Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 414/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2016-10-20

Sygn. akt IV K 414/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowak - Januchta

Protokolant: Paulina Puzia

Przy udziale Prokuratora: Anny Domańskiej

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 20 października 2016 r.

sprawy: M. M.

syna S. i T. z d. K.

ur. (...) w L.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 20 lipca 2001 r., sygn. akt II K 120/01, za trzy przestępstwa: I - z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 22 stycznia 1996 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, II- z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 29 lipca 1997 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, III – z art. 190 § 1 k.k. popełnione w miesiącu marcu 1999 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 20.09.2002 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

II.  Nakazem Karnym Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 10 sierpnia 2001 r., sygn. akt II Ks 26/01 , za dwa przestępstwa skarbowe: I – z art. 56 2 k.k.s. popełnione w okresie od stycznia do kwietnia 1999 r. na karę grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych, II – z art. 56 § 2 k.k.s. popełnione w okresie październik – grudzień 1999 r. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych, za które wymierzono karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 29.01.2002 r. zarządzono wykonanie zastępczej kary 25 dni pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną karę grzywny orzeczoną wyrokiem w sprawie o sygn. II Ks 26/01;

III.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 26 listopada 2002 r., sygn. akt II K 7/02, za trzy przestępstwa: I - z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 04 maja 2001 r. do 07 września 2001 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych, II – z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w dniach 05 kwietnia 1996 r. i 05 maja 1996 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, III – z art. 286 § 1 k.k. popełnione w listopadzie 1995 r. i 19 listopada 1998 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, za które wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

IV.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 07 marca 2003 r., sygn. akt II K 197/02, za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 02 maja 1999 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 5 lat oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 06 stycznia 2004 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

V.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 08 maja 2003 r., sygn. akt II K 526/02, za dwa przestępstwa: I - z art. 218 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od listopada 2000 r. do listopada 2001 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, II – z art. 218 § 1 k.k. popełnione w okresie od grudnia 2001 r. do czerwca 2002 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 5 lat oraz na podstawie art. 71 § 1 kk karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, postanowieniem z dnia 01.07.2004 r. sygn. II Ko 635/04 zarządzono do wykonania karę pozbawienia wolności ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

VI.  Sądu Rejonowego w Olsztynie VII Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt VII K 491/12, za dwa przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione: I – w dniu 09 lipca 2003 r., II – w lipcu 2003 r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt VII Ka 1026/12;

VII.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 563/12, za pięć przestępstw: I - z art. 218a § 1 k.k. popełnione w okresie od lipca 2002 r. do 08 marca 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, II – z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 308 k.k. popełniony w 2003 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, III – z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 23 sierpnia 2000 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, IV – z art. 271 § 1 k.k. popełnione w 2006 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, V – z art. 244 k.k. popełnione w okresie 2005 r. i 2006 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 14 listopada 2013 r. sygn. akt VI Ka 409/13;

VIII.  Sądu Rejonowego w Iławie II Wydział Karny z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. akt II K 469/13, za przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. popełnione w okresie od 30 stycznia 2009 r. do 19 czerwca 2009 r. na karę grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;

IX.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 09 czerwca 2014 r., sygn. akt IV K 179/14, za przestępstwo skarbowe z art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. popełnione w okresie od 26 lutego 2007 r. do 25 stycznia 2008 r. na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych;

X.  Sądu Rejonowego w Iławie II Wydział Karny z dnia 06 marca 2015 r., sygn. akt II K 1130/13, za dwa przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k.: I – popełnione w dniu 06 sierpnia 2007 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, II – popełnione w dniu 16 maja 2008 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności;

XI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 10 września 2015 r., sygn. akt IV K 1138/13, za przestępstwo skarbowe z art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. popełnione w okresie od 25 lutego 2008 r. do 25 stycznia 2010 r. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;

przy czym:

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. VI Ka 456/12, połączono:

- kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: z dnia 20 lipca 2001 r. sygn. akt II K 120/01 i z dnia 07 marca 2003 r. sygn. akt II K 197/02 z karami pozbawienia wolności orzeczonymi za czyny II i III wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Ostródzie z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt II K 7/02 i wymierzono karę łączna 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od 08.03.2012 r. do 02.01.2016 r.;

- kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w pkt I i za czyny II i III wyroku opisanego w pkt III i wymierzono karę łączną grzywny w wymiarze 90 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, którą uznano za wykonaną w całości;

- kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: z dnia 08 maja 2003 r. sygn. akt II K 526/02 z jednostkową karą pozbawienia wolności orzeczoną za czyn I w wyroku z dnia 26 listopada 2002 r. sygn. akt II K 7/02 i wymierzono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 89 § 1a i 1 b k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. orzeczone w wyrokach opisanych w pkt VI, VII i X jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy z karą łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12 i wymierza M. M. karę łączną 4 (czterech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres wykonywania kary łącznej 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 506/12 od dnia 02.01.2016 r. do dnia 20.10.2016r oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 08 do 22.03.2012r. w sprawie o sygn. akt IV K 491/12 ;

III.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. orzeczone w wyrokach opisanych w pkt VIII, IX i XI jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza M. M. karę łączną grzywny w wymiarze 350 (trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 80 zł (osiemdziesiąt złotych);

IV.  w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

V.  na podstawie art. 17 § 1 pk7 k.p.k. umarza postępowanie co do wyroków opisanych w pkt I i IV oraz czynów z pkt II i III wyroku opisanego w pkt III;

VI.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie co do wyroku opisanego w pkt II;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Sygn. akt IV K 414/16

UZASADNIENIE

M. M. został skazany prawomocnymi wyrokami:

XII.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 20 lipca 2001 r., sygn. akt II K 120/01, za trzy przestępstwa: I - z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 22 stycznia 1996 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, II- z art. 286 § 1 k.k. popełnione w dniu 29 lipca 1997 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, III – z art. 190 § 1 k.k. popełnione w miesiącu marcu 1999 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 20.09.2002 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

XIII.  Nakazem Karnym Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 10 sierpnia 2001 r., sygn. akt II Ks 26/01 , za dwa przestępstwa skarbowe: I – z art. 56 § 2 k.k.s. popełnione w okresie od stycznia do kwietnia 1999 r. na karę grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych, II – z art. 56 § 2 k.k.s. popełnione w okresie październik – grudzień 1999 r. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych, za które wymierzono karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 29.01.2002 r. zarządzono wykonanie zastępczej kary 25 dni pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną karę grzywny orzeczoną wyrokiem w sprawie o sygn. II Ks 26/01;

XIV.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 26 listopada 2002 r., sygn. akt II K 7/02, za trzy przestępstwa: I - z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 04 maja 2001 r. do 07 września 2001 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych, II – z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w dniach 05 kwietnia 1996 r. i 05 maja 1996 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, III – z art. 286 § 1 k.k. popełnione w listopadzie 1995 r. i 19 listopada 1998 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, za które wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

XV.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 07 marca 2003 r., sygn. akt II K 197/02, za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 02 maja 1999 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 5 lat oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 06 stycznia 2004 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

XVI.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 08 maja 2003 r., sygn. akt II K 526/02, za dwa przestępstwa: I - z art. 218 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od listopada 2000 r. do listopada 2001 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, II – z art. 218 § 1 k.k. popełnione w okresie od grudnia 2001 r. do czerwca 2002 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 5 lat oraz na podstawie art. 71 § 1 kk karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, postanowieniem z dnia 01.07.2004 r. sygn. II Ko 635/04 zarządzono do wykonania karę pozbawienia wolności ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12);

XVII.  Sądu Rejonowego w Olsztynie VII Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt VII K 491/12, za dwa przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione: I – w dniu 09 lipca 2003 r., II – w lipcu 2003 r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt VII Ka 1026/12;

XVIII.  Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 563/12, za pięć przestępstw: I - z art. 218a § 1 k.k. popełnione w okresie od lipca 2002 r. do 08 marca 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, II – z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 308 k.k. popełniony w 2003 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, III – z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 23 sierpnia 2000 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, IV – z art. 271 § 1 k.k. popełnione w 2006 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, V – z art. 244 k.k. popełnione w okresie 2005 r. i 2006 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 14 listopada 2013 r. sygn. akt VI Ka 409/13;

XIX.  Sądu Rejonowego w Iławie II Wydział Karny z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. akt II K 469/13, za przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. popełnione w okresie od 30 stycznia 2009 r. do 19 czerwca 2009 r. na karę grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;

XX.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 09 czerwca 2014 r., sygn. akt IV K 179/14, za przestępstwo skarbowe z art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. popełnione w okresie od 26 lutego 2007 r. do 25 stycznia 2008 r. na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych;

XXI.  Sądu Rejonowego w Iławie II Wydział Karny z dnia 06 marca 2015 r., sygn. akt II K 1130/13, za dwa przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k.: I – popełnione w dniu 06 sierpnia 2007 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, II – popełnione w dniu 16 maja 2008 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności;

XXII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 10 września 2015 r., sygn. akt IV K 1138/13, za przestępstwo skarbowe z art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. popełnione w okresie od 25 lutego 2008 r. do 25 stycznia 2010 r. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;

przy czym:

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. VI Ka 456/12, połączono:

- kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: z dnia 20 lipca 2001 r. sygn. akt II K 120/01 i z dnia 07 marca 2003 r. sygn. akt II K 197/02 z karami pozbawienia wolności orzeczonymi za czyny II i III wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Ostródzie z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie o sygn. akt II K 7/02 i wymierzono karę łączna 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od 08.03.2012 r. do 02.01.2016 r.;

- kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w pkt I i za czyny II i III wyroku opisanego w pkt III i wymierzono karę łączną grzywny w wymiarze 90 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, którą uznano za wykonaną w całości;

- kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: z dnia 08 maja 2003 r. sygn. akt II K 526/02 z jednostkową karą pozbawienia wolności orzeczoną za czyn I w wyroku z dnia 26 listopada 2002 r. sygn. akt II K 7/02 i wymierzono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

W treści wniosku z dnia 17 maja 2016 r. skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar grzywny z wyroków IV K 1138/15, IV K 179/14, II K 469/13, II Ks 26/01 oraz pozbawienia wolności z wyroków II K 1130/13, II K 563/12, VII K 491/12, II K 526/02, II K 197/02, II K 7/02, II K 120/01 i orzeczenie kary łącznej grzywny i pozbawienia wolności.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) przepisów rozdziału IX ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 85-92 k.k.), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi konieczność orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. po dniu 01 lipca 2015 r.

Ponadto w związku z objęciem węzłem kary łącznej kar prawomocnie wymierzonych przed datą 30 czerwca 2015 r. oraz po dniu 1 lipca 2015 r., Sąd mając na uwadze treść wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. sygn. akt II AKa 85/16, dokonał oceny, która z regulacji, zgodnie z treścią art. 4 § 1 k.k., jest względniejsza dla skazanego. Po analizie skazań dotyczących M. M. na podstawie starej i nowej ustawy, Sąd doszedł do przekonania, że względniejsze są przepisy w brzmieniu aktualnie obowiązującym, a więc po wejściu w życie – z dniem 01 lipca 2015 r. – ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do treści art. 85 § 2 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Z przepisu § 1 art. 85 k.k. wynika warunek, że kary wymierzone za zbiegające się przestępstwa muszą być karami tego samego rodzaju albo innymi karami podlegającymi łączeniu. Z kolei jego § 2 dodatkowo wymaga, by kary te albo orzeczone z części z nich kara łączna lub kary łączne podlegały wykonaniu, chociażby w części. Kara podlegająca wykonaniu to kara, która ma zostać, a nie została jeszcze wykonana. Jedyne w tym względzie odstępstwo uczyniono dla kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, które nie są karami podlegającymi wykonaniu w rozumieniu art. 85 § 2 k.k. Jednakże kary zawieszone mogą być obejmowane węzłem kary łącznej z innymi karami tylko dlatego, że w art. 85 § 2 wyraźnie wyłączono w stosunku do nich stosowanie wymogu podlegania wykonaniu, chociażby w części. Przesądza o tym właśnie wspomniane zastrzeżenie. Odsyła ono do art. 89, którego przepisy normują orzekanie kary łącznej w wypadkach, w których podstawą jej wymiaru są wyłącznie albo również kary orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (J. Majewski, Komentarz do zmiany art. 85 k.k., [w] Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015).

W myśl art. 89 § 1a k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Zgodnie z art. 570 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora, przy czym orzekając na wniosek skazanego sąd nie jest związany treścią złożonego wniosku i bierze po uwagę także wyroki, niepowołane we wniosku, a znane sądowi z urzędu (podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 24.04.2007 r., II AKa 52/07, LEX 330999).

Analizując przesłanki formalne warunkujące możliwość połączenia kar orzeczonych we wskazanych wyżej wyrokach i orzeczenia kary łącznej Sąd miał na uwadze treść, iż wobec skazanego w przeszłości był już wydawany wyrok łączny przez Sąd Rejonowy w Ostródzie w sprawie o sygn. II K 506/12, jednocześnie zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego okoliczność ta, nie powoduje ex lege utraty mocy obowiązywania w całości tego orzeczenia, albowiem „ użyte w art. 575 § 1 kpk wyrażenie „wyrok łączny traci moc” oznacza, że z chwilą wydania nowego wyroku łącznego tracą moc zawarte w poprzednim wyroku łącznym te jego rozstrzygnięcia o połączeniu kar lub środków karnych, bądź o umorzeniu postępowania na podstawie art. 572 kpk., które objęte zostały nowym wyrokiem łącznym, wydanym w związku z powstałą po wydaniu pierwszego wyroku łącznego potrzebą, wynikającą z przesłanek materialnoprawnych, określonych w art. 85 kk ” (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2012 r., I KZP 15/12).

Mając powyższe na uwadze, po analizie wymienionych wyżej wyroków stwierdzić należy, iż czyny zabronione z wyroków w sprawach o sygn. akt II K 120/01 oraz II K 197/02, a także czyny z pkt II i III wyroku w sprawie o sygn. akt II K 7/02 będącymi przedmiotem rozpoznania w sprawie o sygn. akt II K 506/12 zostały objęte węzłem kary łącznej, która następnie została wykonana przez skazanego w okresie od 03 marca 2012 r. do 02 stycznia 2016 r. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż brak jest podstaw do połączenia kary łącznej obejmującej kary jednostkowe z wymienionych powyżej wyroków z pozostałymi karami wymierzonych skazanemu i objęciem ich węzłem kary łącznym w niniejszym postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Olsztynie VII Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt VII K 491/12 (pkt VI), Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 563/12 (pkt VII) i Sądu Rejonowego w Iławie II Wydział Karny z dnia 06 marca 2015 r., sygn. akt II K 1130/13 (pkt X) oraz kary łącznej 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostródzie, II Wydział Karny z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 506/12 i orzeczenia wobec skazanego M. M. kary łącznej pozbawienia wolności.

Jak wynika bowiem z akt sprawy, w tym treści opinii o skazanym nadesłanej z Aresztu Śledczego w L. (k.53) jedynie w tych sprawach orzeczone wobec skazanego kary pozbawienia wolności bądź nie zostały dotychczas wprowadzone do wykonania, jak w przypadku kary orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt II K 563/12 (pkt VII) oraz kary w sprawie o sygn. akt II K 1130/13 (pkt X), bądź, jak w przypadku kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym wydanym w sprawie o sygn. akt II K 506/12 – w chwili wydania orzeczenia były wykonywane. Łączeniu z powyższymi karami, podlega również kara orzeczona wyrokiem w sprawie o sygn. akt VII K 491/12 (pkt VI), która jako kara pozbawienia wolności, wymierzona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, mając na uwadze powyższe, nie podlega rygorom wskazanym w art. 85 § 2 k.k.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika, że Sąd może zastosować zasadę asperacji.

Rozważając, która z zasad wymiaru kary łącznej powinna być zastosowana wobec skazanego Sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym również tym zapatrywaniem, iż „ wydając wyrok łączny Sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (wyrok SN z dnia 25 października 1983 roku, sygn. akt IV KR 213/83, OSNKW 1984 z. 5-6, poz. 65). Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił jednak również pogląd, zgodnie z którym orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2001 r., sygn. akt II AKa 154/01).

Wymierzając M. M. karę łączną Sąd uwzględnił także treść dotyczącej go opinii Zakładzie Karnym w I.. Z opinii tej wynika, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej oceniane jest jako dobre. Skazany był dwadzieścia jeden razy nagradzany regulaminowo m.in. za wyróżniające się przestrzeganie porządku wewnętrznego, wywieranie pozytywnego wpływu na innych skazanych, aktywny udział w pracach porządkowych na rzecz oddziału. Nie deklaruje przynależności do nieformalnych struktur podkultury przestępczej. W środowisku osadzonych na ogół zgodny, choć zdarzały się sytuacje, w których dal się poznać jako osoba dominująca. Skazany nie przejawia zachowań agresywnych, nie dokonywał samouszkodzeń, nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Wobec przełożonych zachowuje się zmiennie, bywa arogancki i lekceważący, w przeszłości wymagał dyscyplinowania i pohamowywania prezentowania butnej postawy. Obecnie jego zachowanie jest dobre. Od dłuższego czasu skazany przestrzega przepisów regulujących wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz porządku wewnętrznego. Dba o wygląd, higienę oraz czystość w celi mieszkalnej. Obecnie skazany nie jest zatrudniony z uwagi na kontynuowanie nauczania na III roku studiów na kierunku praca socjalna. Czas wolny spędza czytając książki. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Ogólna realizacja zadań ipo jest umiarkowana. Kontakt zewnętrzny utrzymuje z rodzeństwem, matką oraz córkami. Skazany wobec popełnionych czynów prezentuje postawę krytyczną. Prognoza penitencjarna jest pozytywna, proces resocjalizacji zmierza we właściwym kierunku. Stwierdzić należy zatem, iż tak sformułowana opinia o skazanym przemawia za orzeczeniem wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie asperacji.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd rozważył stopień związku podmiotowo – przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt VI, VII i X, a także czyny z wyroków, za które wymierzono kary objęte węzłem kary łącznej wyrokiem łącznym w sprawie II K 506/12 zostały skierowane przeciwko różnym rodzajowo dobrom prawnym, tj. m.in. przeciwko mieniu, wymiaru sprawiedliwości, a także przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, a ponadto skazany dopuścił się ich na przestrzeni znacznego okresu czasu. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że brak jest ścisłego związku podmiotowo – przedmiotowego, co przemawia przeciwko orzekaniu kary łącznej na zasadzie absorpcji.

Reasumując wszystkie podniesione powyżej okoliczności Sąd uznał, iż wymierzona kara łączna 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności będzie karą adekwatną do całościowego zachowania skazanego, skłoni go też do poczynienia rzeczywistej refleksji nad własnym postępowaniem, uświadomi mu nieopłacalność wchodzenia w konflikty z prawem. Kara taka będzie też zdaniem Sądu karą sprawiedliwą w odczuciu społecznym, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu kara łączna pozbawienia wolności wymierzona na zasadzie absorpcji, nie spełniłaby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a przede wszystkim nie byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym.

Sąd połączył także kary grzywny orzeczone wobec M. M. wyrokami Sądu Rejonowego w Iławie II Wydział Karny z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. akt II K 469/13 (pkt VIII), Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 09 czerwca 2014 r., sygn. akt IV K 179/14 (pkt IX) oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 10 września 2015 r., sygn. akt IV K 1138/13 (pkt XI). Kierując się dyrektywami wymiaru kary wskazanymi w art. 86 § 1 i 2 k.k. Sąd połączył ww. kary na zasadzie asperacji i wymierzył karę łączną 350 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 80 zł. Określając wymiar tej kary łącznej Sąd kierował tymi samymi okolicznościami, które były rozważane we wcześniej części uzasadnienia, a więc z jednej strony brał pod uwagę treść opinii o skazanym oraz jego dotychczasowy sposób życia. Przy wymiarze kary łącznej Sąd rozważył również stopień związku podmiotowo – przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Przestępstwa te należą do tego samego rodzaju, skierowane zostały przeciwko podobnym rodzajowo dobrom, tj. przeciwko obowiązkom podatkowym, jednocześnie skazany dopuścił się ich na przestrzeni znacznego okresu czasu – 3 lat. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że pomiędzy poszczególnymi czynami brak jest ścisłego związku podmiotowo – przedmiotowego, a to z kolei przemawia przeciwko orzekaniu kary łącznej grzywny na zasadzie zbliżonej do zasady absorpcji.

Wymierzając skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 350 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 80 złotych, Sąd uznał, iż kara ta uwzględnia cele, które ma osiągnąć kara w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, nie jest przy tym karą nadmiernie surową. Jak wyżej wskazano brak było podstaw do przyjęcia, że istnieje ścisły związek przedmiotowy pomiędzy tymi czynami co – zdaniem Sądu – nie przemawia za zastosowaniem wobec niego zasady absorpcji, która nie spełniłaby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a także nie byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym, gdyż prowadziłaby do nieuzasadnionego „premiowania" skazanego. Należy zauważyć, iż Sądy orzekające w poszczególnych sprawach, w których M. M. został skazany dostosowały wymiar kary nie tylko do celów prewencyjnych, ale także do stopnia winy i społecznej szkodliwości popełnionych przez niego czynów. Sąd wydający obecnie wyrok łączny nie jest uprawniony do ponownego rozważania tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w osądzonych sprawach.

Nie podlega natomiast połączeniu kara grzywny orzeczona wobec skazanego wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Ostródzie II Wydział Karny z dnia 10 sierpnia 2001 r., sygn. akt II Ks 26/01 (pkt II) albowiem kara ta została w całości wykonana przez skazanego w dniu 29 marca 2002 r.

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okres wykonywania kary łącznej 1 (jednego) roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 506/12 od dnia 02.01.2016 r. do dnia 20.10.2016r. (data wyroku) oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 08 do 22.03.2012r. w sprawie o sygn. akt IV K 491/12.

Biorąc pod uwagę fakt, iż skazany M. M. odbywa karę pozbawienia wolności Sąd zwolnił go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Z tych wszystkich względów, orzeczono jak w wyroku łącznym

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Nowak-Januchta
Data wytworzenia informacji: