Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 209/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2018-05-17

Sygn. akt IV K 209/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Ładny

Protokolant: Paulina Puzia

w obecności Prokuratora: Aleksandra Krasuska - Szewczak

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 11 maja 2018 r.

sprawy M. L., s. J. i M., ur. (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 8 czerwca 2015 r., sygn. akt IV K 1157/11, za przestępstwo z art. 276 kk, popełnione w dniu 29 lipca 2011 r., na karę grzywny w wysokości 140 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 29 lipca 2011 oraz od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r.;

II. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. akt IX K 939/ 15, za przestępstwa: I - z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 19 lipca 2015 r. na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, II – z art. 286 § 1 kk popełnione w dniu 20 lipca 2015 r. na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, za które wymierzono karę łączną grzywny 200 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 22 lipca 2015 r. od godz. 15.20 do godz. 18.30;

III. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt IV K 267/14, za przestępstwo z art. 278 § 1 i 5 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 12 czerwca 2013 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata;

IV. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 16 sierpnia 2016 r., sygn. akt IX K 564/ 16, za dwa przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w okresie pomiędzy 30 a 31 grudnia 2015 r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym oraz za dwa przestępstwa z art. 292 § 1 k.k. popełnione odpowiednio w nieustalonym okresie zawierającym się pomiędzy 23 grudnia 2015 r. do 09 marca 2016 r. oraz w grudniu 2015 r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, za które wymierzono karę łączną 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

V. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt III K 858/ 16, za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 11 maja 2016 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 11 maja 2016 r. od godz. 3.45 do godz. 18.55;

VI. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 08 września 2016 r., sygn. akt IX K 834/ 16, za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 283 kk popełnione w dniu 11 maja 2016 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 11 maja 2016 r. od godz. 03.45 do godz. 18.55;

VII. Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt III K 1345/16 połączono kary grzywny orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt I i II (sygn. akt IV K 1157/11 i IX K 939/15) i wymierzono karę łączną grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka, na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 29 lipca 2014 r., od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r. oraz w dniu 22 lipca 2015 r., ponadto połączono kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt III, IV, V i VI (sygn. akt IV K 267/14, IX K 564/16, III K 858/16, IX K 834/16) i wymierzono karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 11 maja 2016 r.;

VIII. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt IV K 328/17, za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniach od 16 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 23 marca 2017 r. godz. 21:00 do dnia 24 marca 2017 r. godz. 12:40;

orzeka:

I.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami opisanymi w punktach VII i VIII i wymierza skazanemu M. L. karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IV K 328/17 od dnia 23 marca 2017 r. godz. 21:00 do dnia 24 marca 2017 r. godz. 12:40 oraz okres odbytej kary łącznej w sprawie o sygn. akt III K 1345/16 od dnia 21.12.2017 r. do dnia 17.05.2018 r.

III.  W pozostałej części połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  Na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów postępowania obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt IV K 209/18

UZASADNIENIE

M. L. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 8 czerwca 2015 r., sygn. akt IV K 1157/11, za przestępstwo z art. 276 kk, popełnione w dniu 29 lipca 2011 r., na karę grzywny w wysokości 140 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 29 lipca 2011 oraz od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r.;

II.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. akt IX K 939/ 15, za przestępstwa: I - z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 19 lipca 2015 r. na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, II – z art. 286 § 1 kk popełnione w dniu 20 lipca 2015 r. na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, za które wymierzono karę łączną grzywny 200 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 22 lipca 2015 r. od godz. 15.20 do godz. 18.30;

III.  Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt IV K 267/14, za przestępstwo z art. 278 § 1 i 5 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 12 czerwca 2013 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata;

IV.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 16 sierpnia 2016 r., sygn. akt IX K 564/ 16, za dwa przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w okresie pomiędzy 30 a 31 grudnia 2015 r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym oraz za dwa przestępstwa z art. 292 § 1 k.k. popełnione odpowiednio w nieustalonym okresie zawierającym się pomiędzy 23 grudnia 2015 r. do 09 marca 2016 r. oraz w grudniu 2015 r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, za które wymierzono karę łączną 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

V.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt III K 858/ 16, za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 11 maja 2016 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 11 maja 2016 r. od godz. 3.45 do godz. 18.55;

VI.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 08 września 2016 r., sygn. akt IX K 834/ 16, za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 283 kk popełnione w dniu 11 maja 2016 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 11 maja 2016 r. od godz. 03.45 do godz. 18.55;

VII.  Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt III K 1345/16 połączono kary grzywny orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt I i II (sygn. akt IV K 1157/11 i IX K 939/15) i wymierzono karę łączną grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka, na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 29 lipca 2014 r., od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r. oraz w dniu 22 lipca 2015 r., ponadto połączono kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt III, IV, V i VI (sygn. akt IV K 267/14, IX K 564/16, III K 858/16, IX K 834/16) i wymierzono karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 11 maja 2016 r.;

VIII.  Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt IV K 328/17, za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniach od 16 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 23 marca 2017 r. godz. 21:00 do dnia 24 marca 2017 r. godz. 12:40.

W treści wniosku z dnia 05 marca 2018 r. skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach wymienionych w pkt VII i VIII.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do treści art. 85 § 2 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z art. 570 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora, przy czym orzekając na wniosek skazanego sąd nie jest związany treścią złożonego wniosku i bierze po uwagę także wyroki, niepowołane we wniosku, a znane sądowi z urzędu (podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 24.04.2007 r., II AKa 52/07, LEX 330999).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami: wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt III K 1345/16 (pkt VII) oraz wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt IV K 328/17 (pkt VIII) i orzeczenia wobec skazanego M. L. kary łącznej pozbawienia wolności. Jak wynika bowiem z akt sprawy, w tym treści opinii o skazanym nadesłanej z Aresztu Śledczego w B. (k. 21-23) jedynie w tych sprawach orzeczone wobec skazanego kary pozbawienia wolności bądź nie zostały dotychczas wprowadzone do wykonania, jak w przypadku kary orzeczonej wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt IV K 328/17, bądź, jak w przypadku kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym wydanym w sprawie o sygn. akt III K 1345/16 - są w chwili obecnej wykonywane. Nie podlegają natomiast połączeniu jednostkowe kary grzywny orzeczone wobec skazanego wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. IV K 1157/11 (pkt I) i IX K 939/15 (pkt II), jak również jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. IV K 267/14 (pkt III), i III K 858/16 (pkt V) oraz jednostkowe kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. IX K 564/16 (pkt IV) i IX K 834/16 (pkt VI), albowiem kary zostały objęte wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt III K 1345/16. Brak jest także podstaw do objęcia wyrokiem łącznym kary jednostkowej ograniczenia wolności orzeczonej wobec skazanego wyrokiem tut. Sądu z dnia 26 września 2017 r. sygn. IV K 328/17 (pkt VIII), albowiem przedmiotowym wyrokiem wymierzono skazanemu w ramach sekwencji kar na podstawie art. 37b k.k. kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, a tego rodzaju kary zgodnie z e stanowiskiem doktryny prawa karnego (vide P. Karda w: Komentarz do art. 85 k.k., Lex Omega), uwzględniając także kryminalnopolityczny cel stosowania instytucji z art. 37b k.k., jak również cele wychowawcze i zapobiegawcze, jaki ma osiągnąć wobec skazanego, podlegają odrębnemu wykonaniu, przy czym w pierwszej kolejności wykonuje się karę pozbawienia wolności i ta kara została wyrokiem łącznym wydanym w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika, że Sąd może zastosować zasadę asperacji.

Rozważając, która z zasad wymiaru kary łącznej powinna być zastosowania wobec skazanego Sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym również tym zapatrywaniem, iż „ wydając wyrok łączny Sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (wyrok SN z dnia 25 października 1983 roku, sygn. akt IV KR 213/83, OSNKW 1984 z. 5-6, poz. 65). Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił jednak również pogląd, zgodnie z którym orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2001 r., sygn. akt II AKa 154/01).

W związku z powyższym, a także mając na uwadze dyspozycję art. 86 § 1 k.k. należy wskazać, iż spośród wyroków podlegających połączeniu wskazanych w pkt VII i VIII najwyższa z kar wymierzonych skazanemu to kara łączna 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt III K 1345/16. Natomiast suma kar orzeczonych w/w wyrokami to kara - 2 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd rozważył stopień związku podmiotowo – przedmiotowego pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w pkt VII (tylko w zakresie wyroków wymienionych w pkt III, IV, V i VI) i VIII zostały skierowane przeciwko tożsamym rodzajowo dobrom prawnym, tj. przeciwko mieniu, a ponadto skazany dopuścił się ich na przestrzeni znacznego, bo trzyletniego okresu czasu. Z uwagi na powyższe okoliczności stwierdzić należy, że brak jest ścisłego związku podmiotowo - przedmiotowego, co przemawia przeciwko orzekaniu kary łącznej na zasadzie absorpcji.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał również na względzie dotychczasowy sposób życia M. L.. Skazany, mając 27 lat, był już kilkukrotnie karany, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, a więc przestępstwa charakteryzujące się znacznym stopniem ich społecznej szkodliwości, za które były już wymierzane wobec niego kary grzywny, kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności.

Wymierzając M. L. karę łączną Sąd uwzględnił także treść dotyczącej go opinii Aresztu Śledczego w B., w której skazany ten aktualnie przebywa. Z opinii tej wynika, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej oceniane jest jako zmienne. Skazany wobec przełożonych stara się prezentować właściwą postawę, w środowisku współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo. Skazany został jeden raz ukarany karą dyscyplinarną, dwukrotnie był nagradzany regulaminowo. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego, nie występowały zachowania autoagresywne. Skazany identyfikuje się z uczestnikami nieformalnych struktur podkultury przestępczej, nie zaobserwowano na tym tle negatywnych zachowań. Wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia prezentuje bezkrytyczny stosunek. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym, nie jest objęty systemem przepustkowym z uwagi na brak formalnych uprawnień.

Reasumując wszystkie podniesione powyżej okoliczności Sąd uznał, iż wymierzona kara łączna 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności będzie karą adekwatną do całościowego zachowania skazanego, skłoni go też do poczynienia rzeczywistej refleksji nad własnym postępowaniem, uświadomi mu nieopłacalność wchodzenia w konflikty z prawem. Kara taka będzie też zdaniem Sądu karą sprawiedliwą w odczuciu społecznym, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu kara łączna pozbawienia wolności wymierzona na zasadzie absorpcji, nie spełniłaby swoich funkcji w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, a przede wszystkim nie byłaby sprawiedliwa w odczuciu społecznym. Należy zauważyć, iż sądy orzekające w poszczególnych sprawach, w których M. L. został skazany dostosowały wymiar kary nie tylko do celów prewencyjnych, ale także do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów. Sąd wydający obecnie wyrok łączny nie jest uprawniony do ponownego rozważania tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w osądzonych sprawach.

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w sprawie o sygn. akt IV K 328/17 od dnia 23 marca 2017 r. godz. 21:00 do dnia 24 marca 2017 r. godz. 12:40 oraz okres odbytej kary łącznej w sprawie o sygn. akt III K 1345/16 od dnia 21.12.2017 r. do dnia 17.05.2018 r.

Mając na uwadze, iż skazany odbywa karę pozbawienia wolności, Sąd na mocy art. 624 § l k.p.k. zwolnił go od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w niniejszym postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Ładny
Data wytworzenia informacji: