Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 139/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2016-04-19

Sygn. akt IV K 139/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. IV Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Religa

Protokolant: Łukasz Gajowniczek

w obecności Prokuratora: Andrzeja Gomółki

po rozpoznaniu dnia 19 kwietnia 2016 roku sprawy W. Ł. syna M. i M. urodz. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 26 grudnia 2015r. w W. przy ul. (...), będąc pod wpływem środków odurzających prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki N. (...) o nr rej. (...) tj. o czyn z art. 178a § 1 kk;

orzeka:

1.  oskarżonego W. Ł. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podst. art. 178a § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podst. art. 69 § 1 i 2 kk, 70 § 2 kk, 73 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby oraz oddaje oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora sądowego;

3.  na podst. art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

4.  na post. art. 43a par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

5.  zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa.

Sygn. akt IV K 139/16

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 26.12.2015r. funkcjonariusz (...) T. B. pełnił służbę wraz z asp. Ł. Ż. radiowozem nieoznakowanym w rejonie (...). Około godziny 14.10 na skrzyżowaniu ulic (...) pojawił się pojazd marki N. (...) koloru zielonego o numerze (...), którym kierował oskarżony W. Ł.. Znajdował się on pod wpływem środków odurzających. Policjanci zauważyli pojazd jak przejechał przez skrzyżowanie z dużą prędkością. W związku z takim zachowaniem funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli pod kątem trzeźwości kierującego. Użyto sygnałów świetlnych i dźwiękowych w celu zatrzymania pojazdu. Kierowca jednak nie zareagował i zaczął przyspieszać. W związku z tym policjanci podjęli pościg za pojazdem. Na ul (...) pod numerem 3 pojazd zatrzymał się i w trakcie zatrzymywania otworzyły się drzwi pasażera. Z pojazdu wysiadł młody mężczyzna i szybko pobiegł w kierunku ul. (...). Z uwagi na dzielący policjantów dystans do pojazdu, nie udało się zatrzymać uciekającego. Przez cały czas jednak funkcjonariusze mieli kontakt wzrokowy z pojazdem N.. Oskarżony również próbował uciekać po zatrzymaniu pojazdu, jednak podbiegł do niego asp. Ż. i udaremnił ucieczkę. Następnie obezwładnił kierowcę, który oświadczył, że nie ma prawa jazdy i palił trawę dlatego uciekał przed Policją. Nie umiał wskazać dokładnych danych osobowych pasażera.

Oskarżonego poddano badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik wyniósł 0,00 mg/l. Wynik badania moczu wskazał na canabinole i kokainę a we krwi stwierdzono substancję psychotropową (...) w stężeniu 3,49 ng/ml.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie: częściowych wyjaśnień oskarżonego (k. 64); zeznań świadka (k. 17); protokołu zatrzymania (k. 2); protokołu użycia alkometru (k. 4); wyniku badania laboratoryjnego (k. 14); opinii biegłego (k. 33-35); protokołu pobrania krwi (k. 36); sprawozdania z analizy (k. 37).

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnił przed Sądem, że nie palił tego samego dnia ale dzień wcześniej. Czyli tak jakby nie był pod tymi środkami. Mówiono mu, że to wychodzi do 2 tygodni. Palił jedną działkę marihuany dzień wcześniej około godz. 17.00 a został zatrzymany następnego dnia ok. godz. 14.00. nie brał kokainy i nie wie skąd się wzięła. Żadnych twardych narkotyków nie zażywał. Chciał kawałek przestawić samochód a wyszło jak wyszło. Można powiedzieć, że to jego samochód bo go dostał. Nie ma prawa jazdy, samochodem nie przejechał nawet 100 metrów. Chciał przestawić samochód na parking (k. 64).

Sąd zważył co następuje:

Wina oskarżonego i okoliczności popełnienia zarzuconego mu czynu nie budzą wątpliwości. Świadczą o tym zeznania świadka, wyniki badań oraz opinia biegłego.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że wyjaśnienia oskarżonego co do tego, ze przejechał pojazdem zaledwie 100 metrów i chciał jedynie przestawić samochód na parking są niewiarygodne. Świadczą o tym zeznania świadka T. B.. Z zeznań tych jednoznacznie wynika, że oskarżony przejechał samochodem przez skrzyżowanie w sposób niebezpieczny i dlatego doszło do kontroli pojazdu przez policjantów. Oskarżony nie zatrzymał się do kontroli ale zaczął uciekać. Sąd dał wiarę zeznaniom tego świadka, jest to funkcjonariusz Policji, zeznawał na okoliczność podejmowanych przez siebie czynności służbowych i nie miał powodów aby zeznawać nieprawdę.

Nie można też dać wiary wyjaśnieniom oskarżonego, że palił marihuanę dzień wcześniej i stąd nie był pod jej wpływem w momencie kierowania pojazdem. Jak wynika z opinii biegłego wydanej w oparciu o przeprowadzone badania krwi oskarżonego, we krwi stwierdzono obecność (...) w stężeniu 3,49 ng/ml. Jest to substancja psychotropowa z grupy II-P wymieniona w załączniku do ustawy z dnia 29.07.2005r. Według biegłego przyjmuje się, że dla wartości stężenia (...) równego 2,5 ng/ml lub wyższego, osoba znajduje się w stanie „pod wpływem”. Biegły zwrócił też uwagę na fakt, że krew pobrano oskarżonemu o godz. 17.30 a zatrzymano go do kontroli o godz. 14.10. Zażyta przed zdarzeniem substancja psychoaktywna była w tym czasie metabolizowana a jej stężenie spadało. W związku z tym dokonano obliczeń retrospektywnych i ustalono, przy uwzględnieniu czasu połowicznego rozpadu substancji oraz po uwzględnieniu czasu eliminacji tej substancji z organizmu, że w chwili zatrzymania stężenie substancji we krwi wynosiło 7,3 ng/ml. Stąd porównując czas eliminacji substancji z organizmu, wskazany w opinii, przyjąć należy, że oskarżony nie mógł zażyć marihuany dzień wcześniej około godz. 17.00 gdyż wówczas wynik badania byłby znacznie niższy o ile w ogóle byłby on pozytywny. Podnieść należy, że w ocenie biegłego, w ciągu około 3 godzin jakie minęły między zatrzymaniem oskarżonego a poddaniem go badaniom, zawartość substancji uległa zmniejszeniu o 3,9 ng/ml. Sąd podzielił opinię w całości. Została ona wydana w oparciu o dane znajdujące się w aktach sprawy, przez upoważnioną do tego osobę i nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

W związku z tym Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu z art. 178a § 1 kk. Nie ulega wątpliwości, że oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, co znajduje potwierdzenie w zeznaniach świadka. Oskarżony był pod wpływem środka odurzającego, co potwierdzają badania i opinia biegłego. Mając na uwadze zawartość tego środka, która kilkakrotnie przewyższała stan jaki przyjmuje się do oceny czy sprawca jest w stanie „po użyciu” czy też „pod wpływem”, nie ulega wątpliwości, że oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę ze stanu w jakim się znajdował. Znajduje to zresztą potwierdzenie w zeznaniach świadka, który stwierdził, że oskarżony przyznał się do tego że „palił trawę” i m.in. dlatego uciekał przed Policją.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze okoliczności obciążające i łagodzące. Do tych pierwszych zaliczyć należy stan w jakim oskarżony kierował pojazdem, fakt, że kierował nie posiadając nawet prawa jazdy. Co więcej oskarżony swoim zachowaniem spowodował zagrożenie na drodze gdyż przejechał bardzo szybko przez skrzyżowanie, w godzinach kiedy na ulicach (...) panuje dość duży ruch, co zresztą było powodem do podjęcia interwencji przez Policję.

Okolicznością łagodzącą jest niekaralność oskarżonego.

Mając powyższe na uwadze Sąd wymierzył oskarżonemu karę z warunkowym zawieszeniem wykonania oraz oddał go pod dozór kuratora sądowego gdyż jest młodociany. Orzekł też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a także świadczenie pieniężne na cel wskazany w wyroku.

Z uwagi na to, że oskarżony nie pracuje i jest na utrzymaniu matki, na podst. art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił go od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Religa
Data wytworzenia informacji: