Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 739/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2018-03-29

Sygn. akt II K 739/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia (...) roku

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Anna Zajączkowska

Protokolant – (...)

w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim A. W.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu (...) roku i (...) roku

w przedmiocie wyroku łącznego

z urzędu

w sprawie (...)

urodzonego (...)

w (...)

syna (...) i (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. (...) z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie (...) za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 14 października 2006 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę (...) stawek dziennych po (...) złotych, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za czyn popełniony w dniu (...) roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z wymierzeniem kary łącznej 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na okres 5 lat próby; postanowieniem (...)z dnia 16 grudnia 2010 roku, sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności została wykonana; postanowieniem (...) z dnia 14 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1546/11 umorzono grzywnę w całości;

2. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 263 § 2 kk popełniony w okresie od co najmniej (...) roku do (...) na karę 1 roku i (...) miesięcy pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym (...) z dnia (...) roku, sygn. akt (...) kara 1 roku i (...) miesięcy pozbawienia wolności została objęta karą łączną 3 lat pozbawienia wolności;

3. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...), zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia (...) roku, sygn. akt (...), za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu (...) roku na karę 2 lat pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym (...) z dnia (...) roku, sygn. akt (...) kara 2 lat pozbawienia wolności została objęta karą łączną 3 lat pozbawienia wolności;

(...). (...) z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 24 kwietnia 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

5. wyrokiem łącznym (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) obejmującym kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami w sprawach (...) i (...), sąd wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

6. (...) z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 18 sierpnia 2010 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem (...) z dnia 20 lipca (...) roku, sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności została wykonana;

7. (...) w E. (E. C. C.) (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) (...) za przestępstwo kradzieży z włamaniem na karę (...) dni pozbawienia wolności, nawiązkę w wysokości (...) (...); przestępstwo kradzieży po nielegalnym wkroczeniu na teren prywatny na karę 182 dni pozbawienia wolności;

8. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu (...) roku na karę 1 roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze (...); orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres (...) lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości (...) złotych; kara ograniczenia wolności nie została wykonana;

9. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie pomiędzy (...) a (...) roku na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz karę (...) ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze (...); kara ograniczenia wolności nie została wykonana; kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

10. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 9 lipca (...) roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

- o r z e k a -

I. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk i art. 87 § 1 kk łączy karę pozbawienia wolności z wyroku wymienionego w pkt 10 (sygn. akt (...)) oraz karę ograniczenia wolności z wyroku wymienionego w pkt 9 (sygn. akt (...)) i wymierza skazanemu A. Z. karę łączną 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. ustala, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

III. na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie (...) od 11 lipca (...) roku, godz. 9.10 do 12 lipca (...) roku, godz. 9.45 i od 9 marca 2018 roku do (...) roku oraz w sprawie (...) od 7 lutego 2018 roku do 9 marca 2018 roku i czas zatrzymania w tej sprawie od 29 maja (...) roku, godz. 10:12 do (...) maja (...) r., godz. 14.15;

IV. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kar wymierzonych w sprawach (...) (pkt 1 wyroku), (...) (pkt 2 wyroku), (...) (pkt 3 wyroku), (...) (pkt (...) wyroku), (...) (pkt 5 wyroku), (...) (pkt 6 wyroku), (...) (pkt 7 wyroku), (...) (pkt 8 wyroku) i kary pozbawienia wolności w sprawie (...) ( pkt 9 wyroku);

V. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego z obowiązku uiszczenia kosztów postępowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 739/17

UZASADNIENIE

A. Z. został skazany następującymi, prawomocnymi wyrokami:

1. (...) z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie (...) za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 14 października 2006 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę (...) stawek dziennych po (...) złotych, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za czyn popełniony w dniu (...) roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z wymierzeniem kary łącznej 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na okres 5 lat próby; postanowieniem (...) z dnia 16 grudnia 2010 roku, sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności została wykonana; postanowieniem (...) z dnia 14 grudnia 2011 roku, sygn. akt II Ko 1546/11 umorzono grzywnę w całości;

2. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 263 § 2 kk popełniony w okresie od co najmniej (...) roku do (...) na karę 1 roku i (...) miesięcy pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym (...) z dnia (...) roku, sygn. akt (...) kara 1 roku i (...) miesięcy pozbawienia wolności została objęta karą łączną 3 lat pozbawienia wolności;

3. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...), zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia (...) roku, sygn. akt (...), za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu (...) roku na karę 2 lat pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym (...) z dnia (...) roku, sygn. akt (...) kara 2 lat pozbawienia wolności została objęta karą łączną 3 lat pozbawienia wolności;

(...). (...) z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 24 kwietnia 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby;

5. wyrokiem łącznym (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) obejmującym kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami w sprawach (...) i (...), sąd wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

6. (...) z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 18 sierpnia 2010 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem (...) z dnia 20 lipca (...) roku, sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara pozbawienia wolności została wykonana;

7. (...) w E. (E. C. C.) (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) (...) za przestępstwo kradzieży z włamaniem na karę (...) dni pozbawienia wolności, nawiązkę w wysokości (...) (...); przestępstwo kradzieży po nielegalnym wkroczeniu na teren prywatny na karę 182 dni pozbawienia wolności;

8. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu (...) roku na karę 1 roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze (...); orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres (...) lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości (...) złotych; kara ograniczenia wolności nie została wykonana;

9. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie pomiędzy (...) a (...) roku na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz karę (...) ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze (...); kara ograniczenia wolności nie została wykonana; kara pozbawienia wolności została wykonana;

10. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 9 lipca (...) roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

A. Z. ma (...) lat, jest (...), (...), (...). Przed (...) z (...) w (...) przy ul (...). Utrzymywał się z prac dorywczych. W czasie odbywania kary pozbawienia wolności nie był nagradzany regulaminowo ani karany dyscyplinarnie. Od (...) listopada (...) roku jest zatrudniony nieodpłatnie wewnątrz jednostki w ramach (...). W wolnym czasie chętnie uczestniczy w dostępnych (...). Do swojego dotychczasowego trybu życia i popełnionych przestępstw prezentuje stosunek umiarkowanie krytyczny. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym, gdyż nie wyraża zgody na współudział w opracowaniu i realizacji indywidualnego programu oddziaływania. Nie jest również zainteresowany uczestnictwem w programach resocjalizacyjnych organizowanych na terenie (...). (...)

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie:

informacji o pobytach i orzeczeniach (k. 3-5), karty karnej (k. 17-18, 30-31),

opinii o skazanym (k. 22-24), informacji z NOE-SAD (k. 37-48), wyroku (...) z dnia 2 kwietnia 2012 roku (k. 50-51), wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku sygn. VI Ka 815/12 (k. 52), wyroku (...) z dnia (...) roku sygn. (...) (k. 54-55), wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia (...) roku sygn. (...) (k. 56-57), wyroku (...) z dnia 13 lutego 2007 roku (k. 107-108 akt sprawy (...)), postanowienia (...) z dnia 17 września 2009 roku (k. 198 akt sprawy (...)), postanowienia (...) z dnia 16 grudnia 2010 roku sygn. (...) (k. 236 akt sprawy (...)), postanowienia (...) z dnia 14 grudnia 2011 roku II Ko 1546/11 (k. 265 akt sprawy (...)), wyroku (...) z dnia (...) roku (k. 1687-1690 akt sprawy (...)), wyroku (...) z dnia (...) roku (k. 417-418 akt sprawy (...)), wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia (...) roku sygn. (...) (k. 485-486 akt sprawy (...)), wyroku (...) z dnia 12 sierpnia 2010 roku (k. 45-46 akt sprawy (...)), wyroku łącznego (...) z dnia (...) roku (k. 57-58 akt sprawy (...)), wyroku (...) z dnia 2 kwietnia 2012 roku (k. 142-143 akt sprawy (...)), wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku (k. 196 akt sprawy (...)) , postanowienia z dnia 20 lipca (...) roku, sygn. (...) (k. 269-270 akt sprawy (...)),wyroku (...) z dnia (...) roku (k. 36 akt sprawy (...)), wyroku (...) z dnia (...) roku (k. 141-142 akt sprawy (...)), wyroku (...) z dnia (...) roku (k. 90-91 akt sprawy (...)).

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy rozważyć przepisy jakiej ustawy należy stosować w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia (...) r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego, tj. zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych, w brzmieniu nadanym wyżej wskazaną ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. przed dniem (...) r.), chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ponadto wskazać trzeba, że przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego zostały następnie zmienione przepisami ustawy z dnia (...) r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Odnosząc powyższe na realia przedmiotowej sprawy należy wskazać, że po dniu (...) r. A. Z. był prawomocnie skazany wyrokami (...) z dnia (...) r. w sprawie II k 760/16, z dnia (...) roku w sprawie (...) oraz z dnia 24 października w sprawie (...), zatem wobec skazanego należało rozważyć zarówno zastosowanie przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego, tj. zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
w brzmieniu obowiązującym od dnia (...) r., następnie zmienionych ustawą z dnia (...) r., jak i w brzmieniu obowiązującym przed dniem (...) r., albowiem orzekając po (...) r. Sąd najpierw zobowiązany jest zbadać, czy przepisy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia (...) r. o zmianie przepisów ustawy - Kodeks karny znajdują zastosowanie w sprawie skazanego, a jeśli tak, posługując się art. (...) § 1 kk - zbadać, które przepisy są w konkretnym postępowaniu względniejsze.

Sąd przeanalizował sytuację skazanego (...) pod kątem tego jakie przepisy są dla niego względniejsze i stwierdził, że w przypadku gdyby stosowano wobec skazanego przepisy obowiązujące do dnia (...) (...) r. możliwe byłoby orzeczenie kary łącznej co do kar wymierzonych wyrokami w sprawach (...) oraz w sprawie (...) z uwagi na występowanie między czynami objętymi powyższymi wyrokami realnego zbiegu przestępstw określonego w art. 85 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia (...) (...) r. Kara łączna pozbawienia wolności kształtowałyby się w rozmiarze od (...). Postępowanie w pozostałym zakresie na gruncie przepisów obowiązujących do (...) (...) r. należałoby umorzyć.

Natomiast stosując przepisy w brzmieniu obowiązującym po (...) r. istnieje możliwość połączenia: kary ograniczenie wolności wymierzonej w sprawie (...) oraz kary pozbawienia wolności wymierzonej w sprawie (...) albowiem wyrokami tymi wymierzono kary tego samego rodzaju, podlegają one wykonaniu oraz nie zostały jeszcze wykonane. Kara łączna pozbawienia wolności kształtowałyby się w rozmiarze od (...). Postępowanie w pozostałym zakresie na gruncie przepisów obowiązujących do (...) (...) r. należałoby umorzyć.

W ocenie Sądu przepisy w brzmieniu obowiązującym po (...) r. są korzystniejszymi dla skazanego. Z tego względu Sąd wyrokował w oparciu o nową ustawę.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia (...) r., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Według natomiast § 2 tego przepisu, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Art. 85 § 2 k.k. wymaga, aby kary stanowiące podstawę orzeczenia kary łącznej podlegały wykonaniu, choćby w części, przy czym dopuszcza on dodatkowo połączenie w karę łączną uprzednio orzeczonych kar łącznych, niezależnie od tego czy zostały one orzeczone wyrokiem skazującym czy wyrokiem łącznym. Zdaniem Sądu kary podlegające wykonaniu należy rozumieć jako kary, które mają zostać, a nie zostały jeszcze wykonane. Z tego tytułu karą podlegającą wykonaniu w rozumieniu art. 85 § 2 k.k. nie jest między innymi kara, którą skazany już faktycznie w całości odbył.

Warunki określone w art. 85 § 2 k.k. w tej sprawie spełniają kary niewykonane w całości, a orzeczone w sprawach (...) (kara ograniczenia wolności, której wykonanie skazany rozpoczął w dniu 13 maja 20177 roku), (...) (kara ograniczenia wolności) i (...) (kara pozbawienia wolności). Należy także zauważyć, że w brzmieniu kodeksu karnego obowiązującym od dnia (...) r., po jego nowelizacji z dnia (...) r. ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wprowadził przepisy art. 85 § 3 i § 3a k.k., które przewidują przesłanki, których spełnienie skutkuje wyłączeniem niektórych, orzeczonych kar spod możliwości objęcia ich węzłem kary łącznej. Art. 85 § 3 k.k. stanowi bowiem, że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Biorąc pod uwagę daty popełnienia czynów, za które A. Z. został skazany w sprawach (...) i (...) oraz okres odbywania przez niego kary ograniczenia wolności w sprawie (...) , Sąd stwierdził zaistnienie negatywnej przesłanki określonej w art. 85 § 3 k.k., uniemożliwiającej połączenie kary ograniczenia wolności wymierzonej w sprawie (...), z karami wymierzonymi w sprawach (...) i (...).

Zgodnie z regułami określonymi w art. 86 § 1 kk sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 87 § 1 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Jak zostało powyżej wskazane w ramach kary łącznej obejmującej karę ograniczenia wolności wymierzoną wyrokiem w sprawie (...) i kary pozbawienia wolności wymierzonej w sprawie (...) najniższą wymierzoną karą łączną mogła być kara 8 miesięcy pozbawienia wolności, a najwyższą karą łączną suma kar w wymiarze 9 miesięcy i 15 dni.

Przechodząc do wymiaru orzeczonej kary łącznej podnieść należy, że zgodnie z dyrektywami wymiaru kary łącznej określonymi w przepisie art. 85a k.k. obowiązującym od dnia (...) r., orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie, a akceptowanym przez niniejszy Sąd, na gruncie tych przepisów zachowują znaczenie i funkcje zasady oraz dyrektywy wypracowane w doktrynie i orzecznictwie wymiaru kary łącznej, do czasu tej nowelizacji (por. Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz pod red. W. Wróbla, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja 2015, k. 649). Można odróżnić trzy odmienne reguły łączenia kar: zasadę absorpcji, kiedy kara łączna jest równa najniższej spośród kar jednostkowych, zasadę kumulacji - gdy kara łączna jest równa sumie kar jednostkowych oraz pośrednią zasadę asperacji (absorpcji częściowej). Wymierzając karę łączną, trzeba mieć na uwadze, że jest ona swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym wyrokiem łącznym, tym samym jej surowość powinna wzrastać wraz z liczbą popełnionych przez sprawcę przestępstw. Stanowi to wyraz potępienia w stosunku do postępowania sprawcy, jak również nieopłacalności przestępczej działalności (zob. M. Szewczyk, Glosa do uchw. SN z 20 stycznia 2005 r., I KZP (...)/04, OSP 2005, Nr 9, poz. 102; zob. także wyrok SA w Warszawie z 12 lipca 2000 r., II AKA 171/00, OSA 2001, Nr 2, poz. 5; wyrok SA w Łodzi z 20 września 2001 r., II AKA 154/01, KZS 2002, Nr 12, poz. 70). Sąd nie rozstrzyga ponownie o stopniu społecznej szkodliwości i winie skazanego w zakresie poszczególnych przestępstw, ale musi rozważyć przedmiotowo - podmiotowy związek między przestępstwami, w zakresie których kary podlegają łączeniu. Im bardziej jest on ścisły, w tym większym stopniu powinno się stosować zasadę absorpcji poszczególnych kar. Przez związek ten należy rozumieć podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, motywację i czas popełnienia każdego z nich. Kara łączna nie jest jednak sposobem na premię dla sprawcy większej liczby przestępstw. Ma stanowić całościową ocenę jego zachowań, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego, reakcją na popełnione czyny. Nie ma ona służyć ograniczeniu odpowiedzialności karnej, lecz rzeczywistemu oddaniu zawartości kryminalnej czynów, jakich się dopuścił. Popełnienie większej liczby przestępstw zdecydowanie uzasadnia odstępstwo od absorpcji kar. Wymierzenie kary przy zastosowaniu całkowitej absorpcji prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego więcej przestępstw i do praktycznej bezkarności niektórych zachowań zabronionych. Ta zasada, jak i kumulacja kar winny być stosowane wyjątkowo, zaś priorytet ma zasada asperacji, czyli absorpcji częściowej.

Między popełnionymi przez skazanego przestępstwami za które wymierzono mu kary pozbawienia wolności podlegające łączeniu zachodzi w ocenie Sądu związek przedmiotowy, bliskość czasowa. Przestępstwa jakie popełnił skazany godzą w dobro prawne jakim jest mienie i były popełnione w warunkach art. 64 § 1 k.k. Przestępstwa, za które wymierzone zostały kary podlegające łączeniu na pewno nie były incydentami w życiu skazanego. Wręcz przeciwnie, przejawiał się w nich tryb jego życia, trwałość lekceważenia norm prawnych i społecznych. Jest on sprawcą niepoprawnym, łatwo wchodzącym w konflikt z prawem, a dotychczasowe konsekwencje karnoprawne okazywały się nieskuteczne. W szczególności podkreślić trzeba, że przestępstw, za które wymierzono te kary skazany dopuścił się w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności. Zatem skazany popełniał kolejne przestępstwa nie wyciągając żadnych wniosków ze swojego postępowania czy z wymierzanych wobec niego kar, nie zmieniał swego nastawienia do dóbr chronionych prawem i nie wykazał poprawy zachowania w warunkach wolnościowych. Wielokrotna karalność za przestępstwa przeciwko mieniu, która świadczy o uczynieniu przez skazanego drogi przestępczej źródłem zarobku, a także brak zdecydowanej zmiany postawy skazanego wskazuje na jego lekceważący stosunek do obowiązującego porządku prawnego. Za adekwatną Sąd uznał zatem karę łączną 9 miesięcy pozbawienia wolności. Kara taka będzie odpowiednia z punktu zasad wyrażonych w przepisie art. 85a k.k., spełni cele zarówno prewencji indywidualnej, jaki generalnej. Taka kara nie stanowi przy tym nieuprawnionego promowania skazanego jako niepoprawnego sprawcy wielu przestępstw.

Zgodnie z art. 576 § 1 k.p.k. połączone wyroki w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym Sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

Z przyczyn przywołanych powyżej, Sąd na podstawie art. 572 k.p.k. umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kar wymierzonych w sprawach (...) (pkt 1 wyroku), (...) (pkt 2 wyroku), (...) (pkt 3 wyroku), (...) (pkt (...) wyroku), (...) (pkt 5 wyroku), (...) (pkt 6 wyroku), (...) (pkt 7 wyroku), (...) (pkt 8 wyroku) i kary pozbawienia wolności w sprawie (...) ( pkt 9 wyroku);

Wobec sytuacji materialnej skazanego, który na dzień wyrokowania pozostaje osadzony w zakładzie karnym, Sąd uznał, że nie będzie on
w stanie uiścić kosztów postępowania i kosztami tymi obciążył Skarb Państwa.

Z tych wszystkich względów orzeczono jak w wyroku łącznym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Bochenek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Zajączkowska
Data wytworzenia informacji: