Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 547/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2016-03-10

Sygn. akt. IV K 547/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy dla (...) IV Wydział Karny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Gierula

Protokolant: Renata Kocot

w obecności Prokuratora: Justyny Tupaczewskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2016 r.

sprawy

P. K. s. J. i S. z d. K.

ur. (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt III K 60/07, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 lipca 2006 r. na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 29 września 2006 r. do dnia 13 marca 2007 r. oraz od dnia 18 lipca 2006 r. do dnia 20 lipca 2006 r.;

II.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 09 stycznia 2009 r., sygn. akt III K 3761/06, za czyn z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 2 sierpnia 2006 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 21 sierpnia 2009 r., sygn. akt III K 165/08, za czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 czerwca 2007 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 02 grudnia 2010 r., sygn. akt III K 1759/07, za czyn z art. 305 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej w brzmieniu na dzień 12 maja 2007 r. popełniony od nieustalonego dnia do 12 maja 2007 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 08 kwietnia 2013 r., sygn. akt V K 1177/12, za czyn z art. 278 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 26 listopada 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 26 listopada 2012 r. do dnia 27 listopada 2012 r., utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy z dnia 02 października 2013 r. sygn. akt X Ka 780/13, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia V Wydział Karny z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt V Ko 1162/13 na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 119 § 1 kw zamieniono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 26 listopada 2012 r. do dnia 27 listopada 2012 r.;

VI.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 01 lipca 2013 r., sygn. akt II K 298/13, za czyn z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 03 lutego 2013 r. na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

VII.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 29 lipca 2013 r., sygn. akt II K 692/13, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 28 kwietnia 2013 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat tytułem próby oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 11 maja 2013 r. do dnia 13 maja 2013 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie II Ko 546/14 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 11 maja 2013 r. do dnia 13 maja 2013 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie II Ko 1421/14 zarządzono wykonanie zastępczej kary 50 dni pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny, utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 08 września 2014 r. sygn. akt III Kzw 355/14;

VIII.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 03 lutego 2014 r., sygn. akt V K 966/13, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 sierpnia 2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności w dniu 25 września 2013 r.;

IX.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 26 maja 2014 r., sygn. akt III K 326/14, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 października 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności w dniu 21 stycznia 2014 r.;

X.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt V K 1418/13, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 10 do 12 lutego 2013 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat tytułem próby;

XI.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt V K 1482/13, za trzy czyny, I – z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 września 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, II – z art. 286 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 23 września do 25 września 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, III – z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 września 2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

XII.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt III K 109/14, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 19 sierpnia 2013 r. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym;

XIII.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt II K 623/14, za czyn z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 października 2013 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  Sądu Rejonowego (...), z dnia 30 marca 2015 r., sygn. akt IV K 802/14, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 22 września 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

orzeka

I.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k., art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) orzeczone w wyrokach opisanych w pkt I (sygn. akt III K 60/07) oraz pkt II (sygn. akt III K 3761/06) kary pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu P. K. karę łączną 2 (dwóch) lat i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności z pkt I zalicza skazanemu okres odbycia w całości kary 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt III K 60/07 od dnia 31 lipca 2007 r. do dnia 17 maja 2009 r. oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 29 września 2006 r. do dnia 13 marca 2007 r. oraz od dnia 18 lipca 2006 r. do dnia 20 lipca 2006 r., a także okres odbycia w całości kary 4 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie III K 3761/06 od dnia 17 maja 2009 r. do dnia 17 września 2009 r., uznając karę pozbawienia wolności za wykonaną w całości;

III.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k., art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) orzeczone w wyrokach opisanych w pkt III (sygn. akt III K 165/08) oraz pkt IV (sygn. akt III K 1759/07), kary pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu P. K. karę łączną 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności z pkt III zalicza skazanemu okres odbycia w całości kary 1 rok i 3 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt III K 165/08 od dnia 16 września 2010 r. do dnia 16 grudnia 2011 r. , a także okres odbycia w całości kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie III K 1759/07 od dnia 16 grudnia 2011 r. do dnia 16 czerwca 2012 r., uznając karę pozbawienia wolności za wykonaną w całości;

V.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k., art. 89 § 1a k.k., art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) orzeczone w wyrokach opisanych w pkt VII (sygn. akt II K 692/13), pkt X (sygn. akt V K 1418/13) oraz pkt XIV (sygn. akt IV K 802/14) kary pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu P. K. karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności z pkt V zalicza skazanemu okres odbycia w części kary 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 692/13 od dnia 19 listopada 2014 r. do dnia 10 lutego 2016 r. (data wyroku) oraz okres rzeczywistego pozbawienia w sprawie od dnia 11 maja 2013 r. do dnia 13 maja 2013 r.;

VII.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) orzeczone w wyrokach opisanych w pkt VI (sygn. akt II K 298/13) oraz pkt VII (sygn. akt II K 692/13), kary grzywny łączy i wymierza skazanemu P. K. karę łączną grzywny w wymiarze 220 (dwieście dwadzieścia) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych,

VIII.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k., art. 87 k.k., art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) orzeczone w wyrokach opisanych w pkt VIII (sygn. akt V K 966/13), pkt IX (sygn. akt III K 326/14), pkt XI (sygn. akt V K 1482/13) oraz pkt XIII (sygn. akt II K 623/14) jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy z karą ograniczenia wolności orzeczoną w wyroku opisanym w pkt XII (sygn. akt II K 109/14) i wymierza skazanemu P. K. karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności z pkt VIII zalicza skazanemu okres odbycia w całości kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt V K 966/13 od dnia 22 kwietnia 2014 r. do dnia 21 października 2014 r., a także okres rzeczywistego pozbawienia wolności zaliczony na poczet kary w dniu 25 września 2013 r. oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 26 września 2013 r. i 27 września 2013 r. w sprawie V K 1482/13 oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 21 stycznia 2014 r. w sprawie III K 326/14;

X.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w zakresie wyroku opisanego w pkt V;

XI.  w pozostałym zakresie wyroki podlegające połączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu;

XII.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. L. S.kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), wraz z należnym podatkiem VAT, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego;

XIII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Sygn. akt IV K 547/15

UZASADNIENIE

P. K. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego (...), III Wydział Karny, z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt III K 60/07, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 lipca 2006 r. na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 29 września 2006 r. do dnia 13 marca 2007 r. oraz od dnia 18 lipca 2006 r. do dnia 20 lipca 2006 r.;

II.  Sądu Rejonowego (...), III Wydział Karny, z dnia 09 stycznia 2009 r., sygn. akt III K 3761/06, za czyn z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 2 sierpnia 2006 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego (...), III Wydział Karny, z dnia 21 sierpnia 2009 r., sygn. akt III K 165/08, za czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 czerwca 2007 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego (...), III Wydział Karny, z dnia 02 grudnia 2010 r., sygn. akt III K 1759/07, za czyn z art. 305 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej w brzmieniu na dzień 12 maja 2007 r. popełniony od nieustalonego dnia do 12 maja 2007 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego (...), V Wydział Karny, z dnia 08 kwietnia 2013 r., sygn. akt V K 1177/12, za czyn z art. 278 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 26 listopada 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 26 listopada 2012 r. do dnia 27 listopada 2012 r., utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego (...)X Wydział Karny Odwoławczy z dnia 02 października 2013 r. sygn. akt X Ka 780/13, postanowieniem Sądu Rejonowego (...)V Wydział Karny z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt V Ko 1162/13 na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 119 § 1 kw zamieniono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 26 listopada 2012 r. do dnia 27 listopada 2012 r.;

VI.  Sądu Rejonowego (...), II Wydział Karny, z dnia 01 lipca 2013 r., sygn. akt II K 298/13, za czyn z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 03 lutego 2013 r. na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

VII.  Sądu Rejonowego (...), II Wydział Karny, z dnia 29 lipca 2013 r., sygn. akt II K 692/13, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 28 kwietnia 2013 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat tytułem próby oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 11 maja 2013 r. do dnia 13 maja 2013 r., postanowieniem Sądu Rejonowego(...)z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie II Ko 546/14 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 11 maja 2013 r. do dnia 13 maja 2013 r., postanowieniem Sądu Rejonowego (...)z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie II Ko 1421/14 zarządzono wykonanie zastępczej kary 50 dni pozbawienia wolności w zamian za karę grzywny, utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego(...)III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 08 września 2014 r. sygn. akt III Kzw 355/14;

VIII.  Sądu Rejonowego (...), V Wydział Karny, z dnia 03 lutego 2014 r., sygn. akt V K 966/13, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 sierpnia 2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności w dniu 25 września 2013 r.;

IX.  Sądu Rejonowego (...), III Wydział Karny, z dnia 26 maja 2014 r., sygn. akt III K 326/14, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 października 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności w dniu 21 stycznia 2014 r.;

X.  Sądu Rejonowego (...), V Wydział Karny, z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt V K 1418/13, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 10 do 12 lutego 2013 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat tytułem próby;

XI.  Sądu Rejonowego (...), V Wydział Karny, z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt V K 1482/13, za trzy czyny, I – z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 września 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, II – z art. 286 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od 23 września do 25 września 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, III – z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 września 2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

XII.  Sądu Rejonowego (...), III Wydział Karny, z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt III K 109/14, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 19 sierpnia 2013 r. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym;

XIII.  Sądu Rejonowego (...), II Wydział Karny, z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt II K 623/14, za czyn z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 października 2013 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  Sądu Rejonowego (...), IV Wydział Karny, z dnia 30 marca 2015 r., sygn. akt IV K 802/14, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 22 września 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

Pismem z dnia 1 stycznia 2015 r. P. K. wystąpił o wydanie wyroku łącznego. Postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r. o sygn. akt XVIII K 10/15 Sąd Okręgowy (...)na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w zakresie kar orzeczonych wyrokami wydanymi przez Sąd Okręgowy (...)z dnia 3 kwietnia 2001 r. o sygn. VIII K 356/00, Wojewódzki Sąd Garnizonowy z dnia 27 marca 2002 r. o sygn. SG 383/2001 i Sąd Rejonowy (...)z dnia 31 sierpnia 2005 r. o sygn. II K 1534/01, połączonych wyrokiem Sądu Okręgowego (...)z dnia 2 marca 2009 r., wydanym w sprawie VIII K 348/08, a postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt XVIII K 52/15, w pozostałym zakresie sprawę przekazał do Sądu Rejonowego (...). Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2015 r. o sygn. akt II K 228/15 Sąd Rejonowy (...)uznał się niewłaściwym miejscowo do rozpoznania niniejszej sprawy i przekazał sprawę do tut. Sądu.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 k.k., w brzmieniu sprzed dnia 1 lipca 2015 r., jeżeli sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną biorąc za podstawę kary osobno wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Natomiast w myśl art. 570 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora. W każdym z tych przypadków zakres postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego określają przede wszystkim normy materialnoprawne, a nie inicjatywa stron procesowych. Dlatego też sąd jest każdorazowo zobligowany do podjęcia inicjatywy mającej na celu prawidłowe ustalenie pełnej sytuacji skazanego i uwzględnienia wszystkich wyroków skazujących, w których orzeczono kary potencjalnie podlegające łączeniu (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 4.11.2014 r., V KK 210/14, Legalis).

Analizując przesłanki formalne warunkujące możliwość połączenia kar orzeczonych we wskazanych wyżej wyrokach i orzeczenia kary łącznej Sąd miał na uwadze treść uchwały Sądu Najwyższego z 25 lutego 2005 r. I KZP 36/04 (OSNKW 2005/2/13), zgodnie z którą zawarty w art. 85 k.k. zwrot „ zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa. Podkreślić także należy, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „zawarte w art. 85 k.k. sformułowanie – „Sąd orzeka karę łączną biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa" przesądza, że granice kary łącznej w każdym przypadku wyznaczają odpowiednio – najsurowsza kara jednostkowa oraz suma kar jednostkowych, wymierzonych za zbiegające się przestępstwa. Nie ma natomiast podstaw do określenia tych granic przy uwzględnieniu wymiaru poprzednio orzeczonych kar łącznych” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.10.2008 r., III KK 276/08, Lex nr 465880).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie zachodzą warunki formalne do orzeczenia kary łącznej zgodnie art. 85 k.k. odnośnie kar pozbawienia wolności wymierzonych w wyrokach wymienionych w pkt. I i II, albowiem skazany dopuścił się przestępstw objętych tymi wyrokami zanim zapadł pierwszy wyrok co do któregokolwiek
z nich, tj. wyrok z dnia 13 marca 2007 r. o sygn. akt III K 60/07 (pkt I). Czyny bowiem, za które P. K. został tymi wyrokami skazany na kary pozbawienia wolności, zostały popełnione odpowiednio w dniu 18 lipca 2006 r. (sprawa o sygn. III K 60/07) oraz w dniu 2 sierpnia 2006 r. (sprawa o sygn. III K 3761/06).

W niniejszej sprawie istnieją również przesłanki do połączenia kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego (...)z dnia 21 sierpnia 2009 r. o sygn. akt III K 165/08 (pkt III) oraz z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie III K 1759/07 (pkt IV) i orzeczenia wobec skazanego P. K. kary łącznej pozbawienia wolności. P. K. dopuścił się przestępstw objętych tymi wyrokami odpowiednio: w dniu 18 czerwca 2007 r. oraz w okresie od nieustalonego dnia do 12 maja 2007 r. Jednocześnie pierwszy wyrok co do któregokolwiek z nich, tj. wyrok Sądu Rejonowego (...)III Wydział Karny wydany w sprawie o sygn. III K 165/08, zapadł w dniu 21 sierpnia 2009 r.

Ponadto w sprawie zachodzą warunki formalne do połączenia kar pozbawienia wolności wymierzonych skazanemu w wyrokach wyszczególnionych w pkt. VII (II K 692/13), X (V K 1418/13) i XIV (IV K 802/14), jako że P. K. dopuścił się popełnienia przypisanym mu nimi czynów odpowiednio w dniu 28 kwietnia 2013 r. (sprawa o sygn. II K 692/13), w okresie od 10 do 12 lutego 2013 r. (sprawa o sygn. V K 1418/13) i w dniu 22 września 2012 r. (sprawa IV K 802/14), tj. zanim zapadł pierwszy wyrok ich dotyczący – wyrok Sądu Rejonowego(...)z dnia 29 lipca 2013 r. (sygn. akt II K 692/13, pkt VII).

Sąd dopatrzył się również zaistnienia warunków pozwalających na połączenie kar grzywny orzeczonych wobec P. K. wyrokami w sprawach II K 298/13 (pkt VI) oraz II K 692/13 (pkt VII). Zostały one bowiem orzeczone za czyny popełnione w dniach 3 lutego 2013 r. i 28 kwietnia 2013 r., podczas gdy pierwszy w w/w wyroków zapadł w dniu 1 lipca 2013 r.

Wreszcie w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami: V K 966/13 (pkt VIII), III K 326/14 (pkt IX), V K 1482/13 (pkt XI) i II K 623/14 (pkt XIII) z karą ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem wydanym w sprawie III K 109/14 (pkt XII) i orzeczenia wobec skazanego P. K. kary łącznej pozbawienia wolności. Skazany dopuścił się popełnienia przestępstw objętych w/w wyrokami odpowiednio: w dniu 29 sierpnia 2013 r., w dniu 13 października 2013 r., 23 września 2013 r., w okresie od 23 września do 25 września 2013 r., w dniu 24 września 2013 r., w dniu 17 października 2013 r. oraz w dniu 19 sierpnia 2013 r., zaś pierwszy wyrok co do któregokolwiek z nich, tj. wyrok Sądu Rejonowego(...), V Wydział Karny o sygn. akt V K 966/13, zapadł w dniu z dnia 03 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika, że Sąd może zastosować zasadę częściowej absorpcji (asperacji).

Orzekając w przedmiocie kary łącznej w zakresie dotyczącym kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanych w pkt VII, X i XIV, Sąd miał na uwadze, iż zgodnie z treścią art. 89 § 1a k.k., obowiązującego od dnia 08 czerwca 2010 r., w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Oznacza to, iż tym bardziej w świetle tego przepisu możliwe jest orzeczenie w wyroku łącznym kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania (argumentacja a maiori ad minus). Wskazać także należy, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, które sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela, „ możliwość wymierzenia kary łącznej w wyroku łącznym na podstawie art. 89 § 1 a k.k, zgodnie z art. 4 § 1 k.k., dotyczy skazań za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, popełnione po dniu 7 czerwca 2010 r.” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 12.04.2011 r., V KK 74/11, OSNKW 2011/6/54)”. W realiach niniejszej sprawy bezsporne jest, że w/w przepis znajduje zastosowanie, albowiem P. K. czyn zabroniony, za który został skazany wyrokiem w sprawie o sygn. akt V K 1418/13 (pkt X) na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 5 lat próby, popełnił w okresie od 10 do 12 lutego 2013 r.

Wyrokując w przedmiocie kary łącznej w zakresie kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami wskazanymi w punktach VIII, IX, XI i XIII z karą ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt XII, Sąd oparł się o dyspozycję art. 87 k.k., w myśl której w razie łączenia kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności Sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się piętnastu dniom pozbawienia wolności.

Rozważając, która z zasad wymiaru kary łącznej powinna być zastosowana wobec skazanego, Sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym również tym zapatrywaniem, iż „ wydając wyrok łączny Sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary, istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków, przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.10.1983 r., sygn. akt IV KR 213/83, OSNKW 1984 z. 5-6, poz. 65). Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20.09.2001 r., sygn. akt II AKa 154/01). Stosownie zaś do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12.09.1985 r. (II KR 245/85, OSNKW 1986/5-6/39), istotne kryterium mające wpływ na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym stanowi zachowanie się oskarżonego w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu poszczególnymi wyrokami.

Przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności Sąd rozważył zatem stopień związku podmiotowo-przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Przestępstwa te skierowane zostały przede wszystkim przeciwko tożsamym rodzajowo dobrom, tj. przeciwko mieniu, aczkolwiek skazany występował również przeciwko wolności (pkt VI) oraz własności przemysłowej (pkt IV). Zauważyć też trzeba, że skazany przestępstw tworzących zachodzące w sprawie realne zbiegi przestępstw dopuścił się w odstępach od 2 tygodni do 5 miesięcy, a więc w krótkich odstępach czasu. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że pomiędzy tymi czynami występują dość ścisłe związki podmiotowo-przedmiotowe, co przemawia za stosowaniem przy orzekaniu kar łącznych zasady zbliżonej do zasady absorpcji.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał również na względzie dotychczasowy sposób życia P. K.. Skazany, mając 36 lat, był już wielokrotnie karany, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, tj. występki kradzieży, kradzieży z włamaniem, oszustwa i rozboju popełniane w warunkach powrotu do przestępstwa w rozumieniu art. 64 § 1 k.k., a także groźby karalnej (art. 190 § 1 k.k.) oraz naruszenia własności przemysłowej (art. 305 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej), a więc przestępstwa charakteryzujące się znacznym stopniem ich społecznej szkodliwości, popełniane nierzadko w krótkich odstępach czasu, za które była już wymierzana wobec niego bezwzględna kara pozbawienia wolności. Fakt tożsamości podejmowanych przez skazanego zachowań przestępczych, polegających na dokonywaniu przez niego zamachu na cudze mienie i wolność czy naruszaniu dóbr prawnych chronionych przepisami ustawy o ochronie własności przemysłowej, świadczy w ocenie Sądu o utrwalonej u P. K. tendencji do wchodzenia w konflikt z prawem oraz dążenia do uzyskiwania nienależnych mu korzyści majątkowych niepopartych własną pracą, tym bardziej, iż większość z tych przestępstw skazany popełnił w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k. Podkreślić także należy, iż za przypisane skazanemu przestępstwa wymierzane mu były dwukrotnie również kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, jednakże w jednym z przypadków wymierzenia skazanemu takiej kary, jej wykonanie było następnie zarządzane z uwagi na naruszanie przez niego porządku prawnego. Taka z kolei okoliczność świadczy w ocenie Sądu o braku rzeczywistej refleksji skazanego nad własnym postępowaniem, pomimo bowiem uprzednich skazań w dalszym ciągu wchodził on w konflikt z prawem dopuszczając się kolejnych przestępstw. Wszystkie powyższe okoliczności dotyczące (...) świadczą zdaniem Sądu o niepoprawności zachowania skazanego, w konsekwencji również przemawiają przeciw stosowaniu przy wymiarze kary łącznej zasady absorpcji, a skłaniają ku orzeczeniu tej kary na zasadzie asperacji.

Wymierzając P. K. kary łączne Sąd uwzględnił także treść dotyczącej go opinii z Zakładu Karnego w B.. Z opinii tej wynika, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej oceniane jest jako zmienne. Skazany był karany dyscyplinarnie, kilkanaście razy został wyróżniony też nagrodami regulaminowymi. W grupie współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo, wobec przełożonych na ogół zachowuje się regulaminowo, aczkolwiek w sytuacjach dla siebie niekorzystnych prezentuje postawy roszczeniowe. Karę odbywa on w systemie programowego oddziaływania, stara się o podjęcie pracy. Skazany nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej, nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. W stosunku do popełnionych przestępstw jest krytyczny. Na podstawie powyższej opinii stwierdzić należy, iż zachowanie P. K. w trakcie odbywania kary jest poprawne, a zatem okoliczność ta przemawia za orzeczeniem wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie asperacji.

W realiach niniejszej sprawy, z uwagi na wyżej podniesione okoliczności, brak jest, w ocenie Sądu, podstaw do orzeczenia kar łącznych na zasadzie pełnej absorpcji. W ocenie Sądu kary łączne wymierzone na zasadzie absorpcji całkowitej nie spełniłyby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a przede wszystkim nie byłyby sprawiedliwe w odczuciu społecznym. Należy zauważyć, iż sądy orzekające w poszczególnych sprawach, w których P. K. został skazany, dostosowały wymiar kary nie tylko do celów prewencyjnych, ale także do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów. Sąd wydający obecnie wyrok łączny nie jest uprawniony do ponownego rozważania tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w osądzonych sprawach.

Reasumując wszystkie podniesione powyżej okoliczności, Sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wyszczególnionymi w pkt. I i II, tj. karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa o sygn. III K 60/07) oraz 4 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa o sygn. III K 3761/06) i wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto Sąd dokonał połączenia kar jednostkowych orzeczonych w sprawach wymienionych w pkt. III i IV, tj. karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa o sygn. III K 165/08) i karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa o sygn. III K 1759/07), wymierzając P. K. karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd połączył powyższe kary na zasadzie kumulacji, zaś w myśl dyspozycji art. 577 k.p.k. na ich poczet zaliczył okresy rzeczywistego pozbawienia wolności oraz wykonywania kar jednostkowych – uznając wskazane kary łączne za wykonane w całości.

Sąd połączył także kary pozbawienia wolności orzeczone wobec P. K. wyrokami wskazanymi w pkt. VII, X i XIV, a więc kary bezwzględne 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa II K 692/13) oraz 1 roku pozbawienia wolności (sprawa IV K 802/14) i karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone na okres 5 lat próby (sprawa V K 1418/13) i – kierując się wskazaniami art. 89 § 1b k.k. – wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd połączył również kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w pkt VIII, IX, XI i XIII, tj. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa V K 966/13), 1 roku pozbawienia wolności (sprawa III K 326/14), kary 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa V K 1482/13), oraz karę 8 miesięcy pozbawienia wolności (sprawa II K 623/14) z karą ograniczenia wolności wymierzoną w wyroku wymienionym w pkt XII, tj. karą 12 miesięcy ograniczenia wolności (sprawa o sygn. III K 109/14) – zgodnie z dyspozycją art. 87 k.p.k., przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równy jest 15 dniom pozbawienia wolności – i orzekł karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższe kary łączne orzeczone zostały na zasadzie asperacji.

Biorąc zatem pod uwagę wcześniej podnoszone okoliczności z jednej strony dotyczące związku podmiotowo-przedmiotowego pomiędzy przestępstwami, za które kary podlegają łączeniu, z drugiej dotychczasowy sposób życia skazanego, jego wielokrotną karalność za przestępstwa przeciwko mieniu, co świadczy o znacznym stopniu demoralizacji skazanego, oraz zmienne zachowanie w warunkach izolacji penitencjarnej, Sąd uznał, że w/w kary łączne nie są karami nadmiernie surowymi, uwzględniają także cele, które ma osiągnąć kara w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wreszcie Sąd połączył także kary grzywny orzeczone wobec P. K. wyrokami wskazanymi odpowiednio w pkt VI (sprawa II K 298/13) i VII (sprawa II K 692/13), którymi to wyrokami został skazany na kary grzywny odpowiednio w wymiarze: 150 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych i 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Sąd połączył ww. kary na zasadzie asperacji i wymierzył karę łączną 220 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Określając wymiar tej kary łącznej, poza wcześniej podnoszonymi okolicznościami, odnoszącymi się do dotychczasowego sposobu życia P. K., w szczególności jego wielokrotnej karalności, Sąd wziął pod uwagę okoliczność, że przestępstwa, za które wymierzono kary grzywny, popełnione zostały w odstępie około 2 miesięcy, a zatem nie istnieje między nimi ścisły związek przedmiotowy, który uzasadniałby stosowanie przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji.

Zgodnie z art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył skazanemu P. K. na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności okresy zatrzymania oraz okresy odbytych już kar.

Na podstawie art. 572 k.p.k., wobec braku warunków do objęcia wyrokiem łącznym wyroku wymienionego w pkt. V, Sąd w tym zakresie postępowanie umorzył.

Orzeczenie w przedmiocie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu na rzecz adw. L. S. zapadło na podstawie § 14 ust. 5 w zw. z § 2 ust. 3 i § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) w zw. z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800). Zasądzone wynagrodzenie obejmuje także kwotę należnego podatku od towarów i usług zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze, iż skazany odbywa karę pozbawienia wolności, Sąd na mocy art. 624 § l k.p.k. zwolnił go od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w niniejszym postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Kocot
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Gierula
Data wytworzenia informacji: