Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 325/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2016-09-14

Sygn. akt IV K 325/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowak - Januchta

Protokolant: Sylwia Grędzińska

Przy udziale Prokuratora: Ewy Gołębiowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 14 września 2016 r.

sprawy: G. K.

syna D. i M. z d. P.

ur. (...) w B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Lipsku VI Wydział Grodzki z dnia 22 września 2005 r., sygn. akt VI K 503/05, za trzy przestępstwa popełnione w dniu 21 czerwca 2005 r.: I – z art. 226 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym; II: - z art. 224 § 2 k.k. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, III – z art. 190 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, za które wymierzono karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 30 stycznia 2008 r. sygn. II Ko 38/08 orzeczono wobec skazanego karę zastępczą 5 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności w zamian za pozostałą do wykonania karę ograniczenia wolności orzeczoną w sprawie o sygn. VI K 503/05;

II.  Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt II K 87/06, za przestępstwo z art. 281 k.k. popełnione w dniu 24 czerwca 2006 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 06 czerwca 2008 r. sygn. II Ko 327/08 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 29 czerwca 2007 r. zarządzono wykonanie wobec skazanego zastępczej kary 30 dni pozbawienia wolności w miejsce orzeczonej grzywny;

III.  Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 24 września 2007 r., sygn. akt II K 103/07, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy z dnia 15 stycznia 2008 r. sygn. V Ka 1316/07, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 04 lipca 2007 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 04.07.2007 r. do dnia 24.09.2007 r;

IV.  Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 08 sierpnia 2008 r., sygn. akt II K 57/08, za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lipsku, II Wydział Karny z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt II K 212/09);

V.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt IV K 248/14, za dwa przestępstwa: I – z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 14 listopada 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, II – z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 15 listopada 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat;

VI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie III Wydział Karny z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt III K 791/14, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 12 lipca 2014 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 12.07.2014 r., na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 24 czerwca 2015 r. sygn. akt VI Ka 426/15;

VII.  Sądu Rejonowego w Zwoleniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lipsku z dnia 09 marca 2015 r., sygn. akt VII K 123/15, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 14 stycznia 2015 r. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 16 września 2015 r. sygn. II Ko 102/15 zarządzono wykonanie wobec skazanego zastępczej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w miejsce orzeczonej kary ograniczenia wolności;

VIII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt V K 126/15, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 grudnia 2014 r. na karę 1 roku ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 20.12.2014 r.;

IX.  Sądu Rejonowego w Zwoleniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lipsku z dnia 02 czerwca 2015 r., sygn. akt VII K 180/15, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 18 stycznia 2015 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

X.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 16 października 2015 r., sygn. akt IV K 165/15 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 stycznia 2015 r. na karę 2 lat ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 15.01.2015 r. godz. 13.55 do dnia 16.01.2015 r. godz. 14.20;

przy czym:

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lipsku, II Wydział Karny z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt II K 212/09 połączono karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt IV z karami pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności orzeczonymi wyrokami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Lipsku: z dnia 30.04.2008 r. w sprawie o sygn. akt VI K 96/08 i z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt VI K 681/07 i wymierzono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbyła w okresie od 14.10.2011 r. do 14.06.2013 r.

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 87 § 1 k.k. w zw. z art. 89 § 1a i 1 b k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. orzeczone w wyrokach opisanych w pkt V, VI i IX kary pozbawienia wolności łączy z karami ograniczenia wolności orzeczonymi w wyrokach opisanych w pkt VII, VIII i X i wymierza G. K. karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IV K 248/14 w dniu 18.11.2013 r., w sprawie o sygn. akt III K 791/14 w dniu 12.07.2014 r., w sprawie o sygn. akt V K 126/15 w dniu 20.12.2014 r., w sprawie o sygn. akt IV K 165/15 od dnia 15.01.2015 r. godz. 13.55 do dnia 16.01.2015 r. godz. 14.20 oraz okres odbywania kary w sprawie o sygn. akt VII K 180/15 od dnia 29.01.2016 r. do dnia 14.09.2016 r.;

III.  na podstawie art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec G. K. w wyrokach wskazanych w pkt VI i VII środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych łączy i orzeka wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

IV.  w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

V.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie co do wyroków opisanych w pkt I, II, III i IV;

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. P. kwotę brutto 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Sygn. akt IV K 325/16

UZASADNIENIE

G. K. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Lipsku VI Wydział Grodzki z dnia 22 września 2005 r., sygn. akt VI K 503/05, za trzy przestępstwa popełnione w dniu 21 czerwca 2005 r.: I – z art. 226 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym; II: - z art. 224 § 2 k.k. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, III – z art. 190 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, za które wymierzono karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 30 stycznia 2008 r. sygn. II Ko 38/08 orzeczono wobec skazanego karę zastępczą 5 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności w zamian za pozostałą do wykonania karę ograniczenia wolności orzeczoną w sprawie o sygn. VI K 503/05;

II.  Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt II K 87/06, za przestępstwo z art. 281 k.k. popełnione w dniu 24 czerwca 2006 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 06 czerwca 2008 r. sygn. II Ko 327/08 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 29 czerwca 2007 r. zarządzono wykonanie wobec skazanego zastępczej kary 30 dni pozbawienia wolności w miejsce orzeczonej grzywny;

III.  Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 24 września 2007 r., sygn. akt II K 103/07, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy z dnia 15 stycznia 2008 r. sygn. V Ka 1316/07, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 04 lipca 2007 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 04.07.2007 r. do dnia 24.09.2007 r.;

IV.  Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 08 sierpnia 2008 r., sygn. akt II K 57/08, za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności ( sprawa objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lipsku, II Wydział Karny z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt II K 212/09);

V.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt IV K 248/14, za dwa przestępstwa: I – z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 14 listopada 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, II – z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 15 listopada 2013 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za które wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat;

VI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie III Wydział Karny z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt III K 791/14, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 12 lipca 2014 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 12.07.2014 r., na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 24 czerwca 2015 r. sygn. akt VI Ka 426/15;

VII.  Sądu Rejonowego w Zwoleniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lipsku z dnia 09 marca 2015 r., sygn. akt VII K 123/15, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 14 stycznia 2015 r. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 16 września 2015 r. sygn. II Ko 102/15 zarządzono wykonanie wobec skazanego zastępczej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w miejsce orzeczonej kary ograniczenia wolności;

VIII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt V K 126/15, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 20 grudnia 2014 r. na karę 1 roku ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 20.12.2014 r.;

IX.  Sądu Rejonowego w Zwoleniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lipsku z dnia 02 czerwca 2015 r., sygn. akt VII K 180/15, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 18 stycznia 2015 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

X.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 16 października 2015 r., sygn. akt IV K 165/15 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 stycznia 2015 r. na karę 2 lat ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 15.01.2015 r. godz. 13.55 do dnia 16.01.2015 r. godz. 14.20;

przy czym:

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lipsku, II Wydział Karny z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt II K 212/09 połączono karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt IV z karami pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności orzeczonymi wyrokami wydanymi przez Sąd Rejonowy w Lipsku: z dnia 30.04.2008 r. w sprawie o sygn. akt VI K 96/08 i z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt VI K 681/07 i wymierzono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od 14.10.2011 r. do 14.06.2013 r.

W treści wniosku z dnia 14 lutego 2016 r. skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar pozbawienia wolności ze wszystkich zapadłych wobec skazanego wyroków i orzeczenie kary łącznej na zasadzie absorpcji.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) przepisów rozdziału IX ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 85-92 k.k.), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi konieczność orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. po dniu 01 lipca 2015 r.

Ponadto w związku z objęciem węzłem kary łącznej kar prawomocnie wymierzonych przed datą 30 czerwca 2015 r. oraz po dniu 1 lipca 2015 r., Sąd mając na uwadze treść wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. sygn. akt II AKa 85/16, dokonał oceny, która z regulacji, zgodnie z treścią art. 4 § 1 k.k., jest względniejsza dla skazanego. Po analizie skazań dotyczących G. K. na podstawie starej i nowej ustawy, Sąd doszedł do przekonania, że względniejsze są przepisy w brzmieniu aktualnie obowiązującym, a więc po wejściu w życie – z dniem 01 lipca 2015 r. – ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do treści art. 85 § 2 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Z przepisu § 1 art. 85 k.k. wynika warunek, że kary wymierzone za zbiegające się przestępstwa muszą być karami tego samego rodzaju albo innymi karami podlegającymi łączeniu. Z kolei jego § 2 dodatkowo wymaga, by kary te podlegały wykonaniu, chociażby w części. Kara podlegająca wykonaniu to kara, która ma zostać, a nie została jeszcze wykonana. Jedyne w tym względzie odstępstwo uczyniono dla kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, które nie są karami podlegającymi wykonaniu w rozumieniu art. 85 § 2 k.k.. jednakże kary zawieszone mogą być obejmowane węzłem kary łącznej z innymi karami tylko dlatego, że w art. 85 § 2 wyraźnie wyłączono w stosunku do nich stosowanie wymogu podlegania wykonaniu, chociażby w części. Przesądza o tym właśnie wspomniane zastrzeżenie. Odsyła ono do art. 89, którego przepisy normują orzekanie kary łącznej w wypadkach, w których podstawą jej wymiaru są wyłącznie albo również kary orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (J. Majewski, Komentarz do zmiany art. 85 k.k., [w] Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015).

W myśl art. 89 § 1a k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Zgodnie z art. 570 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora, przy czym orzekając na wniosek skazanego sąd nie jest związany treścią złożonego wniosku i bierze po uwagę także wyroki, niepowołane we wniosku, a znane sądowi z urzędu (podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 24.04.2007 r., II AKa 52/07, LEX 330999).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 22 października 2014 r., w sprawie o sygn. akt IV K 248/14 (pkt V), Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie III Wydział Karny z dnia 13 stycznia 2015 r., w sprawie o sygn. akt III K 791/14 (pkt VI) i Sądu Rejonowego w Zwoleniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lipsku z dnia 02 czerwca 2015 r., w sprawie o sygn. akt VII K 180/15 (pkt IX), a także jednostkowych kar ograniczenia wolności orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Zwoleniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lipsku z dnia 09 marca 2015 r., w sprawie o sygn. akt VII K 123/15 (pkt VII), Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie o sygn. akt V K 126/15 (pkt VIII) i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny z dnia 16 października 2015 r., w sprawie o sygn. akt IV K 165/15 (pkt X) i orzeczenia wobec skazanego G. K. kary łącznej pozbawienia wolności.

Jak wynika bowiem z akt sprawy, w tym treści opinii o skazanym nadesłanej z Zakładu Karnego w Ł. (k.80-80v) jedynie w tych sprawach orzeczone wobec skazanego kary pozbawienia wolności bądź nie zostały dotychczas wprowadzone do wykonania, jak w przypadku kary orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt III K 791/14 (pkt VI), bądź, jak w przypadku kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 180/15 (pkt IX) – w chwili wydania orzeczenia były wykonywane. Łączeniu z powyższymi karami, podlega również kara orzeczona wyrokiem w sprawie o sygn. akt IV K 248/14 (pkt V), która jako kara pozbawienia wolności, wymierzona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, mając na uwadze powyższe, nie podlega rygorom wskazanym w art. 85 § 2 k.k. Ponadto połączeniu podlegają kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokami w sprawie o sygn. akt VII K 123/15 (pkt VII), sygn. akt V K 126/15 (pkt VIII) i sygn. akt IV K 165/15 (pkt X), albowiem wskazane kary w dacie wydania rozstrzygnięcia również nie zostały wykonane, co nakładało na Sąd obowiązek połączenia kar ograniczenia wolności z karami pozbawienia wolności, przyjmując zgodnie z treścią art 87 § 1 k.k., iż miesiąc ograniczenia wolności stanowi 15 dni pozbawienia wolności.

Nie podlegają natomiast połączeniu kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami wydanymi przez: Sąd Rejonowy w Lipsku VI Wydział Grodzki z dnia 22 września 2005 r., sygn. akt VI K 503/05 (pkt I), Sąd Rejonowy w Lipsku z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt II K 87/06, (pkt II), Sąd Rejonowy w Lipsku II Wydział Karny z dnia 24 września 2007 r., sygn. akt II K 103/07 (pkt III), Sąd Rejonowy w Lipsku z dnia 08 sierpnia 2008 r., sygn. akt II K 57/08 (pkt IV) albowiem kary pozbawienia wolności zostały w całości wykonane przez skazanego w sprawie sygn. akt II K 87/06 w okresie od 31 października 2008 r. do 31 października 2009 r., w sprawie II K 103/07 od 30 listopada 2009 r. do 09 września 2011 r., a w sprawie sygn. akt II K 57/08, która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie sygn. akt II K 212/09 w okresie 14 października 2011 r. do 14 czerwca 2013 r., a także kara ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 22 września 2005 r., sygn. akt VI K 503/05 (pkt I), następnie zamieniona na karę zastępczą pozbawienia wolności, która wykonana została w okresie od 16 maja 2008 r. do 31 października 2008 r.

Brak jest także podstaw do połączenia kary grzywny orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt II K 87/06 (pkt II) oraz Sądu Rejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 24 września 2007 r., sygn. akt II K 103/07 (pkt III). Kary grzywny również zostały wykonane. Kara grzywny ze sprawy sygn. akt II K 87/06, w formie kary zastępczej pozbawienia wolności w okresie od 31 października 2009 r. do 30 listopada 2009 r., a kara grzywny ze sprawy sygn. akt II K 103/07 także w formie kary zastępczej pozbawienia wolności w okresie od 09 września 2011 r. do 14 października 2011 r.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika, że Sąd może zastosować zasadę asperacji.

Rozważając, która z zasad wymiaru kary łącznej powinna być zastosowania wobec skazanego Sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym również tym zapatrywaniem, iż „ wydając wyrok łączny Sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (wyrok SN z dnia 25 października 1983 roku, sygn. akt IV KR 213/83, OSNKW 1984 z. 5-6, poz. 65). Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił jednak również pogląd, zgodnie z którym orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2001 r., sygn. akt II AKa 154/01).

Przy wymiarze kary łącznej Sąd rozważył stopień związku podmiotowo – przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt V–X zostały skierowane przeciwko różnym rodzajowo dobrom prawnym, tj. przeciwko mieniu oraz bezpieczeństwu w komunikacji, a ponadto skazany dopuścił się ich na przestrzeni znacznego, bowiem ponad rocznego okresu czasu. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że brak jest ścisłego związku podmiotowo – przedmiotowego, co przemawia przeciwko orzekaniu kary łącznej na zasadzie absorpcji.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał również na względzie dotychczasowy sposób życia G. K.. Skazany, mając 27 lat, był już wielokrotnie karany, w szczególności za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz przeciwko mieniu, a więc przestępstwa charakteryzujące się znacznym stopniem ich społecznej szkodliwości, za które były już wymierzane wobec niego kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności, w tym dwukrotnie kary bezwzględne pozbawienia wolności. Taka z kolei okoliczność świadczy w ocenie Sądu o braku rzeczywistej refleksji skazanego nad własnym postępowaniem, pomimo bowiem uprzednich skazań w dalszym ciągu wchodził on w konflikt z prawem. Wszystkie powyższe okoliczności dotyczące (...) świadczą zdaniem Sądu o niepoprawności zachowania skazanego, w konsekwencji również przemawiają przeciw stosowaniu przy wymiarze kary łącznej zasady absorpcji, a skłaniają ku orzeczeniu tej kary na zasadzie asperacji.

Wymierzając G. K. karę łączną Sąd uwzględnił także treść dotyczącej go opinii Aresztu Śledczego w Ł., w której skazany ten aktualnie przebywa. Z opinii tej wynika, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej oceniane jest jako właściwe i stabilne. Skazany właściwie funkcjonuje w zakładzie typu półotwartego, nie sprawia trudności wychowawczych, wobec przełożonych prezentuje regulaminową postawę, a w środowisku współosadzonych nie przejawia zachowań agresywnych. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Skazany był dwukrotnie nagradzany regulaminowo za wykonywanie prac społecznych na rzecz Zakładu Karnego, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne. W trakcie pobytu w izolacji penitencjarnej, skazany wobec popełnionych czynów prezentuje krytyczny stosunek. Skazany pozostaje bez zatrudnienia z uwagi na stan zdrowia, jak twierdzi z uwagi na bóle kręgosłupa, po przebytym wypadku. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Obecnie jest w trakcie realizacji działań w ramach (...). W ramach pracy nad sobą skazany bierze udział w programie resocjalizacyjnym. Z uwagi na charakter popełnionego przestępstwa uczestniczy w zajęciach edukacyjno – korekcyjnych Stop Pijanym Kierowcom. Kontakt zewnętrzny w drodze rozmów telefonicznych oraz w formie korespondencji listownej utrzymuje z narzeczoną, jej rodziną, matką oraz znajomymi. Prognoza penitencjarna na obecnym etapie odbywania kry rysuje się pozytywnie. Stwierdzić należy zatem, iż tak sformułowana opinia o skazanym przemawia za orzeczeniem wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie asperacji.

Ponadto należy wskazać, iż Sąd określając wysokość wymiaru kary łącznej miał na uwadze, iż wyrokami wskazanymi w pkt VII, VIII oraz X wymierzone zostały kary ograniczenia wolności. Zgodnie z treścią art. 87 k.k. Sąd wymierza karę łączną za zbiegające się przestępstwa, za które skazanemu wymierzono karę pozbawienia wolności i karę ograniczenia wolności, dokonując przeliczenia kary ograniczenia wolności przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Zgodnie z powołanym przepisem Sąd jest zobowiązany do połączenia ww. kar i nie może odstąpić od wymierzenia kary łącznej. Jednak mając na uwadze znaczną dolegliwość kary bezwzględniej pozbawienia wolności w porównaniu z karą ograniczenia wolności, Sąd uwzględnił niniejszy fakt przy ustalaniu wymiary kary łącznej pozbawienia wolności.

Reasumując wszystkie podniesione powyżej okoliczności Sąd uznał, iż wymierzona kara łączna 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności będzie karą adekwatną do całościowego zachowania skazanego, skłoni go też do poczynienia rzeczywistej refleksji nad własnym postępowaniem, uświadomi mu nieopłacalność wchodzenia w konflikty z prawem. Kara taka będzie też zdaniem Sądu karą sprawiedliwą w odczuciu społecznym, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu kara łączna pozbawienia wolności wymierzona na zasadzie absorpcji, nie spełniłaby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a przede wszystkim nie byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym. Należy zauważyć, iż sądy orzekające w poszczególnych sprawach, w których G. K. został skazany dostosowały wymiar kary nie tylko do celów prewencyjnych, ale także do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów. Sąd wydający obecnie wyrok łączny nie jest uprawniony do ponownego rozważania tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w osądzonych sprawach.

Mając na uwadze okoliczność, iż w wyrokach wydanych w sprawach o sygn. akt III K 791/14 (pkt VI) oraz o sygn. akt VII K 123/15 (pkt VII) w stosunku do skazanego G. K. orzeczono środki karne tego samego rodzaju, tj. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, odpowiednio na okres 2 lat i 3 lat, stosownie do treści art. 90 § 2 k.k., który to przepis przewiduje, w przypadku orzeczenia za zbiegające się przestępstwa między innymi środków karnych w postaci zakazów tego samego rodzaju stosowanie przepisów o karze łącznej, Sąd stosując odpowiednio przepisy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. połączył orzeczone tymi wyrokami ww. środki karne i wymierzył łącznie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Sąd połączył ww. zakazy na zasadzie kumulacji mając na uwadze brak ścisłego związku czasowego pomiędzy popełnionymi przez G. K. występkami z art. 178a § 1 k.k., za które te środki karne zostały orzeczone, a które zostały przez skazanego popełnione w odstępie sześciu miesięcy. Sąd uznał, iż orzeczony łącznie pięcioletni okres zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a zwłaszcza dolegliwości z tym związane, to okres wystarczający dla uświadomienia skazanemu jego nieodpowiedzialnego postępowania, a zarazem poprzez swoją dolegliwość, czyniący zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości.

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IV K 248/14 w dniu 18 listopada 2013 r., w sprawie o sygn. akt III K 791/14 w dniu 12 lipca 2014 r., w sprawie o sygn. akt V K 126/15 w dniu 20 grudnia 2014 r., w sprawie o sygn. akt IV K 165/15 od dnia 15 stycznia 2015 r. godz. 13.55 do dnia 16 styczeń 2015 r. godz. 14.20 oraz okres odbywania kary w sprawie o sygn. akt VII K 180/15 od dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia 14 września 2016 r.

Na podstawie art. 572 k.p.k. wobec braku warunków do objęcia wyrokiem łącznym wyroków: Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 22 września 2005 r., sygn. akt VI K 503/05 (pkt I), Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt II K 87/06, (pkt II), SąduRejonowego w Lipsku II Wydział Karny z dnia 24 września 2007 r., sygn. akt II K 103/07 (pkt III) oraz Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 08 sierpnia 2008 r., sygn. akt II K 57/08 (pkt IV), Sąd w tym zakresie postępowanie umorzył.

Biorąc pod uwagę fakt, iż skazany G. K. odbywa karę pozbawienia wolności Sąd zwolnił go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

O wynagrodzeniu dla obrońcy orzeczono na podstawie art. § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Z tych wszystkich względów, orzeczono jak w wyroku łącznym

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Nowak-Januchta
Data wytworzenia informacji: