Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 941/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2016-09-15

Sygn. akt IV K 941/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2016r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Religa

Protokolant: Karolina Jeżowska

w obecności Prokuratora: Aleksandry Krasuskiej - Szewczak

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 15 września 2016r.

sprawy G. O.

s. J. i L. z d. O.

ur. (...) w L.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Olsztynie w II Wydziale Karnym z dnia 19 czerwca 2001r., prawomocnym w dniem 27 czerwca 2001 roku, sygn. akt II K 73/01:

- za przestępstwo opisane w ppkt I z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 8 września 1999 roku do 07 października 1999 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt II z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 10 września 1999 roku do 27 listopada 1999 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na kres 3 lat tytułem próby, oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie o sygn. akt II K 73/01 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności, natomiast postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie II K 73/10 zarządzono wobec skazanego wykonanie 40 dni pozbawienia wolności w zamian za nieziszczoną grzywnę. Kara połączona wyrokiem łącznym w sprawie VII K 545/04;

2.  Sądu Rejonowego w Olsztynie, w VII Wydziale Karnym z dnia 28 stycznia 2003r., prawomocnym z dniem 05 lutego 2003 roku, sygn. akt VII K 1752/02:

- za przestępstwo opisane w ppkt I z art. 284 § 2 k.k. popełnione w czerwcu 2002 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt II z art. 270 § 1 k.k. popełnione w okresie od 03 czerwca 2002 roku do dnia 03 lipca 2002 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt III z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 03 lipca 2002 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 31 grudnia 2002r. do dnia 28 stycznia 2003r. Kara pozbawienia wolności wykonana w całości od dnia 03 grudnia 2004 roku do dnia 05 listopada 2006 roku;

3.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie w Wydziale VII Karnym z dnia
17 czerwca 2004r., prawomocnym z dniem 28 września 2004 roku, sygn. akt VII K 545/04 na mocy którego połączono kary orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach o sygn. akt VII K 1223/00 z dnia 04 stycznia 2001 roku, i sygn. akt II K 73/01 z dnia 19 czerwca 2001 roku i wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych zaliczając na poczet kary pozbawienia wolności okres kary odbytej oraz tymczasowego aresztowania tj. od dnia 07 listopada 2000 roku do 01 grudnia 2000 roku. Kara pozbawienia wolności wykonana w całości od dnia 15 listopada 2006 roku do dnia 23 listopada 2006 roku. Grzywna wykonana;

4.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny z dnia 31 sierpnia 2005r., prawomocnym z dniem 22 października 2005 roku, sygn. akt VII K 1025/04 za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. popełnione w dniu 30 maja 2003 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności wykonana – data zakończenia 23 listopada 2006 roku. Początek kary wyznaczony na dzień 24 września 2007 roku a koniec na 24 marca 2008 roku. Jednakże z dniem 23 listopada 2006r. udzielone zostało warunkowe przedterminowe zwolnienie;

5.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia X Wydział Karny z dnia 01 marca 2011r, prawomocnym z dniem 09 marca 2011r., sygn. akt X K 2401/10 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od 30 września 2010r. do dnia 07 października 2010r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 50 złotych na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07 października 2010 roku do dnia 08 października 2010 roku, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, X Wydział Karny z dnia 22 kwietnia 2015r., sygn. akt X Ko 226/15 zarządzono wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07 października 2010 roku do dnia 08 października 2010 roku, natomiast postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie X Wydział Karny z dnia 22 kwietnia 2013r., sygn. akt X Ko 171/13 zamieniono skazanemu karę grzywny w wysokości 50 stawek na zastępczą karę 25 dni pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 20 września 2018 roku do dnia 17 września 2020 roku. Grzywna wykonana;

6.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny z dnia 02 czerwca 2011 roku, prawomocnym z dniem 10 czerwca 2011 roku, sygn. akt II K 199/11 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 6 lipca 2000 roku do dnia 23 marca 2001 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 10 złotych, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 25 czerwca 2013r., sygn. akt II Ko 607/13 zamieniono grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł na 10 miesięcy pracy użytecznie społecznej w wymiarze 20 godzin miesięcznie, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 23 października 2014r., sygn. akt II Ko 1229/14 zarządzono wykonanie 50 dni kary zastępczej pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny w wysokości 100 stawek po 10 zł, a postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 04 grudnia 2014r. sygn. akt II Ko 1801/14 zarządzono wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności wykonywana od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 27 lipca 2017 roku. Grzywna do wykonania;

7.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w IV Wydziale Karnym z dnia 15 czerwca 2011 roku, prawomocnym z dniem 29 grudnia 2011 roku, sygn. akt IV K 115/09 za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 16 lutego 2004 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie V Wydział Wykonywania Orzeczeń z dnia 23 czerwca 2015r. sygn. akt V Ko 2639/15 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności . Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 10 maja 2023 roku do dnia 09 maja 2024 roku;

8.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny z dnia 03 lutego 2014 roku, prawomocnym z dniem 01 marca 2014r., sygn. akt III K 801/13 za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. popełnione w dniu 01 marca 2013 roku na karę grzywny w wymiarze 90 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych, karę grzywny zamieniono na karę pozbawienia wolności – ma być odbywana od 25 kwietnia 2026 roku do 09 czerwca 2026 roku;

9.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym z dnia 15 października 2014 roku, prawomocnym z dniem 23 października 2014 roku, sygn. akt V K 166/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 05 lutego 2013 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 orzeczono karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 10 złotych.

10.  Sądu Rejonowego w Lubinie Wydział II Karny z dnia 04 listopada 2014 roku, prawomocnym z dniem 29 styczeń 2015 roku, sygn. akt II K 2147/13 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 29 maja 2013 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby;

11.  Sądu Rejonowego w Wągrowcu Wydział II Karny z dnia 11 grudnia 2014 roku, prawomocnym z dniem 08 stycznia 2015 roku, sygn. akt II K 746/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 02 lutego 2014 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 50 złotych. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia 20 września 2018 roku.

12.  Sądu Rejonowego w Kaliszu w VII Wydziale Karnym z dnia 21 stycznia 2015 roku, prawomocnym z dniem 23 lutego 2015 roku, sygn. akt VII K 767/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 stycznia 2014 roku na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 10 złotych ;

13.  Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowy IX Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2015 roku, prawomocnym z dniem 15 kwietnia 2015 roku, sygn. akt IX K 612/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w okresie od 27 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 27 lipca 2017 roku do dnia 23 stycznia 2018 roku;

14.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział III Karny z dnia 13 lutego 2015 roku, prawomocnym z dniem 25 marca 2015 roku, sygn. akt III K 42/15 za przestępstwo z art. 286 § 3 k.k. popełnione w dniu 31 lipca 2014 roku na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XII Wydział Wykonywania Orzeczeń z dnia 31 grudnia 2015 roku, sygn. akt XII Ko 6401/15 zawieszono postępowanie wykonawcze w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności do czasu opuszczenia przez skazanego jednostki penitencjarnej;

15.  Sądu Rejonowego w Bartoszycach VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. z dnia 25 lutego 2015r., prawomocnym z dniem 10 grudnia 2015r., sygn. akt VII K 289/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 10 grudnia 2013r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 08 maja 2025 roku do dnia 03 stycznia 2026 roku;

16.  Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, Wydział VI Karny z dnia 26 lutego 2015r., prawomocnym z dniem 06 marca 2015r., sygn. akt VI K 892/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 stycznia 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 orzeczono karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych ;

17.  Sądu Rejonowego w Kościerzynie II Wydział Karny z dnia 18 marca 2015r., prawomocnym z dniem 17 czerwca 2015r., sygn. akt II K 240/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w okresie od 02 czerwca 2014 roku do 03 czerwca 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 15 maja 2022 roku do dnia 11 listopada 2022 roku;

18.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 13 kwietnia 2015 roku, prawomocnym z dniem 29 kwietnia 2015 roku, sygn. akt IV K 114/13:

- za przestępstwo opisane w ppkt I z art. 284 § 2 k.k. popełnione w okresie od 17 lipca 2012 roku do dnia 06 sierpnia 2012 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt II z art. 270 § 1 k.k. popełnione w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie wcześniej niż 17 lipca 2012 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 17 września 2020 roku do dnia 17 września 2021 roku;

19.  Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie w Wydziale VIII Karnym z dnia 18 czerwca 2015 roku, prawomocnym z dniem 21 lipca 2015 roku, sygn. akt VIII K 215/15/N za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 stycznia 2014 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 17 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku;

20.  Sądu Rejonowego w Gdyni - II Wydział Karny z dnia 18 czerwca 2015 roku, prawomocnym z dniem 21 lipca 2015 roku, sygn. akt II K 310/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 grudnia 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 11 listopada 2022 roku do dnia 10 maja 2023 roku;

21.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym z dnia 22 września 2015 roku, prawomocnym z dniem 17 listopada 2015 roku, sygn. akt IV K 693/14 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności na poczet której zaliczony został okres zatrzymania w dniu 21.02.2013 roku. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 09 maja 2024 roku do dnia 08 maja 2025 roku .

orzeka

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 89 § 1a i 1b k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. orzeczone w wyrokach opisanych w pkt 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oraz 21 jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy i wymierza G. O. karę łączną 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. orzeczone w wyrokach opisanych w pkt 6, 8, 9, 11, 12, oraz 16 kary grzywny łączy i wymierza G. O. karę łączną grzywny 400 (czterystu) stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki na 15 (piętnastu) złotych;

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. X K 2401/10 od dnia 07 października 2010 roku do dnia 08 października 2010 roku, w sprawie o sygn. akt II K 199/11 od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 15.09.2016r., oraz w sprawie o sygn. akt IV K 693/14 w dniu 21 lutego 2013 roku;

IV.  w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

V.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie co do wyroków opisanych w pkt 1, 2, 3, 4;

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy adw. A. Z. kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych oraz należny podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego z urzędu;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

IV K 941/15

UZASADNIENIE

G. O. skazany został wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Olsztynie w II Wydziale Karnym z dnia 19 czerwca 2001r., prawomocnym w dniem 27 czerwca 2001 roku, sygn. akt II K 73/01:

- za przestępstwo opisane w ppkt I z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 8 września 1999 roku do 07 października 1999 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt II z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 10 września 1999 roku do 27 listopada 1999 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na kres 3 lat tytułem próby, oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie o sygn. akt II K 73/01 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności, natomiast postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie II K 73/10 zarządzono wobec skazanego wykonanie 40 dni pozbawienia wolności w zamian za nieziszczoną grzywnę. Kara połączona wyrokiem łącznym w sprawie VII K 545/04;

2.  Sądu Rejonowego w Olsztynie, w VII Wydziale Karnym z dnia 28 stycznia 2003r., prawomocnym z dniem 05 lutego 2003 roku, sygn. akt VII K 1752/02:

- za przestępstwo opisane w ppkt I z art. 284 § 2 k.k. popełnione w czerwcu 2002 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt II z art. 270 § 1 k.k. popełnione w okresie od 03 czerwca 2002 roku do dnia 03 lipca 2002 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt III z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 03 lipca 2002 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 31 grudnia 2002r. do dnia 28 stycznia 2003r. Kara pozbawienia wolności wykonana w całości od dnia 03 grudnia 2004 roku do dnia 05 listopada 2006 roku;

3.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie w Wydziale VII Karnym z dnia
17 czerwca 2004r., prawomocnym z dniem 28 września 2004 roku, sygn. akt VII K 545/04 na mocy którego połączono kary orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach o sygn. akt VII K 1223/00 z dnia 04 stycznia 2001 roku, i sygn. akt II K 73/01 z dnia 19 czerwca 2001 roku i wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych zaliczając na poczet kary pozbawienia wolności okres kary odbytej oraz tymczasowego aresztowania tj. od dnia 07 listopada 2000 roku do 01 grudnia 2000 roku. Kara pozbawienia wolności wykonana w całości od dnia 15 listopada 2006 roku do dnia 23 listopada 2006 roku. Grzywna wykonana;

4.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny z dnia 31 sierpnia 2005r., prawomocnym z dniem 22 października 2005 roku, sygn. akt VII K 1025/04 za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. popełnione w dniu 30 maja 2003 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności wykonana – data zakończenia 23 listopada 2006 roku. Początek kary wyznaczony na dzień 24 września 2007 roku a koniec na 24 marca 2008 roku. Jednakże z dniem 23 listopada 2006r. udzielone zostało warunkowe przedterminowe zwolnienie;

5.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia X Wydział Karny z dnia 01 marca 2011r, prawomocnym z dniem 09 marca 2011r., sygn. akt X K 2401/10 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od 30 września 2010r. do dnia 07 października 2010r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 50 złotych na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07 października 2010 roku do dnia 08 października 2010 roku, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, X Wydział Karny z dnia 22 kwietnia 2015r., sygn. akt X Ko 226/15 zarządzono wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07 października 2010 roku do dnia 08 października 2010 roku, natomiast postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie X Wydział Karny z dnia 22 kwietnia 2013r., sygn. akt X Ko 171/13 zamieniono skazanemu karę grzywny w wysokości 50 stawek na zastępczą karę 25 dni pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 20 września 2018 roku do dnia 17 września 2020 roku. Grzywna wykonana;

6.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny z dnia 02 czerwca 2011 roku, prawomocnym z dniem 10 czerwca 2011 roku, sygn. akt II K 199/11 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 6 lipca 2000 roku do dnia 23 marca 2001 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 10 złotych, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 25 czerwca 2013r., sygn. akt II Ko 607/13 zamieniono grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł na 10 miesięcy pracy użytecznie społecznej w wymiarze 20 godzin miesięcznie, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 23 października 2014r., sygn. akt II Ko 1229/14 zarządzono wykonanie 50 dni kary zastępczej pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny w wysokości 100 stawek po 10 zł, a postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z dnia 04 grudnia 2014r. sygn. akt II Ko 1801/14 zarządzono wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności wykonywana od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 27 lipca 2017 roku. Grzywna do wykonania;

7.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w IV Wydziale Karnym z dnia 15 czerwca 2011 roku, prawomocnym z dniem 29 grudnia 2011 roku, sygn. akt IV K 115/09 za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 16 lutego 2004 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie V Wydział Wykonywania Orzeczeń z dnia 23 czerwca 2015r. sygn. akt V Ko 2639/15 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności . Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 10 maja 2023 roku do dnia 09 maja 2024 roku;

8.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny z dnia 03 lutego 2014 roku, prawomocnym z dniem 01 marca 2014r., sygn. akt III K 801/13 za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. popełnione w dniu 01 marca 2013 roku na karę grzywny w wymiarze 90 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych, karę grzywny zamieniono na karę pozbawienia wolności – ma być odbywana od 25 kwietnia 2026 roku do 09 czerwca 2026 roku;

9.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym z dnia 15 października 2014 roku, prawomocnym z dniem 23 października 2014 roku, sygn. akt V K 166/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 05 lutego 2013 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 orzeczono karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 10 złotych.

10.  Sądu Rejonowego w Lubinie Wydział II Karny z dnia 04 listopada 2014 roku, prawomocnym z dniem 29 styczeń 2015 roku, sygn. akt II K 2147/13 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 29 maja 2013 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby;

11.  Sądu Rejonowego w Wągrowcu Wydział II Karny z dnia 11 grudnia 2014 roku, prawomocnym z dniem 08 stycznia 2015 roku, sygn. akt II K 746/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 02 lutego 2014 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono obok kary pozbawienia wolności karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 50 złotych. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia 20 września 2018 roku.

12.  Sądu Rejonowego w Kaliszu w VII Wydziale Karnym z dnia 21 stycznia 2015 roku, prawomocnym z dniem 23 lutego 2015 roku, sygn. akt VII K 767/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 stycznia 2014 roku na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 10 złotych ;

13.  Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowy IX Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2015 roku, prawomocnym z dniem 15 kwietnia 2015 roku, sygn. akt IX K 612/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w okresie od 27 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 27 lipca 2017 roku do dnia 23 stycznia 2018 roku;

14.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział III Karny z dnia 13 lutego 2015 roku, prawomocnym z dniem 25 marca 2015 roku, sygn. akt III K 42/15 za przestępstwo z art. 286 § 3 k.k. popełnione w dniu 31 lipca 2014 roku na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XII Wydział Wykonywania Orzeczeń z dnia 31 grudnia 2015 roku, sygn. akt XII Ko 6401/15 zawieszono postępowanie wykonawcze w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności do czasu opuszczenia przez skazanego jednostki penitencjarnej;

15.  Sądu Rejonowego w Bartoszycach VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2015r., prawomocnym z dniem 10 grudnia 2015r., sygn. akt VII K 289/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 10 grudnia 2013r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 08 maja 2025 roku do dnia 03 stycznia 2026 roku;

16.  Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, Wydział VI Karny z dnia 26 lutego 2015r., prawomocnym z dniem 06 marca 2015r., sygn. akt VI K 892/14 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 21 stycznia 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 orzeczono karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 20 złotych ;

17.  Sądu Rejonowego w Kościerzynie II Wydział Karny z dnia 18 marca 2015r., prawomocnym z dniem 17 czerwca 2015r., sygn. akt II K 240/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w okresie od 02 czerwca 2014 roku do 03 czerwca 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 15 maja 2022 roku do dnia 11 listopada 2022 roku;

18.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 13 kwietnia 2015 roku, prawomocnym z dniem 29 kwietnia 2015 roku, sygn. akt IV K 114/13:

- za przestępstwo opisane w ppkt I z art. 284 § 2 k.k. popełnione w okresie od 17 lipca 2012 roku do dnia 06 sierpnia 2012 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- za przestępstwo opisane w ppkt II z art. 270 § 1 k.k. popełnione w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie wcześniej niż 17 lipca 2012 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 17 września 2020 roku do dnia 17 września 2021 roku;

19.  Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie w Wydziale VIII Karnym z dnia 18 czerwca 2015 roku, prawomocnym z dniem 21 lipca 2015 roku, sygn. akt VIII K 215/15/N za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 stycznia 2014 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 17 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku;

20.  Sądu Rejonowego w Gdyni - II Wydział Karny z dnia 18 czerwca 2015 roku, prawomocnym z dniem 21 lipca 2015 roku, sygn. akt II K 310/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 grudnia 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 11 listopada 2022 roku do dnia 10 maja 2023 roku;

21.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym z dnia 22 września 2015 roku, prawomocnym z dniem 17 listopada 2015 roku, sygn. akt IV K 693/14 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności na poczet której zaliczony został okres zatrzymania w dniu 21.02.2013 roku. Kara pozbawienia wolności do wykonania od dnia 09 maja 2024 roku do dnia 08 maja 2025 roku.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) przepisów rozdziału IX ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 85 - 92 k.k.), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi konieczność orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. po dniu 01 lipca 2015 r. Mając na uwadze, iż ostatni wyrok skazujący wydany w stosunku do skazanego G. O., tj. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt IV K 693/14, uprawomocnił się w dniu 17 listopada 2015 r., w tym mając na uwadze treść wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. sygn. akt II AKa 85/16, przy rozpoznaniu wniosku o wydanie wyroku łącznego w niniejszej sprawie zgodnie z treścią art. 4 § 1 k.k., Sąd dochodząc do przekonania, że względniejsze są przepisy w brzmieniu aktualnie obowiązującym stosował przepisy rozdziału IX ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (art. 85 k.k. – 92 k.k.) w brzmieniu aktualnie obowiązującym, a więc po wejściu w życie z dniem 01 lipca 2015 r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie bowiem z przepisami obowiązującymi uprzednio, nie podlegałby łączeniu wyrok w sprawie X K 2401/10 którym wymierzono skazanemu karę 2 lat pozbawienia wolności. Podlegałby natomiast połączeniu wyrok w sprawie z pkt 4 tj. VII K 1025/04 gdzie orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została już wykonana. Po analizie przedmiotowej sprawy Sąd ustalił, że pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy należałoby wymierzyć skazanemu trzy kary łączne tj. w sprawach: z pkt 4, 6 i 7 gdzie granice kary byłyby od 2 lat do 3 lat i 6 miesięcy, w sprawach z pkt 9, 11 i 16 gdzie granice kary byłyby od 2 lat do 3 lat i 2 miesięcy oraz w sprawach z pkt 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 i 21 gdzie granice kary byłyby od 1 roku do 6 lat pozbawienia wolności. Do tego do wykonania pozostałaby kara 2 lat pozbawienia wolności z pkt 5. Z uwagi na to, że zdaniem Sądu nie zachodziły okoliczności do wymierzenia skazanemu kary w granicach bliższych absorpcji (co zostanie omówione poniżej), ilość kar wymierzonych na gruncie przepisów obowiązujących poprzednio i ich suma byłyby dla skazanego mniej korzystne niż jedna kara łączna, która została wymierzona ww. wyrokiem łącznym tj. 10 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do treści art. 85 § 2 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z art. 570 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora, przy czym orzekając na wniosek skazanego sąd nie jest związany treścią złożonego wniosku i bierze po uwagę także wyroki, niepowołane we wniosku, a znane sądowi z urzędu (podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 24.04.2007 r., II AKa 52/07, LEX 330999).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia X Wydział Karny z dnia 01 marca 2011r, sygn. akt X K 2401/10 (pkt 5), Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny z dnia 02 czerwca 2011 roku, sygn. akt II K 199/11 (pkt 6), Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w IV Wydziale Karnym z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. akt IV K 115/09 (pkt 7), Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym z dnia 15 października 2014 roku, sygn. akt V K 166/14 (pkt 9), Sądu Rejonowego w Lubinie Wydział II Karny z dnia 04 listopada 2014 roku, sygn. akt II K 2147/13 (pkt 10), Sądu Rejonowego w Wągrowcu Wydział II Karny z dnia 11 grudnia 2014 roku, sygn. akt II K 746/14 (pkt 11), Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowy IX Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2015 roku, sygn. akt IX K 612/14 (pkt 13), Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział III Karny z dnia 13 lutego 2015 roku, sygn. akt III K 42/15 (pkt 14), Sądu Rejonowego w Bartoszycach VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2015r., sygn. akt VII K 289/14 (pkt 15), Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, Wydział VI Karny z dnia 26 lutego 2015r., sygn. akt VI K 892/14 (pkt 16), Sądu Rejonowego w Kościerzynie II Wydział Karny z dnia 18 marca 2015r, sygn. akt II K 240/15 (pkt 17), Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 13 kwietnia 2015 roku, sygn. akt IV K 114/13 (pkt 18), Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie w Wydziale VIII Karnym z dnia 18 czerwca 2015 roku, sygn. akt VIII K 215/15/N (pkt 19), Sądu Rejonowego w Gdyni - II Wydział Karny z dnia 18 czerwca 2015 roku, sygn. akt II K 310/15 (pkt 20), oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym z dnia 22 września 2015 roku, sygn. akt IV K 693/14 (pkt 21) i orzeczenia wobec skazanego Grzegorzowi Owczarczyka kary łącznej pozbawienia wolności. Jak wynika bowiem z akt sprawy, w szczególności z treści opinii o skazanym nadesłanych z Zakładu Karnego w Kamińsku oraz z Zakładu Karnego w Siedlcach (k. 42 – 43, k. 44 – 45 z akt IV K 558/16, k. 21 – 22 z akt IV K 197/16, k. 190 – 191 z akt IV K 941/15 Tom II), informacji o pobytach i orzeczeniach (k. 44 – 51, k. 30 – 37, 46 - 53 z akt IV K 558/16, k. 23 – 30 z akt IV K 197/16, k. 192 - 200 z akt IV K 941/15 Tom II), oraz informacjach uzyskanych z systemu (...) (k. 66 - 80) jedynie bowiem w w/w sprawach orzeczone wobec skazanego kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności bądź nie zostały dotychczas wykonane, jak w przypadku kar orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. akt X K 2401/10 (pkt 5), IV K 115/09 (pkt 7), V K 166/14 (pkt 9), II K 2147/13 (pkt 10), II K 746/14 (pkt 11), IX K 612/14 (pk 13), III K 42/15 (pkt 14), VII K 289/14 (pkt 15), VI K 892/14 (pkt 16), II K 240/15 (pkt 17), IV K 114/13 (pkt 18), VIII K 215/15/N (pkt 19), II K 310/15 (pkt 20), IV K 693/14 (pkt 21), bądź, jak w przypadku kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. II K 199/11 (pkt 6) są w chwili obecnej wykonywane.

Nie podlegają natomiast połączeniu kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami wydanymi przez:

Sąd Rejonowy w Olsztynie w II Wydziale Karnym z dnia 19 czerwca 2001r., sygn. akt II K 73/01 (pkt 1) która połączona została wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie w Wydziale VII Karnym z dnia 17 czerwca 2004r., sygn. akt VII K 545/04 (pkt 3) albowiem orzeczona kara pozbawienia wolności została przez skazanego odbyta w okresie od 15.11.2006r. do dnia 23.11.2006r.,

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w VII Wydziale Karnym z dnia 28 stycznia 2003r., sygn. akt VII K 1752/02 (pkt 2) albowiem orzeczona kara pozbawienia wolności została przez skazanego odbyta w okresie od 03.12.2004. do dnia 05.11.2006r.,

oraz

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny z dnia 31 sierpnia 2005r., sygn. akt VII K 1025/04 (pkt 4) albowiem orzeczona kara pozbawienia wolności została przez skazanego odbyta – data zakończenia 23.11.2006r. (warunkowe przedterminowe zwolnienie k. 103 akt sprawy).

Jednocześnie Sąd dokonując analizy uprzednich skazań G. O. dostrzegł, że w ramach tego samego węzła kary łącznej w niniejszej sprawie mając na uwadze obowiązujące przepisy istnieją także przesłanki do połączenia jednostkowych kar grzywny orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny z dnia 02 czerwca 2011 roku, sygn. akt II K 199/11 (pkt 6), Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny z dnia 03 lutego 2014 roku, sygn. akt III K 801/13 (pkt 8), Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym z dnia 15 października 2014 roku, sygn. akt V K 166/14 (pkt 9), Sądu Rejonowego w Wągrowcu Wydział II Karny z dnia 11 grudnia 2014 roku, sygn. akt II K 746/14 (pkt 11), Sądu Rejonowego w Kaliszu w VII Wydziale Karnym z dnia 21 stycznia 2015 roku, sygn. akt VII K 767/14 (pkt 12), oraz Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, Wydział VI Karny z dnia 26 lutego 2015r., sygn. akt VI K 892/14 (pkt 16). Jedynie bowiem w w/w sprawach orzeczone wobec skazanego kary grzywny nie zostały dotychczas wykonane.

Nie podlegają natomiast połączeniu kary grzywny orzeczone wobec skazanego G. O. wyrokami wydanymi przez:

Sąd Rejonowy w Olsztynie w II Wydziale Karnym z dnia 19 czerwca 2001r., sygn. akt II K 73/01 (pkt 1),

Wyrokiem Łącznym Sąd Rejonowy w Olsztynie w Wydziale VII Karnym z dnia
17 czerwca 2004r., sygn. akt VII K 545/04 (pkt 3),

oraz

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia X Wydział Karny z dnia 01 marca 2011r, sygn. akt X K 2401/10 (pkt 5)

albowiem skazany G. O. orzeczone wobec niego w/w wyrokami kary grzywny w całości wykonał.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika zatem, że Sąd może zastosować zasadę asperacji.

Rozważając, która z zasad wymiaru kary łącznej powinna być zastosowania wobec skazanego Sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym również tym zapatrywaniem, iż „ wydając wyrok łączny Sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (wyrok SN z dnia 25 października 1983 roku, sygn. akt IV KR 213/83, OSNKW 1984 z. 5-6, poz. 65). Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił jednak również pogląd, zgodnie z którym orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2001 r., sygn. akt II AKa 154/01).

W związku z powyższym, a także mając na uwadze dyspozycję art. 86 § 1 k.k. należy wskazać, iż spośród wyroków podlegających połączeniu wskazanych w pkt 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oraz 21 najwyższa z kar wymierzonych skazanemu G. O. to kara 2 lat pozbawienia wolności, zaś suma kar orzeczonych wyrokami podlegającymi połączeniu to kara 11 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Jednocześnie mając na uwadze dyspozycję art. 86 § 1 i 2 k.k. należy wskazać, iż spośród wyroków podlegających połączeniu wskazanych w 6, 8, 9, 11, 12 oraz 16 najwyższa z kar wymierzonych skazanemu G. O. to kara 100 stawek dziennych grzywny zaś suma kar orzeczonych wyrokami podlegającymi połączeniu to 470 stawek dziennych grzywny.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd rozważył stopień związku podmiotowo – przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Należy wskazać, że o ile przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oraz 21 zostały skierowane są przeciwko tym samym rodzajowo dobrom prawnym, tj. przeciwko mieniu, to jednak skazany dopuścił się ich popełnienia na przestrzeni znacznego, tj. od dnia 06 lipca 2000 roku do 31 lipca 2014 roku a więc ponad 14 letniego okresu czasu. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że brak jest tym samym ścisłego związku podmiotowo - przedmiotowego, co przemawia przeciwko orzekaniu kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie absorpcji. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku wymierzenia kary łącznej grzywny. O ile bowiem pomiędzy czynami z pkt 6, 9, 11, 12 oraz 16 zachowana jest tożsamość rodzajowa gdyż czyny te wypełniają dyspozycję z art. 286 k.k. to jednak przestępstwa te nie zostały popełnione w bliskim odstępie czasowym ponieważ skazany dopuścił się ich popełnienia w odstępie od 06 lipca 2000 roku do dnia 02 lutego 2014 roku. Również zatem i przypadku kary łącznej grzywy brak jest ścisłego związku podmiotowo - przedmiotowego, co przemawia przeciwko orzekaniu kary łącznej grzywy na zasadzie absorpcji.

Wymierzając G. O. kary łączne Sąd uwzględnił także treść dotyczących go opinii z Zakładu Karnego w K. oraz z Zakładu Karnego w S. (k. 42 – 43, k. 44 – 45 z akt IV K 558/16, k. 21 – 22 z akt IV K 197/16, k. 190 – 191 z akt IV K 941/15 Tom II). Należy wskazać, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji ocenione zostało jako poprawne. Skazany podczas swojego pobytu w zakładach penitencjarnych nie był nigdy karany dyscyplinarnie. Swoim zachowaniem i postawą nie stwarza trudności wychowawczych, przestrzega przepisów porządkowych, oraz nie jest związany z podkulturą przestępczą. Jednocześnie do przełożonych odnosi się zgodnie z wymogami regulaminu. Na temat popełnionych przestępstw i dotychczasowego sposobu życia wypowiada się krytycznie. Nadto wobec skazanego nie stosowano dotychczas środków przymusu bezpośredniego. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że nadesłane opinie są dla skazanego korzystne. Okoliczność ta przemawia zatem za orzeczeniem wobec niego kar łącznych na zasadzie zbliżonej do absorpcji.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał również na względzie dotychczasowy sposób życia G. O.. Należy wskazać, że skazany karany był głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, które to czyny charakteryzują się przecież znacznym stopniem szkodliwości społecznej. Przeciwko zastosowaniu zasady całkowitej absorpcji przemawia zatem dotychczasowy sposób życia skazanego, który wynika z informacji z K. (k. 23 – 26, k. 40 – 43 z akt iv k 558/16, k. 15 – 17 z akt IVK 197/16, k. 16 – 18 z akt IV K 219/16, K. 142 – 144 z akt 941/15 Tom II). Wymierzane wobec skazanego kary nie spowodowały u niego refleksji nad swoim postępowaniem i nabrania respektu dla wartości chronionych przez obowiązujący porządek prawny. Dotychczasowy sposób życia skazanego świadczy tym samym o znacznym stopniu jego demoralizacji i zdaniem Sądu wymaga długiego okresu jego resocjalizacji w warunkach izolacji od społeczeństwa. W ocenie Sądu kara łączna wymierzona na zasadzie całkowitej absorpcji nie spełniłaby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a także nie byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym, gdyż prowadziłaby do nieuzasadnionego „premiowania” skazanego i nadmiernej redukcji orzeczonych wobec niego kar. Należy przy tym zauważyć, iż Sądy orzekające w poszczególnych sprawach, w których w/w został skazany dostosowały wymiar kary nie tylko do celów prewencyjnych, ale także do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów jakich się skazany dopuścił. Tym samym ocena dotychczasowego przebiegu okresu wykonywania poszczególnych kar jednostkowych nie jest ze względów oczywistych dla skazanego korzystna. Ponadto należy mieć na uwadze, że popełnienie wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzekaniem kary surowszej niż wynikającej z dyrektywy pełnej absorpcji, przy czym decydujące znaczenie przy wymiarze kary mają w szczególności cele zapobiegawcze i wychowawcze jakie ma odnieść kara w stosunku do osoby skazanego. Analiza dotychczasowego sposobu życia skazanego nie pozwala postawić wobec niego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Skazany mimo wielu udzielonych mu przez wymiar sprawiedliwości ostrzeżeń i szans poprawy nie zmienił nigdy swojego postępowania i zawsze powracał na drogę przestępstwa. Wielość i rodzaj popełnionych przez skazanego przestępstw przemawia także za przyjęciem, że ogół jego przestępczej działalności charakteryzuje wysoki stopień społecznej szkodliwości. Jednocześnie wskazać należy, że instytucja kary łącznej nie jest i nie może być formą automatycznego łagodzenia odpowiedzialności karnej, albowiem trudno przyjąć, aby zasadnym było premiowanie skazanego ulgą za to, że dopuścił się wielu przestępstw na przestrzeni tylu lat. Tym samym całkowicie nieuzasadnione byłoby zatem wymierzenie skazanemu kary zbliżonej do dolnego progu wymiaru kary łącznej, gdyż w istocie prowadziłoby to do darowania skazanemu części kar. W tych okolicznościach redukowanie kar poprzez stosowanie absorpcji w szerokim zakresie stanowiłoby nadużycie instytucji kary łącznej, która służy przecież nie ograniczeniu odpowiedzialności karnej sprawcy, lecz rzeczywistemu oddaniu zawartości kryminalnej czynów jakich dopuścił się w swoim życiu. W tym miejscu należy podkreślić również, że kara łączna nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, lecz być instytucją gwarantującą racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości przestępstw. Wszystkie powyższe okoliczności dotyczące trybu życia skazanego świadczą zdaniem Sądu o znacznym stopniu demoralizacji skazanego, w konsekwencji również przemawiają przeciw stosowaniu przy wymiarze kary łącznej zasady absorpcji.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd nie mając możliwości zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na okoliczność, iż najwyższa z kar wymierzonych skazanemu G. O. to kara 2 lat pozbawienia wolności a nadto, że w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw był on już skazany na karę pozbawienia wolności i zawieszenie kary nie byłoby wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa łącząc skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania uwzględniając przepis art. 89 § 1a i1b k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wskazanymi w pkt 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 i orzekł w pkt I wyroku karę łączną 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd połączył także kary grzywny orzeczone wyrokami wskazanymi w pkt 6, 8, 9, 11, 12 i 16 i orzekł w pkt II wyroku karę łączną 400 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 15 złotych.

Sąd uznał, iż tak wymierzone kary łączne będą karami adekwatnymi do całościowego zachowania skazanego, skłonią go też do poczynienia rzeczywistej refleksji nad własnym postępowaniem, uświadamiając mu jednocześnie nieopłacalność wchodzenia w konflikty z prawem. Kary te będą też zdaniem Sądu karami sprawiedliwymi w odczuciu społecznym, spełniając swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu kary łączne wymierzone na zasadzie absorpcji, nie spełniłyby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a przede wszystkim nie byłyby sprawiedliwe w odczuciu społecznym.

Na mocy art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył skazanemu G. O. na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. X K 2401/10 od dnia 07 października 2010 roku do dnia 08 października 2010 roku, w sprawie o sygn. akt II K 199/11 od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 15.09.2016r., oraz w sprawie o sygn. akt IV K 693/14 w dniu 21 lutego 2013 roku.

Sąd ustalił również, że pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu.

Na podstawie art. 572 k.p.k. wobec braku warunków do objęcia wyrokiem łącznym wyroków Sądu Rejonowego w Olsztynie w II Wydziale Karnym z dnia 19 czerwca 2001r., sygn. akt II K 73/01 (pkt 1), Sądu Rejonowego w Olsztynie, w VII Wydziale Karnym z dnia 28 stycznia 2003r., sygn. akt VII K 1752/02 (pkt 2), Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie w Wydziale VII Karnym z dnia 17 czerwca 2004r., sygn. akt VII K 545/04 (k. 3), oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny z dnia 31 sierpnia 2005r., sygn. akt VII K 1025/04 (pkt 4) Sąd w tym zakresie z powodów opisanych już wyżej postępowanie umorzył.

O kosztach nieopłaconej a udzielonej skazanemu z urzędu przez adw. A. Z. obrony Sąd orzekł działając na podstawie art. art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z § 14 ust. 5, § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i przyznając temu obrońcy kwotę 120 złotych którą należy powiększyć o należny od tej kwoty podatek VAT.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego z uwagi na fakt że odbywa on karę pozbawienia wolności i nie będzie w stanie ich uiścić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Religa
Data wytworzenia informacji: