Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1163/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-02-24

Sygn. akt II K 1163/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak

Protokolant: Kinga Grzywacz

przy udziale Prokurator Małgorzaty Horoszko-Chojnackiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.02.2020 r.

sprawy przeciwko

M. Ż. urodz. (...) w N.

synowi Z. i R. z d. T.

skazanego prawomocnie wyrokami Sądów:

1. Rejonowego w N. z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. akt II K 61/06 za:

a) przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 11.01.2006 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

b) przestępstwo z art. 291 § 1 k.k., popełnione w dniu 22.10.2005 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

na karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości od dnia 23.08.2006 r. do dnia 6.11.2008 r.,

2. Rejonowego w N. z dnia 17 lutego 2006 r., sygn. akt II K 317/04 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 23.09.2004 r., na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności oraz 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 15 (piętnaście) złotych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2007 r. zamieniono karę grzywny na 30 (trzydzieści) dni kary zastępczej pozbawienia wolności, skazany odbył karę zastępczą od dnia 9.07.2008 r. do dnia 8.08.2008 r.,

3. Rejonowego dla W. P. z dnia 23.06.2010 r., sygn. akt VIII K 1036/10 za przestępstwo z art. 242 § 2 k.k., popełnione w dniu 6.12.2009 r. na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych, postanowieniem z dnia 21 października 2013 r. zamieniono karę grzywny na 25 (dwadzieścia pięć) dni kary zastępczej pozbawienia wolności,

4. Rejonowego w P. z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt II K 407/10 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 1.04.2010 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 30.08.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.,

5. Rejonowego w N. z dnia 27 maja 2011 r., sygn. akt II K 391/10 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 24.03.2010 r., na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 30.06.2012 r. do dnia 30.11.2012 r.,

6. wyrokiem łącznym Rejonowego w N. z dnia 13.02.2012 r., sygn. akt II K 545/11, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wskazanych w punktach 4 i 5 oraz orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 30.08.2011 r. do dnia 30.11.2012 r.,

7. Rejonowego w N. z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II K 312/14 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 22.04.2014 r. do dnia 23.04.2014 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym postanowieniem z dnia 20 grudnia 2016 r. stwierdzono, że czyn stanowi wykroczenie z art. 119 § 1 k.w. i odstąpiono od orzeczenia kary aresztu,

8. Rejonowego w N. z dnia 14 lipca 2014 r., sygn. akt II K 17/14 za przestępstwa:

a) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 15.01.2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 15.01.2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

c) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w styczniu 2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

d) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 5.02.2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

e) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 5.02.2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

f) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 7.02.2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

g) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 10.12.2012 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

h) z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 28.01.2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

i) z art. 286 § 1 k.k. w. zb. z art. 270 § 1 k.k. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 31.05.2004 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

j) z art. 286 § 1 k.k. w. zb. z art. 270 § 1 k.k. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 4.01.2013 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 22.09.2015 r. do dnia 22.09.2017 r.,

9. Rejonowego w N. z dnia 3 października 2014 r., sygn. akt II K 265/14 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 14.03.2014 r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 22.09.2017 r. do dnia 21.12.2017 r.,

10. wyrokiem łącznym Rejonowego w N. z dnia 3.04.2015 r., sygn. akt II K 768/11, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wskazanych w punktach 1,2 i podpunkt „i” sprawy wymienionej w punkcie 8 oraz orzeczono karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, ponadto połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyroku wskazanym w punkcie 8, poza karą z podpunktu „i” oraz kary wymierzone mu w wyrokach wskazanych w punktach 7 i 9 i orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

11. Rejonowego w N. z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt II K 694/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 13.03.2014 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 18.07.2017 r. do dnia 14.01.2018 r.,

12. wyrokiem łącznym Rejonowego w N. z dnia 2.06.2016 r., sygn. akt II K 173/16, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyroku łącznym wskazanym w punkcie 10 oraz karę pozbawienia wolności wymierzoną mu w wyroku wskazanym w punkcie 11 i orzeczono karę łączną 6 (sześciu) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

13. Rejonowego w N. z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt II K 377/18 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 24.03.2018 r. do 5.05.2018 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbywa w okresie od dnia 3.12.2018 r.,

14. Rejonowego w L. z dnia 25.10.2018 r., sygn. akt II K 881/18 za czyn ciągły z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w okresie od dnia 16.07.2018 r. do dnia 17.07.2018 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

15. Rejonowego w L. z dnia 10.01.2019 r., sygn. akt II K 1217/18 za czyn ciągły z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 3.08.2018 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

16. Rejonowego w T. z dnia 14.03.2019 r., sygn. akt II K 1848/18, za przestępstwo z art. 209 § 1a k.k., popełnione w okresie od dnia 16.01.2018 r. do dnia 24.10.2018 r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

17. łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 26 marca 2019 r., sygn. akt II K 8/19, łączącym kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 13,14 i 15, w którym orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

18. Rejonowego w N. z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. akt II K 72/18 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 10.12.2017 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

orzeka

I. Na mocy art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 16 i 18 oraz karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wobec skazanego w wyroku wymienionym w punkcie 17 łączy i orzeka karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie I wyroku zalicza okres pozbawienia skazanego wolności w okresach:

- w dniu 11.05.2018 r. od godziny 7:45 do godziny 21:00,

- w dniu 23.07.2018 r. od godziny 15:30 do godziny 21:35,

- od dnia 3.12.2018 r.

III. Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umarza postępowanie w części połączenia innych kar.

IV. Na podstawie art. 619 § 1 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 147 (sto czterdzieści siedem) złotych i 60 (sześćdziesiąt) groszy tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

V. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejmuje je na rzecz Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji: