził, iż (...) należy do niego i użytkuje go od 5 lat. k.3398- 3399 Zaprzeczył także aby wystawiał dokumenty (...) dla M. B. (1), A. S. (1), nie zna takich osób, pieczątki i podpisy na okazanych dokumentach nie są jego. Nigdy nie miał działalności gospodarczej o nazwie ,, Gospodarstwo rolne (...), której przedmiotem jest uprawa drzew, krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych., choć posiada gospodarstwo rolne, ma drzewa, krzewy ale nigdy nie rejestrował takiej działalności. Nie rozpoznał żadnej osoby z okazanych tablic poglądowych. Nie zna B. O. (1), P. N., J. M., J. L. (1).

W toku postępowania sadowego jego zeznania zostały wobec potwierdzonej okoliczności jego śmierci ujawnione i zaliczone do materiału dowodowego.

Zeznania w/w świadka sąd ocenił jako prawdziwe. W toku prowadzonego śledztwa nie zabezpieczono bowiem żadnego dowodu wskazującego na współdziałanie w/w osoby w popełnianiu przestępstw objętych niniejszym postępowaniem. Ponadto, jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w tym obszernych wyjaśnień/zeznań J. L. (1), który zdecydował się na współpracę ujawniając całą swoją wiedzę jaką posiadał na temat przestępczego procederu w którym sam uczestniczył razem z oskarżonym i innymi ustalonymi w sprawie osobami - wynika, iż B. O. (1) niejednokrotnie wykorzystywał w ramach bezprawnego procederu wyłudzeń kredytów i pożyczek do przygotowywania fałszywej dokumentacji na tzw. słupów dane faktycznie istniejących firm, bądź dane osób o których informacje pozyskiwał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tj. (...) Centrum (...) przy ul. (...) (...)w W., wyrabiając pieczątki niemal identycznej treści jak pieczątka którą posługiwał się właściciel firmy, o czym ten ostatni nic nie wiedział lub tworząc fałszywe firmy z wykorzystaniem znanych mu danych personalnych- co jak wynika z akt sprawy miało miejsce w przypadku danych M. K. (1).

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków: J. S., M. B. (2), D. Z., S. S. (1), K. K. (5), B. K., M. W. (1), A. C. (2), A. S. (2), T. P., J. T., M. L., J. K. (2), A. Z., J. I., I. R., Agnieszka Kowalczyk, P. R., M. K. (4), M. N. (3), M. W. (3), R. P., K. M. (3), D. W., B. D. w większości ujawnionych sprawie albowiem zeznania w/w osób będących pracownikami banków, także ZUS-u oraz firmy (...) miały jedynie charakter uzupełniający dla ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie niniejszej. Wskazać należy, iż w/w osoby opisywały w swoich zeznaniach jak wyglądała procedura uzyskania pożyczki bądź kredytu w banku w którym wówczas pracowały, jakie dokumenty należało złożyć i jakie w przypadku poszczególnych osób objętych niniejszym postępowaniem były przedkładane, jak były one następnie przez poszczególne banki weryfikowane i jaka ostatecznie zapadała decyzja. Świadkowie ci większość swoich relacji opierali na dokumentacji zgromadzonej przez bank dla poszczególnych osób na których dane brane były pożyczki/kredyty, co w większości przypadków odbywało się z udziałem pośrednika kredytowego J. L. (1), którego kojarzyli lub niektórzy dobrze znali. Przedstawiali także swoja wiedzę na temat okoliczności związanych ze spłatą, a w rzeczywistości z brakiem spłaty uzyskanych kwot pieniędzy, co uruchamiało procedurę windykacji, która okazywała się nieskuteczna. Pracownicy banków zgodnie twierdzili, iż w przypadku przedkładanej do banku wraz z wnioskiem o pożyczkę dokumentacji w postaci decyzji ZUS o przyznanej rencie, jej waloryzacji i przekazami pocztowymi potwierdzającymi wypłatę, takie informacje nie były przez bank weryfikowane, natomiast w przypadku zaświadczeń o zatrudnieniu jego weryfikacja często ograniczała się do telefonicznego potwierdzenia zatrudnienia poprzez wykonanie telefonu na numer, który widniał w wystawionym zaświadczeniu. Przesłuchana w sprawie B. K. pracownik ZUS potwierdziła, iż okazana jej dokumentacja ZUS u Oddział w O. została sfałszowana co do osób B. W. (1), B. Ł., W. F. (1), osoby te nie miały przyznanej renty, ani emerytury i nigdy jej nie pobierały, zaś popisy pracowników na decyzjach zostały sfałszowane. Podobnie K. M. (3) ze spółki (...) zo.o. zeznała, iż zaświadczenie o zatrudnieniu R. K. (1) jest nieprawdziwe. Taka osoba nie była nigdy pracownikiem tej firmy, zaś osoba, której dane widnieją jako wystawcy zaświadczenia, nie pracuje w/w firmie od 2006r., także pieczątka widniejąca na zaświadczeniu nie jest oryginalna.

Oceniając jako wiarygodne zeznania w/w osób sąd wziął pod uwagę okoliczność, iż w/w osoby przedstawiły swoją wiedzę na temat zdarzeń objętych niniejszym postępowaniem, która wynikała z okoliczności, iż jako pracownicy banków przyjmowali wnioski wraz z dokumentacją dostarczaną im przez pośrednika lub też po pozytywnej weryfikacji tak złożonych wniosków podpisywali końcowe umowy z klientami, co więcej ich twierdzenia znajdują w powyższym zakresie potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zabezpieczonym w przedmiotowej sprawie dokumentacji bankowej, w tym również w dużej mierze w wyjaśnieniach współsprawcy pośrednika J. L. (1). Relacje w/w osób miały w ocenie sądu charakter uzupełniający dla poczynienia nie budzących wątpliwości ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie.

Odnośnie pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie zaliczonych w poczet materiału dowodowego na podstawie art. 394 § 1 i 2 k.p.k., sąd uwzględnił je przy ustalaniu stanu faktycznego, nie znajdując żadnych okoliczności, które podważałyby prawdziwość twierdzeń w nich zawartych.

W świetle tak ukształtowanego materiału dowodowego, po dokonaniu jego oceny w oparciu o kryteria zawarte w art. 7 k.p.k. sąd nie miał wątpliwości co do tego, iż oskarżony B. O. (1) dopuścili się popełnienia przestępstw w okolicznościach przypisanych mu w wyroku.

Dokonując oceny karno- prawnej zachowania oskarżonego, a także przyjętej w wyroku ostatecznej kwalifikacji prawnej przypisanych mu przestępstw w ramach poszczególnych ciągów przestępstw, sąd zważył poniżej przedstawioną argumentację prawną.

Odpowiedzialności karnej na podstawie art. 286 § 1 k.k. podlega ten kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd lub wyzyskania błędu. Przestępstwo oszustwa ma charakter materialny, przy czym jego skutkiem jest właśnie niekorzystne rozporządzenie mieniem własnym lub cudzym przez osobę wprowadzoną w błąd lub której błąd został przez sprawcę wyzyskany. W zakresie strony przedmiotowej przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Charakterystyczny dla strony podmiotowej tego przestępstwa zamiar bezpośredni powinien obejmować zarówno cel działania sprawcy, jak i sam sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu. Sprawca musi chcieć użyć takiego właśnie sposobu działania, na przykład wprowadzenia innej osoby w błąd dla osiągnięcia korzyści majątkowej i cel ten musi stanowić punkt odniesienia przy realizowaniu każdego ze znamion przedmiotowych przestępstwa (postanowienie z dnia SN z dnia 04.01.2011r., III KK 181/10, OSNKW 2011/3/27). Zachowanie sprawcy polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w jeden z dwóch wymienionych sposobów, tj. przez wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Rozporządzeniem będzie każdy akt powodujący zmianę w majątku osoby pokrzywdzonej, a więc zarówno akt o skutkach rzeczowych, jak i obligacyjnych. Transakcja taka musi być jednocześnie niekorzystna, co może polegać na poniesieniu rzeczywistego uszczerbku w majątku lub na przyjęciu zobowiązań majątkowych. Powstanie szkody w mieniu nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, że doszło do tak pojmowanego niekorzystnego rozporządzenia – zob. wyrok SN z 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00 (OSNKW 2000, nr 9–10, poz. 85). Dla zaistnienia oszustwa musi przy tym istnieć związek przyczynowy między zachowaniem się sprawcy a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez pokrzywdzonego. Wprowadzenie w błąd (tzw. oszustwo czynne) oznacza, że sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, np. co do okoliczności zawieranej transakcji. Działanie sprawcy musi się odnosić do okoliczności powodującej, że rozporządzenie mieniem ma charakter niekorzystny (E.M. Guzik-Makaruk, E. Pływaczewski, Komentarz do art. 286 § 1 k.k., LEX OMEGA).

Sprawcą przestępstwa z art.297§ 1 może być każdy, niezależnie od tego, czy pragnie uzyskać korzyść dla siebie, czy dla innego podmiotu, w tym osoby prawnej. W wyr. SN z 2.12.2003 r. (IV KK 37/03, Legalis) wskazano, że "za przestępstwo z art. 297 § 1 KK odpowiada nie tylko sam starający się o kredyt dla siebie, który przedkłada bankowi stwierdzający nieprawdę dokument w celu uzyskania tego kredytu, ale także inna osoba, w tym i taka, która z mocy odrębnej umowy z bankiem zawiera, jako sprzedawca towaru zbywanego w systemie sprzedaży ratalnej, umowę kredytową z nabywcą tego towaru, jeżeli przedkłada ona następnie bankowi dokument stwierdzający nieprawdę lub podobne oświadczenie pisemne dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania tego kredytu, a więc takie, bez którego ów kredyt, według stosunku łączącego sprzedawcę z bankiem, nie zostałby udzielony, choćby sama umowa kredytowa była sporządzona prawidłowo, a dokumenty przedkładane przez nabywcę towaru, niezbędne dla jej zawarcia, były rzetelne". Co więcej, wskazać należy, że podmiot kolektywny, w imieniu którego występuje sprawca, może mieć charakter fikcyjny.

Kryminalizowane działanie sprawcy polega na przedłożeniu wskazanego dokumentu, które składane jest przed wskazaną w ustawie instytucją publiczną lub prywatną. Działanie podejmowane powinno być w celu uzyskania określonego świadczenia. Jak wskazano w wyr. SN z 17.10.2006 r. (WA 28/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 1964): "Dokonanie przestępstwa określonego w art. 297 § 1 k.k. następuje w chwili, gdy sprawca przedłoży fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty, bądź nierzetelne oświadczenie, niezależnie od tego, czy skutkowały one uzyskaniem zamówienia publicznego. Przepis penalizuje zatem czynności przygotowawcze do podjęcia ostatecznej decyzji o przydzieleniu zamówienia publicznego.

Penalizowane jest też przedłożenie dokumentu lub oświadczenia niespełniającego wymogów co do formy. Z przedłożeniem pisemnego oświadczenia będziemy mieli do czynienia również w przypadku spisania oświadczenia ustnego i podpisania go przez składającego. Przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. nie ma charakteru skutkowego, w szczególności nie jest konieczne uzyskanie wskazanego w tym przepisie wsparcia. Z dokonaniem mamy do czynienia już w chwili przedłożenia dokumentu lub pisemnego oświadczenia. Przedmiotem czynności wykonawczej jest dokument lub pisemne oświadczenie. Pojęcie dokument zostało zdefiniowane w treści art. 115 § 14 k.k. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne". Przepis ten nie odnosi się oczywiście do dokumentu podrobionego lub przerobionego, który ze swej natury wskazanych atrybutów może nie mieć. Dlatego też w odniesieniu do komentowanego przepisu można mówić o szerokiej wykładni pojęcia dokumentu, w której mieszczą się również przedmioty podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę lub nierzetelne.

Przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. ma charakter umyślny, co więcej musi być popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jaką jest uzyskanie wskazanych w ustawie świadczeń. Kierunkową postać zamiaru podkreślił SN w wyr. z 5.1.2006 r. (WA 35/05, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 49): "Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 k.k. oraz oszustwa kredytowego stypizowane w art. 297 § 1 KK, są przestępstwami kierunkowymi (por. wyr. SN z 30.8.2000 r., V KKN 267/00, OSNKW 2000, Nr 9–10, poz. 85; post. SN z 25.2.2002 r., I KZP 1/02, OSNKW 2002, Nr 5–6, poz. 35). Dla wyczerpania ich znamion konieczne jest podjęcie przez sprawcę "umyślnych oszukańczych zabiegów" w drodze podstępu w celu wprowadzenia w błąd podmiot dysponujący in concreto jak w tej sprawie dotacją".

Przestępstwo art. 270 § 1 k.k. może być popełnione w formie podrobienia lub przerobienia dokumentu (tzw. fałsz materialny) albo posłużenia się dokumentem podrobionym lub przerobionym. Podrobieniem dokumentu jest sporządzenie go przy zachowaniu pozoru, jakby dokument ten pochodził od innej osoby, a nie od sprawcy. Dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. (wyr. SN z 9.9.2002 r., V KKN 29/01, Prok. i Pr. 2003, Nr 2, poz. 5). Podrobienie dokumentu może dotyczyć tak jego całości, jak i tylko określonej części istniejącego dokumentu, np. podpisu wystawcy, pieczęci czy określonej daty, jeśli ma ona znaczenie prawne (por. W. Wróbel, w: Zoll, Kodeks karny, t. 2, 2006, s. 1321).

Przy wykładni znamienia podrobienia podkreśla się, że czynność ta polega na sporządzeniu zapisu informacji w formie i treści odpowiadającej dokumentowi – każdą metodą. Użycie kopiarki nie odbiera czynności cech podrobienia dokumentu (post. SN z 28.2.2008 r., V KK 238/07, Prok. i Pr. – wkł. 2008, Nr 6, poz. 2). Przerobieniem dokumentu jest nadanie istniejącemu autentycznemu dokumentowi innej treści niż pierwotnie posiadana. Nie ma przy tym znaczenia charakter i rodzaj zmiany dokonanej w autentycznym dokumencie.

Przerobienie dokumentu zachodzi wówczas, gdy osoba nieupoważniona zmieni jego treść na inną od autentycznej. Obojętne są techniczne sposoby przerobienia dokumentu – może to nastąpić zwłaszcza przez dopiski, przekreślenia, wywabienia treści, a w odniesieniu do dokumentów na elektronicznych nośnikach informacji użycie odpowiednich urządzeń, przede wszystkim komputera (por. J. Piórkowska-Flieger, Fałsz dokumentu, s. 285). Trzecią, niezależną postacią przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. jest używanie jako autentycznego podrobionego lub przerobionego dokumentu. Przez to pojęcie należy rozumieć użycie funkcji dokumentu (jego prawnego znaczenia), a nie fizyczne użycie go jako przedmiotu (por. R. Zawłocki, w: Wąsek, Kodeks karny, t. 2, 2006, s. 674). Należy jednak podkreślić, że posiadanie podrobionego dokumentu może w kontekście innych okoliczności faktycznych realizować znamiona przestępstwa z art. 270 § 3 k.k. – karalnego przygotowania do popełnienia czynu zabronionego z § 1 (por. wyr. SN z 28.1.2005 r., V KK 364/04, OSNKW 2005, Nr 3, poz. 30).

Stosownie do art. 270 § 3 k.k. karalności podlega także przygotowanie do popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. Czynności przygotowawcze do podrobienia lub przerobienia dokumentów mogą polegać na nabyciu specjalnego papieru, urządzeń do kopiowania, sporządzeniu falsyfikatów pieczęci, a także kradzieży blankietów dokumentów (por. W. Wróbel, w: Zoll, Kodeks karny, t. 2, 2006, s. 1327). Ponieważ karalność przygotowania odnosi się nie tylko do fałszowania dokumentów, lecz także ich użycia, podkreślić należy, że czynności sprawcze w tym wypadku będą polegać nie tylko na samym posiadaniu fałszywego dokumentu, lecz posiadaniu go w okolicznościach wskazujących na zamiar jego użycia.

Przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. w postaci podrabiania lub przerabiania dokumentów popełnić można jedynie umyślnie, z zamiarem bezpośrednim – kierunkowym ( dolus coloratus ) . Wynika to ze wskazanego w tym przepisie działania "w celu użycia za autentyczny". W zakresie używania podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego przestępstwo z art. 270 § 1 KK można popełnić umyślnie – z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Zamiar ewentualny wchodzi w grę, gdy sprawca używa dokumentu jako autentycznego przewidując i godząc się z tym, że jest on sfałszowany.

O stałym dochodzie sprawcy o jaki mowa w art.65§1 k.k. będziemy mówić, gdy sprawca dopuszcza się przestępstwa wielokrotnie i z pewną regularnością, a takie zachowania stanowią dla niego sposób na uzyskiwanie dochodu. W orzecznictwie SN wskazuje się, że: "stałość źródła dochodu" musi się łączyć z wielokrotnością i systematycznością działalności przestępnej nacelowanej na uzyskanie dochodu. Nie może się zatem "materializować" w pojedynczym akcie czynu sprawcy (zob. wyr. SN z 20.4.2005 r., III KK 27/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 804; post. SN z 13.2.2008 r., III KK 369/07, OSNKW 2008, Nr 6, poz. 46). W innym judykacie wskazano, że: "stałe źródło dochodu nie jest równoznaczne z wyłącznym źródłem dochodu, może więc to być źródło dochodu współistniejące z innymi, byleby miało charakter stały a nie sporadyczny. Podobnie wypowiedział się SN na gruncie art. 215 § 2 KK z 1969 r. (przestępstwo paserstwa), stwierdzając, że dochód sprawcy może mieć charakter dodatkowego źródła utrzymania, jednak "musi go cechować stałość jego uzyskiwania. Nie wystarczy zatem sporadyczne osiąganie dochodów przez sprawcę paserstwa, gdyż z pojęciem stałości łączy się wielość i systematyczność uprawiania rozciągniętej w czasie działalności przestępczej polegającej na paserstwie, przynoszącej sprawcy określone korzyści materialne" (wyr. SN z 18.10.1985 r., Rw 862/85, OSNKW 1986, Nr 7–8, poz. 52). Rację ma SN, gdy twierdzi, że określenie "stałe źródło dochodu", zamieszczone w tym przepisie jest poprzedzone słowami "(...) do sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie (...)". Oba te sformułowania charakteryzują zarówno zamiar, jak i sposób oraz skutek działania sprawcy. Oznaczają, że sprawca uruchomił takie przestępcze działanie, którego modus operandi zapewnia powtarzalność osiągania bezprawnego dochodu. Przestępstwo jest wtedy dla sprawcy źródłem korzyści majątkowych, funkcjonującym permanentnie i w zasadzie przez czas nieokreślony. Ta właściwość przestępstwa, wyrażająca się w osiąganiu dochodu przez sprawcę, przejawia się w całym okresie jego dokonywania i stanowi realizację celu sprawcy. Jako taka wypełnia od początku ustawowy warunek nadzwyczajnego obostrzenia kary. Dlatego też przerwanie procederu z przyczyn niezależnych od sprawcy, np. przez organy ścigania, nie odbiera przestępstwu omawianej cechy. Jak już zauważono, przepis art. 65 § 1 k.k. nie uzależnia stosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary wobec sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, od czasu jego trwania. Decydujące znaczenie ma w tym względzie sposób działania sprawcy, który zgodnie z jego zamierzeniem przysparza mu stałego dochodu (por. SN z 8.1.2015 r., V KK 165/14, Legalis).

Dla przyjęcia zaistnienie przesłanek z art.64§1 k.k. poprzednie skazanie sprawcy opiewać musiało na karę pozbawienia wolności. Poprzednia kara pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne nie musi być odbyta w całości, jednak aby skazać sprawcę w warunkach recydywy, konieczne jest odbycie przez niego co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Warunkiem przyjęcia recydywy jest popełnienie kolejnego przestępstwa w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za poprzednie przestępstwo podobne . Wskazany okres 5 lat zwykło się nazywać terminem przedawnienia recydywy. Początek wskazanego terminu biegnie: 1) od chwili odbycia kary w całości albo 2) od odbycia części kary (co najmniej 6 miesięcy). Za równorzędne z odbyciem kary pozbawienia wolności należy traktować sytuacje, w których następuje zaliczenie na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania, również w sytuacji gdy zaliczenie tymczasowego aresztowania skutkowało uznaniem kary za odbytą, gdyż orzeczony wyrok opiewający na karę pozbawienia wolności równał się, lub był krótszy, od okresu tymczasowego aresztowania. Należy podzielić pogląd L. Peipera, że w sytuacji zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary 5-letni okres przedawnienia recydywy należy liczyć "nie od dnia uchylenia tymczasowego aresztowania, lecz od dnia uprawomocnienia się wyroku" ( L. Peiper, Kodeks karny, 1934, s. 168; odmiennie A. Giewerc, Glosa do wyr. SN z 23.2.1967 r., V KRN 832/66, OSN 1967, Nr 8, poz. 75, NP 1968, Nr 2, s. 311; D. Pleńska, Zagadnienia, s. 105). Pogląd ten podziela również SN, trafnie wskazując, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym i samo w sobie nie stanowi "odbywania kary", aczkolwiek z mocy ustawy podlega zaliczeniu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności i w ten sposób uzyskuje "charakter kary". Rozwiązanie to nie może jednak stanowić logicznej przesłanki dla tezy, jakoby skazany "odbywał karę przed wydaniem wyroku" (wyr. SN z 26.5.1970 r., I KR 1/70, OSNPG 1971, Nr 2, poz. 31). Jak stanowi § 1 art. 64 k.k., aby zostać skazanym w warunkach recydywy, sprawca, który odbył minimum kary pozbawienia wolności musi w okresie przedawnienia recydywy dopuścić się umyślnego przestępstwa podobnego do tego, które popełnił wcześniej i za które odbywał karę ( art. 115 § 3 k.k.).

Ustalając działanie oskarżonego w warunkach recydywy z art.64§1 k.k. sąd miał na uwadze prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie sygn. III K 791/06 z dnia 21.02.2006r. mocą którego B. O. (1) został skazany między innymi za przestępstwa z art.270§1 k.k. w zw. z art.12 k.k., art.276 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 3 lat pozbawienia wolności, zaś na poczet wymierzonej kary zaliczony został okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 14.05.2004r. do dnia 21.02.2006r. ( k.8810-8816, k.8817- 8818).

Podkreślić w tym miejscu należy, iż dla bytu przestępstw przypisanych oskarżonemu w wyroku bez znaczenia jest okoliczność, iż nie wszyscy ustaleni sprawcy, w tym oskarżony wykonywali wszystkie czynności stanowiące (wypełniające) ich znamiona. Z utrwalonego orzecznictwa SN wynika, iż dla wypełnienia wszystkich znamion przestępstwa znaczące jest zachowanie poszczególnych oskarżonych, które było wynikiem podziału ról jakie odegrać mieli poszczególni oskarżeni w popełnionym przestępstwie. Okoliczność, iż zachowanie oskarżonego oraz pozostałych sprawców było przez nich ustalone i akceptowane sprawia, iż zdaniem sądu w realiach przedmiotowej sprawy działali oni wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu zaplanowanego uprzednio sposobu działania.

Mając na uwadze powyższe rozważania prawne zdaniem sądu oskarżony B. O. (1) swoim bezprawnym zachowaniem działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami w ramach uzgodnionego podziału ról jakie odegrały w nim poszczególne osoby wypełnił wszystkie ustawowe znamiona przestępstw z art.286§1 k.k. art.297§1 k.k., art.270§1 k.k., art.270§ 3 k.k., a większości z nich dopuścił się działając w warunkach art.65§1 k.k. i art.64§1 k.k

W realiach przedmiotowej sprawy oceniając całokształt zaistniałych okoliczności przedmiotowych sąd uznał, iż oskarżony B. O. (1) czynów przypisanych mu w wyroku dopuścili się działając w ramach 3 ( trzech) ciągów przestępstw o jakim mowa w art.91§1 k.k.

Zgodnie z treścią art. 91 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia przestępstw w zw. z art.4§1 k.k.) ,, jeżeli sprawca popełnia w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę na podstawie przepisu, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Tym samym przesłankami które muszą być spełnione w wypadku przyjęcia konstrukcji ciągu przestępstw, to:

1) składające się na ciąg przestępstwa zostały popełnione w podobny sposób,

2) zostały popełnione w krótkich odstępach czasu,

3) wyczerpują znamiona tego samego czynu zabronionego.

Ustawodawca określił, iż przestępstwa mają zostać popełnione w podobny, a nie ten sam sposób, tym samym sposób popełnienia przestępstw składających się na ciąg należy odnosić do powtarzającej się sytuacji wykorzystywanej przy popełnieniu poszczególnych przestępstw. Ustawodawca nie określił, kiedy poszczególne przestępstwa popełnione są w krótkich odstępach czasu. Należy tym samym przyjąć, że w każdym wypadku decydują o tym okoliczności faktyczne występujące w sprawie. Dla oceny, czy poszczególne przestępstwa mieszczą się w ramach ciągu, może mieć znaczenie ustalenie odstępów czasu pomiędzy innymi przestępstwami ujętymi w ciąg (tzw. zwartość czasowa ciągu przestępstw). Ową zwartość czasową wypracowano na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 14 stycznia 2009r. KK. 245/08 stwierdził, iż ,,ponad dwuletnia przerwa w działalności przestępczej S. P. (od 25 listopada 2002 r. do 28 stycznia 2005 r.), to odstęp czasu nie przekraczający rozsądnych granic jedności zachowania, pozwalający na przyjęcie wszystkich popełnionych przez niego przestępstw określonych w art. 286 § 1 k.k. w ramach ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 § 1 k.k.”. Z przywołanym stanowiskiem, popartym analizą okoliczności jakie zaistniały w realiach przedmiotowej sprawy sąd w pełni się zgadza.

Kolejna przesłanka o jakiej mowa w art.91§1 k.k. - to tożsamość kwalifikacji prawnej, która oznacza, że nie składają się na ciąg przestępstwa kwalifikowane z różnych przepisów, w tym także z przepisów przewidujących podstawowe i kwalifikowane bądź uprzywilejowane typy czynów zabronionych. Tożsamość kwalifikacji zachodzi natomiast wówczas, gdy poszczególne przestępstwa zostały popełnione w różnych formach stadialnych, np. dokonania i usiłowania – uchwała SN z 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/00 .

Mając powyższe okoliczności na uwadze, zdaniem sądu spełnione zostały wszystkie omówione powyżej przesłanki , które uzasadniały przyjęcie konstrukcji trzech oddzielnych ciągów przestępstw, co też sąd uczynił w wydanym wyroku we wskazanym zakresie.

Przyjęcie rzeczy w ramach przestępstwa paserstwa o jakim mowa w art.291§1 k.k. różni się od "nabycia" charakterem władztwa. O ile przy nabyciu jest ono trwałe, o tyle przy przyjęciu – nie. Przyjęcie rzeczy oznacza zatem przejęcie przez pasera władztwa nad rzeczą w celu określonym w porozumieniu z osobą przekazującą rzecz. Istota "przyjęcia" sprowadza się do ograniczonego władztwa nad rzeczą po stronie przyjmującego rzecz, który nie może postępować z nią w sposób dowolny. Może tu chodzić o przechowanie, użyczenie, użytkowanie, przerobienie, dalsze przekazanie osobie trzeciej itp. Przyjęcie rzeczy następuje zarówno wtedy, gdy rzecz zostanie fizycznie przekazana sprawcy w posiadanie, jak i wówczas, gdy nie zostanie oddana do rąk pasera, lecz np. złożona w jego mieszkaniu lub innym pomieszczeniu będącym we władaniu pasera. Warunkiem jest w takim przypadku świadomość pasera, iż w jego pomieszczeniu zostały złożone rzeczy pochodzące z czynu zabronionego, co wystarcza dla przyjęcia tzw. konkludentnego ( per facta concludentia) objęcia tych rzeczy w posiadanie przez pasera (zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. III, 2008, s. 419). W świetle art. 291 § 1 k.k. nie ma znaczenia cel przyświecający przyjmującemu rzecz pochodzącą z czynu zabronionego (zob. wyr. SN z 4.11.2016 r., II KK 246/16, Legalis). Rzecz, o której mowa w art. 291 § 1 k.k. ma zostać uzyskana za pomocą czynu zabronionego. Pojęcie czynu zabronionego definiuje art. 115 § 1 k.k.. Chodzi przy tym o czyn zabroniony jako zbrodnia lub występek powszechnego prawa karnego oraz przestępstwo skarbowe. Sprawca paserstwa umyślnego musi mieć świadomość tego, że rzecz będąca przedmiotem jego działania została uzyskana za pomocą czynu zabronionego lub świadomość możliwości takiego jej pochodzenia. Na tę możliwość sprawca musi się godzić. Musi także obejmować swoją świadomością własne działania podejmowane względem rzeczy oraz ich skutki i chcieć ich lub przynajmniej się na nie godzić. Nie jest konieczne, aby sprawca miał świadomość tego, za pomocą jakiego konkretnie czynu zabronionego rzecz została uzyskana. Istotne jest natomiast, że świadomość pochodzenia rzeczy z czynu zabronionego musi istnieć w chwili realizacji wobec tej rzeczy czynności sprawczych paserstwa ( ibidem).

Mając powyższe na uwadze, zdaniem sądu oskarżony swoim zachowaniem przypisanym mu w wyroku w pkt. IV wypełnił wszystkie znamiona przestępstwa paserstwa umyślnego z art.291§1 k.k.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przyjmując ostateczną kwalifikację prawną czynów jakich dopuścił się oskarżony - sąd kierował się dyrektywą z art. 4 § 1 k.k., zgodnie z którą jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy- co też zostało poddane analizie przez sąd i uwzględnione w realiach przedmiotowej sprawy.

Wymierzając oskarżonemu B. O. (1) kary jednostkowe, a także karę łączną sąd zważył całokształt okoliczności przedmiotowych i podmiotowych jakie zaistniały w niniejszej sprawie. W powyższym zakresie sąd zważył na rolę ( pierwszoplanową rolę) jaką odegrał oskarżony w przestępczym procederze wyłudzania pożyczek/ kredytów z banków, skalę przestępczego procederu jakiego się dopuścił na szkodę kilku banków, (...), ich znaczną szkodliwość społeczną, a także uczynienie sobie z popełniania przestępstwa stałego źródła dochodu, jego uprzednią karalność, w tym za przestępstwa podobne na bezwzględną karę 3 lat pozbawienia wolności. Jak wynika z akt sprawy oskarżony po opuszczeniu warunków izolacji gdzie przebywał od 14.05.2004r. do 21.02.2006r. nie wyciągnął żadnych pozytywnych wniosków na przyszłość, przeciwnie w niedługim czasie ponownie wszedł na drogę przestępstwa z pełnym rozmachem o czym świadczy skala procederu w jakim uczestniczył.

Mając powyższe na uwadze sąd wymierzył w/w oskarżonemu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności – uznając za karę adekwatną zarówno do stopnia winy jak i stopnia społecznej szkodliwości popełnionych przez w/w przestępstw, jak również realizującą swoje cele w zakresie zapobiegawczego i wychowawczego oddziaływania na osobę oskarżonego, ponadto za sprawiedliwą w odczuciu społecznym. Biorąc pod uwagę okoliczność, że oskarżony był wcześniej karany sądownie, w tym za przestępstwa podobne, sąd nie znalazł okoliczności, które pozwoliły by uwzględnić w przedmiotowej sprawie zasadę ultima ratio wyrażoną w art. 58 § 1 k.k. (tj . zasady pierwszeństwa w stosowaniu kar wolnościowych).

W ocenie sądu, dotychczasowe skazanie ( co wynika z aktualnej karty karnej), nie skłoniły oskarżonego do głębszej refleksji dotyczącej jego postępowania, nie wpłynęły pozytywnie i nie wzbudziły u w/w poczucia respektu dla obowiązujących norm prawnych, co świadczy o znacznym stopniu demoralizacji i braku respektu dla obowiązującego porządku prawnego. W związku z tym sąd uznał, iż orzekanie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania o co wnioskował z obrońcą wyrażając wolę dobrowolnego poddania się karze na pierwszej rozprawie- nie gwarantuje tego, że będzie przestrzegać porządku prawnego i zapobiegnie to powrotowi do przestępstwa. W ocenie sądu tylko bezwzględna kara pozbawienia wolności, odizolowanie go na wiele lat od społeczeństwa uświadomi oskarżonemu wagę naruszonych norm prawnych, skłoni do refleksji nad swoim dotychczasowym postępowaniem i zmobilizuje do zmiany swojego postępowania w przyszłości.

Wymierzając oskarżonemu obok kar jednostkowych oraz kary łącznej pozbawienia wolności , kary jednostkowe i karę łączną grzywny sąd miał na uwadze okoliczność, iż bezprawnemu działaniu oskarżonego przyświecał cel uzyskiwania bezprawnych korzyści majątkowych. Ustalając zaś wymiar kary jednostkowej i kary łącznej grzywny sąd zważył sytuację majątkową oraz możliwości zarobkowe oskarżonego uznając, iż ustalona kwota będzie stanowić dla niego odczuwalną dolegliwość finansową, którą winien ponieść w realiach przedmiotowej sprawy.

Na podstawie art.46§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. sąd nałożył w wyroku na oskarżonego obowiązek zapłacenia na rzecz oskarżyciela posiłkowego Banku (...) S.A nawiązki w kwocie 10.000 złotych. W powyższym zakresie sąd z jednej strony uwzględnił okoliczność złożenia wniosku w trybie art.46§1 k.k. przez w/w oskarżyciela posiłkowego, z drugiej strony zważył, także okoliczność, iż w popełnianiu przestępstw oskarżony współdziałał także z innymi ustalonymi osobami, wobec których jak wynika z akt sprawy zapadły już prawomocne wyroki skazujące uwzględniające wnioski z art.46 k.k. o naprawienie szkody. Ponadto w sprawie, co nie może umknąć z pola widzenia sądu znajdują się także bankowe tytuły egzekucyjne jakie uzyskały poszczególne banki w tym Bank (...) S.A., dlatego też dublowanie tytułów do dochodzenia tych samych roszczeń byłoby w ocenie sądu nieuzasadnione. Wskazać należy, iż sąd zwracał się zarówno do pełnomocnika banku (...) S.A., jak i pełnomocnika banku (...) S.A o sprecyzowanie w jakim zakresie szkoda została już naprawiona oraz w jakim zakresie banki dysponują tytułami egzekucyjnymi, jednak ze strony banku (...) S. A. takie doprecyzowanie nie zostało złożone, natomiast pełnomocnik banku (...) S.A cofnął złożony wniosek o naprawienie szkody k.8530.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 21.10.2009r. do dnia 07 lipca 2010r. stosownie do dyspozycji art. 63 § 1 k.k. uznając, iż był to okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art.44§1i2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. rozstrzygnięto także w zakresie dowodów rzeczowych przekazanych do dyspozycji sądu, które służyły do popełniania przestępstw, bądź pochodziły z popełnionych przestępstw.

O kosztach sądowych sąd orzekł na podstawie art. 627 k.p.k. uznając, iż aktualna sytuacja majątkowa oskarżonego przebywającego na chwilę obecną w warunkach wolnościowych, a w szczególności jego możliwości zarobkowe przy wykazaniu dobrej woli - nie uzasadniają zwolnienia oskarżonego od obowiązku ich poniesienia w realiach przedmiotowej sprawy.

Z tych wszystkich względów, orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: