Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 940/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2017-12-08

Sygn. akt II K 940/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Monika Zmysłowska-Sołowiej

Protokolant Magdalena Buczyńska

w obecności Prokuratora Anny Murzynowskiej

po rozpoznaniu dnia 04.12.2017 roku i 08.12.2017 roku na rozprawie

sprawy

M. Z. s. M. i T. zd. S. urodzonego (...) w C.

skazanego wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 356/13 z dnia 23 października 2013 roku za 2 przestępstwa z art. 279§1k.k. na kary po 1 roku pozbawienia wolności oraz z art. 291§1k.k. na kare 10 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 5 lat, dozór kuratora sądowego oraz obowiązek naprawienia szkody. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II Ko 1094/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku zmienionym postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Odwoławczy sygn. akt VI Kzw 597/16 z dnia 07.10.2016 roku skrócono orzeczoną wobec skazanego karę 2 lat pozbawienia wolności, która zarządzono i wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności.

2.  Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny sygn. akt II K 851/12 z dnia 05 listopada 2013 roku za przestępstwo z art. 178a§1i 4 k.k. za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności , 2 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenie pieniężne w kwocie 500 złotych. W dniu 30.01.2016 roku skazany wykonał orzeczoną kare pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

3.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 29.01.2015 roku sygn. akt. II K 573/13 za przestępstwo z art. 279§1k.k. w zw. z art. 91§1k.k. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwa z art. 278§1k.k. w zw. z art. 91§1k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z art. 278§1k.k. kare 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 279§1k.k. karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności karę łączną 3 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody;

4.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny sygn.. akt IIK 461/15 z dnia 08.12.2015 roku za 2 przestępstwa z art. 278§1k.k. na kar 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz obowiązek naprawienia szkody. Postanowieniem z dnia 02.06.2016 roku zamieniono kare ograniczenia wolności na karę zastępczą 75 dni pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od 21.10.2016 roku do 04.01.2017 roku.

5.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny sygn.. akt II K 824/14 z dnia 07.12.2015 roku za przestępstwo z art. 226§1k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 222§1k.k. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 178a§4k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku pozbawienia wolności , środka karnego w postaci 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania od dnia 08.09.2014 roku do 09.09.2014 roku;

orzeka:

1.  Na podstawie art. 85§1 i 2 k.k. i art. 86§1k.k. i art. 19 ust.1 o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20.02.2015 r. Sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego M. Z. w sprawach sygn. akt IIK 356/13, II K 824/14 i II K 573/13 i wymierza skazanemu karę łączną 4(czterech) lat i 10(dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Na podstawie art.576§1kpk wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  Na podstawie art.572kpk w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

4.  Na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania od dnia 08.09.2014 roku do 09.09.2014 roku

5.  Na podstawie art.624§1kpk zwalnia skazanego M. Z. od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa;.

Uzasadnienie wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 08.12.2017 roku sygn. akt II K 940/16

Sąd ustalił następujący stan faktyczny;

Dyrektor Aresztu Śledczego W. B. złożył do tutejszego Sądu wniosek o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego M. Z..

M. Z. był dotychczas skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 356/13 z dnia 23 października 2013 roku za 2 przestępstwa z art. 279§1k.k. na kary po 1 roku pozbawienia wolności oraz z art. 291§1k.k. na kare 10 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 5 lat, dozór kuratora sądowego oraz obowiązek naprawienia szkody. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II Ko 1094/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku zmienionym postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie VI Wydział Odwoławczy sygn. akt VI Kzw 597/16 z dnia 07.10.2016 roku skrócono orzeczoną wobec skazanego karę 2 lat pozbawienia wolności, która zarządzono i wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności.

2.  Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny sygn. akt II K 851/12 z dnia 05 listopada 2013 roku za przestępstwo z art. 178a§1i 4 k.k. za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności , 2 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenie pieniężne w kwocie 500 złotych. W dniu 30.01.2016 roku skazany wykonał orzeczoną kare pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

3.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 29.01.2015 roku sygn. akt. II K 573/13 za przestępstwo z art. 279§1k.k. w zw. z art. 91§1k.k. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwa z art. 278§1k.k. w zw. z art. 91§1k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z art. 278§1k.k. karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 279§1k.k. karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności karę łączną 3 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody;

4.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt IIK 461/15 z dnia 08.12.2015 roku za 2 przestępstwa z art. 278§1k.k. na kary 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz obowiązek naprawienia szkody. Postanowieniem z dnia 02.06.2016 roku zamieniono karę ograniczenia wolności na karę zastępczą 75 dni pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od 21.10.2016 roku do 04.01.2017 roku.

5.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 824/14 z dnia 07.12.2015 roku za przestępstwo z art. 226§1k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 222§1k.k. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 178a§4k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku pozbawienia wolności , środka karnego w postaci 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania od dnia 08.09.2014 roku do 09.09.2014 roku;

Z dołączonej opinii z Zakładu Karnego w S.wynika, że skazany na wolności pracował dorywczo jako blacharz. Jest żonaty posiada trójkę dzieci. W zakładzie karnym przebywa od dnia 21.10.216 roku, jego zachowanie oceniono jako poprawne nie był nagradzany ani karany dyscyplinarnie, karę odbywa w systemie zwykłym, nie deklaruje chęci uczestniczenia w programach resocjalizacyjnych. Wobec przełożonych zachowuje się należycie, wśród współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo, nie deklaruje przynależności do podkultury więziennej. Podczas pobytu w Zakładzie Karnym nie pracuje ale deklaruje chęć zatrudnienia.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów;

- wniosek k. 2, 28

- opinia o skazanym k. 17-19, 23-25

- dane o karalności k. 5, 64,

- wyrok II K 573/13 Sądu Rejonowego w Legionowie k. 31-39

- postanowienie II K 573/13 Sądu Rejonowego w Legionowie k. 39-41

- wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy k.42

- wyrok II K 461/15 Sądu Rejonowego w Legionowie k. 53-54

z akt sprawy II K 356/13 Sądu Rejonowego w Legionowie:

- wyrok k. 174-175

- postanowienia z k 223, k. 253 akt sprawy II K 356/13 tut. sądu

z akt sprawy II K 824/14 Sądu Rejonowego w Legionowie:

- wyrok k. 184-186

z akt sprawy : II K 851/12 Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

- wyrok k. 86

- postanowienia z k 223, k. 253 akt sprawy II K 356/13 tut. sądu

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu sprawy M. Z. w przedmiocie wydania wyroku łącznego sygn. Akt II K 940/ 16 uznał , że zachodzą pozytywne przesłanki do wydania takiego wyroku. Wobec faktu, że ostatni wyrok skazujący sygn. akt II K 824/14 zapadł wobec M. Z. przed Sądem Rejonowym w Legionowie w dniu 07.12.2015 roku Sąd po wszechstronnej analizie i na podstawie art. 4§1k.k. uznał, że zastosować wobec niego należy przepisy rozdziału IX Kodeksu Karnego w nowym brzmieniu jako względniejsze wobec skazanego. Dyspozycja art. 85 k.k. w nowym brzmieniu stwierdza, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu Sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu kary z zastrzeżeniem art. 89 k.k. Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonania kary sprawca popełnił przestępstwo za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełniania czynu. Kara łączna nie obejmuje kar orzeczonych wyrokami wydanymi w innych państwach U.E. Aktualnie skazany zgodnie z opinią z zakładu karnego odbywa karę orzeczoną wyrokiem sygn. akt II K 356/13 i ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności, którą postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie skrócono do 1 roku pobawienia wolności. Wobec oskarżonego orzeczono również wyrokiem sygn. akt II K 824/14 Sądu Rejonowego w Legionowie karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie zarządzono i wprowadzono do wykonania oraz karę 3 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem sygn. akt II K 573/13 Sądu Rejonowego w Legionowie . Przy wymiarze kary łącznej Sąd kierował się dyspozycją art. 86§1 kk i 87§1k.k. w nowym brzmieniu co jest w ocenie Sądu względniejsze dla skazanego. Dyspozycja art. 86k.k.stanowi iż karę łączną wymierza się w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy . Wydając wyrok łączny Sąd orzekł wobec niego karę 4 lat i 10 miesięcy pozbawiania wolności stosując system mieszany. Sąd w pełni podziela bowiem pogląd wyrażony w orzecznictwie , iż przy wymiarze kary łącznej dopuszczone jest stosowanie zarówno zasady pełnej kumulacji, jak i zasady pełnej absorpcji, jednak są to rozstrzygnięcia skrajne, które znajdują zastosowanie w zupełnie wyjątkowych, nietypowych sytuacjach. Całkowitą absorpcję można zastosować albo wtedy, gdy wszystkie czyny wykazują bardzo bliską więź podmiotową i przedmiotową, albo orzeczone za niektóre z czynów kary są tak minimalne, że w żadnym stopniu nie mogłyby rzutować na karę łączną, albo też istnieją jakieś inne szczególne okoliczności dotyczące osoby oskarżonego. Podobny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 13.11.2003roku sygn. Akt II AKa 339/03 LEX nr 183336). W przedmiotowej sprawie takie szczególne przesłanki nie występują. Suma kar wymierzonych wobec M. Z. z podlegających łączeniu wyroków po uwzględnieniu skrócenia kary orzeczonej wyrokiem II K 356/13 tut. Sądu wynosi 5 lat . Sąd wymierzył więc karę o dwa miesiące niższą niż wynika to z sumy kar. Sąd ustalił, że w pozostałym zakresie wyroki połączone podlegają odrębnemu wykonaniu i w pozostałym zakresie postępowanie umorzył. Na podstawie art. 63§1k.k. n poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 08.09.2014 roku do dnia 09.09.2014 roku. Sąd zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych na podstawie art. 624§1 k.p.k .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Zmysłowska-Sołowiej
Data wytworzenia informacji: