Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 955/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2018-05-28

Sygn. akt II K 955/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Bożena Oblińska

w obecności oskarżyciela : Prokuratora Ewy Urman - Brzosko

po rozpoznaniu dnia 28 maja 2018 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

K. Z. , s. G. i J. z d. K. , ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że :

W dniu 03 września 2017 r. w miejscowości J. ul. (...) , woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny w postaci motoroweru marki (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości i posiadając 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pomimo orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w sprawie VI Ka 148/16 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat

to jest o czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k.

1.  Oskarżonego K. Z. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego że w dniu 03 września 2017 r. w miejscowości J. ul. (...) , woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny w postaci motoroweru marki (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości i posiadając I badanie 0,39 mg/l , II badanie 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pomimo orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat to jest popełnienie czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 i 4 k.k. skazuje , zaś na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności ;

2.  Na podstawie art. 42  3 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. Z. dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

3.  Na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego K. Z. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10000 ( dziesięciu tysięcy ) złotych;

4.  Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adwokata J. Ł. kwotę 516,60 zł ( pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem nie opłaconej przez oskarżonego K. Z. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu;

5.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego K. Z. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 955/17

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 03 września 2017 roku około godziny 16.55. w miejscowości J. , woj. (...) na ul. (...) funkcjonariusze policji z (...) w L. mł. asp. T. G. i sierż. szt. T. M. zatrzymali do kontroli drogowej pojazd mechaniczny motorower marki (...) o nr rej. (...) . Pojazd ten poruszał się po ul. (...) z kierunku ul. (...) .

W trakcie kontroli drogowej zatrzymanego pojazdu ustalono , iż pojazd prowadził oskarżony K. Z. od którego wyczuwalna była woń alkoholu . Po sprawdzeniu w bazie KSIP okazało się iż oskarżony K. Z. posiada czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym .

Oskarżony K. Z. został przebadany urządzeniem kontrolno-pomiarowym A.-Sensor , który posiadał aktualne w chwili wykonywania badania świadectwo wzorcowania ( k. 3) i miał w pierwszej próbie wykonanej w dniu 03 września 2017 r. o godzinie 16:56 stężenie 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , w drugiej próbie wykonanej w dniu 03 września 2017 r. o godzinie 17:11 stężenie 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ( k. 2 ) .

A. którym wykonano badania , zaopatrzony były w aktualne w chwili badania świadectwa wzorcowania ( k. 3 ) .

Oskarżony K. Z. został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 za czyn z art. 177 § 2 k.k. którym orzeczono środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat ( k. 19-22) . Środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczony w/w wyrokami obowiązuje od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 18 maja 2020 r. ( k. 30 ) .

K. Z. ma ukończone 32 lat, jest kawalerem , ma na utrzymaniu 1 dziecko , obecnie odbywa karę pozbawienia wolności , nie leczy się odwykowo , leczy psychiatrycznie . Jednak z opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej przez biegłych lekarzy psychiatrów w dniu 23 października 2017 r. ( 48-51 ) i w dniu 04 grudnia 2017 r. ( k. 52- 53 ) w sprawie II K 269/18 ( PR 2 Ds. 532.2017 ) obejmującej okres objęty zarzutem w niniejszej sprawie wynika iż u oskarżonego K. Z. nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego . Rozpoznano u niego organiczne zaburzenia osobowości , szkodliwe używanie kanabinoli oraz zależenie od alkoholu . Stan psychiczny oskarżonego K. Z. w czasie zarzucanych mu czynów nie znosił ani nie ograniczał w stopniu znacznym zdolności do rozpoznawania znaczenia zarzucanych mu czynów ani zdolności do pokierowania swoim postępowaniem. Stan psychiczny K. Z. stwierdzony podczas badania sądowo-psychiatrycznego pozwala na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny .

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów, częściowo wyjaśnień oskarżonego K. Z. ( k. 27 i k. 66 - 67 ) , zeznań świadka : T. M. ( k. 23 i k. 67-68 ) oraz dokumentów w postaci : notatki urzędowej ( k. 1 , k. 10, k. 30 ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego ( k. 2 i k. 5 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 3-4 , k. 6 ) , pokwitowania ( k. 7 ) , karty karnej ( k. 15-16, k. 63-64 ) , odpisu wyroku Sadu Rejonowego w Legionowie ( k. 19-20 ) , odpisu wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie ( k. 21-22 ) , stwierdzenia tożsamości ( k. 28 ) , danych osobo poznawczych ( k. 29 ) , opinii sądowo- psychiatrycznych ( k. 48-53 ) .

K. Z. stanął pod zarzutami , iż : w dniu 03 września 2017 r. w miejscowości J. ul. (...) , woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny w postaci motoroweru marki (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości i posiadając 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pomimo orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w sprawie VI Ka 148/16 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. .

Oskarżony K. Z. w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie przed Sądem przyznał się do popełnienia zrzucanego mu czynu ( k. 27 i k. 66 - 67 ) . Oskarżony K. Z. w postępowaniu przygotowawczym odmówił składania wyjaśnień ( k. 27 ) . Natomiast na rozprawie przed Sądem oskarżony K. Z. wyjaśnił iż w dniu 03 września 2017 r. jechał motorowerem będąc w stanie nietrzeźwości wiedząc o wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, gdzie był orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, nie wiedział, jednak że ten zakaz dotyczy też motorowerów. Oskarżony K. Z. stwierdził jednak iż wie że motorower którym jechałem to był pojazd mechaniczny. Oskarżony K. Z. stwierdził ponadto iż ze Starostwa Powiatowego w N. otrzymałem pismo, że zakaz dotyczy tylko kat. B. W swoich dalszych wyjaśnieniach oskarżony K. Z. wskazał iż wcześniej dwa razy złamał ten zakaz jadąc samochodem i wtedy po zatrzymaniu policjant z N. poinformowali go żebym sobie zakupił motorower. Następnie oskarżony K. Z. stwierdził iż treść tego wyroku zrozumiałem tak, że mam zabrane prawo jazdy kat. B, gdyż tylko takie prawo jazdy miał . Gdybym wiedział, że zakaz dotyczący też motorowerów to bym nie jeździł motorowerem. Następnie oskarżony K. Z. przyznał iż ostatnim wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim został skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości motorowerem ( k. 66-67 ) .

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego K. Z. w części której stwierdził iż przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wskazał iż w dniu 03 września 2017 r. będąc z stanie nietrzeźwości kierował motorowerem wiedząc o wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, gdzie był orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych . Na wiarę zasługuje również ta część wyjaśnień oskarżonego K. Z. w której stwierdził iż miał świadomość iż motorower którym kierował to pojazd mechaniczny oraz że wcześniej został dwukrotnie skazany za czyn z art. 244 k.k. za jazdę samochodem mimo obowiązywania środka karnego – zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonym tym wyrokiem oraz że został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. za jazdę tym motorowerem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego w/w wyrokiem Sądu Okręgowego . W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego K. Z. są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z zeznaniami świadków: T. M. ( k. 23 i k. 67-68 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę oraz dokumentami w postaci : notatki urzędowej ( k. 1 , k. 10, k. 30 ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno- pomiarowego ( k. 2 i k. 5 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 3-4 , k. 6 ) , pokwitowania ( k. 7 ) , karty karnej ( k. 15-16, k. 63-64 ) , odpisu wyroku Sadu Rejonowego w Legionowie ( k. 19-20 ) i odpisu wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie ( k. 21-22 ).

Sąd nie dał wiary pozostałej części wyjaśnień oskarżonego K. Z. zwłaszcza odnośnie faktu iż nie miał świadomości iż orzeczony tym wyrokiem Sądu Okręgowego środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym dotyczy również motorowerów oraz ze został poinformowany przez policjantów z N., którzy zatrzymywali go gdy jechał samochodem mimo orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym , iż może jeździć motorowerem . Na wiarę nie zasługuje również ta część wyjaśnień oskarżonego K. Z. w której stwierdził iż stwierdził iż ze Starostwa Powiatowego w N. otrzymałem pismo, że zakaz dotyczy tylko kat. B . Przedstawiona przez oskarżonego K. Z. w jego wyjaśnieniach na rozprawie przed Sądem wersja wydarzeń stanowi przyjętą przez oskarżonego linię obrony która ma na celu pomniejszenie swojej odpowiedzialności za popełniony czyn , która nie znalazła jednak potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Na wstępnie należy podnieść iż oskarżony w swoich wyjaśnieniach stwierdził iż znał treść wyroku Sądu Okręgowego odnośnie orzeczenia wobec niego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat oraz że wie że motorower którym kierował to pojazd mechaniczny . Należy stwierdzić iż orzeczony tym wyrokiem środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat obowiązywał od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 18 maja 2020 r. ( k. 30 ). Przed zatrzymaniem w dniu 03 września 2017 r. oskarżony K. Z. 2 raz popełnił czyn z art. 244 k.k. naruszając ten zakaz . Twierdzenie oskarżonego K. Z. iż nie miał świadomości iż ten zakaz dotyczy również motorowerów jest nielogiczne i wewnętrznie sprzeczne . Oskarżony K. Z. przyznał bowiem w swoich wyjaśnieniach iż doskonale wiedział iż obowiązuje go ten środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat oraz że motorower którym się poruszał to pojazd mechaniczny . Tym samy twierdzenia oskarżonego K. Z. iż nie miał świadomości iż zakaz ten dotyczy również motoroweru jako pojazdu mechanicznego są nielogiczne i nieprawdziwe . Ponadto z wyjaśnień oskarżonego K. Z. wynika wprost iż podejmował wszelkie działania by nie stosować się do tego zakazu ( był 2 krotnie skazany za czyn z art. 244 k.k. w okresie jego obowiązywania - k. 63-64 ) i podejmował działania by ominąć ten zakaz . Świadczy to o lekceważącym podejściu oskarżonego K. Z. do orzeczonego wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat obowiązującego od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 18 maja 2020 r. ( k. 30 ). Należy ponadto wskazać iż z zapisu z KSIP wynikało oskarżony K. Z. posiada czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Tym samym żaden policjant nie mógł stwierdzić po zapoznaniu się za zapisem w KSIP iż oskarżony K. Z. może kierować motorowerami . Fakt ten wynika wprost z zeznań świadka T. M. ( k. 67-68) . Ponadto z notatki urzędowej ( k. 30 ) wynika wprost iż decyzją Starosty Powiatowego w N. cofnięto oskarżonemu K. Z. prawo jazdy kat. B . Tym samym twierdzenia oskarżonego K. Z. iż ze Starostwa Powiatowego w N. otrzymał pismo, że zakaz dotyczy tylko kat. B są nieprawdziwe , gdyż starosta nie mógł swoją decyzją zmienić rodzaju środka karnego orzeczonego wyrokiem sądu ograniczając go tylko do zakazu prowadzenia pojazdów kat. B . Należy ponownie stwierdzić iż oskarżony K. Z. przyznał się do popełnienia tego czynu i w swoich wyjaśnieniach przyznał iż miał świadomość przed tym jak został zatrzymany w dniu 03 września 2017 r. iż wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 orzeczono wobec niego środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat obowiązujący od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 18 maja 2020 r. oraz że motorower którym jechał to pojazd mechaniczny . Podnieść należy iż z wyjaśnień oskarżonego K. Z. wynika wprost jego lekceważące podejście do przestrzegania tego zakazu orzeczonego wyrokiem sądu i podejmowania działań mających na celu ominiecie tego zakazu i w dalszym ciągu prowadzeniu pojazdów mechanicznych . Należy wskazać iż wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 oskarżony K. Z. został skazany za czyn z art. 177 § 2 k.k. i orzeczono wobec niego środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat miał na celu wyeliminowanie zagrożenia przez okres jego obowiązywania jakie stanowi oskarżonego K. Z. dla innych uczestników ruchu .

Wyżej wskazane fakty dyskwalifikują prawdziwość wyjaśnień oskarżonego K. Z. w zakresie jakim Sąd nie dał im wiary .

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka T. M. jako jasnym dokładnym , spójnym i logicznym. Fakt, że wymieniony wyżej świadek precyzyjnie określa zakres swojej wiedzy na temat zdarzeń, w zakresie których Sąd dał wiarę zeznaniom tego świadka , świadczy zdaniem Sądu o braku skłonności do konfabulacji i dążeniu do rzetelnego przedstawienia przebiegu wydarzeń. Zeznania świadka są jasne , dokładne i korespondują z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie. Z zeznań świadka T. M. funkcjonariusza (...) w L. wynika w dniu 03 września 2017 r. pełnił służbę wraz z mł. asp. T. G. w dyspozycji oficera dyżurnego KPP w L. . W dniu 03 września 2017 r. ok. godz. 16.55. w miejscowości J. na ul. (...) zatrzymali do kontroli drogowej motorower marki (...) o nr rej. (...) jadący z kierunku ul. (...) . Kierującym tym pojazdem okazał się być oskarżony K. Z. od którego wyczuwalna była woń alkoholu . Po sprawdzeniu w bazie KSIP okazało się iż oskarżony K. Z. posiada czynny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi . Oskarżony K. Z. został również przebadany urządzeniem A. z wynikiem pozytywnym. Następnie oskarżony K. Z. został przebadany urządzeniem A. – I badanie 0,39 mg/l, II badanie 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu . Oskarżony K. Z. został następnie przewieziony do KP w W. i przebadany na urządzeniu Alkometr z wynikiem I badanie 0,31mg/l , II badanie 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu . Ponadto z zeznań świadka T. M. wynika iż policjant dokonujący wcześniejszej kontroli po zapoznaniu się z zapisem z KSIP iż oskarżony K. Z. posiada czynny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi nie mógł poinformować oskarżonego że ten może kierować motorowerami ( k. 23 i k. 67-68 ) .

Sąd dał pełną wiarę opinii sądowo psychiatrycznej sporządzonej 23 października 2017 r. ( 48-51 ) i w dniu 04 grudnia 2017 r. ( k. 52-53 ) w sprawie II K 269/18 ( PR 2 Ds. 532.2017 ) obejmujących okres objęty zarzutem w niniejszej sprawie jako jasnym , dokładnym i fachowym . Z opinii sądowo psychiatrycznych sporządzonej przez biegłych lekarzy wynika iż u oskarżonego K. Z. nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego . Rozpoznano u niego organiczne zaburzenia osobowości , szkodliwe używanie kanabinoli oraz zależenie od alkoholu . Stan psychiczny oskarżonego K. Z. w czasie zarzucanych mu czynów nie znosił ani nie ograniczał w stopniu znacznym zdolności do rozpoznawania znaczenia zarzucanych mu czynów ani zdolności do pokierowania swoim postępowaniem. Stan psychiczny K. Z. stwierdzony podczas badania sądowo-psychiatrycznego pozwala na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny .

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , w szczególności protokołowi badania Alko-Sensorem , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Oskarżony K. Z. w ramach zarzucanego mu czynu został uznany za winnego tego że w dniu 03 września 2017 r. w miejscowości J. ul. (...) , woj. (...) prowadził pojazd mechaniczny w postaci motoroweru marki (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości i posiadając I badanie 0,39 mg/l , II badanie 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu pomimo orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat to jest popełnienie czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k..

Przepis art. 178 a § 1 k.k. stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 k.k. wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Natomiast przepis art. 178a § 4 k.k. stanowi, że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przepisie art. 178a § 4 k.k. ustawodawca wprowadza nowy typ kwalifikowany, poprzez wskazanie trzech alternatywnie określonych znamion kwalifikujących. Pierwsze z nich stanowi przypadek recydywy ogólnej jednorodnej - znamieniem wpływającym na zwiększenie zagrożenia karą jest uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., niezależnie od tego, na jaką karę sprawca został skazany, czy była to kara bezwzględna, a jeśli tak - jaką część kary skazany odbył. Ustawodawca nie podaje tu żadnych terminów, a zatem należy przyjąć, iż sprawca czynu z art. 178a § 4 k.k. będzie ponosił taką zaostrzoną odpowiedzialność do momentu zatarcia poprzedniego skazania. Drugim znamieniem przewidzianym przez ustawodawcę jest popełnienie jednego z trzech przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub takiego przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jest to rodzaj recydywy ogólnej niejednorodnej. Kolejnym znamieniem jest popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Z brzmienia tego przepisu należy przyjąć, iż nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. sprawca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem wykroczenia. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów przewidziane w art. 42 k.k.. może nastąpić tylko w razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W pewnym zakresie może wystąpić zbieg dwóch znamion kwalifikujących (jeżeli sprawca został prawomocnie skazany za przestępstwo wskazane w art. 178a § 4 k.k. i został wobec niego zastosowany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów) ( za Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik komentarz do art. 178a kodeksu karnego )

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane w art. 178 a § 1 i 4 k.k. przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony K. Z. poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem w dniu 03 września 2017 roku - pojazd mechanicznym motorowerem marki (...) o nr rej. (...) . Fakt ten wynika wprost z wyjaśnień oskarżonego K. Z. ( k. 27 i k. 66 - 67 ) i zeznań świadka T. M. ( k. 23 i k. 67-68 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę oraz dokumentów w postaci : notatki urzędowej ( k. 1 , k. 10, k. 30 ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno- pomiarowego ( k. 2 i k. 5 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 3-4 , k. 6 ) , pokwitowania ( k. 7 ) , karty karnej ( k. 15-16, k. 63-64 ) , odpisu wyroku Sadu Rejonowego w Legionowie ( k. 19-20 ) , odpisu wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie ( k. 21-22 ).

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony K. Z. po zatrzymaniu przez Policję został poddany badaniu urządzeniami A. posiadającym aktualne w chwili badania świadectwa wzorcowania ( k. 3 ) . Badania te wykazały , iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdował się alkohol w ilości niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ( I próba badania urządzeniem A. ) ( k. 2 ) . W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego znacznie przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym . Oskarżony K. Z. kierował pojazdem mechanicznym motorowerem marki (...) o nr rej. (...) w dniu 03 września 2017 roku w miejscowości J. na ul. (...) , woj. (...). Należy zauważyć , iż dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ( tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie , II AKa 131/04 KZS 2004/9/35 ). W powyższym przypadku ul. (...) w miejscowości J. , woj. (...) po której oskarżony K. Z. kierował pojazdem mechanicznym motorowerem marki (...) o nr rej. (...) jest drogą publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ).

Ponadto w dniu 03 września 2017 r. oskarżony K. Z. kierował pojazdem mechanicznym motorowerem marki (...) o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości będąc wcześniej prawomocnie skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 za czyn z art. 177 § 2 k.k. którym orzeczono środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat ( k. 19-22 ) . Środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczony w/w wyrokami obowiązuje od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 18 maja 2020 r. ( k. 30 ) . Należy podnieść iż oskarżony K. Z. przyznał się do popełnienia czynu z art. 178 a § 1 i 4 k.k. i w swoich wyjaśnieniach w zakresie jakim Sąd dał im wiarę stwierdził iż w dniu 03 września 2017 r. będąc z stanie nietrzeźwości kierował motorowerem wiedząc o wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, gdzie był orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz że miał świadomość iż motorower którym kierował to pojazd mechaniczny ( k. 27 i k. 66 - 67 ).

Tym samym oskarżony K. Z. wypełnił wszystkie znamiona czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. . Należy wskazać iż oskarżony K. Z. przyznał się do popełnienia tego czynu ( k. 27 i k. 66 ) .

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina oskarżonego K. Z. co do popełnienia przez niego czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k. opisanego w pkt. 1 wyroku nie budzą wątpliwości.

Wymierzając oskarżonemu K. Z. karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jaki i łagodzące.

Niewątpliwą okolicznością obciążającą jest duży stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego K. Z. czynu przejawiający się charakterze naruszonego przez oskarżonego dobra oraz okoliczności działania oskarżonego. Oskarżony K. Z. narażał bowiem zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego ( albowiem co jest notoryjne wiadomo , w stanie nietrzeźwości postrzeganie i prawidłowe reagowanie na sytuację drogowe jest w znacznym stopniu utrudnione ) , a także innych uczestników ruch drogowego , przede wszystkim pieszych. Nadto jako okoliczność obciążającą Sąd przyjął wysoką nagminność przestępstw popełnianych przez sprawców w stanie nietrzeźwości, oraz fakt iż oskarżony kierował kolejny raz pojazdem mechanicznym mimo skazania go za czyn z art. 178a § 1 k.k. co winno się spotkać z właściwą i surową represją karną . Ponadto okolicznością obciążająca jest fakt iż oskarżony K. Z. był już wielokrotnie karany ( k. 63-64 ) i kolejny raz kierował pojazdem mechanicznym w okresie obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym .

W powyższej sprawie Sąd nie stwierdził istnienia wobec oskarżonego K. Z. żadnych okoliczności łagodzących .

Orzekając o karze Sąd wymierzył oskarżonemu K. Z. za czyn opisany w pkt. 1 wyroku stanowiący przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. na podstawie art. 178a § 4 k.k. karę 1 ( jednego ) roku 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności.

Orzeczona wobec oskarżonego K. Z. kara 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności spełnia bowiem wymogi zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej, a także odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Winna spełnić wobec oskarżonego K. Z. funkcję wychowawczą i powstrzymać go w przyszłości od popełnienia podobnych czynów. Ponadto oskarżony K. Z. był wielokrotnie karany w tym za czyny z art. 177 § 2 k.k. , z art. 244 k.k. i z art. 178a § 1 i 4 k.k. ( k. 66-67 ) co miało wpływ na wymiar kary pozbawienia wolności . Ponadto należy wskazać iż wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt II K 301/15 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt VI Ka 148/16 oskarżony K. Z. został skazany za czyn z art. 177 § 2 k.k. i orzeczenie tego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat miało na celu wyeliminowanie zagrożenia przez okres jego obowiązywania jakie stanowi oskarżonego K. Z. dla innych uczestników ruchu . Oskarżony K. Z. lekceważąco podchodził do przestrzegania tego zakazu w związku z czym został 2 raz skazany za czyn z art. 244 k.k. i raz za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k. ( k. 66-67) . Fakt ten winien spotkać się z odpowiednią reakcją prawno-karną i miał wpływ na wysokość orzeczonej wobec oskarżonego K. Z. kary pozbawienia wolności . Tym samym w niniejsze sprawie brak jest podstaw do zawieszenia kary pozbawienia wolności zgodnie z treścią art. 69 § 1 k.k. wobec faktu iż orzeczono wobec oskarżonego karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności a oskarżony był już skazywany na kary pozbawienia wolności przed popełnieniem tego czynu . Dodatkowo należy wskazać iż zgodnie z treścią art. 69 § 4 k.k. wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k. sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Dlatego tylko bezwzględna i surowa kara pozbawienia wolności może skłonić oskarżonego K. Z. do refleksji nad swoim zachowaniem i powstrzymać go od popełnienia w przyszłości podobnych przestępstw. Kara ta winna spełnić przede wszystkim wobec oskarżonego K. Z. funkcję represyjną .

Na podstawie art. 42 § 3 k.k. Sąd orzeka wobec oskarżonego K. Z. dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ten środek karny winien wyeliminować zagrożenie jakie stanowi oskarżony K. Z. dla innych uczestników ruchu drogowego.

Na podstawie art. 43a § 2 k.k. Sąd zasądził od oskarżonego K. Z. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10000 ( dziesięć tysięcy ) złotych.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adwokata J. Ł. kwotę 516,60 zł ( pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem nie opłaconej przez oskarżonego K. Z. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonego K. Z. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę fakt iż odbywa on obecnie kare pozbawienia wolności

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: