Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 298/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2017-08-31

Sygn. akt II K 298/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia (...) r.

Sąd Rejonowy w (...) (...)

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR (...)

Protokolant: Sekretarz sądowy (...)

przy udziale Prokuratora (...)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2017 r. i (...) r.

w sprawie (...)

s. (...) i (...) zd. (...)

ur. (...) w (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. (...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w okresie od czerwca (...) r. do dnia 21 sierpnia (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny na podstawie art. 33 § 2 kk w wysokości 75 stawek dziennych po 20 złotych każda, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 23 sierpnia (...) r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 291 § 1 kk, popełniony w dniu (...), za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; w dniu (...) Sąd Rejonowy w (...) wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt II (...), w którym zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności; kary zostały wykonane;

2. (...) w (...) (...) z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od dnia (...) do dnia 12 maja 2014 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; w dniu 17 sierpnia (...) r. Sąd Rejonowy w (...) (...) wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt (...), w którym zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

3. (...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z (...), popełniony w dniu 13 października (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności; kara została wykonana;

4. (...) w (...) (...) z dnia 2 czerwca (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z (...) popełniony w dniu 22/23 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z (...), popełniony w okresie od dnia 2 lutego (...) r. do dnia 7 lutego (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z (...), popełniony w dniu 22/23 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z (...), popełniony w okresie od dnia 3 września (...) r. do dnia 14 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z (...), popełniony w okresie od dnia 15 września (...) r. do dnia 16 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

5. (...) w (...) (...) z dnia 4 sierpnia (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z art. (...) popełniony w dniu (...) (...) r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

6. (...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z (...), popełniony w dniu (...) za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

o r z e k a

I. kary pozbawienia wolności, orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 2, 4, 5 i 6, łączy i na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk wymierza skazanemu (...) karę łączną 3 (trzech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, ustalając że w pozostałym zakresie wskazane wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

II. na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności czas zatrzymania od dnia (...), godz. 7.20 do dnia 26 czerwca 2014 r., godz. 13.45 w sprawie o sygn. akt (...), od dnia (...) (...) r., godz. 2.10 do dnia (...), godz. 12.15 w sprawie o sygn. akt (...), od dnia (...) (...) r., godz. 15.45 do dnia (...) (...) r., godz. 19.30 w sprawie o sygn. akt (...) i od dnia (...) godz. 23.10 do dnia (...), godz. 18.00 w sprawie o sygn. akt (...) oraz czas odbywania kary od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia (...) r. w sprawie o sygn. akt (...);

III. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanym w punktach 1 i 3;

IV. na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. (...) kwotę 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu;

V. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od kosztów sądowych w całości, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 298/17

UZASADNIENIE

(...) został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1. (...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w okresie od czerwca (...) r. do dnia 21 sierpnia (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny na podstawie art. 33 § 2 kk w wysokości 75 stawek dziennych po 20 złotych każda, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 23 sierpnia (...) r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 291 § 1 kk, popełniony w dniu (...), za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; w dniu (...) Sąd Rejonowy w (...) wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt (...), w którym zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności; kary zostały wykonane;

2. (...) w (...) (...) z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od dnia (...) do dnia 12 maja 2014 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; w dniu 17 sierpnia (...) r. Sąd Rejonowy w (...) (...) wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt (...), w którym zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

3. (...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z (...), popełniony w dniu (...), za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności; kara została wykonana;

4. (...) w (...) (...) z dnia 2 czerwca (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z (...) popełniony w dniu 22/23 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z (...), popełniony w okresie od dnia 2 lutego (...) r. do dnia 7 lutego (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z (...), popełniony w dniu 22/23 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z (...), popełniony w okresie od dnia 3 września (...) r. do dnia 14 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z (...), popełniony w okresie od dnia 15 września (...) r. do dnia 16 września (...) r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

5. (...) w (...) (...) z dnia 4 sierpnia (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z art. (...) popełniony w dniu (...) (...) r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

6. (...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...) , za czyn z (...), popełniony w dniu (...) za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

Sąd pominął wyrok (...) w (...) (...) z dnia 10 września 2009 r. w sprawie o sygn. akt (...), który choć wciąż widnieje w karcie karnej, to zdaniem Sądu powyższe skazanie uległo zatarciu z pomy prawa. Wskazanym wyrokiem orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby. Biorąc pod uwagę, że uprawomocnił się z dniem (...)., a kara nie została zarządzona, okres próby upłynął z dniem 18 września 2013 r. Zgodnie z wówczas obowiązującym art. 76 kk, który stanowił przepis szczególny do przepisu ogólnego, jakim był art. 108 kk, takie skazanie uległo zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okres próby. W tym przypadku z dniem (...)

Skazany (...) ma (...). Jest (...). Posiada wykształcenie (...) z wyuczonym zawodem (...). (...). Pracował jako (...)na (...), (...). Z (...). Nie dochodziło między nimi do kłótni, a tym bardziej interwencji policji. Jest osobą skrytą, ale życzliwą. W środowisku sąsiedzkim postrzegany jest pozytywnie. Nie stwierdzono (...), natomiast (...). W obecnej jednostce przebywa od (...) Jego zachowanie po osadzeniu oceniono jako dobre. Był (...) nagradzany za właściwe wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. (...). (...), (...). Prezentuje krytyczne postawy wobec dotychczasowych zachowań. Jest zatrudniony odpłatnie począwszy od września (...) r. (...). Z nałożonych (...) wywiązuje się właściwie. (...). Od grudnia (...) r. nie był (...). W (...). (...). (...). Począwszy od września (...) r. odbywa (...). (...).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie: opinii (k.15-17, 109-112v, 145-147v, 157-159v), wyroku (k.116-117, 139-139v, 142) oraz dokumenty, w szczególności wyroki i postanowienia w postępowaniu wykonawczym, znajdujące się w aktach spraw o sygn. (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...) (...) w (...) (...).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 kk, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Jak natomiast wynika z § 2, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Natomiast w myśl art. 569 § 1 kpk, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji.

Biorąc pod uwagę, że wyroki opisane w punktach 4, 5 i 6 uprawomocniły się po dniu 1 lipca (...) r., zastosowano przepisy obowiązujące po tej dacie. Zdaniem Sądu, który rozpatrywał sytuację skazanego (...) zgodnie dyspozycją art. 4 § 1 kk są one względniejsze od poprzednich, stosowanych do dnia (...) r., albowiem wówczas łączeniu podlegały by jedynie kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie 3, 4 i 5. Ponadto kara orzeczona wyrokiem opisanym w punkcie 3 została już wykonana.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu warunki te spełniają kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 2 ((...) w (...) (...) z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt (...)), 4 ((...) w (...) (...) z dnia 2 czerwca (...) r. w sprawie o sygn. akt (...)), 5 ((...) w (...) (...) z dnia 4 sierpnia (...) r. w sprawie o sygn. akt (...)) i 6 ((...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...)). Skazanemu (...) wymierzono w nich odpowiednio kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, która została następnie zarządzona, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższe kary nie zostały dotąd wykonane, a co za tym idzie podlegały łączeniu.

Jak wynika z treści art. 86 § 1 kk, sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Tym samym Sąd mógł mu wymierzyć skazanemu (...) karę łączną pozbawienia wolności od najwyższej z orzeczonych kar pozbawienia wolności (2 lata) do ich sumy (3 lata i 8 miesięcy).

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu brak podstaw zastosowania wobec skazanego (...) wnioskowanej przez obrońcę pełnej absorpcji, skutkującej wymierzeniem mu kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności. Dopuścił się on bowiem przestępstw z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (w okresie od dnia (...) do dnia 12 maja 2014 r.), (...) (w dniu 22/23 września (...) r.), (...) (w okresie od dnia 2 lutego (...) r. do dnia 7 lutego (...) r.), (...) (w dniu 22/23 września (...) r.), (...) (w okresie od dnia 3 września (...) r. do dnia 14 września (...) r.), (...) (w okresie od dnia 15 września (...) r. do dnia 16 września (...) r.), art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (w dniu (...) (...) r.) i (...) (w dniu 28 kwietnia (...) r.). Wprawdzie wszystkie te czyny były przestępstwami przeciwko mieniu, jednak z uwagi na dopuszczenie się ich w maju 2014 r. (wyrok opisany w punkcie 2), lutym (...) r. i wrześniu (...) r. (wyrok opisany w punkcie 4 ), październiku (...) r. (wyrok opisany w punkcie 5) i kwietniu (...) r. (wyrok opisany w punkcie 6) nie sposób przyjąć, że zostały popełnione w krótkich odstępach czasu. Pomiędzy niektórymi upłynęło bowiem kilkanaście miesięcy. Z pewnością nie były to zatem incydenty w życiu skazanego (...). Wręcz przeciwnie, przejawiał się w nich tryb jego życia oraz trwałość lekceważenia norm prawnych i społecznych. Jest on sprawcą niepoprawnym, który nie wyciągał wniosków z popełnianych przestępstw i ponownie wchodził w konflikt z prawem. Ponadto w wyroku opisanym w punkcie 4 wzięto to pod uwagę, wymierzają mu kare łączną 2 lat pozbawienia wolności, gdy za każdy z czynów wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności i istniała możliwość wymierzenia kary łącznej w przedziale od 1 roku od 5 lat pozbawienia wolności.

Skazany (...) dopuścił się dużej ilości przestępstw, za które musi ponieść odpowiedzialność adekwatną do ich społecznej szkodliwości, której stopień jest znaczny. Wprawdzie jego zachowanie oceniono jako dobre, wskazując że był nagradzany regulaminowo i nie był karany dyscyplinarnie, pracując odpłatnie, prezentując postawę regulaminową wobec przełożonych i wypowiadając się krytycznie na temat dotychczasowego postępowania, jednak zdaniem Sądu powinien ponieść konsekwencje swojego zachowania sprzecznego z porządkiem prawnym, a dopiero później rozpocząć nowy etap swojego życia. W ocenie Sądu jedynie kara łączna 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, a więc o 4 miesiące niższa od ich sumy, będzie adekwatną reakcją na czyny, których się dopuścił i zarazem szansą na zmianę jego postępowania w przyszłości. Choć takie orzeczenie jest bliskie wnioskowanej przez prokuratora pełnej kumulacji i daleka od dochodzonej przez obrońcę pełnej absorpcji, to jest odpowiednia w realiach niniejszej sprawy. W tym miejscu podnieść należy, że takie też, a więc niższe od sumy kar o 4 miesiące, było orzeczenie, które uchylono. Doszło do tego nie z uwagi na rażącą niewspółmierność kary, ale z uwagi na okoliczność, że w międzyczasie uprawomocnił kolejny wyrok dotyczący skazanego (...) i zaistniała potrzeba uwzględnienia wymierzonej w nim kary.

Jednocześnie ustalono, że w pozostałym zakresie wskazane wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu, natomiast podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono czas zatrzymania od dnia (...), godz. 7.20 do dnia 26 czerwca 2014 r., godz. 13.45 w sprawie o sygn. akt (...), od dnia (...) (...) r., godz. 2.10 do dnia (...), godz. 12.15 w sprawie o sygn. akt (...), od dnia (...) (...) r., godz. 15.45 do dnia (...) (...) r., godz. 19.30 w sprawie o sygn. akt (...) i od dnia (...) godz. 23.10 do dnia (...), godz. 18.00 w sprawie o sygn. akt (...) oraz czas odbywania kary od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia (...) r. w sprawie o sygn. akt (...).

Ponadto na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kary orzeczonej wyrokami opisanymi w punktach 1 ((...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...)) i 3 ((...) w (...) (...) z dnia (...) (...) r. w sprawie o sygn. akt (...)).

Dodatkowo Sąd, na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk, zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. (...) kwotę 576 złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za udzieloną skazanemu (...) pomoc prawną z urzędu zarówno w niniejszym postępowaniu, jak i w postępowaniu, które zakończyło się uchylonym wyrokiem. Jest ono zgodne z przepisami w tym zakresie.

Ponadto Sąd, na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwolnił skazanego (...) od kosztów sądowych w całości, które przejął na rachunek Skarbu Państwa, mając na względzie to, iż będąc pozbawiony wolności. Wprawdzie jest (...) (...),(...) i (...).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Bochenek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Morycz
Data wytworzenia informacji: