Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 99/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Waszawie z 2013-11-25

Sygn. akt VI U 99/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Rosłan - Karasińska

Protokolant: stażysta Agnieszka Łumińska

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy M. P.

przeciwko Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania M. P.

od decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. z dnia 15 marca 2013 r. znak (...)

orzeka:

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. z dnia 15 marca 2013 r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje odwołującej się M. P. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 18 kwietnia 2013 roku do 2 maja 2013 roku.

Sygn. akt VI U 99/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 15 marca 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. odmówił M. P. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 18 kwietnia 2013 roku do 10 maja 2013 roku (decyzja z dnia 15 marca 2013 roku akta organu rentowego).

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że odwołująca z dniem 17 kwietnia 2013 roku wykorzystała pełny okres zasiłkowy liczący 182 dni. Decyzję organ rentowy oparł na podstawie prawnej z art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku, Nr 77, poz. 512, ze zm.).

Pismem z dnia 24 marca 2013 roku M. P. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. z dnia 15 marca 2013 roku odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego (odwołanie – k. 1).

W uzasadnieniu odwołania odwołująca podniosła, że organ rentowy w sposób błędny wliczył do okresu zasiłkowego zwolnienie lekarskie od 10 lipca 2012 do 24 lipca 2012 roku, pomijając to że odstęp pomiędzy tą niezdolnością do pracy a następną 27 września 2012 do 5 października 2012 wyniósł 64 dni.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania powołując się na to, iż odwołująca wykorzystała okres zasiłkowy wynoszący 182 dni (odpowiedź na odwołanie – k. 2).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Odwołująca się M. P. w 2012 roku była niezdolna do pracy w okresach:

od 2 stycznia 2012 roku do 9 stycznia 2012 roku (8 dni);

od 10 stycznia 2012 roku do 13 stycznia 2012 roku (4 dni);

od 17 kwietnia 2012 roku do 24 kwietnia 2012 roku (8 dni);

od 25 kwietnia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku (6 dni);

od 01 maja 2012 roku do 14 maja 2012 roku (14 dni);

od 10 lipca 2012 roku do 24 lipca 2012 roku (15 dni);

A następnie po przerwie trwającej ponad 60 dni (dokładnie 64 dni) okresy niezdolności do pracy kształtowały się następująco:

od 27 września 2012 roku do 30 września 2012 roku (4 dni);

od 01 października 2012 roku do 05 października 2012 roku (5 dni);

od 18 października 2012 roku do 26 października 2012 roku (9 dni);

od 31 października 2012 roku do 31 października 2012 roku (1 dzień);

od 01 listopada 2012 roku do 11 listopada 2012 roku (11 dni);

od 15 listopada 2012 roku do 23 listopada 2012 roku (9 dni);

od 29 listopada 2012 roku do 30 listopada 2012 roku (2 dni);

od 01 grudnia 2012 roku do 05 grudnia 2012 roku (5 dni);

od 06rudnia 2012 roku do 07 grudnia 2012 roku (2 dni);

od 08 grudnia 2012 roku do 09 grudnia 2012 roku (2 dni);

od 13 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku (19 dni) (tj. łącznie 69 dni).

4 stycznia 2013 roku (akta organu rentowego, zaświadczenia lekarskie k. 24 – 34);

A następnie w 2013 roku:

od 01 stycznia 2013 roku do 04 stycznia 2013 roku (4 dni);

od 14 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku (18 dni);

od 01 lutego 2013 roku do 28 lutego 2013 roku (28 dni);

od 01 marca 2013 roku do 07 marca 2013 roku ( 7 dni);

od 08 marca 2013 roku do 31 marca 2013 roku (24 dni);

od 01 kwietnia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku (17 dni);

od 18 kwietnia 2013 roku do 10 maja 2013 roku;

182 okres zasiłkowy liczony od początku po przerwie ponad 60 dni tj. liczony od 27 września 2012 roku upłynął w dniu 02 maja 2013 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłacił ubezpieczonej M. P. zasiłku chorobowego za ostatni okres zwolnienie lekarskiego tj. za okres od 18 maja 2013 roku do 10 maja 2013 roku.

Ubezpieczony może korzystać z zasiłku chorobowego przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, przy czym nie dłużej niż przez tzw. okres zasiłkowy. Wynosi on 182 lub - w przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni.

Pierwszy i drugi okres zwolnień lekarskich został zaliczony do jednego okresu zasiłkowego, ponieważ nie było pomiędzy nimi przerwy dłuższej niż 60 dni.
Natomiast zwolnienia lekarskie wystawione po 27 września 2012 roku uprawniają M. P. do nowego okresu zasiłkowego. Mimo, że niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą, to wystąpiła po przerwie dłuższej niż 60 dni.

Organ rentowy natomiast w sposób błędny zliczył wszystkie okresy niezdolności do pracy nie uwzględniając żadnych przerw. Podczas gdy z przepisu art. 9 pkt. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jednoznacznie wynika, iż do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. W przedmiotowej sprawie do okresu zasiłkowego wliczono 15 dni zasiłku chorobowego od 10 lipca 2012 do 24 lipca 2012 roku, pomimo że odstęp pomiędzy tą niezdolnością do pracy a następną, tj. od 27 września do 5 października 2012 roku wyniósł ponad 60 dni. Podsumowując okres zasiłkowy powinien trwać do 2 maja 2013 roku, a nie jak błędnie ustalił organ rentowy do 17 kwietnia 2013 roku.

Wobec powyższego – na podstawie art. 477(14) § 2 k.p.c. – należało zmienić zaskarżoną decyzję i przyznać M. P. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 18 kwietnia 2013r. do 2 maja 2013 r.

Z przyczyn wskazanych orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka �umi�ska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Rosłan-Karasińska
Data wytworzenia informacji: