Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1078/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2021-01-12

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 1078/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

1.wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15.02.2013 r., sygn. akt II K 1403/12, za przestępstwo z art. 226 § 1 k.k., popełnione w dniu 21.11.2012 r., na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od dnia 21.11.2012 r. do 22.11.2012 r., a postanowieniem z dnia 22.01.2014 r. zamieniono ją na karę zastępczą 23 (dwudziestu trzech) dni pozbawienia wolności, która skazany odbył w okresie od 24.09.2014 r. do dnia 15.10.2014r.;

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 8.04.2014 r., sygn. akt II K 1051/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 26.11.2012 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 3 (trzech) lat próby, postanowieniem z dnia 18.05.2016 r., sygn. akt II Ko 930/16 Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie tej kary;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 12.05.2014 r., sygn. akt II K 265/13, za przestępstwa: z art. 278 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 1.11.2012 r. do 2.11.2012 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych; z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 29.12.2012 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych; na kary łączne10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat próby, a postanowieniem z dnia 8.04.2016 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 26.02.2016 r., sygn. akt II K 1021/15, za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k., popełnione w dniu 26.09.2015 r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

5. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt II K 779/16, w którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wskazanych w punktach 2, 3a, 3b i 4 i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 31.08.2016 r. do dnia 27.02.2018 r.;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt II K 223/19, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., popełnione w dniu 22.09.2018 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat, z zaliczeniem okresu zatrzymania od dnia 22.09.2018 r. godz. 5.05 do dnia 22.09.2018 r. godz. 6.49, skazany odbył karę w okresie od dnia 5.09.2019 r. godz. 11.00 do dnia 05.03.2020 r. godz. 11.00;

7. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 6 maja 2019 r., sygn. akt II K 249/19, za przestępstwa: z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 21.01.2019 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 281 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 23.01.2019 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; z art. 190 § 1 k.k., popełnione w dniu 23.01.2019 r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

8. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 240/19 za 2 przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 stycznia 2019 r. na kary po 2 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności;

9. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 1320/19 za przestępstwo art. 158§1k.k. w zw. z art. 157§2k.k. w zw. z art. 11§2k.k., popełnione w dniu 4 sierpnia 2019 r., na karę 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Postanowieniem z dnia 02.11.2020 roku Sąd Rejonowy w Legionowie zawiesił wykonanie kary ograniczenia wolności albowiem skazany przebywa w zakładzie karnym.

10. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt IIK 797/17 za przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 22 marca 2016 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

11. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11.08.2020 r., sygn. akt II K 323/20 połączono kary ze spraw o sygn. II 233/19 i II K 249/19 i wymierzono karę łączną 2 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono okresy pozbawienia w sprawie: od dnia 22.09.2018 r. godz. 5.05 do dnia 22.09.2018 r. godz. 6.49, od dnia 5.09.2019 r. godz. 11.00 do dnia 2.03.2020 r. godz. 11. 00 i od dnia 2.03.2020 r. godz. 11.00.

1.15.2.2013  r;

2.  8.04.2014 r.;

3.  12.05.2014 r.;

4.  26.02.2016 r.;

5.  21.12. 2016 r.;

6.  10.07.2019 r.;

7.  06.05. 2019 r.;

8.  16.06.2020 r.;

9.  25.06.2020 r.;

10.  28 .02. 2019 r.;

11.  11.08.2020 r.,

1.  sygn. akt II K 1403/12;

2.  sygn. akt II K 1051/13;

3.  sygn. akt II K 265/13;

4.  sygn. akt II K 1021/15;

5.  sygn. akt II K 779/16;

6.  sygn. akt II K 223/19;

7.  sygn. akt II K 249/19;

8.  sygn. ak II K 240/19;

9.  sygn. akt II K 1320/19;

10.  sygn. akt IIK 797/17;

11.  sygn. akt II K 323/20

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

K. T. był skazany;

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15.02.2013 r., sygn. akt II K 1403/12, za przestępstwo z art. 226 § 1 k.k., popełnione w dniu 21.11.2012 r., na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od dnia 21.11.2012 r. do 22.11.2012 r., a postanowieniem z dnia 22.01.2014 r. zamieniono ją na karę zastępczą 23 (dwudziestu trzech) dni pozbawienia wolności, która skazany odbył w okresie od 24.09.2014 r. do dnia 15.10.2014r.;

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 8.04.2014 r., sygn. akt II K 1051/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 26.11.2012 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 3 (trzech) lat próby, postanowieniem z dnia 18.05.2016 r., sygn. akt II Ko 930/16 Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie tej kary;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 12.05.2014 r., sygn. akt II K 265/13, za przestępstwa: z art. 278 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 1.11.2012 r. do 2.11.2012 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych; z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 29.12.2012 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych; na kary łączne10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat próby, a postanowieniem z dnia 8.04.2016 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 26.02.2016 r., sygn. akt II K 1021/15, za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k., popełnione w dniu 26.09.2015 r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

5. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt II K 779/16, w którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wskazanych w punktach 2, 3a, 3b i 4 i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 31.08.2016 r. do dnia 27.02.2018 r.;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt II K 223/19, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., popełnione w dniu 22.09.2018 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat, z zaliczeniem okresu zatrzymania od dnia 22.09.2018 r. godz. 5.05 do dnia 22.09.2018 r. godz. 6.49, skazany odbył karę w okresie od dnia 5.09.2019 r. godz. 11.00 do dnia 05.03.2020 r. godz. 11.00;

7. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 6 maja 2019 r., sygn. akt II K 249/19, za przestępstwa: z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 21.01.2019 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; z art. 281 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 23.01.2019 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; z art. 190 § 1 k.k., popełnione w dniu 23.01.2019 r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

8. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 240/19 za 2 przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 stycznia 2019 r. na kary po 2 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności;

9. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 1320/19 za przestępstwo art. 158§1k.k. w zw. z art. 157§2k.k. w zw. z art. 11§2k.k., popełnione w dniu 4 sierpnia 2019 r., na karę 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Postanowieniem z dnia 02.11.2020 roku Sąd Rejonowy w Legionowie zawiesił wykonanie kary ograniczenia wolności albowiem skazany przebywa w zakładzie karnym.

10. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt 797/17 za przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 22 marca 2016 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

11. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11.08.2020 r., sygn. akt II K 323/20 połączono kary ze spraw o sygn. II 233/19 i II K 249/19 i wymierzono karę łączną 2 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono okresy pozbawienia w sprawie: od dnia 22.09.2018 r. godz. 5.05 do dnia 22.09.2018 r. godz. 6.49, od dnia 5.09.2019 r. godz. 11.00 do dnia 2.03.2020 r. godz. 11. 00 i od dnia 2.03.2020 r. godz. 11.00.

-KRK k. 11,

-opinia o skazanym k. 23;

-wyrok łączny SR w Legionowie sygn. akt II K 323/20 k. 12-13;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 1320/19 k. 114-115 w/w akt;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 240/19 k. 124 w/w akt;

- wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 797/17 k. 233 w/w akt;

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- KRK k. 11,

-opinia o skazanym k. 23;

-wyrok łączny SR w Legionowie sygn. akt II K 323/20 k. 12-13;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 1320/19 k. 114-115 w/w akt;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 240/19 k. 124 w/w akt;

- wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 797/17 k. 233 w/w akt;

Dowody z dokumentów są wiarygodne jasne i logiczne. Zostały sporządzone przez powołane do tego organy, a żadna ze stron nie zaprzeczyła ich prawdziwości i autentyczności

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

wyrok łączny Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11.08.2020 r., sygn. akt II K 323/20

W wyroku łącznym Sąd połączył skazanemu kary ze spraw o sygn. II 233/19 i II K 249/19 i wymierzył karę łączną 2 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczył okresy pozbawienia w sprawie: od dnia 22.09.2018 r. godz. 5.05 do dnia 22.09.2018 r. godz. 6.49, od dnia 5.09.2019 r. godz. 11.00 do dnia 2.03.2020 r. godz. 11. 00 i od dnia 2.03.2020 r. godz. 11.00.

2.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 1320/19

Kara za przestępstwo art. 158§1k.k. w zw. z art. 157§2k.k. w zw. z art. 11§2k.k. w wymiarze 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Postanowieniem z dnia 02.11.2020 roku Sąd Rejonowy w Legionowie zawiesił wykonanie orzeczonej kary ograniczenia wolności albowiem aktualnie skazany przebywa w zakładzie karnym.;

3.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 240/19;

Kary za 2 przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. po 2 miesiące pozbawienia wolności i kara łączna 3 miesięcy pozbawienia wolności;

4.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt 797/17

Kara za przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z dyspozycją art. 85 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Wydanie wyroku łącznego ma na celu połączenie kar wydanych przez różne Sądy w sytuacji polegającej na tym, że sprawy mogły być rozpoznawane w jednym postępowaniu przez jeden Sąd i aby po wymierzeniu kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa, można było orzec jedną karę łączną. Instytucja wyroku łącznego jest zatem wprowadzona w interesie sprawców, którzy popełnili dwa lub więcej przestępstwa, za które z różnych powodów m.in. wobec popełnienia ich na terenie właściwości różnych Sądów, sprawy zostały rozpoznane w różnych postępowaniach.

W przedmiotowej sprawie wniosek o wydanie wyroku łącznego złożył Kierownik Sekcji Wykonawczej tut. Sądu albowiem wyrokiem łącznym sygn. akt II K 323/20 z dnia 11.08.2020 roku nie objęto wszystkich wyroków skazujących K. T. w tym wyroków Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 240/19, II K 1320/19, II K 797/17, które podlegały wykonaniu i łączeniu z karami orzeczonymi wyrokami sygn. akt II K 223/19 oraz sygn. akt II K 249/19. Analizując podstawy wydania wyroku łącznego Sąd kierował się dyspozycją art. 86 k.k. w zw. z art. 4§1k.k. zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu jako względniejszego wobec skazanego, która stanowi, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Treść art. 85 k.k. stanowi, iż jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie z dyspozycją art. 87§1k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Mając powyższe na uwadze Sąd połączył wymierzone wyrokiem sygn. akt II K 1320/19 karę 2 lat ograniczenia wolności z pozostałymi karami pozbawiania wolności.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 87§1k.k. w zw. z art. 4§1k.k. połączy kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami opisanymi w punktach 8,9,10 i 11 wyroku i wymierzył wobec skazanego K. T. karę łączną 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu przepisy dotychczas obowiązujące w zakresie wyroku łącznego i łączenia kar jako względniejsze od nowych wprowadzonych w dniu 24.06.2020roku, w ocenie Sądu na podstawie art.4§1k.k. miały zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Z analizy przedstawionego w wyroku łącznym chronologicznego zestawienia wydanych wobec skazanego wyroków wynika, że połączeniu w przedmiotowej sprawie podlegają kary orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 8,9,10 i 11. Suma kar obejmująca wskazane wyroki wynosi 5 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wymierzając karę łączną 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności orzekł ją w dolnej granicy kary łącznej, stosując zasadę częściowej absorpcji. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszne i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej jest orzeczenie wobec K. T. kary 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Wskazać należy, że Sąd orzekł karę łączną niższą o 3 miesiące od sumy kar, podlegających łączeniu w tym postepowaniu. Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary z zastosowaniem zasady kumulacji w sprawie kar przemawiały niewątpliwie ilość popełnionych dotychczas przez K. T. przestępstw i jego niepoprawność. Sąd uwzględnił również okoliczności łagodzące, przemawiające za zastosowaniem zasady absorpcji kar tj. poprawne zachowanie w ZK i poprawną opinię skazanego w okresie odbywania kary. Sąd na podstawie art. art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie 1 zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności z poszczególnych spraw tj. od dnia 22.09.2018 roku do dnia 22.09.2018 roku, od dnia 05.09.2019 roku do dnia 09.07.2020roku , od dnia 27.02.2019 roku do dnia 06.05.2019 roku , od dnia 22.09.2018 roku do dnia 22.09.2018 roku, od dnia 09.07.2020 roku do dnia 07.10.2020roku

.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

W pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w ocenie Sądu należało na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i zwolnił skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową .

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Zmysłowska-Sołowiej
Data wytworzenia informacji: