Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 903/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-04-15

Sygn. akt II K 903/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Karolina Szewczak

w obecności

Prokuratora Anny Tondery – Wolińskiej

po rozpoznaniu dnia 12.04.2016r.

sprawy G. S. , urodz. (...) w N..

syna Z. i U. z d. J.

skazanego wyrokami Sądu Rejonowego:

I.  dla Warszawy Pragi Północ IV Wydział Karny sygn. akt IV K 2651/06 z dnia 30.01.2007r., za przestępstwo z art.278§1kk w zw. z art.58§3kk, popełnione w dniu 15.05.2006r., na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; -

- postanowieniem sygn. akt IV Ko 540/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie ustalając, że czyn popełniony przez skazanego stanowi wykroczenie z art.119§1kw, zmienił orzeczoną wobec skazanego karę 4 miesięcy ograniczenia wolności na karę 1 miesiąca ograniczenia wolności; -

II.  W Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 378/06 z dnia 09.10.2007 r., za przestępstwa z art.279§1kk popełnione w okresie od 15.12.2005r. do 12.01.2006r., w okresie od 08.01.2006r. do 12.01.2006r., w okresie od 15.12.2005r. do 13.01.2006r., w okresie od 06.11.2005r. do 20.11.2005r., w okresie od nieustalonej daty do 13.01.2006r. w okresie od lipca 2005r. do 13.01.2006r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę po 10 stawek dziennych ustalający wysokość jednej stawki na 10 zł; - za przestępstwo z art.279§1kk w zw. z art.12kk, popełnione w okresie od 09.11.2005r. do 13.01.2006r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 10 stawek dziennych ustalający wysokość jednej stawki na 10 zł; - za przestępstwa z art.13§1kk w zw. z art.279§1kk, popełnione w okresie od października 2005r. do 13.01.2006r., w okresie od lipca 2005r. do 13.01.2006r., w okresie od nieustalonej daty do dnia 13.01.2006r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę po 10 stawek dziennych ustalający wysokość jednej stawki na 10 zł; - łącząc w/w kary wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, w okresie próby skazany został oddany pod dozór kuratora oraz karę łączną grzywny 60 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; -

- postanowieniem sygn. akt II Ko 1594/12 Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności; - skazany rozpocznie odbywanie kary pozbawienia wolności z dniem 14.04.2019r.; -

III.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 299/12 z dnia 24.05.2012 r., za przestępstwo z art.291§1kk, popełnione w okresie od 05.04.2001r. do 17.06.2011r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lata, oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; -

- postanowieniem sygn. akt II K 299/12 Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 10 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę w wysokości 20 stawek dziennych; -

IV.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 111/12 z dnia 25.06.2012 r., za przestępstwa: 1) z art.278§1kk w zw. z art.13§1kk, popełnione w dniu 01.12.2011 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; - 2) z art.278§1kk popełnione w dniu 21.11.2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; - 3) z art.278§1kk popełnione w dniu 27.11.2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, łącząc kary z pkt. 1, 2, 3 wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, dozór kuratora oraz środek karny w postaci naprawienia szkody; -

V.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 487/13 z dnia 28.06.2013 r., za przestępstwo z art.178a§1kk, popełnione w dniu 27.03.2013r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, oraz na podstawie art.71§1kk kare grzywny 20 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; -

VI.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 573/11 z dnia 29.01.2015 r. za ciąg przestępstw: 1) z art.279§1kk w zw. z art.91§1kk, popełnionych w okresie od 23.06.2012r. do 07.07.2012r., od 02.07.2012r. do 21.07.2012r., od 01.07.2012r. do 15.07.2012r., od 19.06.2012r. do 21.06.2012r., w nocy z 14/15.05.2012r., w okresie od 01.07.2012r. do 20.07.2012r., na karę 3 lat pozbawienia wolności; - 2) z art.278§1kk w zw. z art.91§1kk, popełnionych w nocy z 16/17.05.2012r., w okresie od 19.03.2012r. do 19.04.2012r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; - 3) z art.278§1kk w zw. z art.91§1kk, popełnione w okresie od 05.07.2012r. do 06.07.2012r., w okresie od 09.07.2012r. do 14.07.2012r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, łącząc kary z pkt. 1, 2, 3 wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; -

- skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności z dniem 17.10.2015r.;

orzeka:

rozłączając karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie sygn. akt II K 573/11:

VII.  na podstawie art. 85 kk i art. 86§1kk i art.89§1akk i art. 19 ust.1 o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20.02.2015 r. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego G. S. w sprawach sygn. akt II K 299/12, II K 111/12 oraz w sprawie sygn. akt II K 573/11 opisaną w pkt. 2 i wymierza skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; -

VIII.  na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk i art. 19 ust.1 o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20.02.2015 r. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego G. S. w sprawie sygn. akt II K 573/11 opisane w pkt. 1 oraz w pkt. 3 i wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; -

IX.  na podstawie art.576§1kpk wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu; -

X.  na podstawie art.572kpk w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza; -

XI.  na podstawie art.624§1kpk zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa; - zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Ł. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) plus podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę pełnioną z urzędu.

Sygn. akt II K 903/15

UZASADNIENIE

W oparciu o ujawniony w sprawie materiał dowodowy Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 17.11.2015r. do tutejszego sądu wpłynął wniosek skazanego G. S. o wydanie wyroku łącznego, który miałby obejmować kary orzeczone wyrokami wydanymi w sprawie sygn. akt II K 573/13 oraz II K 378/13.

Sąd z urzędu rozszerzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, co do wszystkich wyroków wydanych wobec skazanego. Jak wynika z informacji nadesłanych przez Krajowy Rejestr Karny, G. S. został skazany wyrokami Sądu Rejonowego:

I.  dla Warszawy Pragi Północ IV Wydział Karny sygn. akt IV K 2651/06 z dnia 30.01.2007r., za przestępstwo z art.278§1kk w zw. z art.58§3kk, popełnione w dniu 15.05.2006r., na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; -

- postanowieniem sygn. akt IV Ko 540/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie ustalając, że czyn popełniony przez skazanego stanowi wykroczenie z art.119§1kw, zmienił orzeczoną wobec skazanego karę 4 miesięcy ograniczenia wolności na karę 1 miesiąca ograniczenia wolności; -

II.  W Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 378/06 z dnia 09.10.2007 r., za przestępstwa z art.279§1kk popełnione w okresie od 15.12.2005r. do 12.01.2006r., w okresie od 08.01.2006r. do 12.01.2006r., w okresie od 15.12.2005r. do 13.01.2006r., w okresie od 06.11.2005r. do 20.11.2005r., w okresie od nieustalonej daty do 13.01.2006r. w okresie od lipca 2005r. do 13.01.2006r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę po 10 stawek dziennych ustalający wysokość jednej stawki na 10 zł; - za przestępstwo z art.279§1kk w zw. z art.12kk, popełnione w okresie od 09.11.2005r. do 13.01.2006r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 10 stawek dziennych ustalający wysokość jednej stawki na 10 zł; - za przestępstwa z art.13§1kk w zw. z art.279§1kk, popełnione w okresie od października 2005r. do 13.01.2006r., w okresie od lipca 2005r. do 13.01.2006r., w okresie od nieustalonej daty do dnia 13.01.2006r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę po 10 stawek dziennych ustalający wysokość jednej stawki na 10 zł; - łącząc w/w kary wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, w okresie próby skazany został oddany pod dozór kuratora oraz karę łączną grzywny 60 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; -

- postanowieniem sygn. akt II Ko 1594/12 Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności; - skazany rozpocznie odbywanie kary pozbawienia wolności z dniem 14.04.2019r.; -

III.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 299/12 z dnia 24.05.2012 r., za przestępstwo z art.291§1kk, popełnione w okresie od 05.04.2001r. do 17.06.2011r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lata, oraz na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; -

- postanowieniem sygn. akt II K 299/12 Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 10 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę w wysokości 20 stawek dziennych; -

IV.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 111/12 z dnia 25.06.2012 r., za przestępstwa: 1) z art.278§1kk w zw. z art.13§1kk, popełnione w dniu 01.12.2011 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; - 2) z art.278§1kk popełnione w dniu 21.11.2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; - 3) z art.278§1kk popełnione w dniu 27.11.2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, łącząc kary z pkt. 1, 2, 3 wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, dozór kuratora oraz środek karny w postaci naprawienia szkody;

V.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 487/13 z dnia 28.06.2013 r., za przestępstwo z art.178a§1kk, popełnione w dniu 27.03.2013r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, oraz na podstawie art.71§1kk kare grzywny 20 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; -

VI.  w Legionowie II Wydział Karny sygn. akt II K 573/11 z dnia 29.01.2015 r. za ciąg przestępstw: 1) z art.279§1kk w zw. z art.91§1kk, popełnionych w okresie od 23.06.2012r. do 07.07.2012r., od 02.07.2012r. do 21.07.2012r., od 01.07.2012r. do 15.07.2012r., od 19.06.2012r. do 21.06.2012r., w nocy z 14/15.05.2012r., w okresie od 01.07.2012r. do 20.07.2012r., na karę 3 lat pozbawienia wolności; - 2) z art.278§1kk w zw. z art.91§1kk, popełnionych w nocy z 16/17.05.2012r., w okresie od 19.03.2012r. do 19.04.2012r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; - 3) z art.278§1kk w zw. z art.91§1kk, popełnione w okresie od 05.07.2012r. do 06.07.2012r., w okresie od 09.07.2012r. do 14.07.2012r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, łącząc kary z pkt. 1, 2, 3 wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; -

- skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności z dniem 17.10.2015r.

Zgodnie z treścią art.85kk sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełni dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Czyli muszą być spełnione równocześnie dwa warunki, tj., co do daty popełnienia przestępstwa i daty wydania pierwszego wyroku oraz orzeczone wobec skazanego kary muszą nadawać się do połączenia. Jeśli chodzi o pierwszą przesłankę to zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25.02.2005r. ( OSNKW 2005/2/13) „zawarty w art.85kk zwrot – zanim zapadł pierwszy wyrok – odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstw”. Odstąpiono w ten sposób od tzw. „konfiguracyjnej” interpretacji przepisu art.85kk, pozostawiając jedynie kierowanie się w/w chronologią dat wyroków oraz popełnionych przez skazanego przestępstw. Natomiast art.19 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw stanowi, że przepisów rozdziału IX ustawy Kodeks karny, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Wobec takiej regulacji, w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy obowiązujące przed dniem 01.07.2015r.

Powracając natomiast do kwestii orzeczenia kary łącznej, to wprawdzie pierwszy wyrok zapadł w dniu 30.01.2007r. w sprawie IV K 2651/06, ale obecnie czyn objęty tym wyrokiem jest wykroczeniem, a więc orzeczona za niego kara nie podlega łączeniu z karą orzeczona za przestępstwo. Przy uwzględnieniu w/w zasad, to po wcześniejszym rozłączeniu kary łącznej orzeczonej w sprawie sygn. akt II K 573/11, połączeniu podlegają kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami sygn. akt II K 299/12, II K 111/12 oraz II K 573/11 opisana w pkt. 2. Sąd podzielił także stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach, że „dla kolejnych zbiegów o ile tylko wobec poszczególnych występujących w nim czynów zastosowanie znajdą reguły orzekania o karze łącznej z art.85kk, zasady orzekania wyrokiem łącznym znajdują pełne zastosowanie, a owym „pierwszym wyrokiem” będzie ten, który otwiera drugą grupę przestępstw popełnionych w zbiegu realnym, pozostających nadto wobec siebie w relacjach określonych treścią art.85kk” ( post. z dnia 2005.07.27, II AKz 369/05, Pr. 2006/2/27). Kierując się wyżej przedstawionymi wytycznymi połączeniu podlegały także kary orzeczone za dwa ciągi przestępstw w sprawie sygn. akt II K 573/11 opisane w pkt. 1 oraz w pkt. 3 i sąd wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Określając natomiast wysokość kary łącznej opisanej w pkt. VII wyroku, wobec faktu, że w sprawie II K 299/12 oraz II K 111/12 Sąd Rejonowy w Legionowie wymierzył skazanemu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, sąd skorzystał z regulacji przewidzianej w art.89§1akk. Przepis ten stanowi, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Tym samym, uwzględniając uprzednią karalność skazanego, w tym głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli były to czyny zabronione o znacznym stopniu społecznej szkodliwości, sąd wymierzył G. S. karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie sądu, kara łączna orzeczona w wyroku łącznym, nie może stanowić swego rodzaju „premii” dla wielokrotnych sprawców przestępstw. Popełniając kolejne przestępstwa G. S. pokazał, w ten sposób lekceważący stosunek do norm prawnych, a zdaniem sądu, już przy pierwszym skazaniu powinien on odczuć „konsekwencje” takiego działania. Mimo to nie powstrzymało to skazanego od popełniania dalszych przestępstw.

Przy określeniu wysokości orzeczonych w niniejszej sprawie kar łącznych, kierując się w/w zasadami, sąd także wziął pod uwagę wysokość kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku sygn. akt II K 573/13 oraz uwzględnił wysokość kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach, które nie były wcześniej objęte karą łączną. Poza tym, nie można pominąć faktu, że G. S. był już sześć razy skazywany, w tym gównie za przestępstwa przeciwko mieniu (z art.279§1kk, z art.278§1kk, i z art.291§1kk), czyli były to czyny zabronione o znacznym stopniu społecznej szkodliwości. Już z zestawienia w/w wyroków wynika, że sąd orzekający w tych sprawach, dawał skazanemu możliwość poprawy swojego postępowania poprzez orzekanie kary ograniczenia wolności, czy też warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonych wobec niego kar pozbawienia wolności. Jednakże w ten sposób prowadzona resocjalizacja nie dała żadnych rezultatów, G. S. ponownie wszedł w konflikt z prawem i popełniał kolejne przestępstwo, co skutkowało zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności opisanej w pkt II (sygn. akt II K 378/06). Biorąc jednak pod uwagę pozytywną opinię Dyrektora Zakładu Karnego Warszawa – Białołęka o przebiegu procesu resocjalizacji G. S., co stanowi okoliczności łagodzące, sąd zdecydował, że stosując w/w zasady, wymierzy skazanemu, odpowiednio karę łączna 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 3 pozbawienia wolności. W tym miejscu należy podnieść, że bacząc by nie pogorszyć sytuacji skazanego należy wziąć pod uwagę, że przed wydaniem wyroku łącznego, sumując kary opisane w pkt. VII, G. S. miałby do wykonania karę za pierwszy ciąg – 2 lata i 10 miesięcy. Zaś sumując kary z pkt. VIII wyroku, do dobycia byłaby kara w wymiarze 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art.572kpk w pozostałym zakresie, nie objętym wyrokiem łącznym, postępowanie prowadzone w niniejszej sprawie zostało umorzone. Należy w tym miejscu podnieść, że sąd nie mógł uwzględnić wniosku obrońcy o umorzenie przedmiotowego postępowania w całości, ponieważ sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania , jedynie wówczas, gdy brak jest warunków do wydania wyroku łącznego, co w niniejszej sprawie nie zachodzi.

Na podstawie art.624§1kpk, uwzględniając fakt, że obecnie skazany odbywa karę pozbawienia wolności i nie ma stałego źródła dochodu, sąd zwolnił go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciążył nimi Skarb Państwa. Jednocześnie zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Ł. kwotę 240 zł plus podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego pełnioną z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szeląg
Data wytworzenia informacji: