Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1163/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-02-27

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 24 lutego 2020 r.

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 1163/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Legionowie

24.02.2020 r.

II K 1163/19

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Skazany M. Ż. został prawomocnie skazany wyrokami Sądów:

1. Rejonowego w N. z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. akt II K 61/06 za:

a) przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 11.01.2006 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 291 § 1 k.k., popełnione w dniu 22.10.2005 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

na karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości od dnia 23.08.2006 r. do dnia 6.11.2008 r.,

2. Rejonowego w N. z dnia 17 lutego 2006 r., sygn. akt II K 317/04 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 23.09.2004 r., na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz 60 stawek dziennych grzywny po 15 złotych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2007 r. zamieniono karę grzywny na 30 dni kary zastępczej pozbawienia wolności, skazany odbył karę zastępczą od dnia 9.07.2008 r. do dnia 8.08.2008 r.,

3. Rejonowego dla W. P. z dnia 23.06.2010 r., sygn. akt VIII K 1036/10 za przestępstwo z art. 242 § 2 k.k., popełnione w dniu 6.12.2009 r. na karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, postanowieniem z dnia 21 października 2013 r. zamieniono karę grzywny na 25 dni kary zastępczej pozbawienia wolności,

4. Rejonowego w P. z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt II K 407/10 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 1.04.2010 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 30.08.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.,

5. Rejonowego w N. z dnia 27 maja 2011 r., sygn. akt II K 391/10 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 24.03.2010 r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 30.06.2012 r. do dnia 30.11.2012 r.,

6. wyrokiem łącznym Rejonowego w N. z dnia 13.02.2012 r., sygn. akt II K 545/11, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wskazanych w punktach 4 i 5 oraz orzeczono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 30.08.2011 r. do dnia 30.11.2012 r.,

7. Rejonowego w N. z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II K 312/14 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 22.04.2014 r. do dnia 23.04.2014 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym postanowieniem z dnia 20 grudnia 2016 r. stwierdzono, że czyn stanowi wykroczenie z art. 119 § 1 k.w. i odstąpiono od orzeczenia kary aresztu,

8. Rejonowego w N. z dnia 14 lipca 2014 r., sygn. akt II K 17/14 za przestępstwa:

a) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 15.01.2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 15.01.2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w styczniu 2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

d) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 5.02.2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

e) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 5.02.2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

f) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 7.02.2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

g) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 10.12.2012 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

h) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 28.01.2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

i) z art. 286 § 1 k.k. w. zb. z art. 270 § 1 k.k. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 31.05.2004 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

j) z art. 286 § 1 k.k. w. zb. z art. 270 § 1 k.k. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 4.01.2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 22.09.2015 r. do dnia 22.09.2017 r.,

9. Rejonowego w N. z dnia 3 października 2014 r., sygn. akt II K 265/14 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 14.03.2014 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 22.09.2017 r. do dnia 21.12.2017 r.,

10. wyrokiem łącznym Rejonowego w N. z dnia 3.04.2015 r., sygn. akt II K 768/11, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wskazanych w punktach 1,2 i podpunkt „i” sprawy wymienionej w punkcie 8 oraz orzeczono karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, ponadto połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyroku wskazanym w punkcie 8, poza karą z podpunktu „i” oraz kary wymierzone mu w wyrokach wskazanych w punktach 7 i 9 i orzeczono karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

11. Rejonowego w N. z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt II K 694/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 13.03.2014 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 18.07.2017 r. do dnia 14.01.2018 r.,

12. wyrokiem łącznym Rejonowego w N. z dnia 2.06.2016 r., sygn. akt II K 173/16, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyroku łącznym wskazanym w punkcie 10 oraz karę pozbawienia wolności wymierzoną mu w wyroku wskazanym w punkcie 11 i orzeczono karę łączną 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

13. Rejonowego w N. z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt II K 377/18 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 24.03.2018 r. do 5.05.2018 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbywa w okresie od dnia 3.12.2018 r.,

14. Rejonowego w L. z dnia 25.10.2018 r., sygn. akt II K 881/18 za czyn ciągły z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w okresie od dnia 16.07.2018 r. do dnia 17.07.2018 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

15. Rejonowego w L. z dnia 10.01.2019 r., sygn. akt II K 1217/18 za czyn ciągły z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 3.08.2018 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

16. Rejonowego w T. z dnia 14.03.2019 r., sygn. akt II K 1848/18, za przestępstwo z art. 209 § 1a k.k., popełnione w okresie od dnia 16.01.2018 r. do dnia 24.10.2018 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

17. łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 26 marca 2019 r., sygn. akt II K 8/19, łączącym kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 13,14 i 15, w którym orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

18. Rejonowego w N. z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. akt II K 72/18 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 10.12.2017 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany odbywa kolejne kary pozbawienia wolności od dnia 3 grudnia 2018 r. W warunkach izolacji penitencjarnej zachowuje się poprawnie, przestrzega porządku organizacyjnego, był kilkukrotnie nagradzany, nie był karany dyscyplinarnie. Skazany krytycznie wypowiada się na temat popełnionych przestępstw.

wyrok w sprawie II K 8/19,

wyrok w sprawie II K 72/18

wyrok w sprawie II K 1848/18

Karta karna

Opinia o skazanym

k. 67-68

k.103-104,168

k.83

k. 22-23

k.28-30

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Brak.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyrok w sprawie III K 8/19

wyrok w sprawie II K 72/18

wyrok w sprawie II K 1848/18

Karta karna

Opinia o skazanym

Prawomocne wyroki w sprawach wyżej wymienionych.

Karta karana została sporządzona przez powołaną do tego instytucję.

Opinia o skazanym zostały sporządzone przez uprawnioną osobę, ze wskazaniem konkretnych zachowań skazanego.

Wyżej wymienione dowody nie były kwestionowane przez strony.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Brak

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Legionowie, 2 grudnia 2019 r., sygn. akt II K 1163/19

- 3 miesiące pozbawienia wolności,

- 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z art. 85 § 1 i 2 k.k. w razie gdy sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu orzeka się wobec niego karę łączną. Połączyć można wymierzone i podlegające wykonaniu kary. W niniejszej sprawie zachodzą warunki do połączenia kar 3 miesięcy pozbawienia wolności, wymierzonej skazanemu wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 3.08.2018 r., sygn. akt II K 1848/18, kary łącznej 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 26.03.2019 r., sygn. akt II K 8/19 oraz kary 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzonej skazanemu wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27.04.2018 r., sygn. akt II K 72/16.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k. Sąd orzeka karę łączną w granicach od najwyższej z wymierzonych kar, czyli od 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności do ich sumy, czyli do 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany ma 34 lata, jest rozwodnikiem, ma na utrzymaniu dwoje dzieci, przed osadzeniem pracował dorywczo, był 15 razy karany, w Zakładzie Karnym zachowuje się poprawnie. Przemawia to za uznaniem, że adekwatną karą łączną powinna być kara 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta powinna uzmysłowić skazanemu, że popełnianie czynów karalnych nie jest opłacalne.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Nie orzekano.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

Skazany odbył pozostałe kary i nie zachodzą przesłanki do ich połączenia.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV.

V.

Obrońca z urzędu wykonała swoje obowiązki, a nie uzyskała stosownego wynagrodzenia.

Skazany odbywa kary izolacyjne, których koniec przypada za około półtorej roku. Nie ma pracy i majątku, z którego można byłoby wyegzekwować zwrot kosztów sądowych.

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji: