Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 155/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2021-03-25

Sygn. akt II W 155/21

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Zmysłowska-Sołowiej,

po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym,

sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w L.

przeciwko P. B. s. T. i A. zd. N. urodzonemu (...) w L.

obwinionego o to, że:

1.  W dniu 18 lutego 2021 roku około godziny 10.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta na urządzeniu przeciwpożarowym umieścił ogłoszenie naklejkę bez zgody zarządzającego czyniąc tym szkodę na rzecz zarządcy obiektu Komendanta Powiatowego Policji w L. tj. o czyn z art. 63a k.w.

2.  W dniu 18 lutego 2021 roku około godziny 13.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta nie dopełnił obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art. 116§1a k.w. w zw. z RRM z dnia 21.12.2020roku z późniejszymi zmianami;

3.  W miejscu i czasie jak wyżej budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta poprzez krzyki oraz używanie urządzenia nagłaśniającego w postaci megafonu zakłócił spokój i porządek publiczny Komendy Powiatowej Policji w L. tj. o czyn z art.51§1k.w.

4.  W dniu 25 listopada 2020 roku około godziny 10.55-11.30 w msc. L. przy ul. (...) przez Piłsudskiego 41 poprzez używanie megafonu nawoływał społeczeństwo do uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu w dniu 28.11.2020 roku o godz. 13.00 w msc. S. na granicy (...) tj. o czyn z art. 52a k.w.

5.  W dniu 18 lutego 2021 roku około godziny 13.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta nie dopełnił obowiązku przestrzegania nadzoru dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art.116§1a k.w. w zw. z RRM z dnia 21.12.2020roku z późniejszymi zamianami

6.  W miejscu i czasie jak wyżej budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta poprzez krzyki i używanie urządzenia nagłaśniającego w postaci megafonu zakłócił spokój i porządek publiczny Komendy Powiatowej Policji w L. tj. o czyn z art. 51§1k.w.

7.  W dniu 3 lutego 2021 roku w godz. 13.45-16.20 w msc. L. przy ul. (...) w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie oraz w msc. L. przy ul. (...) w budynku KPP L. nie przestrzegał ograniczeń, zakazów, nakazów w czasie ogłoszonej w Polsce epidemii koronawirusa (Covid-19) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 roku (z późniejszymi zmianami z dnia 14.01.2021r. i 29.01.2021w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poprzez nie zakrycie przy pomocy odzieży lub części odzieży lub części odzieży jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 235, 362) ust i nosa oraz stał w odległości mniejszej niż 1,5 m od innych osób tj. za wykroczenie z art.116§1a k.w. w zw. 27 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii w zw. z ustawą z dnia 28.10.2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem C.-19

8.  W dniu 18 stycznia 2021 roku około godziny 12;00 w L. przy ulicy (...) w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie nie dopełnił obowiązku przestrzegania nakazu dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art. 116§1a k.w. w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21.12.2020roku z poźn. zm.

9.  W dniu 18 lutego 2021 roku około godziny 13;50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta działając umyślnie poprzez głośne wypowiadanie się bardzo bliskie zbliżanie z urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk do twarzy interweniującego policjanta, niewykonywanie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji utrudniał przeprowadzenie czynności służbowych tj. o czyn z art. 65a k.w.

10.  W miejscu i czasie jak wyżej wbrew obowiązkowi nie udzielił organowi upoważnionemu z mocy ustawy do legitymowania danych własnej tożsamości tj. o czyn z art. 65§2k.w.

11.  W miejscu i czasie jak wyżej używał słów nieprzyzwoitych tj. o czyn z art. 141 k.w.

12.  W dniu 18 lutego 2021 roku około godz. 08.45 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta poprzez używanie urządzenia nagłaśniającego w postaci megafonu zakłócał spokój i porządek publiczny Komendy Powiatowej Policji w L. tj. o czyn z art. 51§1k.w.

13.  W dniu 18 lutego 2021 roku około 13.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta nie dopełnił obowiązku przestrzegania nakazu dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art.116§1a k.w. w zw. z art. RRM z dnia 21.12.20210 r. z późniejszymi zmianami

Tj. o czyn z art.116§a k.w.

14.  W dniu 18 lutego 2021 roku około godziny 15.10 w L. ul (...) teren przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w L. poprzez rozrzucenie papierów dopuścił do zaśmiecenia miejsca dostępnego dla publiczności tj. o czyn z art. 145 k.w.

15.  W nieustalonym miejscu w okresie od dnia 2 września 2020 roku do dnia 24 września 2020 roku przeprowadził publicznie zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny sądowej na rzecz pani K. M. tj. o czyn z art. 57§1k.w.

przyjął, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości na mocy art. 93 k.p.s.w.

orzeka :

1.  Obwinionego P. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt 1-15 wniosku czynów i za to na podstawie z art. 57§1 k.w. w zw. z art. 9§2k.w. skazuje go i wymierza karę grzywny w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych;

2.  Na podstawie art. 119§1 kpsw obciążyć obwinionego P. B. zryczałtowanymi kosztami postępowania w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych w tym 150 złotych tytułem opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Zmysłowska-Sołowiej
Data wytworzenia informacji: