Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 249/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2016-10-28

Sygn. akt II K 249/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE POLSKIEJ

Dnia 28 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tomasz Morycz

Protokolant: Sekretarz sądowy stażysta Jolanta Frąckiewicz

przy udziale Prokuratora Małgorzaty Komsty

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2016 r.

sprawy K. W.

s. S. i E. zd. J.

ur. (...) w N.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. S. V Wydział Grodzki z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie o sygn. akt V K 215/03, za czyn z art. 226 § 1 kk, popełniony w dniu 15 czerwca 2003 r. za który wymierzono mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; w dniu 31 stycznia 2006 r. S. (...)V Wydział Grodzki wydał w sprawie o sygn. akt V Ko 448/05 postanowienie, w którym zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności; kara została wykonana;

2. S.II Wydział Karny z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II K 347/04, za czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 2 października 2004 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 20 złotych każda; kara została wykonana;

3. S. (...) II Wydział Karny z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 85/04, za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 31 sierpnia 2003 r., za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 18 czerwca 2004 r., za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 5 maja 2014 r. oraz za czyn z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 5 maja 2004 roku, za które wymierzył mu odpowiednio kary o 2 miesięcy pozbawienia wolności, 2 miesięcy pozbawienia wolności, 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

4. S. II Wydział Karny z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 571/08, za trzy czyny z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w nocy 29/30 maja 2008 r. oraz za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 31 maja 2008 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary 1 roku pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku pozbawienia wolności; kara została wykonana;

5. S. z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 184/10, za czyn z art. 160 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 6 października 2009 r. oraz za czyn z art. 178a § 1 kk, popełniony w dniu 24 grudnia 2009 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary odpowiednio 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; kara została wykonana;

6. S. II Wydział Karny z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 197/11, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., popełniony w dniu 15 marca 2011 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz na podstawie art. 71 § 1 kk karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 10 złotych każda;

7. S.w W. IV Wydział Karny z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt IV K 475/14, za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 28 lutego 2014 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

8.S. P. II Wydział Karny z dnia 24 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 428/15, za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 5 kwietnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby;

9.S. (...) II Wydział Karny z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 514/15, za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 24 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 złotych każda;

10.S. (...)II Wydział Karny z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 554/15, za czyn z art. 178 § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 22 września 2015 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

11.S.II Wydział Karny z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 405/15, za czyn z art. 178a § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 29 marca 2015 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

12. S.II Wydział Karny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 594/15, za czyn z art. 190 § 1 kk, popełniony w dniu 19 września 2015 r., za który wymierzono mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

13. S. II Wydział Karny z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 313/16, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 30 października 2015 r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

o r z e k a

I. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 8 (sygn. akt II K 428/15), 10 (sygn. akt II K 554/15), 11 (sygn. akt II K 405/15), 12 (sygn. akt II K 594/15) i 13 (sygn. akt II K 313/16) łączy i na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk, art. 89 § 1a i 1b kk wymierza skazanemu K. W. karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, ustalając że w pozostałym zakresie wskazane wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

II. na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności czas pozbawienia wolności od dnia 17 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r. (sygn. akt II K 405/15), od dnia 22 września 2015 r., godz. 9.20 do dnia 23 września 2015 r., godz. 16.30 (sygn. akt II K 554/15), od dnia 20 września 2015 r., godz. 5.50 do dnia 21 września 2015 r., godz. 11.30 (sygn. akt II K 594/15) i od dnia 30 października 2015 r., godz. 12.40 do dnia 31 października 2015 r., godz. 19.20 (sygn. akt II K 313/16).

III. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 1 (sygn. akt V K 215/03), 2 (sygn. akt II K 347/04), 3 (sygn. akt II K 85/04), 4 (sygn. akt II K 571/08), 5 (sygn. akt II K 184/10), 6 (sygn. akt II K 197/11), 7 (sygn. akt IV K 475/14) i 9 (sygn. akt II K 514/15);

IV. na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. N. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za udzieloną skazanemu pomoc prawną z urzędu;

V. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od kosztów sądowych w całości, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 249/16

UZASADNIENIE

K. W. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1. S.z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie o sygn. akt V K 215/03, za czyn z art. 226 § 1 kk, popełniony w dniu 15 czerwca 2003 r. za który wymierzono mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; w dniu 31 stycznia 2006 r. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim V Wydział Grodzki wydał w sprawie o sygn. akt V Ko 448/05 postanowienie, w którym zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności; kara została wykonana;

2. S.z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II K 347/04, za czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 2 października 2004 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 20 złotych każda; kara została wykonana;

3. S.z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 85/04, za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 31 sierpnia 2003 r., za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 18 czerwca 2004 r., za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 5 maja 2014 r. oraz za czyn z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, popełniony w dniu 5 maja 2004 roku, za które wymierzył mu odpowiednio kary o 2 miesięcy pozbawienia wolności, 2 miesięcy pozbawienia wolności, 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

4. S. z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 571/08, za trzy czyny z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w nocy 29/30 maja 2008 r. oraz za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 31 maja 2008 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary 1 roku pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku pozbawienia wolności; kara została wykonana;

5. S. z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 184/10, za czyn z art. 160 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 6 października 2009 r. oraz za czyn z art. 178a § 1 kk, popełniony w dniu 24 grudnia 2009 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary odpowiednio 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; kara została wykonana;

6. S. II Wydział Karny z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 197/11, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., popełniony w dniu 15 marca 2011 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz na podstawie art. 71 § 1 kk karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych po 10 złotych każda;

7.S.w W. IV Wydział Karny z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt IV K 475/14, za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 28 lutego 2014 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

8. S. (...) II Wydział Karny z dnia 24 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 428/15, za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 5 kwietnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby;

9. S. II Wydział Karny z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 514/15, za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 24 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 złotych każda;

10. S. (...) II Wydział Karny z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 554/15, za czyn z art. 178 § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 22 września 2015 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

11. S. (...)II Wydział Karny z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 405/15, za czyn z art. 178a § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 29 marca 2015 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

12.S. II Wydział Karny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 594/15, za czyn z art. 190 § 1 kk, popełniony w dniu 19 września 2015 r., za który wymierzono mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

13. S. (...) II Wydział Karny z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 313/16, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 30 października 2015 r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

Skazany K. W. ma 32 lata. Ze związku z konkubiną ma jedno dziecko. Posiada wykształcenie podstawowe i nigdy nie miał stałego źródła utrzymania. Zanim został pozbawiony wolności mieszkał z konkubiną i dzieckiem. Utrzymywał się z pracy dorywczej, głównie na złomowisku. Skazany przebywa w warunkach izolacji od dnia 21 kwietnia 2016 r. Jego zachowanie jest przeciętne. Nie był karany dyscyplinarnie i nagradzany regulaminowo. Nie korzystał z przepustek. W stosunku do przełożonych starał się przyjmować postawę regulaminową. Deklaruje przynależność do podkultury przestępczej. Negatywnych zachowań nie przejawia. W grupie współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo, nawiązując zgodne relacje interpersonalne. Nie stosowano wobec niego środków przymusu i nie odnotowano autoagresji. Nie brał udziału w nadzwyczajnych zdarzeniach. Jest zainteresowany podjęciem zatrudnienia i złożył prośbę, która nie została jeszcze rozpatrzona. Wykonuje prace nieodpłatne na rzecz oddziału mieszkalnego. Karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego w systemie programowego oddziaływania. W zajęciach uczestniczy na zasadach ogólnych. Wolny czas spędza głownie w celi mieszkalnej na czytaniu prasy i książek, jak również rozmowach ze współosadzonymi. Kontakt zewnętrzny w formie korespondencji, rozmów telefonicznych i widzeń utrzymuje z żoną. Na temat popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia wypowiada się umiarkowanie krytycznie. Reasumując, w dobrym stopniu wywiązuje się z obowiązków wynikających z kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz porządku wewnętrznego.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie: informacji (k.4-11, 40-44), odpisu wyroku (k.21, 52-53), karty karnej (k.22-24), opinii (k.39-39v) oraz wyroków i postanowień znajdujących się w dołączonych aktach S. (...) w sprawach o sygn. V K 215/03, II K 347/04, II K 85/04, II K 571/08, II K 184/10, II K 197/11, II K 514/15, II K 554/15, II K 405/15, II K 594/15 i II K 313/16, Sądu Rejonowego

dla W. P. w W. w sprawie o sygn. IV K 475/14 i Sądu Rejonowego w Płońsku w sprawie o sygn. II K 428/15.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 kk, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Jak natomiast wynika z § 2, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Natomiast w myśl art. 569 § 1 kpk, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji.

Biorąc pod uwagę, że wyroki opisane w punktach 8, 9, 10, 11, 12 i 13 uprawomocniły się po dniu 1 lipca 2015 r., zastosowano przepisy obowiązujące po tej dacie. Zdaniem Sądu, który rozpatrywał sytuację skazanego K. W. zgodnie dyspozycją art. 4 § 1 kk są one względniejsze od poprzednich, stosowanych do dnia 30 czerwca 2015 r., albowiem wówczas łączeniu podlegały jedynie kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie 1 i 3 (za pierwszy czyn) oraz opisanymi w punkcie 2 i 3 (za drugi, trzeci i czwarty czyn). Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu warunki te spełniają kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 8 (S. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 428/15), 10 (S.z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 554/15), 11 (.II Wydział Karny z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 405/15), 12 (S. II Wydział Karny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 594/15) i 13 (S. (...) II Wydział Karny z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 313/16).

Skazanemu K. W. wymierzono w nich kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 5 miesięcy pozbawienia wolności i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższe kary nie zostały dotąd wykonane, a co za tym idzie podlegały łączeniu. Wprawdzie wykonana nie została także kara 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, orzeczona wyrokiem opisanym w punkcie 6 (S. II Wydział Karny z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 197/11), jednak w ocenie Sądu z uwagi na upływ okresu próby nie podlegała łączeniu.

Jak wynika z treści art. 86 § 1 kk, sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Z kolei w myśl art. 89 § 1b kk, sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Tym samym Sąd mógł mu wymierzyć skazanemu K. W. karę łączną pozbawienia wolności od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych pozbawienia wolności (8 miesięcy) do ich sumy (2 lat i 6 miesięcy). Jak wynika z art. 89 § 1 kk, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu brak podstaw do orzeczenia wobec skazanego K. W. kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zaledwie jedna z pięciu kar została orzeczona z takim dobrodziejstwem i zastosowanie tej instytucji w tym momencie byłoby dla niego zbyt korzystne. Dopuścił się on bowiem przestępstw z art. 244 kk (w dniu 5 kwietnia 2015 r.), dwóch z art. 178 § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (w dniach 29 marca 2015 r. i 22 września 2015 r.), z art. 190 § 1 kk (w dniu 19 września 2015 r.) i z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (w dniu 30 października 2015 r.), a więc za wyjątkiem czynów z art. 178 § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przestępstw różnego rodzaju, które zostały popełnione na przestrzeni 7 miesięcy, które nie pozostają ze sobą w związku i za które musi ponieść odpowiedzialność adekwatną do ich społecznej szkodliwości, której stopień jest znaczny. Co warte podkreślenia, w opinii o skazanym K. W. wskazano, że jego zachowanie jest przeciętne, a na temat popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia wypowiada się umiarkowanie krytycznie. Z powyższego wynika, że nie tylko wcześniej, co chwilę popełniając kolejne przestępstwa skierowane przeciwko różnym dobrom chronionym, ale również później nie zrozumiał naganności swojego postępowania.

Wprawdzie skazany K. W. ma konkubinę i dziecko, z którymi zamieszkiwał przed osadzeniem, uzyskując dochody z pracy dorywczej, jednak zdaniem Sądu powinien najpierw ponieść konsekwencje swojego bezmyślnego postępowania sprzecznego z porządkiem prawnym, a dopiero później rozpocząć nowy etap swojego życia. W ocenie Sądu jedynie kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania będzie adekwatną reakcją na czyny, których się dopuścił i zarazem szansą na zmianę jego postępowania. Taką karą jest kara 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, która choć bliska wnioskowanej przez prokuratora pełnej absorpcji (2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności) i daleka od dochodzonej przez obrońcę pełnej kumulacji (8 miesięcy pozbawienia wolności), to jest odpowiednia w realiach niniejszej sprawy.

Wymierzając ją Sąd miał na względzie przede wszystkim to, że skazany K. W. popełnił dwa czyny z art. 178 § 1 i 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, zaistniałe w dniach 29 marca 2015 r. i 22 września 2015 r., pomiędzy którymi istnieje związek, przede wszystkim przedmiotowo - podmiotowy. Za każdy z nich wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Co zaś się tyczy pozostałych, to dowiodły jedynie tego, że skazany K. W. jest człowiekiem niepoprawnym, łatwo i regularnie wchodzącym w konflikt z prawem, a dotychczasowe oddziaływania resocjalizacyjne, na co wskazuje wielokrotna karalność, która stała się dla niego wręcz sposobem na życie, okazały się bezskuteczne. Z tych względów kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania jest zdaniem Sądu odpowiednia, spełniając cele zarówno prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Orzeczenie jej w niższym wymiarze w sytuacji, gdy cztery z pięciu kar pozbawienia wolności wymierzono bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, byłoby bezzasadne.

Jednocześnie ustalono, że w pozostałym zakresie wskazane wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu, na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono czas pozbawienia wolności od dnia 17 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r. (w sprawie o sygn. akt II K 405/15), od dnia 22 września 2015 r., godz. 9.20 do dnia 23 września 2015 r., godz. 16.30 (w sprawie o sygn. akt II K 554/15), od dnia 20 września 2015 r., godz. 5.50 do dnia 21 września 2015 r., godz. 11.30 (w sprawie o sygn. akt II K 594/15) i od dnia 30 października 2015 r., godz. 12.40 do dnia 31 października 2015 r., godz. 19.20 (w sprawie o sygn. akt II K 313/16).

Ponadto na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kary orzeczonej wyrokami opisanymi w punktach w punktach 1 (sprawa o sygn. akt V K 215/03), 2 (sprawa o sygn. akt II K 347/04), 3 (sprawa o sygn. akt II K 85/04), 4 (sprawa o sygn. akt II K 571/08), 5 (sprawa o sygn. akt II K 184/10), 6 (sprawa o sygn. akt II K 197/11), 7 (sprawa o sygn. akt IV K 475/14) i 9 (sprawa o sygn. akt II K 514/15).

Dodatkowo Sąd, na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk, zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. N. kwotę 120 złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za udzieloną skazanemu K. W. pomoc prawną z urzędu. Powyższe wynika z § 4 ust. 1-3 i § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Ponadto Sąd, na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwolnił skazanego K. W. od kosztów sądowych w całości, które przejął na rachunek Skarbu Państwa, mając na względzie to, iż będąc pozbawiony wolności nie pracuje i nie uzyskuje żadnych dochodów, a przed osadzeniem utrzymywał się z pracy dorywczej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Lewandowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Morycz
Data wytworzenia informacji: