Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 926/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2015-06-23

Sygn. akt II K 926/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Marta Czapska

w obecności oskarżyciela Prokuratora Anny Krysińskiej

po rozpoznaniu dnia 23 czerwca 2015 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

K. G. (1) , syna S. i Z. z d. B. , ur. (...) w J.

oskarżonego o to, że :

w dniu 30 września 2014 roku w L. woj. (...) , na ul. (...) kierował pojazdem mechanicznym w postaci samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości i posiadając 0,46 mg/l alkohol w wydychanym powietrzu , będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23.04.2010 r. sygn. akt II K 535/09 za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości

to jest o czyn z art. 178 a § 1 i 4 k.k.

1.  Oskarżonego K. G. (1) w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego że , w dniu 30 września 2014 roku w L. woj. (...) na ul. (...) kierował pojazdem mechanicznym w postaci samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 0,46 mg/l , II badanie 0,51 mg/l alkohol w wydychanym powietrzu to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178 a § 1 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

2.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 3 ( trzech ) lat;

3.  Na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. G. (1) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 ( czterech ) lat;

4.  Na podstawie art. 63 § 2 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym zalicza oskarżonemu K. G. (1) okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 30 września 2014 r. do dnia 23 czerwca 2015 r.;

5.  Na podstawie art. 49 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego K. G. (1) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 700 ( siedemset ) złotych;

6.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego K. G. (1) w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych

Sygn. akt II K 926/14

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 września 2014 r. roku około godziny 7.25 w L. na ul. (...) woj. (...) poruszający się radiowozem oznakowanym Policjanci st. post. M. B. i st. post. P. K. zobaczyli poruszający się ul. (...) samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) , który na widok radiowozu zjechał na pobocze i zatrzymał się . Samochód ten wcześniej poruszał się po ul. (...) .

W trakcie kontroli drogowej ustalono iż samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) prowadził K. G. (1) .

K. G. (1) został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. K. G. (1) miał w pierwszej próbie wykonanej w dniu 30 wrzenia 2014 r. o godzinie 7:35 stężenie 0,46 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, w drugiej próbie wykonanej w dniu 30 września 2014 r. o godzinie 7:38 stężenie 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu .

Alkometr , którym wykonano badanie , zaopatrzony był w aktualne w chwili badania świadectwo wzorcowania ( k. 3 ) .

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. akt II K 535/09 Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny skazał oskarżonego K. G. (1) na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszenie wykonania kary na okres próby 2 lat oraz wymierzy środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku i świadczenia pieniężnego w kwocie 250 zł na rzecz Zarządu Głównego (...) w W. . Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 23 kwietnia 2010 r. ( k. 42 ) . Oskarżony K. G. (1) wpłacił w dniu 09 lipca 2010 r. świadczenia pieniężnego w kwocie 250 zł na rzecz Zarządu Głównego (...) w W. ( k. 60 ) .

K. G. (1) ma ukończone 44 lata jest żonaty , posiada na utrzymaniu 2 dzieci , jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku , nie był karany ( k. 42, k. 43 , k. 48 i k. 60 ) , nie leczy się psychiatrycznie ani odwykowo .

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : częściowo wyjaśnień oskarżonego K. G. (1) ( k. 13 i k. 65 ) , zeznań świadków M. B. ( k. 23 v ) i M. G. ( k. 20 v ) , protokołu użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego ( k. 2 ) , świadectwa wzorcowania ( k. 3 ) , protokołu zatrzymania osoby ( k. 4 ) , postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy ( k. 18 ), danych osobo- poznawczych ( k. 19 ) , pisma z wydziału komunikacji ( k. 21 ) , odpisów wyroku ( k. 42 i k. 43 ) , karty karnej ( k. 48 ) i pisma z Polskiego Czerwonego Krzyża ( k. 60 ) .

K. G. (1) stanął pod zarzutem , iż w dniu 30 września 2014 roku w L. woj. (...) , na ul. (...) kierował pojazdem mechanicznym w postaci samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości i posiadając 0,46 mg/l alkohol w wydychanym powietrzu , będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23.04.2010 r. sygn. akt II K 535/09 za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości , to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k..

Oskarżony K. G. (1) podczas postępowania przygotowawczego i na rozprawie przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu . Oskarżony K. G. (1) wyjaśnił iż tego dnia wystawił tylko samochód swojemu synowi z parkingu. Przejechał tym samochodem może 10 m i nigdzie nie chciał nim jechać . Cała sytuacja miała miejsce na ul. (...) ( k. 13 i k. 65 ) .

Następnie oskarżony i jego obrońca złożyli wniosek w trybie art. 387 § 1 k.p.k. ( k. 65 ) .

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego K. G. (1) w zakresie którym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił iż kierował w dniu 30 września 2014 r. samochodem C. (...) o nr rej. (...). W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego K. G. (1) są jasne , dokładne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z zeznaniami świadka M. B. ( k. 23 v ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę .

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego K. G. (1) jedynie odnośnie faktu , iż przejechał tym samochodem tylko 10 m , został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policję na ul. (...) i nie wjechał na ul. (...) ( k. 65 ) . W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego K. G. (1) są nie niejasne , nielogiczne , wewnętrznie sprzeczne i nakierowane na pomniejszenie swojej winny. Przedstawiona przez oskarżonego K. G. (1) wersja wydarzeń stanowi przyjęta przez oskarżonego linię obrony , która w tym zakresie nie znalazła jednak potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym w postaci zeznań świadka M. B. ( k. 23 v ) i protokołu zatrzymania ( k. 2 ) . Z wyżej wskazanych dowodów wynika wprost iż do oskarżony K. G. (1) kierował samochodem marki C. (...) o nr rej. (...) również na ul. (...) , gdzie została przeprowadzona kontrola drogowa. Fakt ten dyskwalifikuje prawdziwość wyjaśnień oskarżonego w zakresie jakim Sąd nie dał im wiary.

Sąd dał więc wiarę zeznaniom świadków M. B. i M. G. jako jasnym dokładnym , spójnym i logicznym.

Z zeznań świadka M. B. wynika jaki przebieg miała kontrola drogowa samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) i co było jej powodem. W swoich zeznaniach świadek M. B. wskazał iż w dniu 30 wrzenia 2014 r. około godziny 7.25 oskarżony został zatrzymany do kontroli drogowej na ul. (...) w L. . Podczas przeprowadzenia tej kontroli drogowej ustalono iż kierującym tym pojazdem jest oskarżony K. G. (1) od którego wyczuwalna była woń alkoholu . Wobec powyższego oskarżonego przewieziono do Komendy Powiatowej Policji w L. cele przebadania na urządzeniu kontrolno pomiarowy - pierwsze badanie 0,46 mg/l alkoholu wydychanego powietrza, w drugiej badanie 0,51 mg/l alkoholu wydychanego powietrza ( k. 23v ) .

Natomiast z zeznań świadka M. G. – syna oskarżonego G. G. wynika w jakich okolicznościach dowiedział się o zatrzymaniu ojca przez funkcjonariuszy Policji . Z zeznań tego świadka wynika iż dzień wczesnej jego ojciec spożywał alkohol ( k. 20 v ) .

Fakt, że wymienieni świadkowi precyzyjnie określają zakres swojej wiedzy na temat zdarzenia, w zakresie którego Sąd dał wiarę zeznaniom tych świadków , świadczy zdaniem Sądu o braku skłonności do konfabulacji i dążeniu do rzetelnego przedstawienia przebiegu wydarzeń. Zeznania świadków są jasne , dokładne i korespondują z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie w tym z protokołem użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego ( k. 2 ) i protokołem zatrzymania osoby ( k. 4 ) .

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , w szczególności protokołowi użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego ( k. 2 ) i protokołowi zatrzymania osoby ( k. 4 ) , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Oskarżony K. G. (1) w ramach zarzucanego mu czynu został uznany za winnego tego że , w dniu 30 września 2014 roku w L. woj. (...) na ul. (...) kierował pojazdem mechanicznym w postaci samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości I badanie 0,46 mg/l , II badanie 0,51 mg/l alkohol w wydychanym powietrzu to jest popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k. .

Przepis art. 178 a § 1 k.k. stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 k.k. wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Natomiast przepis art. 178a § 4 k.k. stanowi, że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przepisie art. 178a § 4 k.k. ustawodawca wprowadza nowy typ kwalifikowany, poprzez wskazanie trzech alternatywnie określonych znamion kwalifikujących. Pierwsze z nich stanowi przypadek recydywy ogólnej jednorodnej - znamieniem wpływającym na zwiększenie zagrożenia karą jest uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., niezależnie od tego, na jaką karę sprawca został skazany, czy była to kara bezwzględna, a jeśli tak - jaką część kary skazany odbył. Ustawodawca nie podaje tu żadnych terminów, a zatem należy przyjąć, iż sprawca czynu z art. 178a § 4 k.k. będzie ponosił taką zaostrzoną odpowiedzialność do momentu zatarcia poprzedniego skazania. Drugim znamieniem przewidzianym przez ustawodawcę jest popełnienie jednego z trzech przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub takiego przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jest to rodzaj recydywy ogólnej niejednorodnej. Kolejnym znamieniem jest popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Z brzmienia tego przepisu należy przyjąć, iż nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. sprawca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem wykroczenia. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów przewidziane w art. 42 k.k.. może nastąpić tylko w razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W pewnym zakresie może wystąpić zbieg dwóch znamion kwalifikujących (jeżeli sprawca został prawomocnie skazany za przestępstwo wskazane w art. 178a § 4 k.k. i został wobec niego zastosowany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów) ( za Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik komentarz do art. 178a kodeksu karnego )

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane w art. 178 a § 1 k.k. przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania odnośnie czynu opisanego w pkt. 1 wyroku .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony K. G. (2) poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem samochodem marki C. (...) o nr rej. (...) .

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia czynu zabronionego znajdował się w stanie nietrzeźwości . Zgodnie z treścią art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony K. G. (1) po zatrzymaniu przez Policję został poddany badaniu alkometrem . Badanie to wykazało, iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdował się alkohol w ilości niedozwolonej do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów tj. w wysokości 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ( II próba badania ) . W konsekwencji należy przyjąć , iż stężenie alkoholu w organizmie oskarżonego przewyższało dolną granicę stanu nietrzeźwości .

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym . Oskarżony K. G. (1) kierował bowiem pojazdem mechanicznym - samochodem marki C. (...) o nr rej. (...) na ulicy (...) ( wcześniej oskarżony kierował tym samochodem po ulicy (...) ) – gdzie odbywa się normalny ruch pojazdów , co stanowi prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym. Należy zauważyć , iż dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ( pro. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie , II AKa 131/04 KZS 2004/9/35 ) . W powyższym przypadku ul. (...) i ul. (...) w L. , woj. (...) po której kierował oskarżony pojazdem mechanicznym - samochodem marki C. (...) o nr rej. (...) jest drogą publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ) .

Należy jednak wskazać iż w dniu 30 września 2014 r. oskarżony K. G. (1) kierując pojazdem mechanicznym samochodem osobowym marki C. (...) o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości czynu tego nie dopuścił się w warunkach określonych w art. 178a § 4 k.k. . Oskarżony K. G. (1) był wcześniej prawomocnie skazany wyrokiem z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. akt II K 535/09 Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszenie wykonania kary na okres próby 2 lat oraz wymierzy środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku i świadczenia pieniężnego w kwocie 250 zł na rzecz Zarządu Głównego (...) w W. . Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 23 kwietnia 2010 r. ( k. 42 ) . Oskarżony K. G. (1) wpłacił w dniu 09 lipca 2010 r. świadczenia pieniężnego w kwocie 250 zł na rzecz Zarządu Głównego (...) w W. ( k. 60 ) . Oskarżony K. G. (1) czynu opisanego w pkt. 1 wyroku dopuścił się w dniu 30 września 2014 r. a więc już po zatarciu skazania. Zatarcie skazania za czyn z art. 178 § 1 k.k. za który oskarżony K. G. (1) została skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. akt II K 535/09 nastąpiło zgodnie z treścią przepisu art. 76 § 1 i 2 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym do 01 lipca 2015 r. ) w dniu 23 października 2012 r..

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina oskarżonego K. G. (1) co do popełnienia przez niego czynu z art. 178a § 1 k.k. opisanego w pkt. 1 wyroku nie budzą wątpliwości.

Wymierzając oskarżonemu K. G. (1) karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jaki i łagodzące.

Niewątpliwą okolicznością obciążającą jest duży stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu przejawiający się charakterze naruszonego przez oskarżonego dobra oraz okoliczności działania oskarżonego. Oskarżony narażał bowiem zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego ( albowiem co jest notoryjne wiadomo , w stanie nietrzeźwości postrzeganie i prawidłowe reagowanie na sytuację drogowe jest w znacznym stopniu utrudnione ) , a także innych uczestników ruch drogowego , przede wszystkim pieszych. Nadto jako okoliczność obciążającą Sąd przyjął wysoką nagminność przestępstw popełnianych przez sprawców w stanie nietrzeźwości, co winno się spotkać z właściwą i surową represją karną .

W powyższej sprawie Sąd za okoliczność łagodzącą przyjął fakt iż oskarżony K. G. (1) nie był dotychczas karany ( k. 42, k. 43 , k. 48 i k. 60 ).

Orzekając o karze Sąd wymierzył oskarżonemu K. G. (1) karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności , kara ta spełnia bowiem wymogi zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej, a także odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Sąd wymierzoną oskarżonemu K. G. (1) karę pozbawienia wolności zawiesił na okres próby 3 lat, uznając iż jest to okres wystarczający dla zrozumienia przez oskarżonego wagi popełnionego przez niego występku. Groźba zarządzenia wykonania kary w okresie próby ponadto spowoduje , iż oskarżony będzie respektował porządek prawny, a co za tym idzie cele kary zostaną osiągnięte.

Orzekając wobec oskarżonego K. G. (1) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat , Sąd postąpił zgodnie z dyspozycją art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. ( czyn został popełniony przed dniem 18 maja 2015 r. ) . Sąd uznał bowiem , iż okres 4 lat jest wystarczający dla spełnienia roli represyjnej wobec oskarżonego. Tylko ten środek karny spełni wobec oskarżonego funkcję prewencyjną i wychowawczą oraz zapobiegnie powrotowi do przestępstwa. Ponadto ten środek karny winien wyeliminować przez okres jego obowiązywania zagrożenie jakie stanowi oskarżony dla innych uczestników ruchu drogowego. Na podstawie art. 63 § 2 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym Sąd zaliczył oskarżonemu K. G. (1) okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 30 września 2014 r. do dnia 23 czerwca 2015 r..

Sąd zobowiązał także oskarżonego K. G. (1) do uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 700 ( siedemset ) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, co wyczerpało dyspozycje przepisu zawartą w art. 49 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. ( czyn został popełniony przed dniem 18 maja 2015 r. ) .

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i zwolnił oskarżonego K. G. (1) w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową i rodzinną .

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: